Pondelok, 26. október, 2020 | Meniny má DemeterKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA BFZ č. 30 z 23.4.2008

SPRÁVY ŠTK - Pohár BFZ seniori: 7.5. o 17.30 h
I. Petžalka – Réca, Dun. Lužná - Lozorno, odvety sa
hrajú 21.5. o 17.30 h.
Kontumuje zápas SD3R 17. kola Malacky - Domino
3:0 SP čl. 100/i (Jozef Turza), MD3R 20. kolo Vrakuňa
- Kalinkovo 3:0 SP čl. 100/b, BCT - Spoje 3:0 SP čl.
100/b, SZRL 17. kolo I. Petržalka - Malacky 3:0 SP čl.
100/i a 18. kolo Malacky - Inter 0:10 SP čl. 100/i (obe
Adam Holič). Všetky prípady odstupuje DK.
Odstupuje DK: za porušenie RS čl. 11.1. FO: Trnávka,
Malacky, D. Lužná, Stupava (17. kolo), Lamač (18. kolo)
- všetci S3R.
SPRÁVY DK
Uz.č. 261 STOP ua 4 ŽK na 1MSN:
František Pešl, Stupava (chýba poplatok), od 20.4.,
Marián Siekel, Kostolište (chýba poplatok), S4B, od
21.4., Robert Kačenák, Jablonové (chýba poplatok),
S4B, od 21.4., Adam Holič, ŠK Malacky (chýba poplatok),
od 21.4.
Uz.č.262 STOP za 8 ŽK na 2MSN: Uz.č. 266 Cingeľ Jozef,
840817, FK Studienka, S4B P1 čl. 6/1b 4 s.s.N od
21.4.08 PZ
Uz.č. 272 DK v súlade s US č. 29 zo dňa 16.4.08 – časť
ŠTK a na základe objasnenia skutočností trestá v súlade
s P2 čl. 2/b Svätý Jur pokutou 1000,- Sk za nedostavenie
sa na stretnutie 19. kola Gajary – Sv. Jur.
Klub za prerokovanie zaplatí poplatok 250,- Sk.
Uz.č. 275 DK berie na vedomie opatrenie prijaté T.
Stupava na zamedzenie NS sa divákov a skvalitnenie
činnosti US zaslané na DK (uz.č. 258).
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní
od ich zverejnenia.
SPRÁVY KR
Na náhradný seminár rozhodcov a delegátov BFZ,
ktorý sa uskutočnil 17.4. sa dostavili R Križko, Ondrejička,
Krč, D Jablonický a Rehuš. Menovaní uspešne
absolvovali seminár a budú delegovaní od 18.4.08.
Ospravedlnení: Moravec, Jurkovič, Záhorec, Kollár,
Augustovič, Baňas ml., Patlevič, Lisý, Hausknecht a
Šipoš - nebudú delegovaní v jarnej časti ročníka
07/08.
Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnili 17.4. na
štadióne Interu. Limity nesplnili títo rozhodcovia:
Gilbert, Špacír, Jaborek, Pinček, Balog, Bočák, M.
Dávid, Ďurčo, Habo, Krč a Vyletel. Menovaní budú
preradení do III. skupiny a budú delegovaní ako asistenti
rozhodcu. Ospravedlnení: Baňas st., Horný a
Lackovič. Náhradné fyzické previerky budú 14.5.08 o
18 h na štadióne Interu. Zraz pozvaných R o 17.30 h
pred budovou BFZ.
Žiada všetkých delegátov, aby svoje správy zasielali
na emailové adresy:
kdbfz@centrum.sk a krbfz@centrum.sk - v tvare
napr. SD S3R 19.kolo Marczell
SD treba zaslať najneskôr do utorka 8 h. resp. zo
stretnutia hraného v iný deň do 24 hod. po skončení
stretnutia. Zasadnutie KR BFZ dňa 2.5. sa uskutoční
v Malackách.
SPRÁVY TMK BFZ
TMK BFZ oznamuje trénerom a FK v pôsobiacich súťažiach
BFZ a ObFZ, že v najbližšom období plánuje
zorganizovať tieto formy vzdelávania trénerov:
1. Školenie trénerov III. triedy EURO B, termín – 1.
časť 28. 4. – 1. 5. 08, 2 časť 19. – 22. 5. 08, 3. časť 2. – 4.
6. 08, skúšky 20. 6. 08, poplatok 5.000,- SK, prihlášky
do 20. 3. 08.
2. Rekvalifikácia tr. – III. tr. C/B – termín 1-2.8.08
popl. 1 000 Sk,- prihlášky do 18.7.08
3. Predĺženie licencií - II. tr. B lic. – termín 1.8.08 popl.
600 Sk,- prihlášky do 18.7.08
Prihlášky na uvedené formy vzdelávania trénerov sú
k dispozícii na sekretariátoch BFZ a ObFZ. Prípadné
ďalšie informácie získate na BFZ, Junácka 8, tel.:
49249192, m: 0902937055 (p. Rudolf Novák).
ObFZ BA MESTO
SPRÁVY KM
Kontumuje stretnutie MZM, 11. kolo TJ Spoje –
Kostolište B 3:0 podľa SP čl. 100/i. Družstvo Záhoran
Kostolište B odstupuje na DK.
ObFZ BA VIDIEK
SEKRETARIÁT
Zmena adresy funkcionárov - Družstevník Vysoká
pri Morave: Predseda Ivan Mikulášek, Športová
242, 900 66 Vysoká p. M, č. t. 0905 986 162, tajomník:
Róbert Hazlinger, Nová 728, 900 66 Vysoká
p.M., č. t. 0908 524 028, podpredseda Martin Ščepán,
č. t. 0915 582 188.
BFZ a ObFZ v toto období rozposielajú na FK propozície
a prihlášky na základné kolá Niké Premiér
Cupu 2008/09. Kluby, ktoré chcú do turnaja prihlásiť
svoje žiacke družstvo (žiaci nar. 1.1.94 a mladší),
zašlú kompletne vyplnenú prihlášku (tlačivá sú k
dispozícii na sekretariáte BFZ a ObFZ) najneskôr do
30.4.08 na príslušné FZ. Víťazné družstvo, každého
stretnutia dostane od fi. Niké futbalovú loptu. Ďalšie
informácie získate na sekretariátoch BFZ, ObFZ
ŠTK
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov. Stretnutia 19. kola
SD4V Rohožník - Zohor sa odohrá 26.4. o 13.30 h.
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov. Stretnutia 16. kola
SD5VA ČSFA Malacky - Plav. Mikuláš sa odohrá
1.5. o 10.30 h. v Pl. Mikuláši. ČSFA zaplatí 100,- Sk.
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov. Stretnutia 20.
kola SD5VB Jablonec - Blatné sa odohrá 3.5. o 15 h.
