Piatok, 2. december, 2022 | Meniny má Bibiána

ÚRADNÁ SPRÁVA BFZ č. 30 z 23.4.2008

SPRÁVY ŠTK - Pohár BFZ seniori: 7.5. o 17.30 h
I. Petžalka – Réca, Dun. Lužná - Lozorno, odvety sa
hrajú 21.5. o 17.30 h.
Kontumuje zápas SD3R 17. kola Malacky - Domino
3:0 SP čl. 100/i (Jozef Turza), MD3R 20. kolo Vrakuňa
- Kalinkovo 3:0 SP čl. 100/b, BCT - Spoje 3:0 SP čl.
100/b, SZRL 17. kolo I. Petržalka - Malacky 3:0 SP čl.
100/i a 18. kolo Malacky - Inter 0:10 SP čl. 100/i (obe
Adam Holič). Všetky prípady odstupuje DK.
Odstupuje DK: za porušenie RS čl. 11.1. FO: Trnávka,
Malacky, D. Lužná, Stupava (17. kolo), Lamač (18. kolo)
- všetci S3R.
SPRÁVY DK
Uz.č. 261 STOP ua 4 ŽK na 1MSN:
František Pešl, Stupava (chýba poplatok), od 20.4.,
Marián Siekel, Kostolište (chýba poplatok), S4B, od
21.4., Robert Kačenák, Jablonové (chýba poplatok),
S4B, od 21.4., Adam Holič, ŠK Malacky (chýba poplatok),
od 21.4.
Uz.č.262 STOP za 8 ŽK na 2MSN: Uz.č. 266 Cingeľ Jozef,
840817, FK Studienka, S4B P1 čl. 6/1b 4 s.s.N od
21.4.08 PZ
Uz.č. 272 DK v súlade s US č. 29 zo dňa 16.4.08 – časť
ŠTK a na základe objasnenia skutočností trestá v súlade
s P2 čl. 2/b Svätý Jur pokutou 1000,- Sk za nedostavenie
sa na stretnutie 19. kola Gajary – Sv. Jur.
Klub za prerokovanie zaplatí poplatok 250,- Sk.
Uz.č. 275 DK berie na vedomie opatrenie prijaté T.
Stupava na zamedzenie NS sa divákov a skvalitnenie
činnosti US zaslané na DK (uz.č. 258).
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní
od ich zverejnenia.
SPRÁVY KR
Na náhradný seminár rozhodcov a delegátov BFZ,
ktorý sa uskutočnil 17.4. sa dostavili R Križko, Ondrejička,
Krč, D Jablonický a Rehuš. Menovaní uspešne
absolvovali seminár a budú delegovaní od 18.4.08.
Ospravedlnení: Moravec, Jurkovič, Záhorec, Kollár,
Augustovič, Baňas ml., Patlevič, Lisý, Hausknecht a
Šipoš - nebudú delegovaní v jarnej časti ročníka
07/08.
Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnili 17.4. na
štadióne Interu. Limity nesplnili títo rozhodcovia:
Gilbert, Špacír, Jaborek, Pinček, Balog, Bočák, M.
Dávid, Ďurčo, Habo, Krč a Vyletel. Menovaní budú
preradení do III. skupiny a budú delegovaní ako asistenti
rozhodcu. Ospravedlnení: Baňas st., Horný a
Lackovič. Náhradné fyzické previerky budú 14.5.08 o
18 h na štadióne Interu. Zraz pozvaných R o 17.30 h
pred budovou BFZ.
Žiada všetkých delegátov, aby svoje správy zasielali
na emailové adresy:
kdbfz@centrum.sk a krbfz@centrum.sk - v tvare
napr. SD S3R 19.kolo Marczell
SD treba zaslať najneskôr do utorka 8 h. resp. zo
stretnutia hraného v iný deň do 24 hod. po skončení
stretnutia. Zasadnutie KR BFZ dňa 2.5. sa uskutoční
v Malackách.
SPRÁVY TMK BFZ
TMK BFZ oznamuje trénerom a FK v pôsobiacich súťažiach
BFZ a ObFZ, že v najbližšom období plánuje
zorganizovať tieto formy vzdelávania trénerov:
1. Školenie trénerov III. triedy EURO B, termín – 1.
časť 28. 4. – 1. 5. 08, 2 časť 19. – 22. 5. 08, 3. časť 2. – 4.
6. 08, skúšky 20. 6. 08, poplatok 5.000,- SK, prihlášky
do 20. 3. 08.
2. Rekvalifikácia tr. – III. tr. C/B – termín 1-2.8.08
popl. 1 000 Sk,- prihlášky do 18.7.08
3. Predĺženie licencií - II. tr. B lic. – termín 1.8.08 popl.
600 Sk,- prihlášky do 18.7.08
Prihlášky na uvedené formy vzdelávania trénerov sú
k dispozícii na sekretariátoch BFZ a ObFZ. Prípadné
ďalšie informácie získate na BFZ, Junácka 8, tel.:
49249192, m: 0902937055 (p. Rudolf Novák).
ObFZ BA MESTO
SPRÁVY KM
Kontumuje stretnutie MZM, 11. kolo TJ Spoje –
Kostolište B 3:0 podľa SP čl. 100/i. Družstvo Záhoran
Kostolište B odstupuje na DK.
ObFZ BA VIDIEK
SEKRETARIÁT
Zmena adresy funkcionárov - Družstevník Vysoká
pri Morave: Predseda Ivan Mikulášek, Športová
242, 900 66 Vysoká p. M, č. t. 0905 986 162, tajomník:
Róbert Hazlinger, Nová 728, 900 66 Vysoká
p.M., č. t. 0908 524 028, podpredseda Martin Ščepán,
č. t. 0915 582 188.
BFZ a ObFZ v toto období rozposielajú na FK propozície
a prihlášky na základné kolá Niké Premiér
Cupu 2008/09. Kluby, ktoré chcú do turnaja prihlásiť
svoje žiacke družstvo (žiaci nar. 1.1.94 a mladší),
zašlú kompletne vyplnenú prihlášku (tlačivá sú k
dispozícii na sekretariáte BFZ a ObFZ) najneskôr do
30.4.08 na príslušné FZ. Víťazné družstvo, každého
stretnutia dostane od fi. Niké futbalovú loptu. Ďalšie
informácie získate na sekretariátoch BFZ, ObFZ
ŠTK
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov. Stretnutia 19. kola
SD4V Rohožník - Zohor sa odohrá 26.4. o 13.30 h.
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov. Stretnutia 16. kola
SD5VA ČSFA Malacky - Plav. Mikuláš sa odohrá
1.5. o 10.30 h. v Pl. Mikuláši. ČSFA zaplatí 100,- Sk.
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov. Stretnutia 20.
kola SD5VB Jablonec - Blatné sa odohrá 3.5. o 15 h.
Jablonec zaplatí 100,- Sk.
ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola SD4V
Studienka - Ivanka 8.5.08 o 15 h.
ŠTK kontumuje stretnutie 17. kola SD4V Báhoň -
Lozorno 0:3 podľa čl. 100/i (Peter Brychta po 4 ŽK)
Prípad postupujeme na DK.
Chýbajúci zápis o stretnutí 18. kola SD4V Zohor -
Báhoň (R Maxian). ŠTK predvoláva na zasadnutie
30.4.08 o 16.45 h kapitánov, ved. družstiev dorastu
Hamuliakova a Grinavy. Hráčov Grinavy Žember
Adam a Szabo Rudolf, ktorí si prinesú RP a doklad
totožnosti. V prípade nedostavenia sa, ŠTK bude
postupovať v zmysle SP čl. 66.
Žiadame KR ,úsek delegátov, o prešetrenie udelených
ŽK v stretnutí 18. kola Šenkvice - Ivanka. Nezhodujú
sa ŽK v zápise o stretnutí a v správe delegáta.
DK
Uz.č. 205 Hromada Ján (Most) vylúčený po 2 ŽK 1
m.s.N od 17.4.08 podľa čl. 1/5a PZ
Uz.č. 206 Gašparovič Pavol (Miloslavov) vylúčený
po 2 ŽK 1 m.s.N od 17.4.08 podľa čl. 1/5a PZ
Uz.č. 207 Chochlík Martin (Grinava) vylúčený za
HNS 6 m.s.N od 17.4.08 podľa čl. 1/3b PZ
Uz.č. 208 Tardík Milan (Sološnica) vylúčený po 2 ŽK 1
m.s.N od 24.4.08 podľa čl. 1/5a PZ
Uz.č. 209 Božek Rudolf (Čataj) vylúčený – neprerokované
čl. 29 PN
Uz.č. 210 Ťapuška Dušan (Most) ZPČ na 1 m.s.N od
24.4.08 za 4ŽK PZ
Uz.č. 211 Sedláček Dárius (Borinka) ZPČ na 1 m.s.N
od 24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 212 Pelikán Andrej (Rohožník) ZPČ na 1 m.s.N
od 24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 213 Ščepka Miroslav (Rohožník) ZPČ na 1 m.s.N
od 24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 214 Lida Ján (Jakubov) ZPČ na 1 m.s.N od
24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 215 Mazura Ľubomír (Bernolákovo) ZPČ na 1
m.s.N od 24.4.08 za 4ŽK PZ
Uz.č.216 Oľša Dušan (Budmerice) ZPČ na 1 m.s.N od
24.4.08 za 4ŽK PZ
Uz.č. 217 Tomeček Tomáš (Vištuk) vylúčený – neprerokované
čl. 29 PN
Uz.č. 218 Šarmír Peter (Blatné) vylúčený – neprerokované
čl. 29 PN
Uz.č.219 Za umožnenie neoprávneného štartu hráča
v zápase 17. kola Vištuk - Budmerice DK trestá
ved. mužstva Vladimíra Hájka (Vištuk) zákazom
vykonávať činnosť VM do konca mája 08, kapitána
Františka Barteka (Vištuk) zákazom vykonávať
funkciu kapitána do konca mája 08, trénera Petra
Podolského (Vištuk) zákazom vykonávať funkciu
viesť mužstvo z lavičky do konca mája 08.
Uz.č. 220 Slovan Vištuk uhradí rokovací poplatok
250,- Sk do 15 dní.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní
od ich zverejnenia.
Komisia mládeže
Kontumuje stretnutie žiakov sk. SZVA2 Gajary - Kuchyňa
3:0 v prospech ŠK Gajary podľa čl. 100/c SP.
Trénerovi Kuchyne R. Polákovi podmienečne zastavuje
činnosť do konca ročníka 07/08.
Kontumuje stretnutie žiakov sk. SZVA2 Kuchyňa -
Plav. Podhradie 3:0 v prospech Kuchyne podľa čl.
100/b SP. Pl. Podhradie uhradí pokutu 500,- Sk do 15
dní.
Kontumuje stretnutie žiakov sk. SZVB Blatné - Hamuliakovo
3:0 v prospech Dr. Blatné podľa čl. 100/b
SP. Hamuliakovo uhradí pokutu 500,- Sk. do 15 dní.
Nariaďuje odohrať stretnutie žiakov sk. SZVA2 Závod
- Plav. Podhradie (dohrávka 4. kola) 3.5.08 o 17
h.
Pozýva na zasadnutie KM 30.4. o 15 h R stretnutia
Jakubov - Lozorno p. Trenčanského, ved. muž. Jakubov
(Ďurďovič), Lozorno (Rybár) a hráčov Jakubova
(Martin Mendl, Filip Kameniský). Priniesť si
preukazy totožnosti a RP hráčov.
Upozorňuje, že 22. kolo SZVB a SZVC sa hrá vo štvrtok
8.mája o 17h.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zimná ríša divov Maďarska
 2. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 3. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 4. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 5. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 6. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 7. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 8. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 1. Ikonický projekt Metropolis vyhral CIJ Awards
 2. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 3. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 4. dm a jej zákazníci podporili inštaláciu fotovoltických panelov
 5. Zimná ríša divov Maďarska
 6. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 7. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 8. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 11 953
 2. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 5 080
 3. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 4 183
 4. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 3 515
 5. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 2 376
 6. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 1 997
 7. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj 1 403
 8. Diplom, na ktorý budeš právom hrdý. Študuj u nás. 1 126

Blogy SME

 1. Adam Austera: Je teraz ten správny čas investovať do akcií?
 2. Martin Pekár: Slovenské železnice v Európe
 3. Štefan Vidlár: Žicá virgula
 4. Olívia Lacenová: Nespresso rozširuje ponuku o udržateľný sortiment
 5. Rudolfa Vallová: Turisti, krížovka pre Vás na prichádzajúci víkend!
 6. Portu Fin Blog: Má zmysel investovať aj po 40-ke?
 7. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Novinky zimného semestra – Ústav verejnej politiky FSEV UK
 8. Pavol Kéri: Medzinárodný kráľovský sviatok
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 240 425
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 870
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 191
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 791
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 311
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 401
 7. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 173
 8. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 2 089
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Ilustračný obrázok

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči na zasadnutí vo štvrtok (1. 12.) schválili rozpočet na rok 2023.


TASR 2 h

Autorove diela majú ambíciu poukazovať na vývoj stredoeurópskej spoločnosti.


TASR 23 h
Ochvat Trstenej otvorili pred 11 rokmi, dnes začala jeho čiastočná oprava.

Samosprávy volajú po obchvatoch, ministerstvo argumentuje harmonogramom.


1. dec

Cintoríny sú pre Židov posvätné a dôležité.


3 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pôvodný vzhľad narušili v minulosti necitlivé stavebné zásahy.


22 h

Slovensko je posledná krajina v rámci Európskej únie, ktorá používa papierové testy.


24 h

Polícia počas piatich dní zbierala stopy vedúce k jeho vypátraniu.


1. dec

Drahú liečbu mi zamietli, pretože sa poisťovni neoplatím, tvrdí Ľudmila.


30. nov

Blogy SME

 1. Adam Austera: Je teraz ten správny čas investovať do akcií?
 2. Martin Pekár: Slovenské železnice v Európe
 3. Štefan Vidlár: Žicá virgula
 4. Olívia Lacenová: Nespresso rozširuje ponuku o udržateľný sortiment
 5. Rudolfa Vallová: Turisti, krížovka pre Vás na prichádzajúci víkend!
 6. Portu Fin Blog: Má zmysel investovať aj po 40-ke?
 7. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Novinky zimného semestra – Ústav verejnej politiky FSEV UK
 8. Pavol Kéri: Medzinárodný kráľovský sviatok
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 240 425
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 870
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 191
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 791
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 311
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 401
 7. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 173
 8. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 2 089
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu