Štvrtok, 28. október, 2021 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ SENICA č. 3 z 1.8.2008

SPRÁVY RADY A VV
1. Najbližšie zasadnutie VV
ObFZ Senica sa uskutoční vo
štvrtok 11. septembra o 16. h,
predsedovia OK od 17. h.
2. VV ObFZ Senica neprerokoval
námietku FK Trnovec
voči rozhodnutiu DK ObFZ,
nakoľko nespľňa náležitost
SP.
SPRÁVY ŠTK
3. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie 1. kola II. tr. dor.
Koválov – Hradište 22.8. o
16.30 h.
4. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutia 3. kola MO dor.
Unín – Bor. Sv. Jur o 14.30 h a
MOdosp. Unín - Cerová o 17.
5. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie 4. kola III. tr. v
poradí Kunov - OZR Osuské
24.8. o 17 h.
6. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie 2. kola III. tr. OZR
Osuské – Podbranč 10.8. o
17.30 h.
7. ŠTK nariaďuje domáce
stretnutia MO dos. a II. tr.
dor. FK Šaštín odohrať v sobotu
v ÚHČ dos. a dor. dňom
9.8.08.
8. ŠTK nariaďuje domáce
stretnutia FK Brodské odohrať
v ÚHČ dor. a dos. dňom
3.8.08.
9. ŠTK dňom 31.7.08 zaraďuje
do súťaže prípravku FK
Mor. Sv. Ján pod žrebovacím
číslom 14.
SPRÁVY KR a KD
16. Ospravedlnený: DZ P.
Mikuš od 10. do 16.8.08.
18. KR úsek KD pozýva
všetkých delegátov riadených
ObFZ Senica na seminár,
ktorý sa uskutoční 7.8.08 o 17
h v budove ObFZ. Účasť je
nutná.
19. KR pozýva menovaných
rozhodcov na fyzické previerky,
ktoré sa uskutočnia
7.8. o 18.15 h na štadióne SH
Senica (M. Palík,
R.Pekarovič, P. Martinovský,
D. Zabadal, F. Daniel,
Tran Din Thao).
20. Obsadenie dospelí: MO
9.8. o 17.30 h Šaštín - Mokrý
Háj (R Otočka, AR Cabadaj -
DZ Holič), Sekule - Pop. Močidlany
(Prelec, Dzindzík st.
- Holásek), 10.8. o 10 h Kopčany
- Koválov (Dzindzík
ml., Bednár - Morávek), Cerová
- Brodské (Lapoš, Karnoš
- Koleňák), o 11 h Oreské
- Rybky (Hurbánek, Polakovič
- Kríž), o 17 h Hlboké - Š.
Humence (Pišoja, Španka -
Machlica), o 17.30 h Dubovce
- Radošovce (Mlčúch, Bilka -
Švec), Jablonica - Unín (Mikúš,
Dzindzík st. - Jediný).
II. tr. 10.8. o 10 h Hradište -
Letničie (Dzindzík st., Prelec),
Holíč B - Trnovec (Petráš,
Daniš), Kúty B - Smolinské
(Dung, Pišoja), o 10.30 h
Radimov - Stráže (Mlčúch,
Bilka), o 17.30 h Lakš. N. Ves -
Čáry (Macháček, Patka),
Vrádište - Rohov (Daniš,
Petráš), Chropov - Prietrž
(Karnoš, Lapoš).
III. tr. 10.8. o 10 h Kunov - TJ
Osuské (Mikúš), Bor. Sv. Jur
- Častkov (Martinovský), o
