Piatok, 2. december, 2022 | Meniny má Bibiána

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ SENICA č. 3 z 1.8.2008

SPRÁVY RADY A VV
1. Najbližšie zasadnutie VV
ObFZ Senica sa uskutoční vo
štvrtok 11. septembra o 16. h,
predsedovia OK od 17. h.
2. VV ObFZ Senica neprerokoval
námietku FK Trnovec
voči rozhodnutiu DK ObFZ,
nakoľko nespľňa náležitost
SP.
SPRÁVY ŠTK
3. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie 1. kola II. tr. dor.
Koválov – Hradište 22.8. o
16.30 h.
4. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutia 3. kola MO dor.
Unín – Bor. Sv. Jur o 14.30 h a
MOdosp. Unín - Cerová o 17.
5. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie 4. kola III. tr. v
poradí Kunov - OZR Osuské
24.8. o 17 h.
6. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie 2. kola III. tr. OZR
Osuské – Podbranč 10.8. o
17.30 h.
7. ŠTK nariaďuje domáce
stretnutia MO dos. a II. tr.
dor. FK Šaštín odohrať v sobotu
v ÚHČ dos. a dor. dňom
9.8.08.
8. ŠTK nariaďuje domáce
stretnutia FK Brodské odohrať
v ÚHČ dor. a dos. dňom
3.8.08.
9. ŠTK dňom 31.7.08 zaraďuje
do súťaže prípravku FK
Mor. Sv. Ján pod žrebovacím
číslom 14.
SPRÁVY KR a KD
16. Ospravedlnený: DZ P.
Mikuš od 10. do 16.8.08.
18. KR úsek KD pozýva
všetkých delegátov riadených
ObFZ Senica na seminár,
ktorý sa uskutoční 7.8.08 o 17
h v budove ObFZ. Účasť je
nutná.
19. KR pozýva menovaných
rozhodcov na fyzické previerky,
ktoré sa uskutočnia
7.8. o 18.15 h na štadióne SH
Senica (M. Palík,
R.Pekarovič, P. Martinovský,
D. Zabadal, F. Daniel,
Tran Din Thao).
20. Obsadenie dospelí: MO
9.8. o 17.30 h Šaštín - Mokrý
Háj (R Otočka, AR Cabadaj -
DZ Holič), Sekule - Pop. Močidlany
(Prelec, Dzindzík st.
- Holásek), 10.8. o 10 h Kopčany
- Koválov (Dzindzík
ml., Bednár - Morávek), Cerová
- Brodské (Lapoš, Karnoš
- Koleňák), o 11 h Oreské
- Rybky (Hurbánek, Polakovič
- Kríž), o 17 h Hlboké - Š.
Humence (Pišoja, Španka -
Machlica), o 17.30 h Dubovce
- Radošovce (Mlčúch, Bilka -
Švec), Jablonica - Unín (Mikúš,
Dzindzík st. - Jediný).
II. tr. 10.8. o 10 h Hradište -
Letničie (Dzindzík st., Prelec),
Holíč B - Trnovec (Petráš,
Daniš), Kúty B - Smolinské
(Dung, Pišoja), o 10.30 h
Radimov - Stráže (Mlčúch,
Bilka), o 17.30 h Lakš. N. Ves -
Čáry (Macháček, Patka),
Vrádište - Rohov (Daniš,
Petráš), Chropov - Prietrž
(Karnoš, Lapoš).
III. tr. 10.8. o 10 h Kunov - TJ
Osuské (Mikúš), Bor. Sv. Jur
