Sobota, 16. október, 2021 | Meniny má VladimíraKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ SENICA č. 2 - 2008/09 z 25. JÚLA 2008

SPRÁVY RADY A VV
1. Najbližšie zasadnutie VV ObFZ Senica
sa uskutoční vo štvrtok 31. júla o
16. h. Predsedovia OK o 17. h.
SPRÁVY ŠTK
2. ŠTK upozorňuje FK, aby si dôsledne
preštudovali a rešpektovali zmeny
a doplnky v Rozpise súťaží pre ročník
2008/09.
3. ŠTK upozorňuje FK, aby do začiatku,
prípadne podľa potreby aj v priebehu
súťažného ročníka doručili na
ObFZ Senica fotokópiu dokladu o štarte
hráča vo vyššej vekovej kategórii
RS. B. Tech. ust. bod 2, písm. a).
4. Oddiely, kluby, ktoré majú v súťažiach
rovnakej vekovej kategórie dve a
viac družstiev zašlú na ŠTK súpisku A -
družstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov.
Iskra Holíč (prípravky) zašle súpisky A i
B - družstva, na ktorých budú uvedení
všetci hráči. Hráči môžu štartovať iba
za to družstvo, na ktorého súpiske sú
uvedení.
5. V zmysle RS, B. Tech.. ustanovenia
článok 20 bod b), sa trestajú nasledovné
FK pokutou 500,- Sk za neúčasť
na Aktíve ŠTK dňa 9. júla. Jedná sa o
FK: Čáry, Gbely, Chropov, Kopčany,
Kunov, Moravský sv. Ján, Sekule, Sobotište.
Splatnosť pokuty do 25.7.08.
6. ŠTK na základe požiadaviek FK
schválila nasledovné zmeny vo vyžrebovaní
ročníka 2008/09 jesenná časť.
7. Ak sa nedostaví na majstrovské
stretnutie delegovaný rozhodca a
stretnutie riadi rozhodca - laik, alebo
sa stretnutie neodohrá, usporiadajúci
oddiel, klub je povinný doručiť zápis zo
stretnutia (trojmo) na ObFZ Senica do
najbližšej stredy. Je nutné používať
nové „Zápisy zo stretnutia“, ktoré sú
na Web stránke ObFZ Senica a vypisovať
strojom alebo na počítači vo všetkých
vekových kategóriách. V prípade
inzultácie, neprístojností pred, počas,
alebo po ukončení stretnutia sú oba
FK a delegované osoby povinní do 24
hodín zaslať na DK písomné stanovisko
k stretnutiu a zápis zo stretnutia.
8. ŠTK na zasadnutí dňa 24.08.2008
odsúhlasila nasledovné výnimky z
ÚHČ vo vyžrebovaní ročníka 2008/09
jesenná časť.
MO dospelí: Sekule sobota ÚHČ,
Brodské, Unín, Koválov, Šaštín, Kopčany,
Cerová - nedeľa o 10. h, Oreské -
nedeľa o 11. h, Hlboké - nedeľa 30 minút
pred ÚHČ (okrem 4. a 14. kola,
vtedy ÚHČ), 3. kolo Unín - Cerová 17.8.
o 17. h, 3. kolo Radošovce - Oreské piatok
29.8. o 17. h, 4. kolo Š.Humence -
Brodské 23.8. o 17. h, 15. kolo Koválov -
Dubovce 9.11. o 10. h.
II. trieda dospelí: Kúty B, Rohov,
Hradište, Holíč B, Stráže - nedeľa o 10.
h, Radimov - nedeľa o 10.30 h.
III. trieda: Častkov - sobota v ÚHČ,
Kátov, Smrdáky, OZR Osuské, Kunov,
Bor. sv. Jur, Podbranč - nedeľa o 10. h.
Dorast MO: Rovensko - sobota ÚHČ
dospelých, Bor. sv. Jur, Oreské - sobota
ÚHČ dorastu, Petr. Ves - nedeľa o
10.30 h, Brodské, Unín, Kopčany - nedeľa
o 12.30 h, Rybky - nedeľa 3 hodiny
pred ÚHČ dospelých, 3. kolo Unín -
Bor. sv. Jur 17.8. o 14.30 h.
II. trieda: Š. Humence, Koválov, Letničie
- sobota ÚHČ dorastu, Šaštín B -
sobota o 12.30 h, Radimov - sobota o
13. h, Sekule - sobota ÚHČ dorastu,
Pop. Močidlany - 3 hodiny pred ÚHČ
dospelých (okrem 6. a 8. kola), Rohov,
Hradište - nedeľa o 12.30 h.
SPRÁVY KR a KD
9. Obsadenie turnaja: Hradište 26.7.
od 13. h - Polakovič, Dzindzík ml.
10. KR a KD ObFZ Senica oznamuje
všetkým rozhodcom a delegátom
zväzu, ktorí nepracujú v odborných
komisiách, že sú si povinní zakúpiť jeden
výtlačok „Rozpisu súťaží“ pre súťažný
ročník 2008/09 za 50,- Sk/ks.
Úhradu je potrebné vykonať prostredníctvom
„Poštového peňažného
poukazu“ určeného pre ObFZ Senica.
(PPP obdržíte spolu s Rozpisom súťaží).
Doklad o úhrade za RS je potrebné
doručiť na ObFZ Senica do 6.8.08.
11. Obsadenie dospelí: MO 1. kolo
3.8. o 10 h Brodské - Jablonica (Mlčúch,
Bilka - Morávek), Unín - Sekule (Petráš,
Daniš - Švec), Koválov - Oreské
(Prelec, Dzindzík st. - Holásek), o 17.30
h Hlboké - Šaštín (Lapoš, Karnoš - Koleňák),
Š. Humence - Cerová (Prelec,
Dzindzík st. - Kríž), Pop. Močidlany -
Kopčany (Pišoja, Dung - Holič), Rybky
- Dubovce (Otočka, Cabadaj - Mikuš),
Radošovce - Mokrý Háj (Hurbánek, Polakovič
- Jediný).
II. tr. 1. kolo 3.8. o 10 h Kúty B - Radimov
(Bednár, Dzindzík ml.), Rohov -
Lakš. N. Ves (Polakovič, Hurbánek), o
17.30 h Smolinské - Chropov (Mlčúch,
Bilka), Prietrž - Vrádište (Mikúš), Čáry -
Holíč B (Dzindzík ml., Bednár), Trnovec
- Hradište (Macháček), Letničie -
Stráže (Daniš, Petráš).
III. tr. 1. kolo 2.8. o 17.30 h Častkov -
Kunov (Dzindzík ml.), 3.8. o 10 h Kátov
- Štefanov (Karnoš, Lapoš), Smrdáky -
Bor. sv. Jur (Mikúš), o 17.30 h Dojč -
OZR Osuské, Rovensko - Sobotište, TJ
Osuské - Podbranč.
12. Obsadenie dorast:MO1. kolo 2.8.
o 17.30 h Rovensko - Bor. sv. Jur (Daniš),
3.8. o 10.30 h Petr. Ves - Kopčany
(Cabadaj), o 12.30 h Brodské - Jablonica
(Bilka, Mlčúch), Unín - Trnovec
(Daniš, Petráš), o 14.30 h Rybky -
Prietrž (Cabadaj, Otočka), o 15 h Kúty -
Smolinské, Bor. Mikuláš - Oreské
(Dzindzík ml., Bednár), Radošovce -
Mokrý Háj (Polakovič, Hurbánek).
II. tr. dor. 1. kolo 2.8. o 15. h Š. Humence
- Šaštín B (Hurbánek), Koválov -
Hradište (Otočka), Letničie - Dubovce
(Lapoš), 3.8. o 12.30 h Rohov - Sobotište
(Hurbánek, Polakovič), o 14.30 h
Pop. Močidlany - Vrádište (Dung), o 15
h Dojč - Radimov (Dzindzík st., Prelec),
Sekule - voľno.
SPRÁVY DK
13. Prenos trestov do ročníka
2008/09: Tomáš Uher, Trnovec, 4 mes.
N, František Morong, Vrádište, 3SN,
Robert Pavelka, Chropov, 1SN, Pavol
Dvorský, Trnovec, 1SN, Tomáš Komorný,
Čáry, 3SN, Ján Flajžík, Čáry,
2SN, Mário Krátky, Dojč, 3SN, Jakub
Blažek, Kopčany, 3SN, Adam Hladík,
P. Močidlany, 1SN, Miroslav Ravas, Trnovec,
2SN, Dárius Bolf, Sekule, 2SN,
Jozef BuriAn, Š. Humence, 2SN, Marek
Holásek, Cerová, 1SN, Michal Kuba,
Koválov, 2SN, Branislav Mikula, Kopčany,
1SN, Martin Ševčík, Rovensko,
1SN, Peter Sobota, Vrádište, 4SN, Branislav
Holúsek, Kátov, 1SN, František
Matúš, Dubovce, 1SN, Radoslav Juríček,
Dubovce, 2SN, Ľubomír Čelústka,
Letničie, 1SN, všetci od 28.7.08.
SPRÁVY MaK
14. Oznam pre FK - poplatky: Prestup
a hosťovanie dospelí - 300,- Sk (osobne
na počkanie 450,- Sk), prestup a
hosťovanie dorast 200,- Sk (osobne na
počkanie 300,- Sk), registrácia, prestup
a hosťovanie žiaka 100,- Sk
(osobne na počkanie 150,- Sk), zmena
názvu FK v žiackom preukaze 20,- Sk.
Tieto poplatky je potrebné platiť už od
júlového prestupového termínu a tak
isto aj pri registrácii žiakov !!!!!
15. Od 1. júla platí novelizovaný Prestupový
poriadok pre neprofesionálnych
futbalistov, ktorý je uvedený na
internetovej stránke ObFZ Senica medzi
Tlačivami a dokumentami. Upozorňujeme
hlavne na, Prvá hlava, článok
2, bod: Žiadosti o prestup sa podávajú
denne, okrem termínu od 1.4. do
30.6. pokiaľ týmto Poriadkom, či inými
normami SFZ, FIFA, UEFA, alebo ďalšími
prijatými opatreniami nie je stanovené
inak.
Žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania
sa podávajú denne od 1.7. do
30.9. a od 1.1. do 31.3. Hosťovanie nie je
možné ukončiť (ani predčasne) v termíne
od 1.10. do 31.12. a od 1.4. do 30.6.
SEKRETARIÁT
16. Upozorňujeme FK, že v Piešťanoch
MR Piešťany s. r. o. - Centrum Medicus
na Javorovej ulici č. 25, sídlisko
Juh poskytuje služby v oblasti Magnetickej
rezonancie. Otvorená konštrukcia
MRI systému minimalizuje stres z
vyšetrenia v zatvorenom priestore.
Vyšetrenie je bezbolestné s krátkymi
čakacími dobami. Ošetrenie je možné
objednať aj telefonicky: 033 - 772 95 25
alebo 0902 734 431.
17. Vyzývame FK, že je možné si na
ObFZ Senica vyzdvihnúť „Voľnú poukážku
v hodnote 20.000,- SK“ ako zľavu
na nákup tovaru v minimálnej hodnote
40.000,-Sk z ponukového listu
firmy Footbal planet s. r. o., Cintorínska
937, Galanta. Ponukový list je
možné pozrieť na
www.footballplanet.sk
18. Oznamujeme FK, že na sekretáriate
je možné si vyzdvihnúť CD na
ktorom je reklama starostlivosti o
trávnaté plochy od firmy Záhradný
servis Senica s. r. o.
l Poučenie: Proti rozhodnutiu OK
ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ
do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo
zverejnenia vÚS.
JOZEFROSA
PredsedaObFZSenica

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať
 2. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 3. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 4. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 5. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 6. K online predplatnému získate 30€ na nákup v sieti Intersport
 7. Ľudia v núdzi potrebujú pomoc, nakúpte potraviny aj pre nich
 8. ŠFRB:Výstavbu a kúpu nájomných bytov podporujeme reálnymi krokmi
 9. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma
 10. Bratislavu bude sprevádzať luxus
 1. Nie je to prvýkrát, čo sa Vám bolesť chrbta vrátila?
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Wüstenrot rástol v predaji životného i neživotného poistenia
 4. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie
 6. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov
 7. S deťmi za zdravím do Vysokých Tatier
 8. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 9. Šetrenie energie v domácnosti: Diaľkové meranie pomáha sporiť
 10. Projekt „Zdravé oči už v škôlke“ pomáha zachrániť zrak deťom
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 12 178
 2. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 9 462
 3. V centre Bratislavy je na predaj 5-izbový apartmán. Takto vyzerá 5 972
 4. Bratovražedná vojna navždy zmenila Ameriku 5 413
 5. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 5 020
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 4 214
 7. Bratislavu bude sprevádzať luxus 3 776
 8. Mäspoma a Kellys Bicycles či Bivio a Minifarma 3 706
 9. Chceš sa podieľať na tvorbe novín? Pridaj sa k nám 3 175
 10. Aký polystyrén je najlepší na zatepľovanie? Sivý robí divy 3 052

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Nebojte sa, dobre bude!
 2. Anton Sládek: Dunaj XII. Pohľady z hradného vrchu.
 3. Anton Kovalčík: Ako sa (ne)bojuje za sociálnu spravodlivosť.
 4. Štefan Vidlár: "Chudobný" zbohatlík
 5. Eva Gallova: Nevšimli sme si, že bol Deň starých rodičov
 6. Irena Šimuneková: Sedliská - Podčičava
 7. Eduard Gemza: Človek je bytosť bio-psycho-sociálna a aj tvor spoločenský
 8. Irena Šimuneková: Po hradoch - 47. Čičva
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 17 459
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 8 687
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 942
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 155
 5. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 5 761
 6. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 3 898
 7. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 693
 8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 315
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Polícia žiada o pomoc s objasnením totožnosti ľudí.


17 h
Ilustračné foto

S prácami by mohli odštartovať už na jar.


SITA 18 h
Ilustračné foto.

Zákazka je predpokladaná na nasledujúcich 72 mesiacov.


TASR 15. okt
Očkovanie proti ochoreniu covid-19.

Plnoletí záujemcovia o očkovanie si mohli vybrať medzi jednodávkovou vakcínou Janssen alebo dvojdávkovou vakcínou od Pfizer/BioNTech


TASR 15. okt

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Nemocnica začala očkovať medzi prvými.


MOJ a 1 ďalší 14. okt

V okresoch Trnava, Hlohovec a Piešťany zaevidovali až 80 percentný nárast počtu prípadov.


15. okt

Viacerí obyvatelia sú ohľadom opravy mosta už skeptickí.


15. okt

Výhody čakajú najmä martinských seniorov. Prvé dopravné karty sa začnú na predajných miestach vydávať už dnes.


Henrieta Paulovičová 14. okt

Blogy SME

 1. Štefan Vidlár: Nebojte sa, dobre bude!
 2. Anton Sládek: Dunaj XII. Pohľady z hradného vrchu.
 3. Anton Kovalčík: Ako sa (ne)bojuje za sociálnu spravodlivosť.
 4. Štefan Vidlár: "Chudobný" zbohatlík
 5. Eva Gallova: Nevšimli sme si, že bol Deň starých rodičov
 6. Irena Šimuneková: Sedliská - Podčičava
 7. Eduard Gemza: Človek je bytosť bio-psycho-sociálna a aj tvor spoločenský
 8. Irena Šimuneková: Po hradoch - 47. Čičva
 1. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 17 459
 2. Tereza Krajčová: Anglický denník: 15. Ak vás anglické zdravotníctvo nezabije, tak aspoň prizabije 8 687
 3. Martin Kugla: Zachráňme Petržalku! 6 942
 4. Pavel Dvořák: Toto sú nepokojné časy 6 155
 5. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 5 761
 6. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 3 898
 7. Peter Chudý: Pribudnú ďalšie „biele kone“ v policajnej uniforme, prečo vyšetrovateľka Santusová neabsolvovala detektor lži, aké sú dôvody jej konca na inšpekcii? 3 693
 8. Stanislav Martinčko: Ide 17.10. Smer-SD do Rimavskej Soboty ďakovať sebe sám za dobre odvedenú robotu ?? 3 315
 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 2. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 6. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 7. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 8. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu