Streda, 20. január, 2021 | Meniny má DaliborKrížovkyKrížovky

Otvorený list predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja

Vážený pán predseda,
s ľútosťou konštatujem, že
žiadate odo mňa vo Vašom liste
zo dňa 30.4. 2008 ospravedlnenie
za pravdivé údaje, čo ma
veľmi prekvapuje, a hlavne po
všetkých krokoch, ktoré som
podnikol, aj zaráža. Žiadnych čitateľov
som nezavádzal, čo Vám
veľmi ľahko môžem zdokumentovať.
Je mi ľúto, že ľudia vo Vašom
okolí namiesto toho, aby
na podnet konali, Vám dávajú
zavádzajúce informácie. Je potrebné,
aby svoju činnosť vykonávali
v prospech Bratislavského
samosprávneho kraja (ďalej
len ako BSK ) a tým aj v prospech
našej obce. Podnetov z mojej
strany za posledný rok bolo niekoľko.
Jedinú odpoveď, ktorú
poznám, je, ako sa na každú moju
žiadosť odpovie akurát systémom
- nedá sa a zametie sa
pod koberec. Už pred rokom
som Vás žiadal o stretnutie, ktoré
sa neuskutočnilo, avšak u
pána Dzúrika, Vášho riaditeľa sa
dohodlo, že veci ohľadne dopravy
občanov Vysokej pri Morave
a stavu cesty Stupava – Záhorská
Ves sa budú riešiť. V prílohe
zdokumentujem pripomienky a
žiadosti, ktoré som zaslal Vašim
pracovníkom, a nad ktorými
okrem odpovede „nedá sa“ nikdy
nebolo ani vážne uvažované.
Medzitým problém dopravy
a ciest sa z úrovne starostu Vysokej
pri Morave dostal na úroveň
celého okresu Malacky. Nespokojnosť
s činnosťou Vášho
BSK už nevyslovujem len ja, ale
aj starostovia okresu Malacky
združených v Klube starostov,
čo vyjadrili svojimi uzneseniami
dňa 6.5.2008. Jasne tam
hodnotia negatívne činnosť BSK
pod Vašim vedením s ohľadom
na okres Malacky.
Vraciam sa však nazad k
Vášmu listu. Píšete, že reagujete
na každú požiadavku, ktorú
som ako starosta odstúpil. Musím
skonštatovať, že už dňa
24.1.2007 hneď po nástupe do
funkcie, som pripomienkoval
spojenie obyvateľov našej obce.
Dňa 3.5.2007, t.j. pred rokom,
som jednoznačne písal na Váš
BSK pánovi JUDr. Rudolfovi
Kankovi – riaditeľovi odboru
dopravy ako aj na Železničnú
spoločnosť Slovensko Ing. Samuhelovi
a Ing. Gregorovi. Ďalej
na Bratislavskú integrovanú
dopravu Ing. Petrovi Kľučkovi a
na SAD Bratislava Ing. Martinovičovi,
kde som jasne žiadal
zlepšenie spojov a riešenie dopravy
cez sobotu a nedeľu do obce
Vysoká pri Morave. Nakoľko
som v rade ZOZO, kde zasadáme
zástupcovia okresov Malacky,
Senica, Skalica, viem, ako sa
rieši problematika v Trnavskom
samosprávnom kraji. Je skoro
nepochopiteľné, že ako predseda
BSK ste si za celý čas čo ste vo
funkcii nenašiel čas na stretnutie
so starostami okresu Malacky,
aby ste zistili, ako sa veci v
skutočnosti majú. Moja požiadavka
od 3.5.2007 je stále rovnaká
a zo strany Vášho BSK neriešená,
čo je zjavne v rozpore s
tým, čo uvádzate v liste. Sám
som sa zúčastnil na jednaní
ohľadne dopravy u Vás, kde som
predložil množstvo cestovných
poriadkov a jednoznačne som
dokladoval diskrimináciu voči
svojej obci. S poľutovaním musím
konštatovať, že o tejto iniciatíve
Vás asi Vaši podriadení
neinformovali, preto dokladovú
časť zasielam ako prílohu tohto
listu. Niektoré obce sú možno
šťastné, že majú autobusové aj
železničné spojenie. Pre našu
obec je to však danajský dar.
Uvádzate, že mesto Stupava,
Modra, Častá atď. nemajú železnicu.
Nám vôbec nezáleží na
tom, či bude doprava riešená
autobusovou alebo železničnou
dopravou, my potrebujeme, aby
bola riešená tak, ako je riešená
vo všetkých obciach, ktoré majú
to šťastie a železnicu nemajú.
Obce bez železnice rieši SAD
Bratislava k plnej spokojnosti
občanov týchto obcí a musím
povedať, že je to jediná inštitúcia,
ktorá dokázala reagovať na
naše požiadavky. Dostal som veľa
prísľubov od Bratislavskej integrovanej
dopravy – Ing. Kľučku,
ale v samej podstate som
zistil, že s obcou Vysoká pri Morave
sa v tomto obslužnom pláne
dajako zvlášť nerátalo. Z
Vášho listu neviem, či to mám
brať ako výsmech, keď konštatujete,
že Vaši odborníci konštatujú,
že naša obec je obsluhovaná
spojmi, ktoré prekračujú základnú
dopravnú obslužnosť. Z
toho mi vyplýva, že doprava do
našej obce z Vášho pohľadu je
nadštandardná. Verím, že po
preštudovaní komentára k priloženým
cestovným poriadkom
obce Vysoká pri Morave Vy i Vaši
odborníci z oblasti dopravy
veľmi rýchlo zmeníte svoj názor.
Nikde v žiadnych dokumentoch
sme nehovorili a nepožadovali
priame spoje, ale ak
cesta vlakom z Vysokej pri Morave
do Malaciek trvá 19 min. a
stojí 24,-Sk nie je možné, aby
čakanie na prestup v Zohore
trvalo od 25 min. do 1 hod.. Autobusová
linka Vysoká pri Morave
– Malacky stojí minimálne
47,-Sk a cesta trvá celú hodinu.
My sme navrhovali, aby spojenie
na Bratislavu a Malacky bolo
prioritne zaisťované vlakom so
zaistením križovania vlakov v
jedinom železničnom uzle Zohor,
ktorý je na trati Bratislava –
Kúty. Dal som si preveriť vyťaženosť
autobusov a vlakov. Vlaky
i autobusy v ranných hodinách
i v poobedňajších hodinách
chodia plné. Preto neviem čo
značí spochybňovanie frekvencie
cestujúcich. Po nezmyselnom
zrušení trate počas ministrovania
Ing. Prokopoviča boli
obyvatelia našej obce nútení si
pokupovať autá a dnes cesta Vysoká
pri Morave – Stupava je
jedna z najvyťaženejších v okrese.
Touto cestou Vás opätovne
žiadam splniť žiadosti občanov
našej obce o zlepšenie spojení, a
to v najkratšom čase zaistiť prevádzku
na železničnej trati počas
soboty a nedele a od nového
cestovného poriadku riešiť definitívne
spojenia občanov našej
obce s okresným mestom a s
hlavným mestom.
Komunikácia Záhorská Ves –
Stupava je vstupnou cestou pre
občanov Rakúska na naše územie.
Čo si pomyslia o nás, keď
táto cesta je neupravovaná, sú v
nej nepredstaviteľné výtlky.
Dnes je máj 2008. Za celý čas,
nakoľko nebol sneh, nemusela
byť odhŕňaná a do dnešného
dňa pri tráve dosahujúcej bezmála
meter je nekosená. Výzvu
k zlepšeniu stavu som posielal
Mgr. Mihokovi a telefonicky
opakovane na riaditeľa Regionálnych
ciest Bratislava Ing.
Oravca. Zatiaľ bezvýsledne.
Stroj, ktorý striekal na metrovú
burinu dajaký postrek dokázal
likvidovať obilie 3 m od cesty,
ale nie burinu. Som veľmi
smutný z toho, že vybavenie vašich
regionálnych stredísk Vám
neumožňuje urobiť ani základné
údržbárske práce okolo ciest,
t.j. 2 mesiace vyrezané kríky a
orezané stromy dokázať podrviť,
nakoľko teraz sú zarastené v
metrovej burine a mechanizmus,
ktorý snáď bude kosiť, ich
tak ako po iné roky obíde.
Čo sa týka cyklistického
chodníka, znovu Vám boli dané
neúplné informácie. Musím s
radosťou konštatovať, že s Vašou
pomocou bola vyčistená
časť cyklistickej trasy v smere
Vysoká pri Morave – Záhorská
Ves v dĺžke 1,9 km, ktorá nebola
upravovaná od doby likvidácie
ostnatých drôtov a bola už pre
cyklistov neprejazdná. Lenže
vyčistenie sa neuskutočnilo na
hlavnej cyklistickej trase a náučnom
chodníku Devín – Vysoká
pri Morave, kde v dĺžke 3,5
km je terén značne zarastený,
neudržiavaný a pre blato na asfaltovom
chodníku veľmi ťažko
zjazdný. Do našej obce chodia
cyklisti z Rakúska a konštatujú,
že sme „schmutzig“, a že sme
„trotli“. Vysvetľujem týmto ľuďom,
že my sa snažíme robiť poriadok
v našej obci tak, aby sme
sa vyrovnali úrovňou čistoty a
zelene dedinkám a obciam na
rakúskej strane. Milióny z rozpočtu
obce idú na skrášľovanie,
čo konštatujú naši občania, ale
hlavne občania cudzích obcí a
miest. Mnohí majú záujem pre
toto pekné prostredie u nás stavať
domy. Vedia, že robíme
všetko pre to, aby Vysoká pri
Morave bola atraktívnym miestom
pre život. Preto hanlivé výrazy
by nemali byť adresované
na obec, ale na tých, ktorí tento
stav zapríčinili, poprípade nemajú
záujem ho riešiť. Neviem
o žiadnom výstupe z RRA Senec
Pezinok o tom, že by realizovali
dajaký projekt „Cyklotrasy bez
hraníc“ pre Slovensko – Rakúske
pohraničné oblasti. Ak aj dajaký
existuje, o čom nemám vedomosť,
určite žiadny na trase
prechádzajúcej katastrom obce
Vysoká pri Morave nebol realizovaný.
Regionálna samospráva už
má 7 rokov. Je preto na mieste,
aby taký okres ako je Malacky s
11,3 % obyvateľov bratislavského
kraja a v ňom aj obec Vysoká
pri Morave boli zo strany samosprávnych
orgánov rešpektované.
Zatiaľ som mal ako starosta
požiadavku na dve veci. Opravu
cesty s úpravou okolia cesty,
zaistenie dopravy pre občanov
našej obce. V obidvoch prípadoch
moje požiadavky boli znegované
alebo čiastočne znegované.
Pritom cez Vaše školstvo,
mládež a šport, sociálne služby,
zdravotníctvo, kultúru, cestovný
ruch, priestorové plánovanie,
regionálny rozvoj a štrukturálne
fondy nevidím žiadne
spoločné body pre našu spoločnú
činnosť. Ak sa mýlim, budem
veľmi rád ak mi poviete v
čom. Z tohto všetkého mi vyplýva,
že v rámci zaisťovania
činnosti VÚC mi nebolo vyhovené
ani len v základných požiadavkách,
ktoré som na Váš
BSK vzniesol. Som veľmi rád, že
aj Vy vo svojom liste konštatujete,
že by mala existovať spolupráca
medzi regionálnou samosprávou
a samosprávou obcí.
Preto v rámci tejto spolupráce,
aby sme si vyjasnili stanoviská,
pozývam Vás do našej obce,
poprípade som pripravený sa
stretnúť s Vami na pôde sídla
BSK, aby ste videli a presvedčili
sa, že nie moje nekorektné a nepravdivé,
poprípade ničím nepodložené
a hanlivé vyjadrovanie
sú podstatou problému, ale
zo strany vašich pracovníkov
zlá informovanosť Vás ako
predsedu BSK. Tak isto ako pred
rokom i teraz som presvedčený,
že toto stretnutie mohlo predísť
všetkým týmto polemikám, že
sa mohlo realizovať len na
úrovni BSK a našej obce a nemuseli
byť do tejto problematiky
zapojené orgány ZOZO, Klub
starostov okresu Malacky, úrad
vlády a iné inštitúcie. Pevne verím,
že po objektívnom objasnení
problémov sa spolupráca
medzi BSK a našou obcou ako i
medzi Vami predsedom BSK a
mnou ako starostom obce zlepší
pre blaho rozvoja regiónu i našej
obce.
S pozdravom
Dušan Dvoran, starostaobce

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 10. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 1. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 2. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 3. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 4. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 5. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 6. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 9. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 10. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 27 154
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 24 404
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 12 135
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 11 194
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 733
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 705
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 473
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 624
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 547
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 552
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Koronavírus: Odberné miesta v Holíči a okolitých obciach (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Holíči a okolitých obciach.

Zrúcaniny hradu Korlátka sú prístupné aj v zimných mesiacoch

Zo zrúcaniny je výhľad na okolité obce aj na samotné mesto Senica. Z úpätia, na ktorom stojí veža hradu, sa otvára výhľad na prvé veterné vrtule, ktoré boli postavené na Slovensku.

Zrúcaniny hradu Korlátko.

Koronavírus: Odberné miesta v Malackách (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Malackách.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

V Trenčíne pribudne ďalšie záchytné parkovisko, bude bezplatné

Jeho kapacita nepresiahne 60 parkovacích miest.

AKTUALIZOVANÉ 19. 1. o 13.25

Bezdomovec mal pozitívny test, karanténu odmietol. Polícia ho našla na ďalší deň

Muža našli večer po testovaní vo vchode. Poslali ho preč.

Už ste čítali?