Jablonec zaplatí 100,- Sk.
ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola SD4V
Studienka - Ivanka 8.5.08 o 15 h.
ŠTK kontumuje stretnutie 17. kola SD4V Báhoň -
Lozorno 0:3 podľa čl. 100/i (Peter Brychta po 4 ŽK)
Prípad postupujeme na DK.
Chýbajúci zápis o stretnutí 18. kola SD4V Zohor -
Báhoň (R Maxian). ŠTK predvoláva na zasadnutie
30.4.08 o 16.45 h kapitánov, ved. družstiev dorastu
Hamuliakova a Grinavy. Hráčov Grinavy Žember
Adam a Szabo Rudolf, ktorí si prinesú RP a doklad
totožnosti. V prípade nedostavenia sa, ŠTK bude
postupovať v zmysle SP čl. 66.
Žiadame KR ,úsek delegátov, o prešetrenie udelených
ŽK v stretnutí 18. kola Šenkvice - Ivanka. Nezhodujú
sa ŽK v zápise o stretnutí a v správe delegáta.
DK
Uz.č. 205 Hromada Ján (Most) vylúčený po 2 ŽK 1
m.s.N od 17.4.08 podľa čl. 1/5a PZ
Uz.č. 206 Gašparovič Pavol (Miloslavov) vylúčený
po 2 ŽK 1 m.s.N od 17.4.08 podľa čl. 1/5a PZ
Uz.č. 207 Chochlík Martin (Grinava) vylúčený za
HNS 6 m.s.N od 17.4.08 podľa čl. 1/3b PZ
Uz.č. 208 Tardík Milan (Sološnica) vylúčený po 2 ŽK 1
m.s.N od 24.4.08 podľa čl. 1/5a PZ
Uz.č. 209 Božek Rudolf (Čataj) vylúčený – neprerokované
čl. 29 PN
Uz.č. 210 Ťapuška Dušan (Most) ZPČ na 1 m.s.N od
24.4.08 za 4ŽK PZ
Uz.č. 211 Sedláček Dárius (Borinka) ZPČ na 1 m.s.N
od 24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 212 Pelikán Andrej (Rohožník) ZPČ na 1 m.s.N
od 24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 213 Ščepka Miroslav (Rohožník) ZPČ na 1 m.s.N
od 24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 214 Lida Ján (Jakubov) ZPČ na 1 m.s.N od
24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 215 Mazura Ľubomír (Bernolákovo) ZPČ na 1
m.s.N od 24.4.08 za 4ŽK PZ
Uz.č.216 Oľša Dušan (Budmerice) ZPČ na 1 m.s.N od
24.4.08 za 4ŽK PZ
Uz.č. 217 Tomeček Tomáš (Vištuk) vylúčený – neprerokované
čl. 29 PN
Uz.č. 218 Šarmír Peter (Blatné) vylúčený – neprerokované
čl. 29 PN
Uz.č.219 Za umožnenie neoprávneného štartu hráča
v zápase 17. kola Vištuk - Budmerice DK trestá
ved. mužstva Vladimíra Hájka (Vištuk) zákazom
vykonávať činnosť VM do konca mája 08, kapitána
Františka Barteka (Vištuk) zákazom vykonávať
funkciu kapitána do konca mája 08, trénera Petra
Podolského (Vištuk) zákazom vykonávať funkciu
viesť mužstvo z lavičky do konca mája 08.
Uz.č. 220 Slovan Vištuk uhradí rokovací poplatok
250,- Sk do 15 dní.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní
od ich zverejnenia.
Komisia mládeže
Kontumuje stretnutie žiakov sk. SZVA2 Gajary - Kuchyňa
3:0 v prospech ŠK Gajary podľa čl. 100/c SP.
Trénerovi Kuchyne R. Polákovi podmienečne zastavuje
činnosť do konca ročníka 07/08.
Kontumuje stretnutie žiakov sk. SZVA2 Kuchyňa -
Plav. Podhradie 3:0 v prospech Kuchyne podľa čl.
100/b SP. Pl. Podhradie uhradí pokutu 500,- Sk do 15
dní.
Kontumuje stretnutie žiakov sk. SZVB Blatné - Hamuliakovo
3:0 v prospech Dr. Blatné podľa čl. 100/b
SP. Hamuliakovo uhradí pokutu 500,- Sk. do 15 dní.
Nariaďuje odohrať stretnutie žiakov sk. SZVA2 Závod
- Plav. Podhradie (dohrávka 4. kola) 3.5.08 o 17
h.
Pozýva na zasadnutie KM 30.4. o 15 h R stretnutia
Jakubov - Lozorno p. Trenčanského, ved. muž. Jakubov
(Ďurďovič), Lozorno (Rybár) a hráčov Jakubova
(Martin Mendl, Filip Kameniský). Priniesť si
preukazy totožnosti a RP hráčov.
Upozorňuje, že 22. kolo SZVB a SZVC sa hrá vo štvrtok
8.mája o 17h.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Fresh Market má novú predajňu Sanagro. Takto to tam vyzerá
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 4. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 5. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 6. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 1. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 2. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 5. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 7. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 8. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 9. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 10. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 1. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 20 694
 2. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 19 628
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 15 480
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 12 840
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 679
 6. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 754
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 550
 8. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 11 298
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 724
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 476
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

MY PLUS: Pokojne zostaňte doma, náš týždenník MY si teraz prelistujete už aj online

23 regionálnych titulov MY a niekoľkoročný archív online plus odomknutý exkluzívny obsah na 27 weboch MY - to je MY PLUS.

Trnava pripravuje 55 odberových miest pre plošné testovanie

Navrhnuté odberové miesta zväčša kopírujú umiestnenie volebných miestností.

Pandémia skrátila sezónu jaskyne Driny o tri a pol mesiaca

Štruktúra návštevníkov bola však odlišná oproti minulým rokom.

V jaskyni Driny verejnosti sprístupnia aj neprístupnú časť.

Vinárske búdy zostanú zatvorené

Vinohradníci vyzývajú ľudí, aby si kupovali slovenské víno.

Skalický vinár Srholec

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Padol ďalší rekord. V Trenčianskom kraji odhalili takmer 400 prípadov nákazy

Ide o pozitívnych ľudí identifikovaných klasickou cestou pomocou PCR testov.

Pacientov pribúda, nemocnica v Čadci prosí zdravotníkov o pomoc

Situácia v nemocnici je podľa riaditeľa vážna.

Ako sa penzistom zvýšia dôchodky

Aj od januára budúceho roku môžu dôchodcovia počítať so zvyšovaním penzií o valorizáciu. V tom istom mesiaci sa zvýšené dôchodky začnú aj vyplácať.

Už ste čítali?