Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA BRATISLAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU č. 32 zo 7.5.2008

Správy BFZ
ŠTK
Upozorňuje: PMC 16. kolo K. Ves - ČSFA Malacky
sa hrá v Pl. Štvrtku, chýbajúce zápisy: S4B
20. kolo Zohor – Sl. Grob R Kristian Balog.
Disciplinárna komisia
Uz.č. 292 Zastavenie PČ na 1 m.s.N za 4 ŽK: Víger
Martin, T. Stupava, SD3R, od 1.5. PN Menovaný
zaplatí poplatok do 13.5., Kalanka Filip,
Malacky, S3R, od 5.5. PZ, Hodulík Ľubomír,
Stupava, S3R, od 5.5. PN, menovaný zaplatí poplatok
do 13.5., Privrel Milan, TJ V. Leváre, S4B,
od 5.5. PZ, Šaling Lukáš, FC Rohožník, S4B, od
5.5. PZ.
Uz.č. 293 Zastavenie PČ za 8 ŽK: Padlíček
František, 700 926, FK Jablonové, S4B, P1 čl. 5/a
2 s.s.N od 5.5. PZ, Uz.č. 304 DK v súlade s čl. 7/3d
a čl. 14/4 DP predbežným opatrením zastavuje PČ
od 12.5. 2008 až do náležitého preukázania splnenia
uložených povinností DK – T. Stupava –
S3R – uz. č. 258 a 259.
Uz.č. 305 DK v súlade s uz.č. 288 a po náležitom
objasnení skutočností súvisiacich s neoprávneným
štartom hráča v stretnutí 17. kola 29.3. Malacky
- Domino SD3R trestá Šenkára Jaroslava,
ved. druž. Domina SD3R v súlade s P1. čl. 9/2b a čl.
11 DP zákazom výkonu funkcie ved. družstva na 1
mesiac nepodmienečne od 8.5. 2008. Menovaný
za prerokovanie zaplatí poplatok 100,- Sk, - Turzu
Jozefa, 891106, SDM Domino SD3R v súlade s P1.
čl. 9/1b ZPČ na 1 mesiac nepodmienečne od 8.5.
2008. Menovaný za prerokovanie zaplatí poplatok
vo výške 100,- Sk, - Strnátko Jozefa, 890417,
SDM Domino SD3R, kapitána družstva v súlade s
P1. čl. 9/2b zákazom výkonu funkcie kapitána
družstva na 1 mesiac nepodmienečne od 8.5.
2008. Menovaný za prerokovanie zaplatí poplatok
100,- Sk.
Uz.č. 306 DK v súlade s čl. 31/1 a na základe žiadosti
potrestaného Soják Roman, TJ V. Leváre,
(uz.č. 282) zvyšok trestu (1 s.s.N) dňom 8.5. odpúšťa.
PZ
Uz.č. 311 DK v súlade s US č. 30 a 31 – ŠTK a po náležitom
objasnení skutočnosti súvisiacich s neoprávneným
štartom hráča Holič Adam, 930926,
SZRL FO Malacky v stretnutí 14. 17 a 18. kola trestá
Rybára Jozefa v súlade s P1 čl. 9/2b a čl. 11DP zákazom
výkonu funkcie ved. družstva na 2 mesiace
nepodmienečne od 8.5. Menovaný za prerokovanie
zaplatí poplatok 100,- Sk, Holič Adam,
930926, SZRL, FO Malacky v súlade s P1 čl. 9/1b
ZPČ na 1 mesiac nepodmienečne od 8.5. 2008.
Menovaný za prerokovanie zaplatí poplatok 50,-
Sk, FO Malacky, SZRL, v súlade P2 čl. 5 a 6 peňažnou
pokutou vo výške 500,- Sk. Klub za prerokovanie
zaplatí poplatok 250,- Sk.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15
dní od ich zverejnenia.
Komisia rozhodcov
Zmena t. čísla: Giertli, 0903 705 211, Augustovič
st. 0908 556 955, zmena adresy: Gilan Miroslav,
900 68 Plav. Štvrtok č. 448.
Náhradné fyzické previerky budú 14.5. o 19 h na
štadióne Interu. Zraz pozvaných R (Gilbert, Špacír,
Jaborek, Pinček, Balog, Bočák, Dávid M.,
Ďurčo, Habo, Krč, Vyletel, Jurkovič, Kollár, Baňas
ml, Baňas st., Horný, Lackovič), o 18.30 h pred
budovou BFZ.
Pozýva na zasadnutie 16.5. o 16 h na OA Dudova
(Petržalka) týchto R. Tománek, Orlický, Špaček,
Chudá, Bednár, Cvengroš, Ružička, Gašparík,
Hádek, Ondrušek, Dvorský, Matinkovič ml.,
Mydlárik, Tanglmayer, Zálesňák, Čmiko, Jendruš.
Pozvaní rozhodcovia absolvujú psychotest
a skúšky z anglického jazyka. Účasť R je povinná.
Ospravedlnenia: Henček ( 16-18.5 ), Ďurčo (10.5 ),
Giertli ( 12.5-16.10. ), Balog ( 10-11.5. ),
Správy TMK BFZ
TMK BFZ oznamuje trénerom a FK v pôsobiacich
súťažiach BFZ a ObFZ, že v najbližšom období
plánuje zorganizovať tieto formy vzdelávania
trénerov:
1. Rekvalifikácia tr. – III. tr. C/B – termín 1-2.8.08
popl. 1 000 Sk,- prihlášky do 18.7.08
2. Predĺženie licencií - II. tr. B lic. – termín 1.8.08
popl. 600 Sk,- prihlášky do 18.7.08
Prihlášky na uvedené formy vzdelávania trénerov
sú k dispozícii na sekretariátoch BFZ a ObFZ.
Ďalšie informácie získate na BFZ, Junácka 8, tel.:
49249192, m: 0902937055 (p. Rudolf Novák).
Správy ObFZ BA mesto
Komisia mládeže schvaľuje dohodu MZM, 14.
kolo TJ Spoje - Tatran Stupava, 4.5. o 13,00 na ihr.
Rovinka.
Správy ObFZ BA vidiek
Sekretariát: V pondelok 5.5. zasadal VV ObFZ,
ktorý mal na programe otázky plnenie uznesení
s predošlého zasadnutia podaná informácia
o doterajšom priebehu súťaží ObFZ aktuálne
otázky vo výberoch a rad ďalších problémov
v rámci komisií k uvedeným otázkam prijal nasledovné
závery a informácie zaujal stanovisko
k otázkam zahájenia súťaží v novom ročníku
určil termín Aktívu FK, FO po skončení súťaží
na deň 24. júna 2008 žiada funkcionárov FK,FO
o písomné vyjadrenie sa a návrhy do nového
Rozpisu súťaží schválil dvoch nových rozhodcov
pp. František Fridrich, Michal Mračna v
otázkach neprístojností na ihriskách v Perneku
a Sološnici ponechal na rozhodnutie DK
Schválil termín medziokresného družobného
stretnutia roč. 95 a 96 s okresom Brno dňa 21.5. v
Moutnici.
Zobral na vedomie účasť zástupcov ObFZ na
porade starostov okresu Malacky 6.5. a rad iných
záverov bezprostredných v kompetencii VV
ObFZ-v.
ŠTK
ŠTK kotumuje stretnutia: S6V 20. kolo Kaplná
– Hamuliakovo 3:0 k podľa SP čl. 100/b. Hamuliakovo
zaplatí poriadkovú pokutu 2000,- Sk.
Most - Pernek 3:0 k podľa SP čl. 100/b. Pernek
zaplatí poriadkovú pokutu 2000,- Sk, SD4V 18.
kolo Zohor – Báhoň 3:0 k podľa SP čl. 100/i 19.
kolo Báhoň - Jakubov 0:3 k podľa SP čl. 100/i.
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov o zmene termínu
stretnutia SD4V 21. kola Rohožník - Viničné
na 8.5.08 o 15.30 h.
ŠTK prekladá na sobotu stretnutia SD5VB: 24.
kolo 31.5. pUHČ: Jablonec - Tomášov, Blatné -
Limbach, Bernolákovo - Sl. Grob, 25. kolo 7.6.
pUHČ: Lozorno - Jakubov, Grinava - Tomášov, 26.
kolo 14.6. 2008 pUHČ: Jablonec - Grinava, Blatné
- BCT Bratislava, Bernolákovo - Jarovce.
Žiadame KR – úsek delegátov o prešetrenie
udelených ŽK v stretnutí 20. kola Doľany - Závod.
Nezhodujú sa ŽK v zápise o stretnutí a v správe D.
Disciplinárna komisia
Uz.č. 247 Majzun Jozef (Závod) vylúčený - neprerokované
čl. 29 PN. Uz.č. 248 Kordoš Miroslav
(Vištuk) vylúčený - neprerokované čl. 29 PN.
Uz.č. 249 Hrdlička Martin (Doľany) vylúčený za
HNS 5 m.s.N od 8.5.08 podľa čl. 1/6b PZ. Uz.č.
250 Košický Marian (Závod) ZPČ na 1 m.s.N od
8.5.08 za 4 ŽK PN. Uz.č. 251 Ondrušek Marek
(Vištuk) ZPČ 1 m.s.N od 8.5.08 za 4 ŽK PN, Uz.č.
252 Hromek Samuel (Báhoň) vylúčený 1 m.s.N od
8.5.08 podľa čl. 1/1b PZ. Uz.č. 253 Haršanyi Miroslav
(Báhoň) ZPČ na 1 m.s.N od 8.5.08 za 4 ŽK PZ.
Uz.č. 254 Kovár Martin (Zohor) vylúčený za 2 ŽK
1 m.s.N od 8.5.08 podľa čl. 1/5a PZ. Uz.č. 255 Kurucs
Ján (Malinovo) vylúčený – neprerokované čl.
29 PN. Uz.č. 256 Ježík Anton (Grinava) vylúčený
za HNS 3 m.s.N od 8.5.08 podľa čl. 1/3b PZ. Uz.č.
257 Krištofič Samuel (Bernolákovo) ZPČ na 1
m.s.N od 8.5. 2008 za 4 ŽK PZ. Uz.č. 258 Hudy
Radovan (Rohožník) vylúčený 3 m.s.N od 8.5.08
podľa čl. 1/3b PZ. Uz.č. 259 Ochaba Drahomír
(Budmerice) žiadosť o odpustenie trestu DK
zmení na podmienečný na 1 m.s.N od 8.5. do
konca súť. ročníka PZ. Uz.č. 260 DK oznamuje,
že nakoľko FK Sološnica netrvá na námietke
uvedenej v zápise o stretnutí Pernek – Sološnica
S6V 19. kolo DK nepristupuje k disciplinárnemu
opatreniu – previnenie má pokračovanie v občianskoprávnom
konaní. Uz.č. 261 Za napadnutie
úradného činiteľa R p. Ševčíka a poškodením
jeho majetku po zápase 20. kola Sološnica – M.
Leváre DK s okamžitou platnosťou zastavuje PČ
hráčovi Pavlovi Malinovskému (M. Leváre) do vyriešenia
prípadu a zároveň DK žiada kluby M. Leváre
a Sološnica zaslať písomné stanovisko k
vyššie uvedenému prípadu do 12.5. 2008.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15
dní od ich zverejnenia.
Komisia mládeže
Súhlasí s odohratím stretnutia žiakov sk. SZVA1,
15. kolo: Láb – Zohor 10.5. o 9h.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 3. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 4. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 2. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 3. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 4. Magazín SME Ženy už v predaji
 5. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 6. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 7. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 8. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 10. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 625
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 24 787
 3. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 483
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 270
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 796
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 16 163
 7. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 12 585
 8. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 451
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 216
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 068
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Mladí ponúkli pomoc samospráve. Využijú modernú technológiu

Monitoring odberných miest bude cez kolkojetamludi.sk.

Skalica pripravila exteriérové odberné miesto

Pre plynulosť odberov vytvorili systém prichádzanie podľa začiatočného písmena priezviska.

Za účasti príslušníkov ozbrojených síl, regionálneho úradu verejného zdravotníctva a okresného úradu prebiehal výber miest na plošné testovanie.

Pre špecifické skupiny obyvateľstva vytvorili v Stupave ďalšie odberné miesto

Primárne bude určené pre testovanie pracovníkov zabezpečujúcich plnenie základných funkcií mesta a jeho mestských organizácií.

Ilustračné foto.
Testovanie na nový koronavírus.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

Na nitrianskom letisku núdzovo pristál vrtuľník americkej armády

Dôvodom neplánovaného pristátia bolo zlé počasie.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Už ste čítali?