Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ SENICA č. 3 z 1.8.2008

SPRÁVY RADY A VV
1. Najbližšie zasadnutie VV
ObFZ Senica sa uskutoční vo
štvrtok 11. septembra o 16. h,
predsedovia OK od 17. h.
2. VV ObFZ Senica neprerokoval
námietku FK Trnovec
voči rozhodnutiu DK ObFZ,
nakoľko nespľňa náležitost
SP.
SPRÁVY ŠTK
3. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie 1. kola II. tr. dor.
Koválov – Hradište 22.8. o
16.30 h.
4. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutia 3. kola MO dor.
Unín – Bor. Sv. Jur o 14.30 h a
MOdosp. Unín - Cerová o 17.
5. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie 4. kola III. tr. v
poradí Kunov - OZR Osuské
24.8. o 17 h.
6. ŠTK nariaďuje odohrať
stretnutie 2. kola III. tr. OZR
Osuské – Podbranč 10.8. o
17.30 h.
7. ŠTK nariaďuje domáce
stretnutia MO dos. a II. tr.
dor. FK Šaštín odohrať v sobotu
v ÚHČ dos. a dor. dňom
9.8.08.
8. ŠTK nariaďuje domáce
stretnutia FK Brodské odohrať
v ÚHČ dor. a dos. dňom
3.8.08.
9. ŠTK dňom 31.7.08 zaraďuje
do súťaže prípravku FK
Mor. Sv. Ján pod žrebovacím
číslom 14.
SPRÁVY KR a KD
16. Ospravedlnený: DZ P.
Mikuš od 10. do 16.8.08.
18. KR úsek KD pozýva
všetkých delegátov riadených
ObFZ Senica na seminár,
ktorý sa uskutoční 7.8.08 o 17
h v budove ObFZ. Účasť je
nutná.
19. KR pozýva menovaných
rozhodcov na fyzické previerky,
ktoré sa uskutočnia
7.8. o 18.15 h na štadióne SH
Senica (M. Palík,
R.Pekarovič, P. Martinovský,
D. Zabadal, F. Daniel,
Tran Din Thao).
20. Obsadenie dospelí: MO
9.8. o 17.30 h Šaštín - Mokrý
Háj (R Otočka, AR Cabadaj -
DZ Holič), Sekule - Pop. Močidlany
(Prelec, Dzindzík st.
- Holásek), 10.8. o 10 h Kopčany
- Koválov (Dzindzík
ml., Bednár - Morávek), Cerová
- Brodské (Lapoš, Karnoš
- Koleňák), o 11 h Oreské
- Rybky (Hurbánek, Polakovič
- Kríž), o 17 h Hlboké - Š.
Humence (Pišoja, Španka -
Machlica), o 17.30 h Dubovce
- Radošovce (Mlčúch, Bilka -
Švec), Jablonica - Unín (Mikúš,
Dzindzík st. - Jediný).
II. tr. 10.8. o 10 h Hradište -
Letničie (Dzindzík st., Prelec),
Holíč B - Trnovec (Petráš,
Daniš), Kúty B - Smolinské
(Dung, Pišoja), o 10.30 h
Radimov - Stráže (Mlčúch,
Bilka), o 17.30 h Lakš. N. Ves -
Čáry (Macháček, Patka),
Vrádište - Rohov (Daniš,
Petráš), Chropov - Prietrž
(Karnoš, Lapoš).
III. tr. 10.8. o 10 h Kunov - TJ
Osuské (Mikúš), Bor. Sv. Jur
- Častkov (Martinovský), o
17.30 h OZR Osuské - Podbranč,
Štefanov - Smrdáky
(Bednár, Dzindzík ml.), Sobotište
- Kátov (Cabadaj,
Otočka), Dojč - Rovensko
(Polakovič, Hurbánek).
21. Obsadenie dorast:
MO 9.8. o 15 h Oreské - Rybky
(Hurbánek), Bor. Sv. Jur -
Brodské (Dzindzík st., Prelec),
10.8. o 12.30 h Kopčany -
Bor. Mikuláš (Bednár, Dzindzík
ml.), o 15 h Mokrý Háj -
Smolinské (Karnoš, Lapoš),
Prietrž - Jablonica (Dung),
Trnovec - Petr. Ves (Bilka,
Mlčúch), Jablonica - Unín
(Dzindzík st., Mikúš), Kúty -
Rovensko.
II. tr. 9.8. o 13 h Radimov -
Dubovce (Daniš), o 15 h Šaštín
B - Pop. Močidlany (Cabadaj,
Otočka), 10.8. o 12.30
h Hradište - Letničie (Prelec,
Dzindzík st.), o 15 h Sobotište
- Sekule (Otočka, Cabadaj),
Vrádište - Rohov (Petráš,
Daniš), Dojč - Š. Humence
(Hurbánek, Polakovič).
22. Obsadenie súťaží ZsFZ:
5. liga dor. Z 10.8. o 14.30 hod.
Hlboké - V. Kostoľany
(Španka, Pišoja), Šaštín -
Gbely (Patka, Macháček).
SPRÁVY DK
23. Zmena trestu na P: Dárius
Bolf 840813, Sekule,
2SP od 30.7. do 31.10.08, Michal
Kuba 840807, Koválov,
2SP od 30.7. do 31.10.08.
24. Zastavenie činnosti:
Chropov, podľžnosti voči
ObFZ, Pavelka + aktív ŠTK),
Trnovec (podľžnosti voči
ObFZ, rok pop. DK 250,- Sk),
Mor. Sv. Ján (podľžnosti voči
ObFZ - aktív ŠTK), Sekule
(podľžnosti voči ObFZ - aktív
ŠTK), Sobotište (podľžnosti
voči ObFZ - aktív ŠTK), všetci
od 4.8.08.
25. Prenos trestov: Marek
Pur 810806, B. Sv. Jur, 1SN.
Sekretariát
26. Upozorňujeme FK, že v
Piešťanoch MR Piešťany s. r.
o. - Centrum Medicus na Javorovej
ulici č. 25, sídlisko
Juh poskytuje služby v oblasti
Magnetickej rezonancie.
Otvorená konštrukcia
MRI systému minimalizuje
stres z vyšetrenia v zatvorenom
priestore. Vyšetrenie je
bezbolestné s krátkymi čakacími
dobami. Ošetrenie je
možné objednať aj telefonicky:
033 7729 525 alebo
0902 734 431.
27. Vyzývame FK, že je
možné si na ObFZ Senica vyzdvihnúť
Voľnú poukážku v
hodnote 20.000,- SK ako zľavu
na nákup tovaru v minimálnej
hodnote 40.000,- Sk z
ponukového listu firmy Footbal
planet s. r. o., Cintorínska
937, Galanta. Ponukový
list je možné pozrieť
na: www.footballplanet.sk
28. FK si môžu na sekretáriate
vyzdvihnúť CD na ktorom
je reklama starostlivosti
o trávnaté plochy od firmy
Záhradný servis Senica s.r.o.
l Poučenie: Proti rozhodnutiu
OK ObFZ sa môžete
odvolať na VV ObFZ do 15 dní
odo dňa vyrozumenia alebo
zverejnenia v ÚS.
JOZEFROSA
predsedaObFZSenica

Skryť Vypnúť reklamu

ÚRADNÁ SPRÁVA BFZ č. 1 z 30.7.2008
Potvrdzovanie súpisiek:
S3R, S4A, S4B, SD3R, MD3R -
6.8. od 16.30 h, SZRL, MZRL -
13.8. od 17 h., SZD, MZD -
20.8. od 17 h, PMA 1, 2, PMB
1, 2, PMC - 3.9. od 17 h., všetko
v miestnosti č.34 BFZ.
S3R, S4A, S4B, SD3R, MD3R,
SZRL, MZRL musia mať
najprv skontrolovaných a
potvrdených trénerov od
TMK. So súpiskou musia byť
fyzicky predložené RP, na
ktorej sa musí nachádzať
aspoň 13 hráčov, ktorí musia
mať platnú lekársku prehliadku.
V opačnom prípade
ŠTK nepotvrdí súpisku. Súpisku
hráčov predkladajú aj
FO, ktoré si preložili svoje
stretnutia 1. kola.
Oddiely nespĺňajúce
podmienky zaradenia do
súťaží: S3R (3 ml. družstvá) -
Jablonec, Reca (obaja poplatok
zaplatený), Trnávka,
Čunovo, Blatné, Grinava,
Plavecký Štvrtok (popl. nezaplatený),
S4B (2 mlád.
družstvá) - Jablonové, Veľké
Leváre, Záhorská Ves (popl.
nezaplatený) - všetci zaplatiť
poplatok vo výške 50% zo
štartovného príslušnej súťaže
podľa RS 2008/09.
Schválené zmeny: S4B 1.
kolo Jablonové - Jakubov
14.9. o 16.30 h (Jakubov zaplatiť
popl. 100,- Sk).
SPRÁVY DK
Poplatok z DK (čl. 29 DP)
1. za prerokovanie každého
disciplinárneho previnenia
sa stanoví povinnosť
uhradiť poplatok za disciplinárne
konanie.
2. výška poplatku sa stanovuje
nasledovne: a) za
prerokovanie previnenia
jednotlivca v súťažiach riadených
BFZ (napr. ČK, ČK po
2 ŽK, po 4, 8 a 12 ŽK a pod.): 3.
liga seniori 200,- Sk, 4. liga
seniori 150,- Sk, dorastenecké
súťaže 100,- Sk, žiacke súťaže
50,- Sk, b) za prerokovanie
previnenia kolektívov,
účastníkov v súťažiach
riadených BFZ: 3. liga seniori
500,- Sk, ostatné súťaže
250,- Sk.
3. bez splnenia tejto povinnosti
DK previnenia na
tomto zasadnutí neprerokuje.
Ak doklad o zaplatení poplatku
previnilec nepredloží
ani na najbližšie zasadnutie
DK, tá prípad prerokuje s
vyvodením ďalších disciplinárnych
opatrení.
4. doklad o zaplatení poplatku
stanoveného rozhodnutím
DK potrestaný
predloží do 15 dní od uloženia
povinnosti pod následkom
ďalších disciplinárnych
opatrení. DK týmto žiada
jednotlivcov a kolektívy,
aby poplatky uhrádzali
prostredníctvom poštového
peňažného poukazu
BFZ. Originál dokladu o zaplatení
poplatku musí byť
predložený na DK v príslušnom
termíne (najneskôr
do zasadnutia DK) a
musí obsahovať na zadnej
strane meno hráča (klubu),
súťaž, číslo uznesenia prípadne
druh previnenia
(napr. za ČK)
DK upozorňuje kluby na
povinnosť viesť vlastnú evidenciu
potrestaných hráčov,
funkcionárov a trénerov.
Toto ustanovenie DP (čl.
30) sa dotýka najmä evidencie
potrestaných hráčov ŽK.
Zároveň DK pripomína
uznesenie č. 424 ohľadne potrestaného
hráča ZPČ, ďalej
uznesenie č. 427 a 428 súť.
ročníka 07/08.
SPRÁVY KR
Oznamuje, že Letný seminár
rozhodcov a delegátov
BFZ pred začiatkom nového
súťažného ročníka sa uskutoční
8.augusta 2008 o 16 h v
Dome športu, Junácka 6,
Bratislava. Predpokladané
ukončenie seminára o 21 h.
Nakoľko účasť rozhodcov a
delegátov je povinná, žiadame
menovaných, aby si
svoje pracovné povinnosti
prípadne dovolenky zadelili
tak, aby sa seminára mohli
zúčastniť. Program seminára
sa nachádza na internetovej
stránke BFZ (aktuality).
ObFZ BA VIDIEK
SEKRETARIÁT
Zasadnutie VV ObFZ BA
vidiek sa uskutoční 5.8.08,
kde sa prerokujú otázky zahájenia
jesennej časti, zaradenie
družstiev do súťaží
ako aj schválenie nominačných
listín rozhodcov a delegátov
pre tieto súťaže.
Upozorňuje FK (FO), že potvrdzovanie
súpisiek seniorov,
dorastencov a žiakov
(u žiakov iba zoznam a rod.
číslo) sa uskutoční 4. a 6.8.08
od 15 h na sekretariáte ObFZ
BA vidiek.
SPRÁVY ŠTK
Súhlasí s dohodou oddielov
Hamuliakovo - Tomášov o
odohraní stretnutia dorastu
9.10.08 o 16 h.
SPRÁVY KR
Oznamuje, že Letný aktív
rozhodcov a delegátov ObFZ
Bratislava vidiek pred začiatkom
nového súťažného
ročníka sa uskutoční 7. augusta
2008 o 16.30 h v Dome
športu, Junácka 6, Bratislava.
Účasť rozhodcov a delegátov
jepovinná.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 9. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 2. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 3. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 4. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 5. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 6. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 403
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 612
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 20 876
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 974
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 034
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 622
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 775
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 714
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 584
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 8 954
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Predbežný termín konca zákazu vychádzania je 15. november

Termín odsúhlasil aj ústredný krízový štáb.

Ilustračná fotografia.

V Skalici nebudú odberné miesta kopírovať volebné miestnosti

Na plošné testovanie vyčlenili v meste jedenásť odberných miest.

Ilustračné foto

Kraj poskytne na celoplošné testovanie stredné školy

Budú v nich zriadené odberové miesta.

Trnavský samosprávny kraj

Mestskí policajti zasahovali pri krvavej potýčke

Zranenému mužovi poskytli prvú pomoc.

Ilustračná fotka

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Už ste čítali?