Sobota, 1. október, 2022 | Meniny má Arnold

Okresné mestá bilancujú odchádzajúci rok

Po komunálnych voľbách v novembri 2014 sa v Senici, Skalici aj v Malackách zmenilo vedenie radnice.

Morava.Morava. (Zdroj: TASR)

Samosprávy hodnotia prvú štvrtinu volebného obdobia.

SENICA. SKALICA. MALACKY. Rok 2015 ide do finále, nové okresné samosprávy na Záhorí majú za sebou zaťažkávajúcu skúšku. Ako hodnotia svoj prvý rok, čo všetko sa im podarilo a s čím idú do roku 2016? Opýtali sme sa v Senici, Skalici a v Malackách.

Senica usiluje najmä o vyriešenie dopravy

Podľa slov primátora najväčšieho mesta na Záhorí Branislava Grimma, v Senici bolo cieľom uplynulého roka zlepšiť kvalitu života Seničanov.

Čo mesto najviac ťaží je dopravná situácia. Vedenie uskutočnilo rokovania na ministerstve dopravy, Slovenskej správe ciest, Trnavskom samosprávnom kraji, Krajskom úrade pre cestnú dopravu a komunikáciu, Údržbe ciest pre oblasť Senica, s Okresným úradom - odborom cestnej dopravy i Okresným dopravným inšpektorátom policajného zboru, kde sa vyjadrovali aj k návrhom mestských výborov.

SkryťVypnúť reklamu

Na spoločnom stretnutí zástupcov štátnej správy na mestskom úrade zúčastnení akceptovali požiadavky radnice s prísľubom aktívnejšieho riešenia dopravy v Senici. Na rokovania nadviazalo schválenie verejno-záväzného nariadenia o parkovaní.

Vedenie radnice sa ďalej stretlo so zamestnávateľmi, živnostníkmi, zástupcami bankového sektoru, športových klubov či umeleckých súborov. Témou diskusií boli nielen problémy pozvaných organizácií, ale aj vzájomná spolupráca.

„Venovali sme sa i problematike sociálnych služieb, zdravotníctva, školstva, tretieho sektora, života v prímestských častiach Čáčov, Kolónia, Kunov, Dolné a Horné Suroviny,“ povedal primátor Senice.

Ako Branislav Grimm dodal, poslanci schválením základných dokumentov otvorili cestu očakávanému mestskému múzeu.S dobrým ohlasom sa stretlo i osadenie Záhoráckej steny slávy.

SkryťVypnúť reklamu

Mesto nadviazalo veľmi dobrú spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami, okresným hasičským a záchranným zborom, potvrdilo záujem o pokračovanie družobno-zahraničných stykov s partnerskými mestami Veľké Pavlovice, Trutnov, Pultusk, Báča i Herzogenbuchsee.

„Som presvedčený, že i v uplynulom roku sme spoločným úsilím zveľadili mesto a zvýšili životnú úroveň jeho obyvateľov,“ uzatvára Branislav Grimm, primátor Senice.

Skalica tradične podporí turizmus

Mesto Skalica na poli poskytovania informácií, s cieľom maximálnej prehľadnosti a transparentnosti, začalo ku koncu roka 2015 prípravné práce na vytvorení novej webovej stránky s responzívnym dizajnom pre všetky mobilné zariadenia.

„Navyše, pre obyvateľov a návštevníkov mesta pripravujeme webovú stránku Turistickej informačnej kancelárie, ktorá bude prehľadnejším a atraktívnejším spôsobom sprístupňovať informácie o kultúrnych pamiatkach a voľnočasových aktivitách,“ informoval Marek Gula, referent z oddelenia strategického rozvoja a marketingu Mestského úradu v Skalici.

SkryťVypnúť reklamu

Ako dodal, mesto Skalica sa pripravovalo na plnohodnotné poskytovanie elektronických služieb občanom. „V tomto roku sme na mestskom úrade spustili prevádzku celoštátneho systému matričnej agendy CISMA, ktorá umožňuje občanom na ktoromkoľvek matričnom úrade vyžiadať si svoje osobné matričné doklady,“ priblížil referent.

Na trhu práce v Skalici umožnili zamestnať sa 21 uchádzačom o zamestnanie. Prevažne išlo o dlhodobo nezamestnaných, ktorí zabezpečovali upratovacie práce na území mesta. Rovnako zastrešilo činnosť 100 nezamestnaným, ktorí sa starali o čistotu na verejných priestranstvách.

V oblasti cestovného ruchu Skalica, okrem noviniek, pokračuje aj v osvedčených a úspešných aktivitách z minulých rokov.

„K najväčším lákadlám patrilo sprístupnenie dvoch nových pamiatok – paulínskeho kostola a veže evanjelického kostola. V paulínskom kostole je expozícia „Skalica včera a dnes“. V spodnej časti veže evanjelického kostola sa nachádzajú informačné tabule o architektovi Dušanovi Jurkovičovi a jeho dielach. V Ľadovni si návštevníci môžu pozrieť vinársku expozíciu miestnych vinárov, informačné banery o pestovaní hrozna a výrobe vína v Skalici,“ informoval Marek Gula s tým, že počet návštevníkov Skalice narastá.

Obdobie mimo hlavnej letnej turistickej sezóny je venované účasti na veľtrhoch cestovného ruchu a prezentáciách mesta. „V roku 2015 sme absolvovali celkovo 10 významných prezentácií, kde sme oboznamovali návštevníkov o atrakciách a službách, ktoré Skalica ponúka v cestovnom ruchu,“ podotkol referent.

V sociálnej oblasti mesto zachovalo celoročnú finančnú a priestorovú podporu všetkých spoločenských organizácií na Štíbori.

„Pre seniorov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím sme zabezpečovali Dni zdravia - prednášky s osvetovou a medicínskou tematikou, cvičenie jogy, športové a cyklistické výlety, organizované seniorské filmové predstavenia, návštevy divadiel, tvorivé dielne a ďalšie aktivity. V júli sa uskutočnil 9. ročník Mestského letného tábora "Lienka" pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ informoval Marek Gula.

V decembri skalickí poslanci schválili dokument s názvom: "Komunitný plán sociálnych služieb mesta Skalica". Významný strategický dokument plánuje obsah aj rozsah sociálnych služieb v meste na obdobie rokov 2016-2019 pre všetky kategórie sociálnych cieľových skupín.

Marek Gula informuje aj o aktivitách z investičnej oblasti, kde bolo zásadným schválenie rozsiahlych zmien a doplnkov územného plánu. „Vyriešili sme parkovacie problémy pri ZŠ Vajanského, ZŠ Strážnická a Zelenom dome. V špeciálnej základnej škole bola tiež rekonštruovaná fasáda a vymenili sa okná. Významnou bola rekonštrukcia strechy na dome kultúry,“ skonkretizoval referent.

V roku 2016 v Skalici dokončia nové multifunkčné ihrisko na ZŠ Vajanského, odovzdajú 33 nových nájomných bytov, pripravujú aktivity v oblasti rozšírenia kapacít materských škôl.

„Dôležitou aktivitou v budúcom roku bude tiež v rámci programu ESO - Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa, vytvorenie podmienok pre vybudovanie klientskeho centra okresného úradu v budove bývalého Domu zdravia. Ďalej sa samospráva sústredí na budovanie a rekonštrukciu športovísk, zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov a revitalizáciu verejných priestranstiev,“ uvádza k aktivitám radnice v slobodnom kráľovskom meste pre rok 2016 Marek Gula.

Malacky precíznosťou ku komplexnej prosperite

K odchádzajúcemu roku sa z dolnozáhorskej metropoly Malaciek vyjadril primátor mesta Juraj Říha.

„Môj prvý rok vo funkcii bol náročný a plný rýchlych zmien. Sebe i ostatným nasadzujem vysokú pracovnú latku a čo sa týka výkonu, som veľmi náročný. Začaté tempo sme si však udržali do týchto dní. Zatiaľ čo sa v mnohých mestách zastavil čas kvôli zime, my ešte realizujeme stavebné práce napríklad na Ulici Ferdiša Kostku či na novom multifunkčnom ihrisku v Zámockom parku,“ uviedol v úvode tohtoročnej bilancie.

Za najväčšie a zároveň najzložitejšie projekty tohto roka považuje rekonštrukciu areálu Materskej školy Štúrova a rekonštrukciu strechy kaštieľa.

„Keď som nastúpil do funkcie, práce na kaštieli boli zastavené. Štyri mesiace náročných rokovaní však priniesli výsledok v podobe obnovených prác na streche a dnes sa každý Malačan môže presvedčiť, že kaštieľ vďaka opravenej streche na dvoch krídlach, doslova žiari,“ priblížil primátor.

Ako dodal, rekonštrukciu areálu MŠ Štúrova a nadstavbu jedného z pavilónov sprevádzali od začiatku problémy, pretože projekt bol zle pripravený. „Žiaľ, „zdedili“ sme ho po bývalom vedení mesta, a tak sme veľa manévrovacieho priestoru nemali. Čo je však dôležité, dnes je už škôlka krásna, vynovená a plná detí,“ vysvetlil Říha.

Primátor sa hrdí každým jedným dielom či projektom, ktorý dokončili načas. „Osobne ma veľmi teší, že sa nám v tomto roku podarilo získať investíciu za vyše 1,3 milióna eur na vybudovanie ďalších vetiev kanalizácie v piatich uliciach, ktorá pomôže vyše 100 rodinám. Rovnako tak ma teší posun v oblasti riešenia tranzitnej dopravy cez Malacky, čo je mojou veľkou osobnou výzvou. Prišli sme s iniciatívou využiť diaľnicu a postupne na ňu odkláňať dopravu pred vstupmi do Malaciek (od Rohožníka a od Veľkých Levár). Prvým v poradí je strategický projekt na výstavbu novej diaľničnej križovatky D2 – Rohožník, kde by bola investorom Národná diaľničná spoločnosť. Po desaťmesačnej príprave postupuje do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ povedal Juraj Říha, ktorý neskrýva úprimnú radosť z úspechov.

Malacky už majú schválený rozpočet na rok 2016. Primátor zdôrazňuje, že bol dobre pripravený. „Poslanci mestského zastupiteľstva o jeho návrhu vecne a korektne diskutovali v rámci jednotlivých mestských komisií. Aj vďaka tomu diskusia k tomuto bodu počas rokovania zastupiteľstva príliš dlho netrvala a rozpočet schválili všetci prítomní poslanci jednomyseľne,“ priblížil z rokovania o dôležitom dokumente.

Malackám sa podarilo navýšiť vlastné zdroje do kapitálových investícií na takmer milión eur bez toho, aby obyvateľom zvýšili dane. Mesto postupne znižuje náklady na prevádzku mestského úradu a komunálnych služieb bez toho, aby znížilo ich úroveň.

Aj táto skutočnosť umožnila navýšiť peniaze do školstva nad rámec štátnych dotácií o zhruba 188 tisíc eur, z čoho najväčší nárast dosiahne materská škola, kde sa bude investovať aj ďalších 168 tisíc eur na komplexnú rekonštrukciu dvoch pavilónov na Bernolákovej ulici.

„Výrazne sme navýšili peniaze aj na rekonštrukcie ciest a vytvorili sme zároveň dostatočnú rozpočtovú rezervu, aby sme mohli spustiť predposlednú, finančne náročnú etapu rekonštrukcie strechy kaštieľa,“ informoval primátor.

Od začiatku roka v Malackách spúšťajú elektronické služby samosprávy, čo znamená, že občan bude môcť vybaviť veľa záležitostí bez toho, aby fyzicky chodil na mestský úrad. Stačí mu počítač, internet a elektronický občiansky preukaz.

V meste pripravujú aj zadanie komplexnej aktualizácie územného plánu Malaciek, ktorý by mal stanoviť nové rozvojové zóny.

„Ide o jednu z obrovských výziev, ktorá je pred nami. Malacky majú obrovskú výhodu vo svojej polohe a výborné dopravné spojenie, na ktorom môžeme stavať. Musíme však byť pripravení aj na neustále sa zvyšujúce nároky na bývanie.

Chceme začať diskusiu o parkovacej politike, spustiť prvú etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia, zaviesť pravidelnú mestskú hromadnú dopravu, pokračovať v rekonštrukcii ciest, chodníkov a parkovísk, ale napríklad aj zapojiť občanov do rozvoja mesta prostredníctvom participatívneho rozpočtu,“ vymenoval z nespočetného množstva plánovaných aktivít šéf malackej radnice Juraj Říha.

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 2. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 3. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 4. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 5. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
 6. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo
 7. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil
 8. Takto si nastavíte, aby vám maily od SME nekončili v spame
 1. KOSIT hľadá do svojho tímu ďalších vodičov
 2. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 4. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 6. SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb
 7. 4 veci, na ktoré si treba dať pozor pri zateplení šikmej strechy
 8. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 1. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 7 077
 2. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 4 956
 3. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 4 948
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 4 596
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 3 999
 6. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 884
 7. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 765
 8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 496

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Sloníča...2022
 2. Štefan Vidlár: KET
 3. Ľuboš Vodička: Európska geologická rarita v Moravských Budějoviciach
 4. Marek Košík: Anaëlle - bez lásky ani na krok
 5. Lucia Žárska: Zvyšovanie úrokových sadzieb v ČR a SR
 6. Erik Kriššák: William Wordsworth - Blúdim sťa mrak osamelý
 7. Jakub Konečný: UKRAJINA PRIPOJILA 21 RUSKÝCH OBLASTÍ
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam.
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 672
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 763
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 672
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 5 342
 5. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 4 892
 6. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 885
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 416
 8. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 2 975
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

MY | TOP správy z regiónov

Prinášame výber TOP správ z regiónov.


15 h
Ilustračné foto.

Doprava bude riadená dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou s dynamickým riadením.


SITA 20 h

Prečítajte si výber TOP športových správ z regiónov.


22 h
Čoskoro sa uskutočnia komunálne voľby 2022.

Zaostrili sme na Malacky, Senicu, Skalicu a Holíč.


30. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Levičanka radí ľuďom, aby si faktúry kontrolovali.


29. sep

Pravidelná údržba vodnej nádrže je nariadená zákonom.


22 h

Správkyňa konkurznej podstaty priradila skládku odpadu mestu.


30. sep

Na poškodených autách je nápis, ktorý sa spája s menom kandidáta na primátora.


22 h

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Sloníča...2022
 2. Štefan Vidlár: KET
 3. Ľuboš Vodička: Európska geologická rarita v Moravských Budějoviciach
 4. Marek Košík: Anaëlle - bez lásky ani na krok
 5. Lucia Žárska: Zvyšovanie úrokových sadzieb v ČR a SR
 6. Erik Kriššák: William Wordsworth - Blúdim sťa mrak osamelý
 7. Jakub Konečný: UKRAJINA PRIPOJILA 21 RUSKÝCH OBLASTÍ
 8. Peter Slamenik: Dubák sem, dubák tam.
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 672
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 763
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 672
 4. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 5 342
 5. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 4 892
 6. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 885
 7. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 416
 8. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 2 975
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu