Štvrtok, 28. október, 2021 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA BFZ č. 30 z 23.4.2008

SPRÁVY ŠTK - Pohár BFZ seniori: 7.5. o 17.30 h
I. Petžalka – Réca, Dun. Lužná - Lozorno, odvety sa
hrajú 21.5. o 17.30 h.
Kontumuje zápas SD3R 17. kola Malacky - Domino
3:0 SP čl. 100/i (Jozef Turza), MD3R 20. kolo Vrakuňa
- Kalinkovo 3:0 SP čl. 100/b, BCT - Spoje 3:0 SP čl.
100/b, SZRL 17. kolo I. Petržalka - Malacky 3:0 SP čl.
100/i a 18. kolo Malacky - Inter 0:10 SP čl. 100/i (obe
Adam Holič). Všetky prípady odstupuje DK.
Odstupuje DK: za porušenie RS čl. 11.1. FO: Trnávka,
Malacky, D. Lužná, Stupava (17. kolo), Lamač (18. kolo)
- všetci S3R.
SPRÁVY DK
Uz.č. 261 STOP ua 4 ŽK na 1MSN:
František Pešl, Stupava (chýba poplatok), od 20.4.,
Marián Siekel, Kostolište (chýba poplatok), S4B, od
21.4., Robert Kačenák, Jablonové (chýba poplatok),
S4B, od 21.4., Adam Holič, ŠK Malacky (chýba poplatok),
od 21.4.
Uz.č.262 STOP za 8 ŽK na 2MSN: Uz.č. 266 Cingeľ Jozef,
840817, FK Studienka, S4B P1 čl. 6/1b 4 s.s.N od
21.4.08 PZ
Uz.č. 272 DK v súlade s US č. 29 zo dňa 16.4.08 – časť
ŠTK a na základe objasnenia skutočností trestá v súlade
s P2 čl. 2/b Svätý Jur pokutou 1000,- Sk za nedostavenie
sa na stretnutie 19. kola Gajary – Sv. Jur.
Klub za prerokovanie zaplatí poplatok 250,- Sk.
Uz.č. 275 DK berie na vedomie opatrenie prijaté T.
Stupava na zamedzenie NS sa divákov a skvalitnenie
činnosti US zaslané na DK (uz.č. 258).
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní
od ich zverejnenia.
SPRÁVY KR
Na náhradný seminár rozhodcov a delegátov BFZ,
ktorý sa uskutočnil 17.4. sa dostavili R Križko, Ondrejička,
Krč, D Jablonický a Rehuš. Menovaní uspešne
absolvovali seminár a budú delegovaní od 18.4.08.
Ospravedlnení: Moravec, Jurkovič, Záhorec, Kollár,
Augustovič, Baňas ml., Patlevič, Lisý, Hausknecht a
Šipoš - nebudú delegovaní v jarnej časti ročníka
07/08.
Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnili 17.4. na
štadióne Interu. Limity nesplnili títo rozhodcovia:
Gilbert, Špacír, Jaborek, Pinček, Balog, Bočák, M.
Dávid, Ďurčo, Habo, Krč a Vyletel. Menovaní budú
preradení do III. skupiny a budú delegovaní ako asistenti
rozhodcu. Ospravedlnení: Baňas st., Horný a
Lackovič. Náhradné fyzické previerky budú 14.5.08 o
18 h na štadióne Interu. Zraz pozvaných R o 17.30 h
pred budovou BFZ.
Žiada všetkých delegátov, aby svoje správy zasielali
na emailové adresy:
kdbfz@centrum.sk a krbfz@centrum.sk - v tvare
napr. SD S3R 19.kolo Marczell
SD treba zaslať najneskôr do utorka 8 h. resp. zo
stretnutia hraného v iný deň do 24 hod. po skončení
stretnutia. Zasadnutie KR BFZ dňa 2.5. sa uskutoční
v Malackách.
SPRÁVY TMK BFZ
TMK BFZ oznamuje trénerom a FK v pôsobiacich súťažiach
BFZ a ObFZ, že v najbližšom období plánuje
zorganizovať tieto formy vzdelávania trénerov:
1. Školenie trénerov III. triedy EURO B, termín – 1.
časť 28. 4. – 1. 5. 08, 2 časť 19. – 22. 5. 08, 3. časť 2. – 4.
6. 08, skúšky 20. 6. 08, poplatok 5.000,- SK, prihlášky
do 20. 3. 08.
2. Rekvalifikácia tr. – III. tr. C/B – termín 1-2.8.08
popl. 1 000 Sk,- prihlášky do 18.7.08
3. Predĺženie licencií - II. tr. B lic. – termín 1.8.08 popl.
600 Sk,- prihlášky do 18.7.08
Prihlášky na uvedené formy vzdelávania trénerov sú
k dispozícii na sekretariátoch BFZ a ObFZ. Prípadné
ďalšie informácie získate na BFZ, Junácka 8, tel.:
49249192, m: 0902937055 (p. Rudolf Novák).
ObFZ BA MESTO
SPRÁVY KM
Kontumuje stretnutie MZM, 11. kolo TJ Spoje –
Kostolište B 3:0 podľa SP čl. 100/i. Družstvo Záhoran
Kostolište B odstupuje na DK.
ObFZ BA VIDIEK
SEKRETARIÁT
Zmena adresy funkcionárov - Družstevník Vysoká
pri Morave: Predseda Ivan Mikulášek, Športová
242, 900 66 Vysoká p. M, č. t. 0905 986 162, tajomník:
Róbert Hazlinger, Nová 728, 900 66 Vysoká
p.M., č. t. 0908 524 028, podpredseda Martin Ščepán,
č. t. 0915 582 188.
BFZ a ObFZ v toto období rozposielajú na FK propozície
a prihlášky na základné kolá Niké Premiér
Cupu 2008/09. Kluby, ktoré chcú do turnaja prihlásiť
svoje žiacke družstvo (žiaci nar. 1.1.94 a mladší),
zašlú kompletne vyplnenú prihlášku (tlačivá sú k
dispozícii na sekretariáte BFZ a ObFZ) najneskôr do
30.4.08 na príslušné FZ. Víťazné družstvo, každého
stretnutia dostane od fi. Niké futbalovú loptu. Ďalšie
informácie získate na sekretariátoch BFZ, ObFZ
ŠTK
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov. Stretnutia 19. kola
SD4V Rohožník - Zohor sa odohrá 26.4. o 13.30 h.
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov. Stretnutia 16. kola
SD5VA ČSFA Malacky - Plav. Mikuláš sa odohrá
1.5. o 10.30 h. v Pl. Mikuláši. ČSFA zaplatí 100,- Sk.
ŠTK súhlasí s dohodou oddielov. Stretnutia 20.
kola SD5VB Jablonec - Blatné sa odohrá 3.5. o 15 h.
Jablonec zaplatí 100,- Sk.
ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola SD4V
Studienka - Ivanka 8.5.08 o 15 h.
ŠTK kontumuje stretnutie 17. kola SD4V Báhoň -
Lozorno 0:3 podľa čl. 100/i (Peter Brychta po 4 ŽK)
Prípad postupujeme na DK.
Chýbajúci zápis o stretnutí 18. kola SD4V Zohor -
Báhoň (R Maxian). ŠTK predvoláva na zasadnutie
30.4.08 o 16.45 h kapitánov, ved. družstiev dorastu
Hamuliakova a Grinavy. Hráčov Grinavy Žember
Adam a Szabo Rudolf, ktorí si prinesú RP a doklad
totožnosti. V prípade nedostavenia sa, ŠTK bude
postupovať v zmysle SP čl. 66.
Žiadame KR ,úsek delegátov, o prešetrenie udelených
ŽK v stretnutí 18. kola Šenkvice - Ivanka. Nezhodujú
sa ŽK v zápise o stretnutí a v správe delegáta.
DK
Uz.č. 205 Hromada Ján (Most) vylúčený po 2 ŽK 1
m.s.N od 17.4.08 podľa čl. 1/5a PZ
Uz.č. 206 Gašparovič Pavol (Miloslavov) vylúčený
po 2 ŽK 1 m.s.N od 17.4.08 podľa čl. 1/5a PZ
Uz.č. 207 Chochlík Martin (Grinava) vylúčený za
HNS 6 m.s.N od 17.4.08 podľa čl. 1/3b PZ
Uz.č. 208 Tardík Milan (Sološnica) vylúčený po 2 ŽK 1
m.s.N od 24.4.08 podľa čl. 1/5a PZ
Uz.č. 209 Božek Rudolf (Čataj) vylúčený – neprerokované
čl. 29 PN
Uz.č. 210 Ťapuška Dušan (Most) ZPČ na 1 m.s.N od
24.4.08 za 4ŽK PZ
Uz.č. 211 Sedláček Dárius (Borinka) ZPČ na 1 m.s.N
od 24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 212 Pelikán Andrej (Rohožník) ZPČ na 1 m.s.N
od 24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 213 Ščepka Miroslav (Rohožník) ZPČ na 1 m.s.N
od 24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 214 Lida Ján (Jakubov) ZPČ na 1 m.s.N od
24.4.08 za 4ŽK PN
Uz.č. 215 Mazura Ľubomír (Bernolákovo) ZPČ na 1
m.s.N od 24.4.08 za 4ŽK PZ
Uz.č.216 Oľša Dušan (Budmerice) ZPČ na 1 m.s.N od
24.4.08 za 4ŽK PZ
Uz.č. 217 Tomeček Tomáš (Vištuk) vylúčený – neprerokované
čl. 29 PN
Uz.č. 218 Šarmír Peter (Blatné) vylúčený – neprerokované
čl. 29 PN
Uz.č.219 Za umožnenie neoprávneného štartu hráča
v zápase 17. kola Vištuk - Budmerice DK trestá
ved. mužstva Vladimíra Hájka (Vištuk) zákazom
vykonávať činnosť VM do konca mája 08, kapitána
Františka Barteka (Vištuk) zákazom vykonávať
funkciu kapitána do konca mája 08, trénera Petra
Podolského (Vištuk) zákazom vykonávať funkciu
viesť mužstvo z lavičky do konca mája 08.
Uz.č. 220 Slovan Vištuk uhradí rokovací poplatok
250,- Sk do 15 dní.
Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní
od ich zverejnenia.
Komisia mládeže
Kontumuje stretnutie žiakov sk. SZVA2 Gajary - Kuchyňa
3:0 v prospech ŠK Gajary podľa čl. 100/c SP.
Trénerovi Kuchyne R. Polákovi podmienečne zastavuje
činnosť do konca ročníka 07/08.
Kontumuje stretnutie žiakov sk. SZVA2 Kuchyňa -
Plav. Podhradie 3:0 v prospech Kuchyne podľa čl.
100/b SP. Pl. Podhradie uhradí pokutu 500,- Sk do 15
dní.
Kontumuje stretnutie žiakov sk. SZVB Blatné - Hamuliakovo
3:0 v prospech Dr. Blatné podľa čl. 100/b
SP. Hamuliakovo uhradí pokutu 500,- Sk. do 15 dní.
Nariaďuje odohrať stretnutie žiakov sk. SZVA2 Závod
- Plav. Podhradie (dohrávka 4. kola) 3.5.08 o 17
h.
Pozýva na zasadnutie KM 30.4. o 15 h R stretnutia
Jakubov - Lozorno p. Trenčanského, ved. muž. Jakubov
(Ďurďovič), Lozorno (Rybár) a hráčov Jakubova
(Martin Mendl, Filip Kameniský). Priniesť si
preukazy totožnosti a RP hráčov.
Upozorňuje, že 22. kolo SZVB a SZVC sa hrá vo štvrtok
8.mája o 17h.

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 2. Koniec Bratislavy? Pre túto firmu môžete pracovať aj cez polovicu republiky
 3. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 4. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 5. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 6. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 7. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 8. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 9. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 10. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 1. 365.bank prináša digitálnu hypotéku s možnosťou podania žiadosti
 2. EUBA udelila čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
 3. Miška ochrnula z minúty na minútu, teraz pre ňu svitá nová nádej
 4. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 5. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 6. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 7. Chcete dočasné tetovanie, používajte Hennu
 8. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 9. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 10. Spoľahlivá energia a úspora technológiami
 1. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 10 454
 2. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 9 903
 3. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 525
 4. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť! 6 655
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 282
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 710
 7. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna 3 348
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 2 850
 9. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite 2 545
 10. Nechajte kryptomeny na Fumbi 1 992

Blogy SME

 1. Šimon Briatka: Inšpiratívni ľudia 1: Roger Bannister, lekár, ktorý zabehol svetový rekord
 2. Café Európa: Valí sa na nás energetická kríza?
 3. Naďa Serafínová: Ako sa naozaj testuje? Povedzme, že dosť zvláštne.
 4. Miriam Studeničová: Cisár je nahý! Osobnosti sú nevedomé! Nepoznajú Pravdu!
 5. Marián Lukáč: Blog č. 44- Múdrosť
 6. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Aké ťažké je ľahko odpustiť?
 7. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !!
 8. Miro Jankes: Októbrový výber
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 14 869
 2. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 8 343
 3. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 775
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 435
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 874
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: 16. S panickou poruchou v zahraničí alebo na maličkostiach záleží 4 286
 7. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 084
 8. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 3 917
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Ilustračné foto.

Policajti skontrolovali takmer 4 tisíc vodičov. 40 bolo pozitívnych


12 h

Pátrajú už od leta, odkedy o sebe nepodal žiadnu správu.


16 h
Poliklinika v Senici

Okrem Moderny plánujú očkovať aj ďalšou vakcínou.


18 h
Testovanie na koronavírus.

Epidemiologická situácia sa opäť mierne zhoršila.


SITA 20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Známy podnik na Nábreží Oravskej priehrady plamene úplne zničili.


19 h

Ľuďom sa jej správanie nepáčilo, zavolali políciu.


26. okt

V interiéri reštaurácie sa najedia len zaočkovaní.


17 h

Zakážu svadby, oslavy, zatvoria fitness centrá, wellness, akvaparky, v reštauráciách sa nenajete, v kaviarni nevypijete kávu, v hoteli sa neubytujete.


17 h

Blogy SME

 1. Šimon Briatka: Inšpiratívni ľudia 1: Roger Bannister, lekár, ktorý zabehol svetový rekord
 2. Café Európa: Valí sa na nás energetická kríza?
 3. Naďa Serafínová: Ako sa naozaj testuje? Povedzme, že dosť zvláštne.
 4. Miriam Studeničová: Cisár je nahý! Osobnosti sú nevedomé! Nepoznajú Pravdu!
 5. Marián Lukáč: Blog č. 44- Múdrosť
 6. Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK: Aké ťažké je ľahko odpustiť?
 7. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !!
 8. Miro Jankes: Októbrový výber
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 14 869
 2. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 8 343
 3. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 775
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 435
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 874
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: 16. S panickou poruchou v zahraničí alebo na maličkostiach záleží 4 286
 7. Július Kovács: Kaliňák a Počiatek ma chcú dostať do basy pomocou justičnej a policajnej mafie, dodnes ju riadi Fico, lebo som upozornil na ich zlodejstvá. 4 084
 8. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 3 917
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

Skryť Zatvoriť reklamu