Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA BRATISLAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU č. 32 zo 7.5.2008

Správy BFZ
ŠTK
Upozorňuje: PMC 16. kolo K. Ves - ČSFA Malacky
sa hrá v Pl. Štvrtku, chýbajúce zápisy: S4B
20. kolo Zohor – Sl. Grob R Kristian Balog.
Disciplinárna komisia
Uz.č. 292 Zastavenie PČ na 1 m.s.N za 4 ŽK: Víger
Martin, T. Stupava, SD3R, od 1.5. PN Menovaný
zaplatí poplatok do 13.5., Kalanka Filip,
Malacky, S3R, od 5.5. PZ, Hodulík Ľubomír,
Stupava, S3R, od 5.5. PN, menovaný zaplatí poplatok
do 13.5., Privrel Milan, TJ V. Leváre, S4B,
od 5.5. PZ, Šaling Lukáš, FC Rohožník, S4B, od
5.5. PZ.
Uz.č. 293 Zastavenie PČ za 8 ŽK: Padlíček
František, 700 926, FK Jablonové, S4B, P1 čl. 5/a
2 s.s.N od 5.5. PZ, Uz.č. 304 DK v súlade s čl. 7/3d
a čl. 14/4 DP predbežným opatrením zastavuje PČ
od 12.5. 2008 až do náležitého preukázania splnenia
uložených povinností DK – T. Stupava –
S3R – uz. č. 258 a 259.
Uz.č. 305 DK v súlade s uz.č. 288 a po náležitom
objasnení skutočností súvisiacich s neoprávneným
štartom hráča v stretnutí 17. kola 29.3. Malacky
- Domino SD3R trestá Šenkára Jaroslava,
ved. druž. Domina SD3R v súlade s P1. čl. 9/2b a čl.
11 DP zákazom výkonu funkcie ved. družstva na 1
mesiac nepodmienečne od 8.5. 2008. Menovaný
za prerokovanie zaplatí poplatok 100,- Sk, - Turzu
Jozefa, 891106, SDM Domino SD3R v súlade s P1.
čl. 9/1b ZPČ na 1 mesiac nepodmienečne od 8.5.
2008. Menovaný za prerokovanie zaplatí poplatok
vo výške 100,- Sk, - Strnátko Jozefa, 890417,
SDM Domino SD3R, kapitána družstva v súlade s
P1. čl. 9/2b zákazom výkonu funkcie kapitána
družstva na 1 mesiac nepodmienečne od 8.5.
2008. Menovaný za prerokovanie zaplatí poplatok
100,- Sk.
Uz.č. 306 DK v súlade s čl. 31/1 a na základe žiadosti
potrestaného Soják Roman, TJ V. Leváre,
(uz.č. 282) zvyšok trestu (1 s.s.N) dňom 8.5. odpúšťa.
PZ
Uz.č. 311 DK v súlade s US č. 30 a 31 – ŠTK a po náležitom
objasnení skutočnosti súvisiacich s neoprávneným
štartom hráča Holič Adam, 930926,
SZRL FO Malacky v stretnutí 14. 17 a 18. kola trestá
Rybára Jozefa v súlade s P1 čl. 9/2b a čl. 11DP zákazom
výkonu funkcie ved. družstva na 2 mesiace
nepodmienečne od 8.5. Menovaný za prerokovanie
zaplatí poplatok 100,- Sk, Holič Adam,
930926, SZRL, FO Malacky v súlade s P1 čl. 9/1b
ZPČ na 1 mesiac nepodmienečne od 8.5. 2008.
Menovaný za prerokovanie zaplatí poplatok 50,-
Sk, FO Malacky, SZRL, v súlade P2 čl. 5 a 6 peňažnou
pokutou vo výške 500,- Sk. Klub za prerokovanie
zaplatí poplatok 250,- Sk.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15
dní od ich zverejnenia.
Komisia rozhodcov
Zmena t. čísla: Giertli, 0903 705 211, Augustovič
st. 0908 556 955, zmena adresy: Gilan Miroslav,
900 68 Plav. Štvrtok č. 448.
Náhradné fyzické previerky budú 14.5. o 19 h na
štadióne Interu. Zraz pozvaných R (Gilbert, Špacír,
Jaborek, Pinček, Balog, Bočák, Dávid M.,
Ďurčo, Habo, Krč, Vyletel, Jurkovič, Kollár, Baňas
ml, Baňas st., Horný, Lackovič), o 18.30 h pred
budovou BFZ.
Pozýva na zasadnutie 16.5. o 16 h na OA Dudova
(Petržalka) týchto R. Tománek, Orlický, Špaček,
Chudá, Bednár, Cvengroš, Ružička, Gašparík,
Hádek, Ondrušek, Dvorský, Matinkovič ml.,
Mydlárik, Tanglmayer, Zálesňák, Čmiko, Jendruš.
Pozvaní rozhodcovia absolvujú psychotest
a skúšky z anglického jazyka. Účasť R je povinná.
Ospravedlnenia: Henček ( 16-18.5 ), Ďurčo (10.5 ),
Giertli ( 12.5-16.10. ), Balog ( 10-11.5. ),
Správy TMK BFZ
TMK BFZ oznamuje trénerom a FK v pôsobiacich
súťažiach BFZ a ObFZ, že v najbližšom období
plánuje zorganizovať tieto formy vzdelávania
trénerov:
1. Rekvalifikácia tr. – III. tr. C/B – termín 1-2.8.08
popl. 1 000 Sk,- prihlášky do 18.7.08
2. Predĺženie licencií - II. tr. B lic. – termín 1.8.08
popl. 600 Sk,- prihlášky do 18.7.08
Prihlášky na uvedené formy vzdelávania trénerov
sú k dispozícii na sekretariátoch BFZ a ObFZ.
Ďalšie informácie získate na BFZ, Junácka 8, tel.:
49249192, m: 0902937055 (p. Rudolf Novák).
Správy ObFZ BA mesto
Komisia mládeže schvaľuje dohodu MZM, 14.
kolo TJ Spoje - Tatran Stupava, 4.5. o 13,00 na ihr.
Rovinka.
Správy ObFZ BA vidiek
Sekretariát: V pondelok 5.5. zasadal VV ObFZ,
ktorý mal na programe otázky plnenie uznesení
s predošlého zasadnutia podaná informácia
o doterajšom priebehu súťaží ObFZ aktuálne
otázky vo výberoch a rad ďalších problémov
v rámci komisií k uvedeným otázkam prijal nasledovné
závery a informácie zaujal stanovisko
k otázkam zahájenia súťaží v novom ročníku
určil termín Aktívu FK, FO po skončení súťaží
na deň 24. júna 2008 žiada funkcionárov FK,FO
o písomné vyjadrenie sa a návrhy do nového
Rozpisu súťaží schválil dvoch nových rozhodcov
pp. František Fridrich, Michal Mračna v
otázkach neprístojností na ihriskách v Perneku
a Sološnici ponechal na rozhodnutie DK
Schválil termín medziokresného družobného
stretnutia roč. 95 a 96 s okresom Brno dňa 21.5. v
Moutnici.
Zobral na vedomie účasť zástupcov ObFZ na
porade starostov okresu Malacky 6.5. a rad iných
záverov bezprostredných v kompetencii VV
ObFZ-v.
ŠTK
ŠTK kotumuje stretnutia: S6V 20. kolo Kaplná
– Hamuliakovo 3:0 k podľa SP čl. 100/b. Hamuliakovo
zaplatí poriadkovú pokutu 2000,- Sk.
Most - Pernek 3:0 k podľa SP čl. 100/b. Pernek
zaplatí poriadkovú pokutu 2000,- Sk, SD4V 18.
kolo Zohor – Báhoň 3:0 k podľa SP čl. 100/i 19.
kolo Báhoň - Jakubov 0:3 k podľa SP čl. 100/i.
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov o zmene termínu
stretnutia SD4V 21. kola Rohožník - Viničné
na 8.5.08 o 15.30 h.
ŠTK prekladá na sobotu stretnutia SD5VB: 24.
kolo 31.5. pUHČ: Jablonec - Tomášov, Blatné -
Limbach, Bernolákovo - Sl. Grob, 25. kolo 7.6.
pUHČ: Lozorno - Jakubov, Grinava - Tomášov, 26.
kolo 14.6. 2008 pUHČ: Jablonec - Grinava, Blatné
- BCT Bratislava, Bernolákovo - Jarovce.
Žiadame KR – úsek delegátov o prešetrenie
udelených ŽK v stretnutí 20. kola Doľany - Závod.
Nezhodujú sa ŽK v zápise o stretnutí a v správe D.
Disciplinárna komisia
Uz.č. 247 Majzun Jozef (Závod) vylúčený - neprerokované
čl. 29 PN. Uz.č. 248 Kordoš Miroslav
(Vištuk) vylúčený - neprerokované čl. 29 PN.
Uz.č. 249 Hrdlička Martin (Doľany) vylúčený za
HNS 5 m.s.N od 8.5.08 podľa čl. 1/6b PZ. Uz.č.
250 Košický Marian (Závod) ZPČ na 1 m.s.N od
8.5.08 za 4 ŽK PN. Uz.č. 251 Ondrušek Marek
(Vištuk) ZPČ 1 m.s.N od 8.5.08 za 4 ŽK PN, Uz.č.
252 Hromek Samuel (Báhoň) vylúčený 1 m.s.N od
8.5.08 podľa čl. 1/1b PZ. Uz.č. 253 Haršanyi Miroslav
(Báhoň) ZPČ na 1 m.s.N od 8.5.08 za 4 ŽK PZ.
Uz.č. 254 Kovár Martin (Zohor) vylúčený za 2 ŽK
1 m.s.N od 8.5.08 podľa čl. 1/5a PZ. Uz.č. 255 Kurucs
Ján (Malinovo) vylúčený – neprerokované čl.
29 PN. Uz.č. 256 Ježík Anton (Grinava) vylúčený
za HNS 3 m.s.N od 8.5.08 podľa čl. 1/3b PZ. Uz.č.
257 Krištofič Samuel (Bernolákovo) ZPČ na 1
m.s.N od 8.5. 2008 za 4 ŽK PZ. Uz.č. 258 Hudy
Radovan (Rohožník) vylúčený 3 m.s.N od 8.5.08
podľa čl. 1/3b PZ. Uz.č. 259 Ochaba Drahomír
(Budmerice) žiadosť o odpustenie trestu DK
zmení na podmienečný na 1 m.s.N od 8.5. do
konca súť. ročníka PZ. Uz.č. 260 DK oznamuje,
že nakoľko FK Sološnica netrvá na námietke
uvedenej v zápise o stretnutí Pernek – Sološnica
S6V 19. kolo DK nepristupuje k disciplinárnemu
opatreniu – previnenie má pokračovanie v občianskoprávnom
konaní. Uz.č. 261 Za napadnutie
úradného činiteľa R p. Ševčíka a poškodením
jeho majetku po zápase 20. kola Sološnica – M.
Leváre DK s okamžitou platnosťou zastavuje PČ
hráčovi Pavlovi Malinovskému (M. Leváre) do vyriešenia
prípadu a zároveň DK žiada kluby M. Leváre
a Sološnica zaslať písomné stanovisko k
vyššie uvedenému prípadu do 12.5. 2008.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15
dní od ich zverejnenia.
Komisia mládeže
Súhlasí s odohratím stretnutia žiakov sk. SZVA1,
15. kolo: Láb – Zohor 10.5. o 9h.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 3. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 4. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 5. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 6. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 7. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 22 645
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 165
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 558
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 437
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 707
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 623
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 242
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 221
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 6 132
 10. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 071
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

V kraji vypátrala polícia viac ako tisíc osôb

V prípade hľadaných osôb ide zväčša o úteky pred spravodlivosťou.

V predošlom roku klesol v Senici počet svadieb. Mohli za to aj protipandemické opatrenia

Niektorí snúbenci museli svoje svadby zrušiť či preložiť.

Ilustračný obrázok

Skalická nemocnica zaočkovala už takmer všetkých zamestnancov

Na očkovanie má vytvorené všetky potrebné podmienky.

Nemocnica už zaočkovala svojich prvých zamestnancov.

Prímestské autobusy aj naďalej jazdia v prázdninovom režime

Kraj je pripravený flexibilne reagovať a upraviť cestovné poriadky tak, aby uspokojila dopyt cestujúcej verejnosti.

Prímestská autobusová doprava

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V Banskej Bystrici nahlásili hromadné prepúšťanie 1 486 zamestnancov

Ohrození sú zamestnanci z oblasti poštových služieb, ide o avizované prepúšťanie v Slovenskej pošte.

Informácie o skríningovom testovaní v Martine

Zatiaľ je v meste k dispozícií deväť funkčných odberových miest, celoplošne sa v metroplote Turca bude testovať najmä počas víkendu.

Prievidza sa pripravuje na skríningové testovanie

Mesto počas víkendu predbežne plánuje vytvoriť 25 odberných miest. V článku nájdete ich zoznam.

Už ste čítali?