Pondelok, 8. august, 2022 | Meniny má Oskar

V Kúltúrnom dome v Holíči vyhodnotili najlepších športovcov mesta

lVšetkým vám, ktorí ste dosiahli vynikajúce výsledky, ktorými ste naše mesto dôstojne a výborne reprezentovali aj mimonáš región, úprimne ďakujem. Prajem vám, aby aj tento rok bol pre vás rokom skvelých výsledkov amy smesa po jeho skončení opäť takt

Aj týmito slovami sa v úvode primátor Holíča Zdenko Čambal prihovoril k účastníkom tradičného vyhlásenia najúspešnejších športovcov mesta za uplynulý rok. Slávnostným podujatím, ktoré sa uskutočnilo v holíčskom dome kultúry v posledný februárový štvrtok, Mesto opäť verejne ocenilo športové snaženie a výsledky jednotlivcov i kolektívov ako aj prácu tých, ktorí sa výchove športových talentov venujú. Slová uznania na adresu úspešných holíčskych reprezentantov zazneli aj z úst predsedníčky komisie školstva, kultúry a športu Marty Pavlačkovej, ktorá zároveň privítala aj ďalších predstaviteľov Mesta. Príjemnej úlohy predstaviť najlepších športovcov a oboznámiť s ich minuloročnými úspechmi sa zhostila Hana Galková, vedúca oddelenia kultúry a športu, ktoré slávnostné podujatie pripravilo. Postupne prečítala mená dovedna tridsiatich ocenených, devätnástich jednotlivcov, piatich trénerov a šesť športových kolektívov roka 2008. Ich mená sa do zoznamu najúspešnejších športovcov dostali na základe návrhov ich klubov, škôl či telovýchovných jednôt, ktoré po prerokovaní a podľa stanovených kritérií odporučila ku schváleniu komisia školstva, kultúry a športu mestského zastupiteľstva. Po zápise do Pamätnej knihy mesta si každý z prítomných vyhlásených športovcov prevzal z rúk primátora a členov uvedenej komisie udelené ocenenia. V rámci vyhlásenia tých najúspešnejších Hana Galková prečítala mená a krátke charakteristiky aj niekoľkých ďalších holíčskych športovcov, ktorí tentoraz ocenenia ešte nezískali, spolu s ďalšími však majú rovnako šancu dostať sa do zoznamu najlepších pre tento rok. Patria k nim malé nádejné krasokorčuliarky Terezka Jankovičova a Tamarka Bízeková, ktoré trénujú a rozvíjajú svoj talent v našom partnerskom meste Hodonín, talentovaný futbalista Lukáš Ovečka, basketbalista MŠK Holíč s najvýraznejším výkonnostným vzostupom Lukáš Holeček, úspešný triatlonista Karol Lacko, obetaví a svedomití tréneri Jozef Kučera, ktorý sa venuje turistike, basketbalový tréner Jozef Kišš i tréner mladých futbalových nádejí Vladimír Winkler. Zvlášť uznanie bolo vyjadrené Pavlovi Šustekovi, ktorý sa napriek svojmu ťažkému telesnému postihnutiu úspešne venuje poľovníckej kynológii, strelectvu a rozhodcovstvu a vo svojej športovej aktivite dosiahol mnohé úspechy na vrcholových domácich i zahraničných súťažiach. Slávnostnú atmosféru podujatia umocnili príjemné melódie, ktoré podfrabovali čítané charakteristiky menovaných športovcov, doplnené videprojekciou na veľkoplošnom plátne. Program v jeho úvode spestrili vystúpením žiaci navštevujúci tanečný krúžok holíčskeho Centra voľného čsau pod vedením Amíry Fabiánovej. V závere prišli tanečnými choreografiami odovzdať svoj pozdrav členky oddielu juniorov a žien TJ Sokol vedené trénerkou Ingrid Papánkovou, s ktorými zatancovala aj I.vicemiss SR v aerobiku Romana Bocková. Slávnostný podvečer zakončil spoločný prípitok, v ktorom primátor ešte raz poďakoval oceneným za dosiahnuté výsledky i reprezentáciu mesta a poprial im veľa síl a energie pri dobývaní ďalších športových cieľov. O pestré občerstvenie a starostlivú obsluhu sa postarali žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb Holíč pod dohľadom majsterky odborného výcviku Anny Sasovej. Svojim profesionálnym prístupom prispeli k pohode a príjemnej atmosfére záverečného posedenia. Kategória žiaci Ladislav Daniel Je žiakom ZŠ Holíč, Školská 2. Vynikajúci šprintér, diaľkár, no najmä vrhač, čo dokázal na Vianočnej cene Vitalu v Bratislave, kde výkonom 14 metrov 98 centimetrov zaznamenal vo vrhu guľou najlepší výkon dosiahnutý žiakom na Slovensku v roku 2008. V školských športových súťažiach sa v krajskom kole z dôvodu zisku bodov obetoval pre družstvo, keď namiesto vrhu guľou bežal 300 m, kde jeho medailové ambície neboli veľké. Medailu však v krajskom kole získal v skoku do diaľky za 3.miesto, dovŕšil zlatom v štafete4x60mavíťazstvom školského atletického družstva. Na Majstrovstvách Slovenska ZŠ – Kalokagatia 2008 vo vrhu guľou získal bronzovú medailu, v štafete 4 x 60 m striebro a ako člen atletického družstva ZŠ Holíč, Školská 2, zlato. Matej Mucha Čoskoro 16 –ročný stolný tenista, ktorého nominoval športový oddiel stolných tenistov - Stavoimpex Holíč. Je majstrom Slovenska v kategórii starší žiaci, reprezentuje SR v kategórii kadetov, hrá slovenskú ligu dorastu a I. ligu mužov v stolnom tenise. Dominik Oborný Je žiakom ZŠ Školská Holíč, člen holíčskeho Atletického klubu Junior. Patrí k veľkým talentom slovenskej atletiky, čo potvrdil osobným rekordom v skoku do výšky (178 cm) a v diaľke 588 cm. Získal 3.miesto na majstrovstvách SR v halovom viacboji v Bratislave a 1.miesto vo výške na Európskych atletických hrách detí v Brne. Okrem toho pridal aj 2 x 5.miesto na majstrovstvách SR žiactva v diaľke a výške. Marek Oravec Je žiakom 9. ročníka ZŠ Bernolákova, Holíč, členom Školského športového strediska ZŠ a Športovo-streleckého klubu Beta 77. Športovej streľbe sa venuje štyri roky. Je Majstrom Trnavského kraja žiakov v streľbe zo vzduchovej pušky Slávia a Majstrom Trnavského kraja v kategórii dorastu v streľbe zo športovej malokalibrovky. Je víťazom Krajskej školskej streleckej ligy. Na Majstrovstvách Slovenska žiakov ZŠ v streľbe zo vzduchovky skončil na 4.mieste. V celoslovenskej súťaži Národná liga mládeže obsadil trikrát 1. miesto, štyrikrát 2. miesto a trikrát 3. miesto. V roku 2008 sa zúčastnil 35-tich súťaží. Eduard Pelikán Žiak 9.ročníka ZŠ Bernolákova, Holíč. Je členom Školského športového strediska ZŠ a Športovo-streleckého klubu Beta 77. Športovej streľbe sa venuje štyri roky. Je majstrom Trnavského kraja a členom víťazného družstva ZŠ Bernolákova Holíč na Majstrovstvách Trnavského kraja žiakov ZŠ v streľbe zo vzduchovky. Na Majstrovstvách Slovenska v tejto kategórii obsadil 2. miesto v súťaži družstiev a 5.miesto v súťaži jednotlivcov. V Národnej lige mládeže 2008 obsadil päťkrát 1. miesto, štyrikrát 2. miesto a päťkrát skončil na 3. mieste. V roku 2008 sa zúčastnil 30-tich streleckých podujatí. Dominika Vymyslická (ocenená aj v r.2005, 2006 a 2007) Je žiačkou 9.ročníka ZŠ Bernolákova 5, Holíč, členka Školského športového strediska tejto ZŠ a Športovo-streleckého klubu Beta 77. Športovej streľbe sa venuje štyri roky. Pravidelne dosahuje popredné umiestnenia v okresných, krajských i slovenských súťažiach žiakov v športovej streľbe v kategóriách jednotlivcov i družstiev. Je držiteľkou slovenského rekordu v streľbe zo vzduchovej pušky, kde nastrieľala 400 bodov zo 400 možných. V r. 2008 získala spolu 7 titulov majster Trnavského kraja v streľbe zo vzduchovej pušky a malokalibrovky. Na Majstrovstvách Slovenska v súťaži zo vzduchovej pušky obsadila 3. a 4. miesto v disciplíne športová malokalibrovka. V roku 2008 sa zúčastnila 35-tich streleckých súťaží. Kategória juniori a dospelí Michala Bíliková (Bola ocenená aj v rokoch 2006 a 2007) Členka ŠSK Beta 77 Holíč. Je študentkou III. ročníka Bratislavskej vysokej školy práva, fakulta ekonómie a podnikania. Športovej streľbe sa venuje 8 rokov. Strieľa disciplíny vzduchová a malokalibrová puška v kategórii ženy. Aj keď v súčasnosti nemá dobré podmienky na trénovanie, je dvojnásobnou majsterkou Trnavského kraja v disciplínach vzduchová puška a športová malokalibrovka. Na majstrovstvách SR v streľbe z malokalibrovky skončila na 6. mieste. V priebehu roka sa zúčastnila 25 pretekov. RomanaBocková Aerobiku sa venuje 13 rokov, 10 rokov tancovala na ZUŠ Holíč, precvičuje s dospelými, s deťmi, s futbalistami a v budúcnosti bude i s hokejistami. V záverečnom finále V. ročníka súťaže MISS aerobik Slovenskej republiky 2008, ktoré sa konalo v Divadle Andreja Bagara v Nitre, získala titul 1. vicemiss. Zisk tohto titulu je Romaniným prvým veľkým úspechom, ku ktorému by rada pridala aj ďalšie. Zároveň je tým najlepším ocenením jej doterajšej trinásťročnej usilovnej cvičiteľskej práce. Michal Ďurkáč (ocenený aj v r.2004 - 2007) Je študentom FTVŠ Bratislava, člen AK Junior Holíč. Patrí k veľkým talentom Slovenskej atletiky. Od januára 2009 prestúpil do Slávie UK Bratislava. Získal 1.miesto na majstrovstvách Zsl. oblasti (kraj TT,TN,NR) vo výške, 1.miesto na medzinárodných pretekoch „Atletika mostom“ v hale Elán vo výške výkonom 214 cm, čím si vytvoril os. rekord a taktiež 4.miesto v súťaži výškarov Grand prix Slovenska. Michal Flux Bývalý žiak ZŠ Školská, Holíč je od minuloročného septembra žiakom Strednej priemyselnej školy Myjava. Najvýraznejšie výsledky dosiahnuté na školských súťažiach v r. 2008: Ako člen a kapitán atletického družstva ZŠ Holíč, Školská zisk 1. miesta v krajskom kole žiakov ZŠ a rovnako v celoslovenskom finále žiakov ZŠ, Kalokagatia 2008. Ako jednotlivec v školských súťažiach 1. miesto v krajskom kole žiakov v behu na 60 a taktiež na 300m, ako člen štafety 1. miesto v krajskom kole žiakov v štafete 4 x 60 metrov, 4. miesto v celoslovenskom finále žiakov ZŠ v behu na 300 metrov, 2. miesto v celoslovenskom finále žiakov ZŠ v štafete 4 x 60 metrov. Jakub Chocholáček Je žiakom SPŠ na Myjave, člen AK Junior Holíč. Na majstrovstvách Zs.oblasti (kraj TT,TN,NR) bol 2 x na 3.mieste v behu na 1500 m v hale i vonku. Získal 4.miesto na majstrovstvách SR v behu na 1500 m v hale a 3.miesto na pretekoch „Zo školských lavíc do haly Elán“ v behu na 600m s os. rekordom 1:33,77 min. Róbert Chorvát (ocenený aj v r. 2007) Je študentom FTVŠ Bratislava a členom AK Junior Holíč. Dosiahol 2.miesto na majstrovstvách Zsl. oblasti (kraj TT,TN.NR) v guli, 6.miesto na majstrovstvách SR dospelých v guli, 3.miesto v súťaži Grand prix SR v guli. Bol výraznou oporou družstva mužov Holíča pri zisku 9.miesta na majstrovstvách SR. Od januára 2009 prestúpil do Slávie UK Bratislava. Mário Jaborník Je členom basketbalového klubu MŠK Holíč od novodobej histórie jeho založenia. Postupom času a získavaním nových basketbalových skúseností sa stal jedným z lídrov holíčskeho mužstva nielen na ihrisku ale aj mimo neho. V prebiehajúcej sezóne patrí s 235 bodmi a priemerom takmer 20 bodov na zápas k najlepším strelcom tímu. Svoje dobré výkony dokazuje nielen ako výborný strelec bodov, ale aj ako rozohrávač a hráč v obrane.Martin Jančovič Nominovaný SOŠ Holíč a stolnotenisovým oddielom Stavoimpex Holíč. Je reprezentantom SR v stolnom tenise, v rebríčku juniorov SR je umiestnený na 3. mieste. Je členom oddielu juniorov Stavoimpex Holíč, reprezentantom SR v kategórii kadet, hrá I. slovenskú ligu dorastu a I. ligu mužov. Lukáš Jediný (ocenený aj za r. 2005 a 2006) Je členom ŠSK Beta 77 Holíč. Študuje III. ročník Strednej priemyselnej školy na Myjave. Strieľa disciplíny ľubovoľná malokalibrovka a vzduchová puška v kategórii kadetov. Na majstrovstvách Trnavského kraja v streľbe zo vzduchovej pušky i z malokalibrovky obsadil II. miesta. Zabezpečil si postup i na majstrovstvá SR, kde obsadil pekné 5. miesto. Zúčastnil sa na 26 streleckých súťažiach. V priebehu roka úspešne absolvoval školenia rozhodcov športovej streľby. Milan Morava (ocenený aj v r. 2006 a 2007) Od roku 1999 je členom ZO Letecko-modelárskeho klubu Holíč, ale tomuto športu sa venuje už vyše tri desaťročia. V športovej sezóne 2007/08 sa venoval kategórii rádiom riadených vetroňov F3J a rádiom riadeným modelom s elektrickým pohonom. Medzi výsledky, ktoré mu v seriáli medzinárodných súťaží EUROCUP vyniesli 1. miesto patrí seriálová súťaž Majstrovstiev Slovenska Malacky, Spišská Nová Ves, Svit a Žilina - 1. miesto, Holíč - 4. miesto, celkove 2. miesto. V medzinárodných súťažiach obsadil 2. miesto v Nitre a 3. miesto v Maďarsku. Martin Palček Je členom Oddielu stolného tenisu Stavoimpex Holíč, toho času 6.hráč Slovenska, bývalý reprezentant v kategórii kadet a junior. Je víťazom Slovenského pohára za rok 2008 v stolnom tenise. Juraj Sidor (junior) Členom Aeroklubu Holíč je od r.1992. Už v r. 2007 napomohol svojimi deklarovanými preletmi k umiestneniu AK Holíč na 6. mieste z 30 aeroklubov na Slovensku. Osobne sa umiestnil na 45. mieste spomedzi všetkých plachtárov SR v bodovaných preletoch. Ako jediný pretekár zo Záhoria boduje v celosvetovom rebríčku IGC pilotov vetroňov zúčastňujúcich sa pretekoch FAI. Ako inštruktor sa začal venovať výcviku mladých adeptov bezmotorového lietania v Aeroklube Holíč. V r. 2008 sa zúčastnil medzinárodnej plachtárskej súťaže Fatraglide 09 a skončil na 10.mieste z 25 súťažiacich. Na medzinárodných plachtárskych majstrovstvách Slovenska dosiahol 21. miesto zo 41 súťažiacich. Naďalej sa chce venovať s tímom inštruktorov aeroklubu teoretickému a praktickému výcviku žiakov AK Holíč a podporovať ich v športových ambíciách a dodržiavaní pravidiel Fair play. Tomáš Vymyslický (ocenený aj za r. 2007) Je členom ŠSK Beta 77 Holíč. Študuje III. ročník SOŠ v Skalici. Športovej streľbe sa venuje 7 rokov. Strieľa disciplíny zo vzduchovej pušky a ľubovoľnej malokalibrovky. Je majstrom Trnavského kraja v streľbe zo vzduchovky i malokalibrovky v kategórii kadetov. Na majstrovstvách Slovenskej republiky skončil na 7. mieste. Na Veľkej cene Holíča o pohár primátora mesta (preteky boli súčasťou I. Slovenskej streleckej ligy) sa stal absolútnym víťazom a získal putovný pohár primátora. V uplynulom roku súťažil na 28 pretekoch. V súčasnosti je na hosťovaní v Športovo–streleckom klube polície v Skalici. Kategória tréneri Dušan Chanečka (ocenený aj v r. 2005 - 2007) Pracuje ako zástupca riaditeľa Základnej školy Školská 2, Holíč, kde dlhodobo aktívne rozvíja športovú činnosť žiakov najmä v oblasti atletiky. Rok 2008 bol vrcholom jeho doterajšej trénerskej práce. Družstvo atlétov ZŠ na Školskej ulici suverénne zvíťazilo v školských Majstrovstvách Trnavského kraja a naviac v jednotlivcoch získali v štafete 4 x 60m – 1. miesto, v behu na 60m- 1. a 2. miesto, v behu na 300 m prvé 1. miesto, vo vrhu guľou 2. miesto, v skoku do diaľky a do výšky 3. miesto. Týmto víťazstvom si družstvo atlétov v krátkom čase vybojovalo už tretíkrát finálovú účasť na Majstrovstvách Slovenska, kde po vynikajúcich výkonoch všetkých členov atletického družstva dospelo k historickému prvenstvu a dominovalo tak nad všetkými základnými školami Slovenska. Ladislav Mádel Je skúsený, hrajúci stolnotenisový tréner Stavoimpexu Holíč. Trénuje žiakov, dorastencov i mužov. Hrá extraligu, vychováva a trénuje nové nádeje vrátane súčasných reprezantantov Mateja Muchu a Martina Jančoviča. Ingrid Papánková Je choreografka a umelecká vedúca tanečnej skupiny CRES od r. 2001. Trénuje moderný tanec - deti a mládež vo veku od 11 do 17 rokov. Tanečnými choreografiami sa prezentujú v rámci športovo-spoločenských aktivít a tanečných koncertov. V tomto roku získala tanečná skupina CRES 3.miesto na celoslovenskej súťaži pódiových skladieb v Trenčíne. Je taktiež predsedníčkou oddielu TJ Sokol pri TJ Slávia SŠM Holíč a zároveň choreografka a trénerka tanečno-športového oddielu, ktorý má v súčasnosti 22 členov vo veku od 15 do 50 rokov. Na celoslovenskej súťaži pódiových skladieb sa umiestnili na 1. mieste v kategórii veľkých choreografii. Od r. 1997 je taktiež cvičiteľkou aerobiku. Rudolf Roučka (ocenený aj v r.2002, 2003, 2005 - 2007) Je ústredným rozhodcom a trénerom II. triedy. Od r.1963 sa venuje trénerskej práci s deťmi a mládežou. V r. 1992 bol pri zrode AK Junior Holíč, kde je v súčasnosti predsedom a kde sa ako tréner venuje deťom a mládeži. Pod jeho vedením vyrástli reprezentanti a medailisti SR (Lakatoš, Váňová, T. Palkovič, Matúš, Jánošíková, L.Tokošová, Vlado a Tibor Mrázovci, Považanová). Aj v súčasnosti získavajú jeho zverenci na majstrovstvách Zs. oblasti významné umiestnenia. Sám aktívne športuje za kategórie seniorov, kde v r.2008 získal zlato v behu a 2 x striebro v guli a plávaní. Družstvo mužov sa umiestnilo na 9.mieste na majstrovstvách SR družstiev. V nedávnych dňoch sa pán Roučka dožil významného jubilea, 70 rokov. Milan Vymyslický (ocenený aj za r.2002, 2005-2007) Tréner Školského športového strediska so zameraním na športovú streľbu pri ZŠ Bernolákova Holíč. V r. 2008, tak ako i v predchádzajúcich rokoch, zvíťazili jeho žiacki zverenci vo všetkých kategóriách okresného i krajského kola majstrovstiev základných škôl v streľbe zo vzduchovky a budú reprezentovať mesto i kraj na Majstrovstvách Slovenska ZŠ v Partizánskom. V štyroch kolách Krajskej streleckej ligy nenašli žiaci, žiačky ani družstvo základnej školy premožiteľa a stali sa i celkovými víťazmi tejto súťaže. Na Majstrovstvách Slovenska žiakov v streľbe zo vzduchovej pušky Slávia obsadili mladí strelci dve druhé miesta v súťaži družstiev, 2. a 5.miesto v súťaži jednotlivcov. Kategória družstiev Strelci Školského športového strediska ZŠ Bernolákova, Holíč (ocenení aj v r. 2006 a 2007) Dominika Vymyslická, Natália Kováčová a Silvia Haringová sú členkami družstva žiačok v streľbe zo vzduchovej pušky Slávia. Obsadili 1. miesto na Majstrovstvách základných škôl okresu Skalica, aj majstrovstvách Trnavského kraja a postúpili na Majstrovstvá Slovenska žiakov základných škôl do Partizánskeho, kde obsadili 2. miesto. Členmi chlapčenského družstva sú Eduard Pelikán, Milan Zelenka a Marek Oravec. Toto družstvo obsadilo v streľbe zo vzduchovej pušky 1. miesto na Majstrovstvách základných škôl okresu Skalica, aj na Majstrovstvách Trnavského kraja a postúpilo na Majstrovstvá Slovenska žiakov základných škôl, kde obsadilo výborné 2. miesto. Atléti ZŠ Školská, Holíč (ocenené aj v r. 2006 a 2007) Výkony družstva, ktoré vyvrcholili v r. 2008, vychádzali zo systematickej dlhodobej prípravy jednotlivých členov družstva. Ako prvému atletickému družstvu sa v histórii školy podarilo dosiahnuť vynikajúci úspech, keď po suverénnom víťazstve v Školských majstrovstvách Trnavského kraja ZŠ, porazilo družstvo ZŠ Holíč, Školská 2 celú atletickú špičku Slovenska a získalo titul Školských Majstrov Slovenska na Kalokagatii 2008 s medzinárodnou účasťou, konanej v Trnave. O tento mimoriadny úspech pod vedením trénera Dušana Chanečku zaslúžili: Michal Flux - kapitán družstva, Richard Juriga, Peter Baláž, Ladislav Daniel, Dominik Pavka, Dominik Oborný, Patrik Sloboda, Adam Lukačovič, Miroslav Malík, Patrik Noščák. Silový päťboj SOŠ OaS Holíč (ocenené aj za r. 2006 a 2007) Jeho členmi sú Ján Sláma, Lukáš Maďara, Milan Lackovič, kapitánom je Peter Šenigla. Družstvo chlapcov obhájilo minuloročné prvenstvo na súťaži žiakov stredných škôl okresov Skalica a Senica, čím sa kvalifikovalo na 2. Župnú olympiádu do Trnavy. Na tejto olympiáde stredných škôl po vynikajúcom výkone porazilo všetkých súperov a zaslúžene sa stalo víťazom a majstrom Trnavského kraja žiakov stredných škôl. Tréneri: Jozef Chalupka, majster od. výcviku a Bc. Milan Machlica, učiteľ. Juniorky a ženy TJ Sokol Holíč pri TJ SláviaSŠMHolíč 22 cvičeniek z Holíča vo veku od 12 do 45 rokov reprezentovalo mesto Holíč na celoslovenskej súťaži pódiových skladieb v Trenčíne v dvoch tanečných choreografiách. Veľké choreografie Sokol Holíč získali 1. miesto, v malých choreografiách získala tanečná skupina CRES Holíč 3.miesto. Tanečný oddiel juniorov a žien Sokol pôsobí pod vedením trénerky Ingrid Papánkovej a okrem tanečnej súťaže sa so svojou choreografiou prezentovali na Sokolskej akadémii v Skalici, basketbalovom zápase v Holíči a stala sa aj súčasťou Vianočnej show 18.12.2008 v DK Holíč. Účastníčky súťaže pódiových skladieb: Tatiana Lániková, Danka Sprušanská, Ida Sprušanská, Vierka Mikuličová, Sara Mikuličová, Lucia Vaculková, Lenka Vizdalová, Veronika Michalková, Marta Sušienková, Lucia Valachovičová, Anna Škurková, Janka Škintiková, Karin Marčišovská, Lucia Žilinková, Diana Pavliková, Henrieta Hrušecká, Hanka Jašová. Stavoimpex Holíč A mužstvo - muži, stolnotenisový oddiel. hrá najvyššiu celoštátnu súťaž, väčšinou na najvyšších miestach tabuľky. Zloženie: Martin Palček, Miroslav Zajíc, Patrik Marek, Ján Bednár, vedúci mužstva Ján Skala. Stavoimpex Holíč A družstvo - dorast, stolnotenisový oddiel, hrá najvyššiu celoštátnu súťaž, t. č. na 2.mieste. Zloženie: Matej Mucha, David Karas, Martin Jančovič, tréner a vedúci družstva Ladislav Mádel. (LAK)