- Častkov (Martinovský), o
17.30 h OZR Osuské - Podbranč,
Štefanov - Smrdáky
(Bednár, Dzindzík ml.), Sobotište
- Kátov (Cabadaj,
Otočka), Dojč - Rovensko
(Polakovič, Hurbánek).
21. Obsadenie dorast:
MO 9.8. o 15 h Oreské - Rybky
(Hurbánek), Bor. Sv. Jur -
Brodské (Dzindzík st., Prelec),
10.8. o 12.30 h Kopčany -
Bor. Mikuláš (Bednár, Dzindzík
ml.), o 15 h Mokrý Háj -
Smolinské (Karnoš, Lapoš),
Prietrž - Jablonica (Dung),
Trnovec - Petr. Ves (Bilka,
Mlčúch), Jablonica - Unín
(Dzindzík st., Mikúš), Kúty -
Rovensko.
II. tr. 9.8. o 13 h Radimov -
Dubovce (Daniš), o 15 h Šaštín
B - Pop. Močidlany (Cabadaj,
Otočka), 10.8. o 12.30
h Hradište - Letničie (Prelec,
Dzindzík st.), o 15 h Sobotište
- Sekule (Otočka, Cabadaj),
Vrádište - Rohov (Petráš,
Daniš), Dojč - Š. Humence
(Hurbánek, Polakovič).
22. Obsadenie súťaží ZsFZ:
5. liga dor. Z 10.8. o 14.30 hod.
Hlboké - V. Kostoľany
(Španka, Pišoja), Šaštín -
Gbely (Patka, Macháček).
SPRÁVY DK
23. Zmena trestu na P: Dárius
Bolf 840813, Sekule,
2SP od 30.7. do 31.10.08, Michal
Kuba 840807, Koválov,
2SP od 30.7. do 31.10.08.
24. Zastavenie činnosti:
Chropov, podľžnosti voči
ObFZ, Pavelka + aktív ŠTK),
Trnovec (podľžnosti voči
ObFZ, rok pop. DK 250,- Sk),
Mor. Sv. Ján (podľžnosti voči
ObFZ - aktív ŠTK), Sekule
(podľžnosti voči ObFZ - aktív
ŠTK), Sobotište (podľžnosti
voči ObFZ - aktív ŠTK), všetci
od 4.8.08.
25. Prenos trestov: Marek
Pur 810806, B. Sv. Jur, 1SN.
Sekretariát
26. Upozorňujeme FK, že v
Piešťanoch MR Piešťany s. r.
o. - Centrum Medicus na Javorovej
ulici č. 25, sídlisko
Juh poskytuje služby v oblasti
Magnetickej rezonancie.
Otvorená konštrukcia
MRI systému minimalizuje
stres z vyšetrenia v zatvorenom
priestore. Vyšetrenie je
bezbolestné s krátkymi čakacími
dobami. Ošetrenie je
možné objednať aj telefonicky:
033 7729 525 alebo
0902 734 431.
27. Vyzývame FK, že je
možné si na ObFZ Senica vyzdvihnúť
Voľnú poukážku v
hodnote 20.000,- SK ako zľavu
na nákup tovaru v minimálnej
hodnote 40.000,- Sk z
ponukového listu firmy Footbal
planet s. r. o., Cintorínska
937, Galanta. Ponukový
list je možné pozrieť
na: www.footballplanet.sk
28. FK si môžu na sekretáriate
vyzdvihnúť CD na ktorom
je reklama starostlivosti
o trávnaté plochy od firmy
Záhradný servis Senica s.r.o.
l Poučenie: Proti rozhodnutiu
OK ObFZ sa môžete
odvolať na VV ObFZ do 15 dní
odo dňa vyrozumenia alebo
zverejnenia v ÚS.
JOZEFROSA
predsedaObFZSenica

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

ÚRADNÁ SPRÁVA BFZ č. 1 z 30.7.2008
Potvrdzovanie súpisiek:
S3R, S4A, S4B, SD3R, MD3R -
6.8. od 16.30 h, SZRL, MZRL -
13.8. od 17 h., SZD, MZD -
20.8. od 17 h, PMA 1, 2, PMB
1, 2, PMC - 3.9. od 17 h., všetko
v miestnosti č.34 BFZ.
S3R, S4A, S4B, SD3R, MD3R,
SZRL, MZRL musia mať
najprv skontrolovaných a
potvrdených trénerov od
TMK. So súpiskou musia byť
fyzicky predložené RP, na
ktorej sa musí nachádzať
aspoň 13 hráčov, ktorí musia
mať platnú lekársku prehliadku.
V opačnom prípade
ŠTK nepotvrdí súpisku. Súpisku
hráčov predkladajú aj
FO, ktoré si preložili svoje
stretnutia 1. kola.
Oddiely nespĺňajúce
podmienky zaradenia do
súťaží: S3R (3 ml. družstvá) -
Jablonec, Reca (obaja poplatok
zaplatený), Trnávka,
Čunovo, Blatné, Grinava,
Plavecký Štvrtok (popl. nezaplatený),
S4B (2 mlád.
družstvá) - Jablonové, Veľké
Leváre, Záhorská Ves (popl.
nezaplatený) - všetci zaplatiť
poplatok vo výške 50% zo
štartovného príslušnej súťaže
podľa RS 2008/09.
Schválené zmeny: S4B 1.
kolo Jablonové - Jakubov
14.9. o 16.30 h (Jakubov zaplatiť
popl. 100,- Sk).
SPRÁVY DK
Poplatok z DK (čl. 29 DP)
1. za prerokovanie každého
disciplinárneho previnenia
sa stanoví povinnosť
uhradiť poplatok za disciplinárne
konanie.
2. výška poplatku sa stanovuje
nasledovne: a) za
prerokovanie previnenia
jednotlivca v súťažiach riadených
BFZ (napr. ČK, ČK po
2 ŽK, po 4, 8 a 12 ŽK a pod.): 3.
liga seniori 200,- Sk, 4. liga
seniori 150,- Sk, dorastenecké
súťaže 100,- Sk, žiacke súťaže
50,- Sk, b) za prerokovanie
previnenia kolektívov,
účastníkov v súťažiach
riadených BFZ: 3. liga seniori
500,- Sk, ostatné súťaže
250,- Sk.
3. bez splnenia tejto povinnosti
DK previnenia na
tomto zasadnutí neprerokuje.
Ak doklad o zaplatení poplatku
previnilec nepredloží
ani na najbližšie zasadnutie
DK, tá prípad prerokuje s
vyvodením ďalších disciplinárnych
opatrení.
4. doklad o zaplatení poplatku
stanoveného rozhodnutím
DK potrestaný
predloží do 15 dní od uloženia
povinnosti pod následkom
ďalších disciplinárnych
opatrení. DK týmto žiada
jednotlivcov a kolektívy,
aby poplatky uhrádzali
prostredníctvom poštového
peňažného poukazu
BFZ. Originál dokladu o zaplatení
poplatku musí byť
predložený na DK v príslušnom
termíne (najneskôr
do zasadnutia DK) a
musí obsahovať na zadnej
strane meno hráča (klubu),
súťaž, číslo uznesenia prípadne
druh previnenia
(napr. za ČK)
DK upozorňuje kluby na
povinnosť viesť vlastnú evidenciu
potrestaných hráčov,
funkcionárov a trénerov.
Toto ustanovenie DP (čl.
30) sa dotýka najmä evidencie
potrestaných hráčov ŽK.
Zároveň DK pripomína
uznesenie č. 424 ohľadne potrestaného
hráča ZPČ, ďalej
uznesenie č. 427 a 428 súť.
ročníka 07/08.
SPRÁVY KR
Oznamuje, že Letný seminár
rozhodcov a delegátov
BFZ pred začiatkom nového
súťažného ročníka sa uskutoční
8.augusta 2008 o 16 h v
Dome športu, Junácka 6,
Bratislava. Predpokladané
ukončenie seminára o 21 h.
Nakoľko účasť rozhodcov a
delegátov je povinná, žiadame
menovaných, aby si
svoje pracovné povinnosti
prípadne dovolenky zadelili
tak, aby sa seminára mohli
zúčastniť. Program seminára
sa nachádza na internetovej
stránke BFZ (aktuality).
ObFZ BA VIDIEK
SEKRETARIÁT
Zasadnutie VV ObFZ BA
vidiek sa uskutoční 5.8.08,
kde sa prerokujú otázky zahájenia
jesennej časti, zaradenie
družstiev do súťaží
ako aj schválenie nominačných
listín rozhodcov a delegátov
pre tieto súťaže.
Upozorňuje FK (FO), že potvrdzovanie
súpisiek seniorov,
dorastencov a žiakov
(u žiakov iba zoznam a rod.
číslo) sa uskutoční 4. a 6.8.08
od 15 h na sekretariáte ObFZ
BA vidiek.
SPRÁVY ŠTK
Súhlasí s dohodou oddielov
Hamuliakovo - Tomášov o
odohraní stretnutia dorastu
9.10.08 o 16 h.
SPRÁVY KR
Oznamuje, že Letný aktív
rozhodcov a delegátov ObFZ
Bratislava vidiek pred začiatkom
nového súťažného
ročníka sa uskutoční 7. augusta
2008 o 16.30 h v Dome
športu, Junácka 6, Bratislava.
Účasť rozhodcov a delegátov
jepovinná.

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zimná ríša divov Maďarska
 2. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 3. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 4. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 5. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 6. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 7. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 8. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 1. Ikonický projekt Metropolis vyhral CIJ Awards
 2. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 3. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 4. dm a jej zákazníci podporili inštaláciu fotovoltických panelov
 5. Zimná ríša divov Maďarska
 6. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 7. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 8. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 11 952
 2. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 5 027
 3. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 4 164
 4. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 3 495
 5. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 2 491
 6. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 1 996
 7. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj 1 405
 8. Diplom, na ktorý budeš právom hrdý. Študuj u nás. 1 126

Blogy SME

 1. Adam Austera: Je teraz ten správny čas investovať do akcií?
 2. Martin Pekár: Slovenské železnice v Európe
 3. Štefan Vidlár: Žicá virgula
 4. Olívia Lacenová: Nespresso rozširuje ponuku o udržateľný sortiment
 5. Rudolfa Vallová: Turisti, krížovka pre Vás na prichádzajúci víkend!
 6. Portu Fin Blog: Má zmysel investovať aj po 40-ke?
 7. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Novinky zimného semestra – Ústav verejnej politiky FSEV UK
 8. Pavol Kéri: Medzinárodný kráľovský sviatok
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 240 537
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 852
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 192
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 858
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 322
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 409
 7. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 173
 8. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 2 078
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 6. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Ilustračný obrázok

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči na zasadnutí vo štvrtok (1. 12.) schválili rozpočet na rok 2023.


TASR 2 h

Autorove diela majú ambíciu poukazovať na vývoj stredoeurópskej spoločnosti.


TASR 23 h
Ochvat Trstenej otvorili pred 11 rokmi, dnes začala jeho čiastočná oprava.

Samosprávy volajú po obchvatoch, ministerstvo argumentuje harmonogramom.


1. dec

Cintoríny sú pre Židov posvätné a dôležité.


3 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pôvodný vzhľad narušili v minulosti necitlivé stavebné zásahy.


22 h

Slovensko je posledná krajina v rámci Európskej únie, ktorá používa papierové testy.


1. dec

Drahú liečbu mi zamietli, pretože sa poisťovni neoplatím, tvrdí Ľudmila.


30. nov

Polícia počas piatich dní zbierala stopy vedúce k jeho vypátraniu.


1. dec

Blogy SME

 1. Adam Austera: Je teraz ten správny čas investovať do akcií?
 2. Martin Pekár: Slovenské železnice v Európe
 3. Štefan Vidlár: Žicá virgula
 4. Olívia Lacenová: Nespresso rozširuje ponuku o udržateľný sortiment
 5. Rudolfa Vallová: Turisti, krížovka pre Vás na prichádzajúci víkend!
 6. Portu Fin Blog: Má zmysel investovať aj po 40-ke?
 7. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Novinky zimného semestra – Ústav verejnej politiky FSEV UK
 8. Pavol Kéri: Medzinárodný kráľovský sviatok
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 240 537
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 852
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 192
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 858
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 322
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 409
 7. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 173
 8. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 2 078
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 6. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu