Štvrtok, 9. február, 2023 | Meniny má Zdenko

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ SENICA č. 2 - 2008/09 z 25. JÚLA 2008

SPRÁVY RADY A VV
1. Najbližšie zasadnutie VV ObFZ Senica
sa uskutoční vo štvrtok 31. júla o
16. h. Predsedovia OK o 17. h.
SPRÁVY ŠTK
2. ŠTK upozorňuje FK, aby si dôsledne
preštudovali a rešpektovali zmeny
a doplnky v Rozpise súťaží pre ročník
2008/09.
3. ŠTK upozorňuje FK, aby do začiatku,
prípadne podľa potreby aj v priebehu
súťažného ročníka doručili na
ObFZ Senica fotokópiu dokladu o štarte
hráča vo vyššej vekovej kategórii
RS. B. Tech. ust. bod 2, písm. a).
4. Oddiely, kluby, ktoré majú v súťažiach
rovnakej vekovej kategórie dve a
viac družstiev zašlú na ŠTK súpisku A -
družstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov.
Iskra Holíč (prípravky) zašle súpisky A i
B - družstva, na ktorých budú uvedení
všetci hráči. Hráči môžu štartovať iba
za to družstvo, na ktorého súpiske sú
uvedení.
5. V zmysle RS, B. Tech.. ustanovenia
článok 20 bod b), sa trestajú nasledovné
FK pokutou 500,- Sk za neúčasť
na Aktíve ŠTK dňa 9. júla. Jedná sa o
FK: Čáry, Gbely, Chropov, Kopčany,
Kunov, Moravský sv. Ján, Sekule, Sobotište.
Splatnosť pokuty do 25.7.08.
6. ŠTK na základe požiadaviek FK
schválila nasledovné zmeny vo vyžrebovaní
ročníka 2008/09 jesenná časť.
7. Ak sa nedostaví na majstrovské
stretnutie delegovaný rozhodca a
stretnutie riadi rozhodca - laik, alebo
sa stretnutie neodohrá, usporiadajúci
oddiel, klub je povinný doručiť zápis zo
stretnutia (trojmo) na ObFZ Senica do
najbližšej stredy. Je nutné používať
nové „Zápisy zo stretnutia“, ktoré sú
na Web stránke ObFZ Senica a vypisovať
strojom alebo na počítači vo všetkých
vekových kategóriách. V prípade
inzultácie, neprístojností pred, počas,
alebo po ukončení stretnutia sú oba
FK a delegované osoby povinní do 24
hodín zaslať na DK písomné stanovisko
k stretnutiu a zápis zo stretnutia.
8. ŠTK na zasadnutí dňa 24.08.2008
odsúhlasila nasledovné výnimky z
ÚHČ vo vyžrebovaní ročníka 2008/09
jesenná časť.
MO dospelí: Sekule sobota ÚHČ,
Brodské, Unín, Koválov, Šaštín, Kopčany,
Cerová - nedeľa o 10. h, Oreské -
nedeľa o 11. h, Hlboké - nedeľa 30 minút
pred ÚHČ (okrem 4. a 14. kola,
vtedy ÚHČ), 3. kolo Unín - Cerová 17.8.
o 17. h, 3. kolo Radošovce - Oreské piatok
29.8. o 17. h, 4. kolo Š.Humence -
Brodské 23.8. o 17. h, 15. kolo Koválov -
Dubovce 9.11. o 10. h.
II. trieda dospelí: Kúty B, Rohov,
Hradište, Holíč B, Stráže - nedeľa o 10.
h, Radimov - nedeľa o 10.30 h.
III. trieda: Častkov - sobota v ÚHČ,
Kátov, Smrdáky, OZR Osuské, Kunov,
Bor. sv. Jur, Podbranč - nedeľa o 10. h.
Dorast MO: Rovensko - sobota ÚHČ
dospelých, Bor. sv. Jur, Oreské - sobota
ÚHČ dorastu, Petr. Ves - nedeľa o
10.30 h, Brodské, Unín, Kopčany - nedeľa
o 12.30 h, Rybky - nedeľa 3 hodiny
pred ÚHČ dospelých, 3. kolo Unín -
Bor. sv. Jur 17.8. o 14.30 h.
II. trieda: Š. Humence, Koválov, Letničie
- sobota ÚHČ dorastu, Šaštín B -
sobota o 12.30 h, Radimov - sobota o
13. h, Sekule - sobota ÚHČ dorastu,
Pop. Močidlany - 3 hodiny pred ÚHČ
dospelých (okrem 6. a 8. kola), Rohov,
Hradište - nedeľa o 12.30 h.
SPRÁVY KR a KD
9. Obsadenie turnaja: Hradište 26.7.
od 13. h - Polakovič, Dzindzík ml.
10. KR a KD ObFZ Senica oznamuje
všetkým rozhodcom a delegátom
zväzu, ktorí nepracujú v odborných
komisiách, že sú si povinní zakúpiť jeden
výtlačok „Rozpisu súťaží“ pre súťažný
ročník 2008/09 za 50,- Sk/ks.
Úhradu je potrebné vykonať prostredníctvom
„Poštového peňažného
poukazu“ určeného pre ObFZ Senica.
(PPP obdržíte spolu s Rozpisom súťaží).
Doklad o úhrade za RS je potrebné
doručiť na ObFZ Senica do 6.8.08.
11. Obsadenie dospelí: MO 1. kolo
3.8. o 10 h Brodské - Jablonica (Mlčúch,
Bilka - Morávek), Unín - Sekule (Petráš,
Daniš - Švec), Koválov - Oreské
(Prelec, Dzindzík st. - Holásek), o 17.30
h Hlboké - Šaštín (Lapoš, Karnoš - Koleňák),
Š. Humence - Cerová (Prelec,
Dzindzík st. - Kríž), Pop. Močidlany -
Kopčany (Pišoja, Dung - Holič), Rybky
- Dubovce (Otočka, Cabadaj - Mikuš),
Radošovce - Mokrý Háj (Hurbánek, Polakovič
- Jediný).
II. tr. 1. kolo 3.8. o 10 h Kúty B - Radimov
(Bednár, Dzindzík ml.), Rohov -
Lakš. N. Ves (Polakovič, Hurbánek), o
17.30 h Smolinské - Chropov (Mlčúch,
Bilka), Prietrž - Vrádište (Mikúš), Čáry -
Holíč B (Dzindzík ml., Bednár), Trnovec
- Hradište (Macháček), Letničie -
Stráže (Daniš, Petráš).
III. tr. 1. kolo 2.8. o 17.30 h Častkov -
Kunov (Dzindzík ml.), 3.8. o 10 h Kátov
- Štefanov (Karnoš, Lapoš), Smrdáky -
Bor. sv. Jur (Mikúš), o 17.30 h Dojč -
OZR Osuské, Rovensko - Sobotište, TJ
Osuské - Podbranč.
12. Obsadenie dorast:MO1. kolo 2.8.
o 17.30 h Rovensko - Bor. sv. Jur (Daniš),
3.8. o 10.30 h Petr. Ves - Kopčany
(Cabadaj), o 12.30 h Brodské - Jablonica
(Bilka, Mlčúch), Unín - Trnovec
(Daniš, Petráš), o 14.30 h Rybky -
Prietrž (Cabadaj, Otočka), o 15 h Kúty -
Smolinské, Bor. Mikuláš - Oreské
(Dzindzík ml., Bednár), Radošovce -
Mokrý Háj (Polakovič, Hurbánek).
II. tr. dor. 1. kolo 2.8. o 15. h Š. Humence
- Šaštín B (Hurbánek), Koválov -
Hradište (Otočka), Letničie - Dubovce
(Lapoš), 3.8. o 12.30 h Rohov - Sobotište
(Hurbánek, Polakovič), o 14.30 h
Pop. Močidlany - Vrádište (Dung), o 15
h Dojč - Radimov (Dzindzík st., Prelec),
Sekule - voľno.
SPRÁVY DK
13. Prenos trestov do ročníka
2008/09: Tomáš Uher, Trnovec, 4 mes.
N, František Morong, Vrádište, 3SN,
Robert Pavelka, Chropov, 1SN, Pavol
Dvorský, Trnovec, 1SN, Tomáš Komorný,
Čáry, 3SN, Ján Flajžík, Čáry,
2SN, Mário Krátky, Dojč, 3SN, Jakub
Blažek, Kopčany, 3SN, Adam Hladík,
P. Močidlany, 1SN, Miroslav Ravas, Trnovec,
2SN, Dárius Bolf, Sekule, 2SN,
Jozef BuriAn, Š. Humence, 2SN, Marek
Holásek, Cerová, 1SN, Michal Kuba,
Koválov, 2SN, Branislav Mikula, Kopčany,
1SN, Martin Ševčík, Rovensko,
1SN, Peter Sobota, Vrádište, 4SN, Branislav
Holúsek, Kátov, 1SN, František
Matúš, Dubovce, 1SN, Radoslav Juríček,
Dubovce, 2SN, Ľubomír Čelústka,
Letničie, 1SN, všetci od 28.7.08.
SPRÁVY MaK
14. Oznam pre FK - poplatky: Prestup
a hosťovanie dospelí - 300,- Sk (osobne
na počkanie 450,- Sk), prestup a
hosťovanie dorast 200,- Sk (osobne na
počkanie 300,- Sk), registrácia, prestup
a hosťovanie žiaka 100,- Sk
(osobne na počkanie 150,- Sk), zmena
názvu FK v žiackom preukaze 20,- Sk.
Tieto poplatky je potrebné platiť už od
júlového prestupového termínu a tak
isto aj pri registrácii žiakov !!!!!
15. Od 1. júla platí novelizovaný Prestupový
poriadok pre neprofesionálnych
futbalistov, ktorý je uvedený na
internetovej stránke ObFZ Senica medzi
Tlačivami a dokumentami. Upozorňujeme
hlavne na, Prvá hlava, článok
2, bod: Žiadosti o prestup sa podávajú
denne, okrem termínu od 1.4. do
30.6. pokiaľ týmto Poriadkom, či inými
normami SFZ, FIFA, UEFA, alebo ďalšími
prijatými opatreniami nie je stanovené
inak.
Žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania
sa podávajú denne od 1.7. do
30.9. a od 1.1. do 31.3. Hosťovanie nie je
možné ukončiť (ani predčasne) v termíne
od 1.10. do 31.12. a od 1.4. do 30.6.
SEKRETARIÁT
16. Upozorňujeme FK, že v Piešťanoch
MR Piešťany s. r. o. - Centrum Medicus
na Javorovej ulici č. 25, sídlisko
Juh poskytuje služby v oblasti Magnetickej
rezonancie. Otvorená konštrukcia
MRI systému minimalizuje stres z
vyšetrenia v zatvorenom priestore.
Vyšetrenie je bezbolestné s krátkymi
čakacími dobami. Ošetrenie je možné
objednať aj telefonicky: 033 - 772 95 25
alebo 0902 734 431.
17. Vyzývame FK, že je možné si na
ObFZ Senica vyzdvihnúť „Voľnú poukážku
v hodnote 20.000,- SK“ ako zľavu
na nákup tovaru v minimálnej hodnote
40.000,-Sk z ponukového listu
firmy Footbal planet s. r. o., Cintorínska
937, Galanta. Ponukový list je
možné pozrieť na
www.footballplanet.sk
18. Oznamujeme FK, že na sekretáriate
je možné si vyzdvihnúť CD na
ktorom je reklama starostlivosti o
trávnaté plochy od firmy Záhradný
servis Senica s. r. o.
l Poučenie: Proti rozhodnutiu OK
ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ
do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo
zverejnenia vÚS.
JOZEFROSA
PredsedaObFZSenica

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 2. Lesníctvo, drevárstvo, ekológia a technika sú životný štýl!
 3. Sme Univerzita, ktorá nosí úspech v mene
 4. SME ženy a Jamie Oliver: Toto menu platí iba vo februári
 5. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 6. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 7. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 8. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 1. Trhu s ojazdenými autami sa darí
 2. Bezpečnosť pri šoférovaní vychádza z dobrého videnia
 3. Lesníctvo, drevárstvo, ekológia a technika sú životný štýl!
 4. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 5. Sme Univerzita, ktorá nosí úspech v mene
 6. SME ženy a Jamie Oliver: Toto menu platí iba vo februári
 7. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí
 8. Na bezpečnom internete záleží
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 4 327
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 4 055
 3. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí 3 758
 4. Dodajte vašej pokožke šťavu 1 883
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 752
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model 715
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka 610
 8. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 264

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Ohňostroj tvorivosti... 2022
 2. Pavel Macko: Pán Žilinka, cítim s Vami, ale zastavte mafiánske praktiky prokuratúry!
 3. Samuel Zubo: Počet hlasov zo zahraničia sa môže zvojnásobiť - Voľby 2023
 4. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Štiavnik
 5. Ján Bilohuščin: Koalície pred voľbami - ako môžu vyzerať?
 6. Jan Pražák: Služkou proti své vůli?
 7. Ľuboš Vodička: O psoch záchranároch
 8. Tupou Ceruzou: Norbert Bödör je obžalovaný v ďalšej kauze
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 30 123
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 972
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 752
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 506
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 614
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 535
 7. Helena Smihulova Laucikova: Predtým ako som zostarla 2 558
 8. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 545
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Marián Dóczy, starosta Sokoloviec.

Sokolovce kúpili pamiatku aj s exekúciami.


3 h

Na Mestskom zastupiteľstve budú rokovať aj o prijatí úveru od Environmentálneho fondu.


TASR 5 h
Jakub Švec v drese Zlatých Moraviec.

Do Skalice prišiel na hosťovanie do konca sezóny z Českých Budějovíc.


20 h
Ilustračný obrázok

Zazneli aj návrhy, aby nedostávali žiadne odmeny, ale napokon bol schválený pôvodný návrh.


TASR 8. feb

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zákon zakazuje znečisťovať cesty.


8. feb

O incidente informovala mestská polícia Liptovského Hrádku.


7. feb

Zákazník od októbra čaká na preplatok od plynárov. Pošlú ho vraj o niekoľko dní.


22 h

Spúšťačom migrény môže byť čokoláda či plesnivý syr.


8. feb

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Ohňostroj tvorivosti... 2022
 2. Pavel Macko: Pán Žilinka, cítim s Vami, ale zastavte mafiánske praktiky prokuratúry!
 3. Samuel Zubo: Počet hlasov zo zahraničia sa môže zvojnásobiť - Voľby 2023
 4. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Štiavnik
 5. Ján Bilohuščin: Koalície pred voľbami - ako môžu vyzerať?
 6. Jan Pražák: Služkou proti své vůli?
 7. Ľuboš Vodička: O psoch záchranároch
 8. Tupou Ceruzou: Norbert Bödör je obžalovaný v ďalšej kauze
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 30 123
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 972
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 752
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 506
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 614
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 535
 7. Helena Smihulova Laucikova: Predtým ako som zostarla 2 558
 8. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 545
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu