Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ SENICA č. 22 - 2008/2009 z 5. MARCA 2009

Správy Rady aVV 1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Senica bude 19.3.2009. Správy ŠTK 2. Začiatky jarnej časti futbalových súťaží ročníka 2008/09: MO dos. a dor. 14. a 15.3., II. tr. dos. a dor. 28. a 29.3., III. tr. 11. a 12.4.,MOžiaci, II. tr. žiaci a prípravky 28.3., predpodkladané ukončenie všetkých súťaží je 20. a 21.6.2009. 3. ŠTK ObFZ Senica vyzýva FK aby pred zahájením jarnej časti ročníka 2008/09 sledovali webovú stránku ObFZ Senica www.obfzsenica.sk z dôvodu prípadného odloženia 16. resp. 17. kola MO dos. a dor. 4. ŠTK oznamuje členom OK, že nasledujúce zasadnutie bude 12.3. 5. ŠTK oznamuje FK II. tr. žiaci, že FK Trnovec dňom 5.3. odhlásil družstvo žiakov zo súťažného ročníka 2008/09. FK vyžrebované s FK Trnovec majú voľno. ŠTK v zmysle RS . B. Tech. ust. bod 13, písm. c ) udeľuje FK Trnovec pokutu 33.19 € v prospech ObFZ Senica. Pokuta uhradená 3.3.09. ŠTK žiada FK, aby si zmenu opravili vo vyžrebovaní. 6. ŠTK oznamuje FK II. tr. dorast, že FK Pop. Močidlany dňom 5.3. odhlásil družstvo dorastu zo súťažného ročníka 2008/09. FK vyžrebované s FK P. Močidlany majú voľno. ŠTK v zmysle RS. B. Tech. ust. bod 13,písm. c) udeľuje FK Pop. Močidlany pokutu 66.39 € v prospech ObFZ Senica. Termín úhrady do 19.3.2009. ŠTK žiada FK, aby si zmenu opravili vo vyžrebovaní. 7. ŠTK anuluje dňom 5.3. výsledky II. tr. žiaci FK Trnovec a II. tr. dorast FK P. Močidlany. 8. Zmena ÚHČ: ŠTK upozorňuje FK ObFZ Senica MOdos., dor., II. tr. dos., dor. III. tr. dos. na úpravu ÚHČ : 1.4. - 15.4. dor. 13:30 h, dos. 16 h, 16.4. - 30.4. dor. 14 h, dosp. 16:30 h, 1.5. - 15.5. dor. 14:30 h, dosp. 17 h, 16.5. - 30.6. dor. 15 h, dosp. 17:30 h. 9. ŠTK na základe rozhodnutia VV ObFZ oznamuje FK Kopčany, že ich družstvo Prípravky je možné zaradiť od jarnej časti ročníka 2008/09 namiesto „voľný žreb“. ŠTK žiada od FK Kopčany, aby zaslali záväznú písomnú prihlášku štartu družstva „Prípravky“ na ŠTK ObFZ. 10. ŠTK prihlášku FK Kopčany „Prípravka“ berie na vedomie a družstvo zaraďuje do súťaže počnúc jarnou časťou ročníka 2008/09 namiesto „voľný žreb“ bez započítavania výsledkov do tabuľky. 14. kolo 28.3. o 14:45 h Kopčany - Holíč B, 15. kolo 4.4. o 12:30 h B. Mikuláš - Kopčany, 16. kolo 11.4. o 15:45 h Kopčany - Lakš. N. Ves, 17. kolo 18.4. o 13 h Senica B - Kopčany, 18. kolo 25.4. o 16:15 h Kopčany - Kúty, 19. kolo 2.5. o 16:45 h Kopčany - Mor. Sv. Ján, 20. kolo 6.5. o 15 h (streda) Gbely - Kopčany, 20. kolo 9.5. o 13 h Kopčany - Šaštín, 21. kolo 16.5. Kopčany - voľno, 22. kolo 23.5. o 11:30 h Brodské - Kopčany, 23. kolo 30.5. o 17:15 h Kopčany - Skalica, 24. kolo 6.6. o 9:30 h Holíč A - Kopčany, 25. kolo 13.6. Kopčany - voľno, 26. kolo 20.6. o 11:30 h Čáry - Kopčany. 11. Majstr. stretnutie Prípravky 20. kola Gbely - Kopčany ŠTK nariaďuje odohrať v stredu 6.5. o 15 h. 12. ŠTK upozorňuje kluby, oddiely, ktoré nemajú oddielového rozhodcu a v jarnej časti ročníka 2008/09 budú hrávať mimo ÚHČ: MO dosp. FK Brodské, FK Šaštín, FK Sekule, MO dor. FK Bor. Sv. Jur, FK B. Mikuláš, FK Kúty, FK Petrova Ves, FK Trnovec. II. tr. dosp. FK Hradište, FK Holíč B, FK Kúty B, FK Rohov, FK Stráže, FK Trnovec. II. tr. dor. FK Hradište, FK Rohov, FK Sekule, FK Šaštín. III. tr. dosp. FK Častkov, FK Kátov, FK Kunov, FK OZR Osuské, FK Podbranč, FK Smrdáky, FK Štefanov. 13. ŠTK upozorňuje FK, aby si dôsledne preštudovali a rešpektovali zmeny a doplnky v Rozpise súťaží pre ročník 2008/09. 14. ŠTK upozorňuje FK, aby do začiatku jarnej časti, prípadne podľa potreby aj v priebehu jarnej časti ročníka doručili na ŠTK ObFZ Senica fotokópiu dokladu o štarte hráča vo vyššej vekovej kategórii. RS. B. Tech. ust. bod. 2, písm. a). 15. ŠTK upozorňuje FK MO žiaci, že družstvo FK Chropova hráva domáce stretnutia na ihrisku FK Mokrý Háj. 16. ŠTK upozorňuje FK, že družstvá Prípravka Senica B, II. tr. žiaci Senica D a MO žiaci Senica C domáce majstrovské stretnutia hraje na ihrisku FK Čáčov. 17. ŠTK upozorňuje FK, že prípadné zmeny termínov a hracích časov v jarnej časti ročníka 2008/09 je možné zaslať písomne na ŠTK ObFZ Senica do 5.3. do 15 h. K žiadosti je potrebné doložiť doklad o zaplatení 3.32 € v zmysle RS. B. Tech. ust. bod.20, písm. a). 18. ŠTK upozorňuje FK Jablonica na dodržanie termínu13.3. na odstránenie technických Nedostatkov. ÚS č.19 / 2008/09, čl. 2, z 20.11.08. 19. ŠTK upozorňuje FK Chropov na dodržanie termínu 22.3. na odstránenie tech. nedostatkov. ÚS č. 15/2008/09, čl. 7, z 23.10.08. 20. Oddiely, kluby, ktoré majú v súťažiach rovnakej vekovej kategórie dve a viac družstiev, zašlú na ŠTK ObFZ Senica súpisku A - družstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov. Iskra Holíč zašle aj súpisky Prípraviek A a B družstva, na ktorých budú uvedení všetci hráči. Hráči môžu štartovať iba za to družstvo, na ktorého súpiske sú uvedení. 21. ŠTK odsúhlasila nasledovné zmeny vo vyžrebovaní ročníka 2008/09 - jarná časť. 22. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia MO dor. Rybky, Oreské odohrať 3 hodiny pred začiatkom ÚHČ dosp. 23. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia II. tr. dor. Sekule odohrať 3 hod. pred ÚHČ dosp. iba stretnutie 21. kola. 24. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia MO dosp. a MO dor. Brodské odohrať v nedeľu. Dosp. o 10 h., dor. o 12:30 h. 25. ŠTK žiadosť FK Senica schvaľuje a stretnutie Prípravky nariaďuje odohrať: 14. kolo 28.3. o 11:30 h Senica B - FK Kúty. 26. ŠTK z dôvodu posunutia ÚHČ u družstiev dor. a dosp. nariaďuje FK Hlboké domáce stretnutia odohrať nasledovne: 20. kolo 12.4. o 15:30 h Hlboké - Pop. Močidlany, 22. kolo 26.4. o 16 h Hlboké - Rybky, 24. kolo 10.5. o 16:30 h Hlboké - Mokrý Háj, 26. kolo 24.5. o 17 h Hlboké - Oreské, 28. kolo 7.6. o 17 h Hlboké - Sekule, 30. kolo 21.6. o 17 h Hlboké - Cerová. 27. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia MO dor. Petr. Vsi odohrať v nedeľu o 10:30 h. 28. ŠTK nariaďuje domáce stretnutiaMOdor. Kúty, Trnovec odohrať v nedeľu o 12:30 h. 29. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia II. tr. dosp. Hradište, Kúty B, Rohov, Stráže a Trnovec odohrať v nedeľu o 10 h. 30. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia II. tr. dor. Hradište, Rohov odohrať v nedeľu o 12:30 h. 31. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia III. tr. Kátov, Kunov, OZR Osuské, Podbranč, Smrdáky, Štefanov odohrať v nedeľu o 10 h. 32. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia Prípravky, Brodské, Čáry, Šaštín odohrať v sobotu o 11:30 h, Senica B o 13 h, Skalica o 14 h, Kopčany 2:15 h poÚHČ dor., Bor. Mikuláš 3:30 h pred ÚHČ dosp. 33. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia II. tr. žiaci Dojč, Sobotište odohrať v sobotu o 10 h, Senica D o 11:30 h, Prietrž, Unín o 12:30 h, Stráže o 13:15 h. 34. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia MO žiaci Š. Humence odohrať v sobotu o 12 h, Čáry o 13 h, Cerová o 14:30 h, B. Mikuláš 2 h pred ÚHČ dosp. 35. ŠTK nariaďuje domáce stretnutiaMOdosp. a II. tr. dor. Šaštín odohrať v sobotu v ÚHČ dosp. a dor. 36. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia MO dor. Rovensko, B. Mikuláš, Bor. Sv. Jur, Kopčany dohrať v sobotu v ÚHČ dosp. 37. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia II. tr. dos. Holíč B odohrať v sobotu o 10 h. 38. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia II. tr. dor. Dubovce, Koválov, Letničie, Radimov, Š. Humence, Šaštín B odohrať v sobotu v ÚHČ dor., Sekule v ÚHČ dosp. 39. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia III. tr. Častkov odohrať v sobotu v ÚHČ dosp. 40. ŠTK nariaďuje domáce stretnutia II. tr. žiaci a Prípravky Lakš. N. Ves odohrať v nedeľu, žiaci o 12 h, Prípravka o 13:30 h. 41. ŠTK žiadosť Holíča schvaľuje a stretnutia Prípravky A nariaďuje odohrať: 14. kolo 28.3. o 13 h Holíč A - Brodské, 15. kolo 5.4. o 9:30 h Holíč A - Skalica, 18. kolo 25.4. o 13 h Holíč A - Čáry. Ostatné domáce stretnutia odohrajú o 9:30 h. 42. ŠTK žiadosť Holíča schvaľuje a stretnutia Prípravky B nariaďuje odohrať: 15. kolo 5.4. o 11 h Holíč B - Brodské, 17. kolo 18.4. o 11 h Holíč B - Holíč A. Ostatné domáce stretnutia odohrajú o 11 h. 43. ŠTK oznamuje všetkým FK hrajúcich MO ObFZ uchádzajúcich sa o štart v súťažiach ZsFZ od ročníka 2009/10, aby venovali náležitú pozornosť stavu HP a ich areálu, aby spĺňali nariadené podmienky pre vydanie pasportizácie HP vyhovujúcej k štartu mužstva v danej súťaži riadenej ZsFZ. ŠTK opätovne vyzýva všetky FK o zaujatie stanoviska k možnostiam založenia družstiev kategórie ženy a žiačky v regióne ObFZ Senica, Skalica. V prípade záujmu o založenie družstva budú poskytnuté bližšie informácie. ŠTK upozorňuje všetky FK, že usporiadateľská služba je povinná používať reflexné vesty v zmysle zákona 479/08 Zb. z. § 4 z 1.12.08, ktorý to ukladá za povinnosť usporiadateľovi jednotlivých športových podujatí! Podmienky materiálovo-technického zabezpečenia štadiónov, hrajúcich v ZsFZ. 1. hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní platný pasport vydaný ŠTK ZsFZ, 2. súvislé ohradenie hracej plochy, trubková bariéra zo strany od divákov musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej a 4mod bránkovej čiary, v prípade, že sa diváci za niektorou z uvedených čiar nenachádzajú, trubková bariéra nie je nutná, 3. pre hráčov a rozhodcov krytý vchod na hraciu plochu, prípadne prestrešenie pri vchode pod tribúnu, 4. zastrešené hráčske lavičky s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t.j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre, 5. zastrešené miesto pre delegáta zväzu, 6. ručné tabuľky na striedanie, nosítka, lekárnička, písací stroj, 7. riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže, 8. funkčné ozvučenie štadióna, 9. funkčná svetelná tabuľa – povinne pre III. a IV. Ligu, 10. minimálne 3 stožiare pre vyvesenie vlajok, 11. minimálne 5 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá R a DZ, dve miesta pre autobusy zúčastnených FK, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám, 12. samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám, 13. samostatné šatne pre družstvo hrajúce predzápas, šatňa pre rozhodcov a delegáta s príslušným vybavením ( miesto na uloženie osobných vecí, 4 stoličky, stôl, hygienické zariadenie), s minimálnou plochou 12m2 a osvetlenie, 14. sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „ Hygienické zariadenie športových stavieb“, 15. primerané zariadenia pre občerstvenie divákov, umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby( použiť poháre plastové alebo papierové), 16. náhradná hracia plocha musí spĺňať horeuvedené podmienky a mať platný pasport, 17. šatne pre hráčov, rozhodcu a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy, 18. povinné vybavenie videokamery, pre nahrávanie stretnutí. SprávyKRaKD 44. KR predvoláva na zasadnutie 12.3. o 16.30 h rozhodcu Dung Trinh a delegáta Antona Koleňáka. 45. Noví kandidáti na rozhodcu: Radovan Srnec - Šaštín, Martin Daniel - Brodské, Pavol Herceg - Sekule. 46. Obsadenie: 5. liga Z dor. 16. kolo 15.3. o 12 h Šaštín - Bojná, AR 1, Pekarovič. Poučenie: Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo zverejnenia v ÚS. JOZEFROSApredsedaObFZSenica

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 3. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 4. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 5. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 8. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 9. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 10. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 1. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 832
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 12 162
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 763
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 502
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 991
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 478
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 281
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 6 276
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 147
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 899
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Prímestské autobusy aj naďalej jazdia v prázdninovom režime

Kraj je pripravený flexibilne reagovať a upraviť cestovné poriadky tak, aby uspokojila dopyt cestujúcej verejnosti.

Prímestská autobusová doprava

Malacká polícia rieši prípad štyroch usmrtených dravcov

Začaté je trestné stíhanie pre porušovania ochrany rastlín a živočíchov a pytliactvo.

V najnovšom čísle sa dočítate

MY Týždenník pre Záhorie vám opäť prináša viaceré zaujímavé témy.

Plošné testovanie na Covid-19.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

V druhom kole v Nitre otestovali takmer 41-tisíc ľudí

Väčšina ľudí využila novú aplikáciu, aj vďaka nej sa netvorili rady.

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Už ste čítali?