Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ SENICA č. 2 - 2008/09 z 25. JÚLA 2008

SPRÁVY RADY A VV
1. Najbližšie zasadnutie VV ObFZ Senica
sa uskutoční vo štvrtok 31. júla o
16. h. Predsedovia OK o 17. h.
SPRÁVY ŠTK
2. ŠTK upozorňuje FK, aby si dôsledne
preštudovali a rešpektovali zmeny
a doplnky v Rozpise súťaží pre ročník
2008/09.
3. ŠTK upozorňuje FK, aby do začiatku,
prípadne podľa potreby aj v priebehu
súťažného ročníka doručili na
ObFZ Senica fotokópiu dokladu o štarte
hráča vo vyššej vekovej kategórii
RS. B. Tech. ust. bod 2, písm. a).
4. Oddiely, kluby, ktoré majú v súťažiach
rovnakej vekovej kategórie dve a
viac družstiev zašlú na ŠTK súpisku A -
družstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov.
Iskra Holíč (prípravky) zašle súpisky A i
B - družstva, na ktorých budú uvedení
všetci hráči. Hráči môžu štartovať iba
za to družstvo, na ktorého súpiske sú
uvedení.
5. V zmysle RS, B. Tech.. ustanovenia
článok 20 bod b), sa trestajú nasledovné
FK pokutou 500,- Sk za neúčasť
na Aktíve ŠTK dňa 9. júla. Jedná sa o
FK: Čáry, Gbely, Chropov, Kopčany,
Kunov, Moravský sv. Ján, Sekule, Sobotište.
Splatnosť pokuty do 25.7.08.
6. ŠTK na základe požiadaviek FK
schválila nasledovné zmeny vo vyžrebovaní
ročníka 2008/09 jesenná časť.
7. Ak sa nedostaví na majstrovské
stretnutie delegovaný rozhodca a
stretnutie riadi rozhodca - laik, alebo
sa stretnutie neodohrá, usporiadajúci
oddiel, klub je povinný doručiť zápis zo
stretnutia (trojmo) na ObFZ Senica do
najbližšej stredy. Je nutné používať
nové „Zápisy zo stretnutia“, ktoré sú
na Web stránke ObFZ Senica a vypisovať
strojom alebo na počítači vo všetkých
vekových kategóriách. V prípade
inzultácie, neprístojností pred, počas,
alebo po ukončení stretnutia sú oba
FK a delegované osoby povinní do 24
hodín zaslať na DK písomné stanovisko
k stretnutiu a zápis zo stretnutia.
8. ŠTK na zasadnutí dňa 24.08.2008
odsúhlasila nasledovné výnimky z
ÚHČ vo vyžrebovaní ročníka 2008/09
jesenná časť.
MO dospelí: Sekule sobota ÚHČ,
Brodské, Unín, Koválov, Šaštín, Kopčany,
Cerová - nedeľa o 10. h, Oreské -
nedeľa o 11. h, Hlboké - nedeľa 30 minút
pred ÚHČ (okrem 4. a 14. kola,
vtedy ÚHČ), 3. kolo Unín - Cerová 17.8.
o 17. h, 3. kolo Radošovce - Oreské piatok
29.8. o 17. h, 4. kolo Š.Humence -
Brodské 23.8. o 17. h, 15. kolo Koválov -
Dubovce 9.11. o 10. h.
II. trieda dospelí: Kúty B, Rohov,
Hradište, Holíč B, Stráže - nedeľa o 10.
h, Radimov - nedeľa o 10.30 h.
III. trieda: Častkov - sobota v ÚHČ,
Kátov, Smrdáky, OZR Osuské, Kunov,
Bor. sv. Jur, Podbranč - nedeľa o 10. h.
Dorast MO: Rovensko - sobota ÚHČ
dospelých, Bor. sv. Jur, Oreské - sobota
ÚHČ dorastu, Petr. Ves - nedeľa o
10.30 h, Brodské, Unín, Kopčany - nedeľa
o 12.30 h, Rybky - nedeľa 3 hodiny
pred ÚHČ dospelých, 3. kolo Unín -
Bor. sv. Jur 17.8. o 14.30 h.
II. trieda: Š. Humence, Koválov, Letničie
- sobota ÚHČ dorastu, Šaštín B -
sobota o 12.30 h, Radimov - sobota o
13. h, Sekule - sobota ÚHČ dorastu,
Pop. Močidlany - 3 hodiny pred ÚHČ
dospelých (okrem 6. a 8. kola), Rohov,
Hradište - nedeľa o 12.30 h.
SPRÁVY KR a KD
9. Obsadenie turnaja: Hradište 26.7.
od 13. h - Polakovič, Dzindzík ml.
10. KR a KD ObFZ Senica oznamuje
všetkým rozhodcom a delegátom
zväzu, ktorí nepracujú v odborných
komisiách, že sú si povinní zakúpiť jeden
výtlačok „Rozpisu súťaží“ pre súťažný
ročník 2008/09 za 50,- Sk/ks.
Úhradu je potrebné vykonať prostredníctvom
„Poštového peňažného
poukazu“ určeného pre ObFZ Senica.
(PPP obdržíte spolu s Rozpisom súťaží).
Doklad o úhrade za RS je potrebné
doručiť na ObFZ Senica do 6.8.08.
11. Obsadenie dospelí: MO 1. kolo
3.8. o 10 h Brodské - Jablonica (Mlčúch,
Bilka - Morávek), Unín - Sekule (Petráš,
Daniš - Švec), Koválov - Oreské
(Prelec, Dzindzík st. - Holásek), o 17.30
h Hlboké - Šaštín (Lapoš, Karnoš - Koleňák),
Š. Humence - Cerová (Prelec,
Dzindzík st. - Kríž), Pop. Močidlany -
Kopčany (Pišoja, Dung - Holič), Rybky
- Dubovce (Otočka, Cabadaj - Mikuš),
Radošovce - Mokrý Háj (Hurbánek, Polakovič
- Jediný).
II. tr. 1. kolo 3.8. o 10 h Kúty B - Radimov
(Bednár, Dzindzík ml.), Rohov -
Lakš. N. Ves (Polakovič, Hurbánek), o
17.30 h Smolinské - Chropov (Mlčúch,
Bilka), Prietrž - Vrádište (Mikúš), Čáry -
Holíč B (Dzindzík ml., Bednár), Trnovec
- Hradište (Macháček), Letničie -
Stráže (Daniš, Petráš).
III. tr. 1. kolo 2.8. o 17.30 h Častkov -
Kunov (Dzindzík ml.), 3.8. o 10 h Kátov
- Štefanov (Karnoš, Lapoš), Smrdáky -
Bor. sv. Jur (Mikúš), o 17.30 h Dojč -
OZR Osuské, Rovensko - Sobotište, TJ
Osuské - Podbranč.
12. Obsadenie dorast:MO1. kolo 2.8.
o 17.30 h Rovensko - Bor. sv. Jur (Daniš),
3.8. o 10.30 h Petr. Ves - Kopčany
(Cabadaj), o 12.30 h Brodské - Jablonica
(Bilka, Mlčúch), Unín - Trnovec
(Daniš, Petráš), o 14.30 h Rybky -
Prietrž (Cabadaj, Otočka), o 15 h Kúty -
Smolinské, Bor. Mikuláš - Oreské
(Dzindzík ml., Bednár), Radošovce -
Mokrý Háj (Polakovič, Hurbánek).
II. tr. dor. 1. kolo 2.8. o 15. h Š. Humence
- Šaštín B (Hurbánek), Koválov -
Hradište (Otočka), Letničie - Dubovce
(Lapoš), 3.8. o 12.30 h Rohov - Sobotište
(Hurbánek, Polakovič), o 14.30 h
Pop. Močidlany - Vrádište (Dung), o 15
h Dojč - Radimov (Dzindzík st., Prelec),
Sekule - voľno.
SPRÁVY DK
13. Prenos trestov do ročníka
2008/09: Tomáš Uher, Trnovec, 4 mes.
N, František Morong, Vrádište, 3SN,
Robert Pavelka, Chropov, 1SN, Pavol
Dvorský, Trnovec, 1SN, Tomáš Komorný,
Čáry, 3SN, Ján Flajžík, Čáry,
2SN, Mário Krátky, Dojč, 3SN, Jakub
Blažek, Kopčany, 3SN, Adam Hladík,
P. Močidlany, 1SN, Miroslav Ravas, Trnovec,
2SN, Dárius Bolf, Sekule, 2SN,
Jozef BuriAn, Š. Humence, 2SN, Marek
Holásek, Cerová, 1SN, Michal Kuba,
Koválov, 2SN, Branislav Mikula, Kopčany,
1SN, Martin Ševčík, Rovensko,
1SN, Peter Sobota, Vrádište, 4SN, Branislav
Holúsek, Kátov, 1SN, František
Matúš, Dubovce, 1SN, Radoslav Juríček,
Dubovce, 2SN, Ľubomír Čelústka,
Letničie, 1SN, všetci od 28.7.08.
SPRÁVY MaK
14. Oznam pre FK - poplatky: Prestup
a hosťovanie dospelí - 300,- Sk (osobne
na počkanie 450,- Sk), prestup a
hosťovanie dorast 200,- Sk (osobne na
počkanie 300,- Sk), registrácia, prestup
a hosťovanie žiaka 100,- Sk
(osobne na počkanie 150,- Sk), zmena
názvu FK v žiackom preukaze 20,- Sk.
Tieto poplatky je potrebné platiť už od
júlového prestupového termínu a tak
isto aj pri registrácii žiakov !!!!!
15. Od 1. júla platí novelizovaný Prestupový
poriadok pre neprofesionálnych
futbalistov, ktorý je uvedený na
internetovej stránke ObFZ Senica medzi
Tlačivami a dokumentami. Upozorňujeme
hlavne na, Prvá hlava, článok
2, bod: Žiadosti o prestup sa podávajú
denne, okrem termínu od 1.4. do
30.6. pokiaľ týmto Poriadkom, či inými
normami SFZ, FIFA, UEFA, alebo ďalšími
prijatými opatreniami nie je stanovené
inak.
Žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania
sa podávajú denne od 1.7. do
30.9. a od 1.1. do 31.3. Hosťovanie nie je
možné ukončiť (ani predčasne) v termíne
od 1.10. do 31.12. a od 1.4. do 30.6.
SEKRETARIÁT
16. Upozorňujeme FK, že v Piešťanoch
MR Piešťany s. r. o. - Centrum Medicus
na Javorovej ulici č. 25, sídlisko
Juh poskytuje služby v oblasti Magnetickej
rezonancie. Otvorená konštrukcia
MRI systému minimalizuje stres z
vyšetrenia v zatvorenom priestore.
Vyšetrenie je bezbolestné s krátkymi
čakacími dobami. Ošetrenie je možné
objednať aj telefonicky: 033 - 772 95 25
alebo 0902 734 431.
17. Vyzývame FK, že je možné si na
ObFZ Senica vyzdvihnúť „Voľnú poukážku
v hodnote 20.000,- SK“ ako zľavu
na nákup tovaru v minimálnej hodnote
40.000,-Sk z ponukového listu
firmy Footbal planet s. r. o., Cintorínska
937, Galanta. Ponukový list je
možné pozrieť na
www.footballplanet.sk
18. Oznamujeme FK, že na sekretáriate
je možné si vyzdvihnúť CD na
ktorom je reklama starostlivosti o
trávnaté plochy od firmy Záhradný
servis Senica s. r. o.
l Poučenie: Proti rozhodnutiu OK
ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ
do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo
zverejnenia vÚS.
JOZEFROSA
PredsedaObFZSenica

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 9. Pomáhajte čítaním
 10. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 1. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 2. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 3. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 4. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 5. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 6. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 028
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 264
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 20 485
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 963
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 13 689
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 681
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 870
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 777
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 641
 10. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 8 970
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Predbežný termín konca zákazu vychádzania je 15. november

Termín odsúhlasil aj ústredný krízový štáb.

Ilustračná fotografia.

V Skalici nebudú odberné miesta kopírovať volebné miestnosti

Na plošné testovanie vyčlenili v meste jedenásť odberných miest.

Ilustračné foto

Kraj poskytne na celoplošné testovanie stredné školy

Budú v nich zriadené odberové miesta.

Trnavský samosprávny kraj

Mestskí policajti zasahovali pri krvavej potýčke

Zranenému mužovi poskytli prvú pomoc.

Ilustračná fotka

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Celoplošné testovanie v Nových Zámkoch a Šuranoch: ZOZNAM odberných miest

Testovať sa bude aj v kine či športovej hale. Fungovať bude aj pojazdné odberné miesto.

Už ste čítali?