17.30 h OZR Osuské - Podbranč,
Štefanov - Smrdáky
(Bednár, Dzindzík ml.), Sobotište
- Kátov (Cabadaj,
Otočka), Dojč - Rovensko
(Polakovič, Hurbánek).
21. Obsadenie dorast:
MO 9.8. o 15 h Oreské - Rybky
(Hurbánek), Bor. Sv. Jur -
Brodské (Dzindzík st., Prelec),
10.8. o 12.30 h Kopčany -
Bor. Mikuláš (Bednár, Dzindzík
ml.), o 15 h Mokrý Háj -
Smolinské (Karnoš, Lapoš),
Prietrž - Jablonica (Dung),
Trnovec - Petr. Ves (Bilka,
Mlčúch), Jablonica - Unín
(Dzindzík st., Mikúš), Kúty -
Rovensko.
II. tr. 9.8. o 13 h Radimov -
Dubovce (Daniš), o 15 h Šaštín
B - Pop. Močidlany (Cabadaj,
Otočka), 10.8. o 12.30
h Hradište - Letničie (Prelec,
Dzindzík st.), o 15 h Sobotište
- Sekule (Otočka, Cabadaj),
Vrádište - Rohov (Petráš,
Daniš), Dojč - Š. Humence
(Hurbánek, Polakovič).
22. Obsadenie súťaží ZsFZ:
5. liga dor. Z 10.8. o 14.30 hod.
Hlboké - V. Kostoľany
(Španka, Pišoja), Šaštín -
Gbely (Patka, Macháček).
SPRÁVY DK
23. Zmena trestu na P: Dárius
Bolf 840813, Sekule,
2SP od 30.7. do 31.10.08, Michal
Kuba 840807, Koválov,
2SP od 30.7. do 31.10.08.
24. Zastavenie činnosti:
Chropov, podľžnosti voči
ObFZ, Pavelka + aktív ŠTK),
Trnovec (podľžnosti voči
ObFZ, rok pop. DK 250,- Sk),
Mor. Sv. Ján (podľžnosti voči
ObFZ - aktív ŠTK), Sekule
(podľžnosti voči ObFZ - aktív
ŠTK), Sobotište (podľžnosti
voči ObFZ - aktív ŠTK), všetci
od 4.8.08.
25. Prenos trestov: Marek
Pur 810806, B. Sv. Jur, 1SN.
Sekretariát
26. Upozorňujeme FK, že v
Piešťanoch MR Piešťany s. r.
o. - Centrum Medicus na Javorovej
ulici č. 25, sídlisko
Juh poskytuje služby v oblasti
Magnetickej rezonancie.
Otvorená konštrukcia
MRI systému minimalizuje
stres z vyšetrenia v zatvorenom
priestore. Vyšetrenie je
bezbolestné s krátkymi čakacími
dobami. Ošetrenie je
možné objednať aj telefonicky:
033 7729 525 alebo
0902 734 431.
27. Vyzývame FK, že je
možné si na ObFZ Senica vyzdvihnúť
Voľnú poukážku v
hodnote 20.000,- SK ako zľavu
na nákup tovaru v minimálnej
hodnote 40.000,- Sk z
ponukového listu firmy Footbal
planet s. r. o., Cintorínska
937, Galanta. Ponukový
list je možné pozrieť
na: www.footballplanet.sk
28. FK si môžu na sekretáriate
vyzdvihnúť CD na ktorom
je reklama starostlivosti
o trávnaté plochy od firmy
Záhradný servis Senica s.r.o.
l Poučenie: Proti rozhodnutiu
OK ObFZ sa môžete
odvolať na VV ObFZ do 15 dní
odo dňa vyrozumenia alebo
zverejnenia v ÚS.
JOZEFROSA
predsedaObFZSenica

Skryť Vypnúť reklamu

ÚRADNÁ SPRÁVA BFZ č. 1 z 30.7.2008
Potvrdzovanie súpisiek:
S3R, S4A, S4B, SD3R, MD3R -
6.8. od 16.30 h, SZRL, MZRL -
13.8. od 17 h., SZD, MZD -
20.8. od 17 h, PMA 1, 2, PMB
1, 2, PMC - 3.9. od 17 h., všetko
v miestnosti č.34 BFZ.
S3R, S4A, S4B, SD3R, MD3R,
SZRL, MZRL musia mať
najprv skontrolovaných a
potvrdených trénerov od
TMK. So súpiskou musia byť
fyzicky predložené RP, na
ktorej sa musí nachádzať
aspoň 13 hráčov, ktorí musia
mať platnú lekársku prehliadku.
V opačnom prípade
ŠTK nepotvrdí súpisku. Súpisku
hráčov predkladajú aj
FO, ktoré si preložili svoje
stretnutia 1. kola.
Oddiely nespĺňajúce
podmienky zaradenia do
súťaží: S3R (3 ml. družstvá) -
Jablonec, Reca (obaja poplatok
zaplatený), Trnávka,
Čunovo, Blatné, Grinava,
Plavecký Štvrtok (popl. nezaplatený),
S4B (2 mlád.
družstvá) - Jablonové, Veľké
Leváre, Záhorská Ves (popl.
nezaplatený) - všetci zaplatiť
poplatok vo výške 50% zo
štartovného príslušnej súťaže
podľa RS 2008/09.
Schválené zmeny: S4B 1.
kolo Jablonové - Jakubov
14.9. o 16.30 h (Jakubov zaplatiť
popl. 100,- Sk).
SPRÁVY DK
Poplatok z DK (čl. 29 DP)
1. za prerokovanie každého
disciplinárneho previnenia
sa stanoví povinnosť
uhradiť poplatok za disciplinárne
konanie.
2. výška poplatku sa stanovuje
nasledovne: a) za
prerokovanie previnenia
jednotlivca v súťažiach riadených
BFZ (napr. ČK, ČK po
2 ŽK, po 4, 8 a 12 ŽK a pod.): 3.
liga seniori 200,- Sk, 4. liga
seniori 150,- Sk, dorastenecké
súťaže 100,- Sk, žiacke súťaže
50,- Sk, b) za prerokovanie
previnenia kolektívov,
účastníkov v súťažiach
riadených BFZ: 3. liga seniori
500,- Sk, ostatné súťaže
250,- Sk.
3. bez splnenia tejto povinnosti
DK previnenia na
tomto zasadnutí neprerokuje.
Ak doklad o zaplatení poplatku
previnilec nepredloží
ani na najbližšie zasadnutie
DK, tá prípad prerokuje s
vyvodením ďalších disciplinárnych
opatrení.
4. doklad o zaplatení poplatku
stanoveného rozhodnutím
DK potrestaný
predloží do 15 dní od uloženia
povinnosti pod následkom
ďalších disciplinárnych
opatrení. DK týmto žiada
jednotlivcov a kolektívy,
aby poplatky uhrádzali
prostredníctvom poštového
peňažného poukazu
BFZ. Originál dokladu o zaplatení
poplatku musí byť
predložený na DK v príslušnom
termíne (najneskôr
do zasadnutia DK) a
musí obsahovať na zadnej
strane meno hráča (klubu),
súťaž, číslo uznesenia prípadne
druh previnenia
(napr. za ČK)
DK upozorňuje kluby na
povinnosť viesť vlastnú evidenciu
potrestaných hráčov,
funkcionárov a trénerov.
Toto ustanovenie DP (čl.
30) sa dotýka najmä evidencie
potrestaných hráčov ŽK.
Zároveň DK pripomína
uznesenie č. 424 ohľadne potrestaného
hráča ZPČ, ďalej
uznesenie č. 427 a 428 súť.
ročníka 07/08.
SPRÁVY KR
Oznamuje, že Letný seminár
rozhodcov a delegátov
BFZ pred začiatkom nového
súťažného ročníka sa uskutoční
8.augusta 2008 o 16 h v
Dome športu, Junácka 6,
Bratislava. Predpokladané
ukončenie seminára o 21 h.
Nakoľko účasť rozhodcov a
delegátov je povinná, žiadame
menovaných, aby si
svoje pracovné povinnosti
prípadne dovolenky zadelili
tak, aby sa seminára mohli
zúčastniť. Program seminára
sa nachádza na internetovej
stránke BFZ (aktuality).
ObFZ BA VIDIEK
SEKRETARIÁT
Zasadnutie VV ObFZ BA
vidiek sa uskutoční 5.8.08,
kde sa prerokujú otázky zahájenia
jesennej časti, zaradenie
družstiev do súťaží
ako aj schválenie nominačných
listín rozhodcov a delegátov
pre tieto súťaže.
Upozorňuje FK (FO), že potvrdzovanie
súpisiek seniorov,
dorastencov a žiakov
(u žiakov iba zoznam a rod.
číslo) sa uskutoční 4. a 6.8.08
od 15 h na sekretariáte ObFZ
BA vidiek.
SPRÁVY ŠTK
Súhlasí s dohodou oddielov
Hamuliakovo - Tomášov o
odohraní stretnutia dorastu
9.10.08 o 16 h.
SPRÁVY KR
Oznamuje, že Letný aktív
rozhodcov a delegátov ObFZ
Bratislava vidiek pred začiatkom
nového súťažného
ročníka sa uskutoční 7. augusta
2008 o 16.30 h v Dome
športu, Junácka 6, Bratislava.
Účasť rozhodcov a delegátov
jepovinná.

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 2. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 3. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 4. Koniec Bratislavy? Pre túto firmu môžete pracovať aj cez polovicu republiky
 5. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 6. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 7. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 8. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 9. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 10. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 1. Výnimočný zákrok ortopédov Nemocnice AGEL Košice-Šaca
 2. Zmeniť kuchynský odpad na substrát do kvetináča už dokáže každý
 3. Plasty sú čoraz viac out. Pri pive od Prazdroja čoskoro zmiznú
 4. METLIFE SLOVENSKO získala certifikát Zodpovedná organizácia
 5. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 6. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 7. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 8. 365.bank prináša digitálnu hypotéku s možnosťou podania žiadosti
 9. EUBA udelila čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
 10. Miška ochrnula z minúty na minútu, teraz pre ňu svitá nová nádej
 1. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 11 705
 2. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 648
 3. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 7 729
 4. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť! 7 206
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 321
 6. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna 4 871
 7. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 726
 8. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite 2 648
 9. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus 2 587
 10. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 2 560

Blogy SME

 1. Ida Tittelová: Bella Venezia
 2. Richard Gajarský: Slovensko znovu prehráva.
 3. Peter Slamenik: Turistické okienko III. – Veľký Choč
 4. Peter Slivovic: Kmitočet
 5. Štefan Vidlár: Aj ty´s pochoval KRISTA?
 6. Helena Smihulova Laucikova: Rodáci
 7. DagmaRA Sarita Poliaková: Zachráňme deti, na každom jednom záleží
 8. Informácie o blog.sme.sk: V Česku odhalili bustu Jozefa Kmeťa, blogera SME
 1. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 8 080
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 7 778
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 114
 4. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 5 776
 5. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 559
 6. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 5 009
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 4 453
 8. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia 3 315
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Momentka zo zápasu Sobotište - Jablonica

Prinášame vám prehľad víkendových stretnutí.


4 h
Ilustračné foto.

V kraji zaznamenali viac ako dvojnásobný nárast počtu prípadov.


5 h

Postavili ho v lese neďaleko mestskej časti Dolné Suroviny v Senici na mieste popráv.


TASR 10 h
V obci vysadia ruže.

Štyri desiatky sadeníc ruží dostalo do daru mesto na znak priateľstva s partnerským bulharským mestom Svoge.


TASR 13 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zakážu svadby, oslavy, zatvoria fitness centrá, wellness, akvaparky, v reštauráciách sa nenajete, v kaviarni nevypijete kávu, v hoteli sa neubytujete.


27. okt

Útok vyšetruje polícia, má kamerový záznam.


27. okt

V interiéri reštaurácie sa najedia len zaočkovaní.


27. okt

Nechcú zakazovať ani prikazovať, radšej vysvetľujú.


26. okt

Blogy SME

 1. Ida Tittelová: Bella Venezia
 2. Richard Gajarský: Slovensko znovu prehráva.
 3. Peter Slamenik: Turistické okienko III. – Veľký Choč
 4. Peter Slivovic: Kmitočet
 5. Štefan Vidlár: Aj ty´s pochoval KRISTA?
 6. Helena Smihulova Laucikova: Rodáci
 7. DagmaRA Sarita Poliaková: Zachráňme deti, na každom jednom záleží
 8. Informácie o blog.sme.sk: V Česku odhalili bustu Jozefa Kmeťa, blogera SME
 1. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 8 080
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 7 778
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 6 114
 4. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 5 776
 5. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 559
 6. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 5 009
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 4 453
 8. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia 3 315
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu