Vážení čitatelia, prevádzku služby sme sa rozhodli ukončiť.
Ďakujeme za záujem a ponúkame vám čítanie na titulnej stránke www.myregiony.sk.

O pohár primátora mesta Senica

Kde a kedy ?

Popis

Súťaž v požiarnych útokoch.