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 2. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 3. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 4. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 5. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 6. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila
 1. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 2. Goralské folklórne slávnosti po prvýkrát priamo v horách
 3. Za vysokou spotrebou sa často skrýva zlá kondícia motora
 4. Ktoré regionálne projekty podporí Nadácia COOP Jednota?
 5. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete
 6. Kde u nás kúpite domácke potraviny
 7. Na Oravskej priehrade s Kalim aj Spievankovom. Vidíme sa naživo
 8. Tetovanie a piercing - aké zdravotné riziká môžu spôsobiť?
 1. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 9 586
 2. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 7 007
 3. Pozrite si, kedy hrá futbalové zápasy vaše mesto či dedina 6 291
 4. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 5 715
 5. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 5 414
 6. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články 3 003
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 2 560
 8. Dobrá správa pre pacientov s cukrovkou 2 488

Blogy SME

 1. Vladimir Skala: Z učiteľov kriminálnici: Rok po regulačnej búrke v Číne.
 2. Michael Achberger: VIDEO: beach towel workout - tréning na uteráku na pláži
 3. Jaroslav Polaček: Cesty a chodníky rekonštruujeme s jasným cieľom – máme plán pre budúcnosť dopravy v Košiciach
 4. Ľubomír Maretta: Riadenie
 5. Věra Tepličková: Chcete osviežiť váš imunitný systém? Prihláste sa na 4. dávku
 6. Ľudmila Rábelyová : Prečo tá nenávisť?
 7. Viera Spišáková: Trapas technický
 8. Dominika Kislíková: Gazdoráň - nová turistická trasa v NP Poloniny
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 82 734
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 25 979
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 10 243
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 6 812
 5. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 495
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 310
 7. Jana Žilková: Výchova detí v Mongolsku 4 301
 8. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 4 071
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Aktuálne vydanie je už v predaji.


26m

Spolupráca štátu s UNIPHARMOU sa osvedčila a počas pandémie ukázala ako spoľahlivá. Napriek tomu zákonodarcovia uvažujú o zmene, nad ktorou visí množstvo otáznikov, vládnu pochybnosti.


1 h
Momentka zo zápasu Moravský Svätý Ján - Sobotište

Zloženie ani model najvyššej oblastnej ligy sa mužstvám nepozdáva.


12 h
Futbalisti FK Senica.

Sezóna 2021/22 bola pre FK Senica posledná fortunaligová sezóna. Klub nedostal licenciu pre III. ligu a mužský futbal na Záhorí skončil. Mesto Senica chce založiť nový mestský futbalový klub. Poďme sa spolu pozrieť, kde pôsobia hráči FK Senica.


Juraj Hertel 17 h

Blogy SME

 1. Vladimir Skala: Z učiteľov kriminálnici: Rok po regulačnej búrke v Číne.
 2. Michael Achberger: VIDEO: beach towel workout - tréning na uteráku na pláži
 3. Jaroslav Polaček: Cesty a chodníky rekonštruujeme s jasným cieľom – máme plán pre budúcnosť dopravy v Košiciach
 4. Ľubomír Maretta: Riadenie
 5. Věra Tepličková: Chcete osviežiť váš imunitný systém? Prihláste sa na 4. dávku
 6. Ľudmila Rábelyová : Prečo tá nenávisť?
 7. Viera Spišáková: Trapas technický
 8. Dominika Kislíková: Gazdoráň - nová turistická trasa v NP Poloniny
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 82 734
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 25 979
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 10 243
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 6 812
 5. Jana Melišová: Svet sa zmenil... 6 495
 6. Post Bellum SK: Hromady mŕtvych a nočné mory o Varšavskom povstaní 4 310
 7. Jana Žilková: Výchova detí v Mongolsku 4 301
 8. Vladimir Skala: Padá bankový sektor v Číne? 4 071
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 2. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 3. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 4. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 7. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 44. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 2/3 - Skaza lode Karluk, 1913 - 1914

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu