Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

Investícia za 2,6 miliardy korún chce Senici vrátiť vlajkovú loď ekonomiky

l Pôvodne v júli tohto roku, ponovom však až v októbri, skupina Kord v novobudovanom závode SLOVKORD V SENICI rozbehne testovaciu prevádzku pri výrobe granulátu, technického vlákna a textilných vlákien pre automobilový priemysel.

O dokončovanej významnej investícii
vláknárenského priemyslu
Slovenskej republiky sme
sa porozprávali s výkonným riaditeľom
a členom predstavenstva
Slovkord, akciovej spoločnosti,
Senica - Štefanom Prekopom.
Čím sa nová výroba líši od
predchádzajúcej?
- Nová technológia v dokončovaných
výrobných objektoch je
postavená na báze produkcie z
PTA (kyseliny tereftálovej), kde
pri výrobe nevznikajú vedľajšie
ekologicky náročné produkty
ako boli v predchádzajúcej výrobe
na báze DMT (dimetyltereftalátu)
metanol a etylénglykol.
Vedľajšími produktmi budú iba
neškodný kysličník uhličitý a
voda.
Produkcia bude štvorsmenná.
V nových výrobných priestoroch
využijeme unikátne technológie
pri chemickej a plastikárskej
výrobe polyesterových vlákien.
V závode sa rieši zároveň
komplexne i sociálny program
zamestnancov so sociálnym zázemím,
šatňami, stravovacím
systémom, kompletným servisom
vrátane dobudovania administratívnej
budovy pre všetkých
technicko-hospodárskych
pracovníkov i manažment firmy.
Hoci dodávka technológie od
jedného zahraničného dodávateľa
zaznamenala sklz, hlavná
časť zvlákňovacích strojov a logistického
systému je už zabudovaná
v predstihu. Podstatou
zlepšení, ktoré sa realizovali už
v predstihu a mali prísť na rad
až po roku 2010 v druhej etape,
je – spätné využitie odpadového
tepla ,zníženie energetickej záťaže
na výrobu tony produktu,
zefektívnenie logistiky. Cieľom
týchto radikálnych zmien bolo
znížiť náklady pri výrobe.
Ako by ste charakterizovali
terajšiu etapu výstavby a
montáž technológií?
- Stavebná činnosť je blízko finále.
S technologickými skúškami
chceme začať v októbri a vo štvrtom
kvartáli už uskutočníme
výrobné skúšky s materiálom a
poloprevádzkovú a následne i
prevádzkovú výrobu granulátu a
vlákna odštartujeme od začiatku
roka 2009.
Pôvodne investícia za 2 miliardy
slovenských korún v
priebehu výstavby vzrástla o
600-miliónov korún. Prečo?
- Stalo sa tak v záujme zvýšenia
konkurencieschopnosti na trhu,
zníženia nákladov na kilogram
produktu a najmä realizáciou
zlepšení v oblasti ekológie a
energetiky, ktoré pôvodne boli
pripravené až na druhú etapu o
dva roky.
Potrebuje nová výroba nových
pracovníkov?
- Pôvodne pri zlúčení Slovenského
hodvábu so spoločnosťou
Slovkord do Slovkordu, akciovej
spoločnosti, od 1. januára 2008,
sa zrušili všetky neefektívne
činnosti. Výroba granulátu na
báze DMT sa nahradila nákupom
granulátu, ktorý je cenovo
lacnejší a kvalitou vyrovnanejší.
Zastavili sme aj povrchové
farbenie textilných vlákien. Pri
reorganizácii vo firme sa pôvodne
predpokladalo znížiť počet
pracovníkov o 50-60 ľudí. No
majitelia firmy sa rozhodli – neprepustiť
ich, ale dať im možnosť
rekvalifikáciou a zaškolením
– zaradiť sa do zostavy pracovníkov
v novej výrobe.15 ich
prešlo na novú výrobu zo starej
výroby granulátu. Piati ponuku
neakceptovali a odišli po dohode
alebo s odstupným.
Zostávajúci pracovníci sú zaškoľovaní
v prevádzkach súčasného
Slovkordu a bývalého Slovenského
hodvábu. V Slovkorde
teraz pracuje 312 ľudí z pôvodne
339. Osem až deväť ďalších našlo
prácu v Kordservise, kde v súčasnosti
pracuje 197 zamestnancov
a dvanásti, vrátane štyroch
špecialistov-vývojárov,
pracujú v KORD TRADE, našej
sesterskej organizácii.
Aké profesie budete ešte potrebovať?
- Našou filozofiou je – dať šancu
vlastným kmeňovým zamestnancom,
ktorí firme odovzdali
svoje najlepšie roky a sú profesionálmi
na svojich miestach.
Z odborností, v ktorých ešte
nemáme stavy naplnené, potrebujeme
zámočníkov a elektrikárov.
Ďalšie šance budú mať noví
zamestnanci pre údržbu, meranie
a reguláciu, technologické
obsluhy vláknárenských kontinuálnych
liniek - so stredoškolským
vzdelaním. Veľa sa na Slovensku
i v tomto regióne stratilo
a zanedbalo v oblasti efektivity
stredného a učňovského školstva.
Vo vzťahu k nášmu podniku,
ale i celkove k priemyslu,
akoby bola táto v minulosti
prosperujúca základňa zlikvidovaná.
Dokonca aj učňovská škola
na teritóriu nášho podniku
produkuje absolventov v súčasnosti
pre nás nepoužiteľných.
Podobne sú na tom s využitím
absolventov stredné školy s
ekonomickým a obchodným
zameraním, čo nechcem síce
kritizovať, ale z môjho praktického
poznania sa mi javia ako
zásobárne budúcich kandidátov
pre úrady práce.
V prostredí, kde sa priemerný
zárobok pohybuje od 16 do 17-tisíc
korún nám situáciu v nábore
pracovníkov nevyriešia ani
Vietnamci ani Ukrajinci, ani
novostavané špičkové hotely, ak
nevzniknú lacnejšie robotnícke
hotely, alebo iné podobné ubytovacie
a cenovo dostupné kapacity.
Ak by sme aj chceli zamestnať
cudzincov, museli by bývať v
unimobunkách, lebo v Senici a
regióne sa v minulosti určite
nezachytil trend v ubytovacích
kapacitách. A problém prehlbujú
aj vysoké ceny bytov a prenájmov
vyvolané nadmerným
dopytom nad ponukou.
S týmto stabilizačným problémom
sa preto musíme a určite
i budeme zaoberať i v rámci dlhodobej
stratégie našich podnikov
v Senici.
Akú veľkú produkciu chcete
zabezpečovať po rozbehu výroby
a dosiahnutí projektovaných
parametrov?
- 6O percent z produkcie bude
reprezentovať výroba granulátu
na báze PTA pre vlastnú potrebu,
ale aj pre trh a potreby partnerov
v Poľsku, Česku a iných
krajinách. Z 84 ton denne by
sme sa do roku 2011 chceli dostať
na úroveň 140 ton denne.
Ročne budeme vyrábať od
25-tisíc do 50-tisíc ton hlavného
produktu – technického vlákna
pre pneumatiky, dopravné pásy
a geotextílie (všetko na báze
PTA), čo predstavuje produkciu
za 1,5 miliardy korún.
Treťou ťažiskovou komoditou
bude asi 4-tisíc ton textilných
vlákien pre automobilový priemysel
(na autopoťahy, autosedačky
a podobne). Verím, že po
vstupe do eurozóny a vyrovnaní
podmienok sa i v textilných
vláknach vytvorí väčší priestor
pre daľšiu úspešnú realizáciu
našej produkcie.
Čo si želáte do rozhodujúcej
etapy výstavby novej investície?
- Bol by som rád, keby sa nám
podarilo úspešne uskutočniť
všetky technologické skúšky a
plynule rozbehnúť výrobu.
Som presvedčený, že investícia
za 2,6 miliardy korún, ktorá
je tu, bola zrealizovaná v čase
obrovského rozmachu gumárenského
priemyslu, kedy je na
veľkom vzostupe stavebníctvo a
automobilový priemysel.
Táto potreba polyesterových
vlákien bude neustále rásť, takže
je reálna šanca v tejto oblasti
kapacity naplno využiť.
Vidím to ako príležitosť pre
región – znova vrátenie takej
slávy senickým podnikom, akú
kedysi mala hodvábka, keď bola
vlajkovou loďou textilného alebo
vláknárenského priemyslu
na Slovensku.
Práve touto vybudovanou novou
kapacitou by sa tam mohla
vrátiť. To je aj moje želanie, aby
bola znova lídrom v regióne. Aby
tu ľudia, ktorí tu roky pracovali,
aj budúce generácie, ktoré tu
budú pracovať, tu našli uplatnenie
a sociálnu istotu.
Lebo to je mnohokrát pre plnenie
cieľov to dôležitejšie. Spokojný
zamestnanec podáva vždy
lepšie a efektívnejšie výkony,
ako človek, ktorý pracuje v neistote
a bez dlhodobej vízie a perspektívy.
To by malo byť krédo
každého zamestnávateľa a manažéra.
MILANSOUKUP

Skryť Vypnúť reklamu

Čoskoro už budú v novom - momentálne sa ľudia aj rekvalifikujú
Oslovilismeaj vedúceho
výroby z novej kapacity v
Slovkorde, Rudolfa Tkáča.
Čo si želá od najbližšieho obdobia
vo finiši výstavby, keď
sa ešte vôkol pohybuje asi päť
firiem dodávateľov technológií?
- Želám si, aby sa nám podarilo
úspešne zvládnuť nábeh tejto náročnej
modernej technológie s
mnohými uzlami kontrolovanými
cez počítače a moderný riadiaci
systém. V prvom rade potrebujeme
dobre zaučiť ľudí, lebo bez
schopných pracovníkov tá fabrika
nepôjde. To treba zvládnuť, aby
sme úspešne naštartovali novú
výrobu.
Vakej štruktúre zamestnancov
ľudí potrebujete?
- Máme záujem o stredoškolákov s
maturitou s určitou praxou v
chemickom priemysle. Mali sme
tu pôvodnú výrobu granulátu, odtiaľ
máme základňu dobre postavenú.
Ďalších sme nabrali zvonku.
Trápi nás skôr oblasť údržby, a
pracovníkov merania a regulácie,
pretože ide o výrobu na štyri smeny.
Čím rýchlejšie sa odstráni
problém, tým menej je potom neštandardnej
výroby.
Momentálne napríklad finišujú
práce na sklade kyseliny tereftálovej.
Neďaleko neho sme zastihli
školiteľa, aj ľudí, ktorí sa
zaškoľujú, rekvalifikujú.
Prešli ste už rekvalifikáciou. Tešíte
sa už na október?
Jozef Hodulík zo Smoleníc:
- Samozrejme. Tešíme sa, aby
stavba bola čo najskôr dokončená
a mohli sme spustiť skúšobnú a
potom trvalú prevádzku. Ja budem
smenový inžinier v časti
chemickej výroby.
Bude tu veľa zmien oproti predchádzajúcej
výrobe?
- Je to odlišná technológia, celkom
nový univerzálny trojstupňový
reaktor, veľký rozdiel oproti starej
chémii.
Stanislav Šišolák:
- Bol som predtým majster z výroby
granulátu, teraz budem na tej
istej pozícii na smenách. Bude to
veľký rozdiel. Stará výroba bola
diskontinuálna, táto bude nepretržitá.
Aj vedľajší produkt sa
mení. Nebude to už matanol, ale
kysličník uhličitý a voda.
Cyril Španka, budúci technológ,
smenových inžinierov oboznamuje
s novou výrobou. Ľudia s akým
vzdelaním by sa vám ešte zišli?
- Ešte nám ľudia chýbajú na pozície
pochôdzkových operátorov
s aspoň stredoškolským vzdelaním,
ovládajúci hlavne Excel a
manuál pre riadenie celého procesu,
lebo to je plne automatizovaná
prevádzka...
Keby sa vás nejaký Seničan opýtal,
čím bude teraz zapáchať
nová fabrika oproti starej?
Stanislav Šišolák:
- Nová fabrika bude len voňať...
(MS)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 3. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 4. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 5. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 6. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Budovanie zelenej značky
 5. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 6. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 7. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 10. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 43 504
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 24 066
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 15 831
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 223
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 780
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 692
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 542
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 444
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 440
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 297
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Celoplošné testovanie.

Z miest je na tom z hľadiska pozitivity najlepšie Svätý Jur.

5 h
Ilustračné foto.

Hoci práce mali skončiť pred Vianocami, dodávateľ položil iba prvú vrstvu asfaltu v časti ulice.

8 h
Tím FK Senica.

Do hlavného mesta Turecka odletela výprava Seničanov v nedeľu.

10 h

V nemocnici je momentálne 26 pacientov s koronavírusom, z toho dvaja si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

11 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

24. jan

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

11 h

Policajti prosia verejnosť o pomoc.

24. jan

Miera pozitívnych testov v krajskom meste dosiahla 1,15 percenta.

16 h

Už ste čítali?