Utorok, 27. september, 2022 | Meniny má Cyprián

ObFZ SENICA ÚS č. 28 zo 17.4.2008

SPRÁVY RADY A VV
1. Najbližšie zasadnutie VV ObFZ Senica
bude vo štvrtok 24.apríla o 16. h. Predsedovia
OK sa zúčastnia od 17. h.
2. Na základe rozhodnutia VV ObFZ obdržia
kluby 6 ks kusov reflexných viest pre
usporiadateľskú službu (2 ks žltú pre HP a
pre vedúceho mužstva hostí + 4 ks pomarančovú
pre usporiadateľov). Reflexné vesty
si funkcionári FK prevezmú na ObFZ.
Upozornenie: Od 19.4. je potrebné, aby
počas stretnutí boli vesty používané a povinnosťou
rozhodcu je uviesť, či táto povinnosť
bola splnená.
SPRÁVY ŠTK
3. Zmena termínu: Prípravky 16. kolo Skalica
A - Radošovce 28.4. o 17 h.
II. tr. st. žiaci 20. kolo Rovensko - Jablonica
10.5. o 16.30 h.
MO starší žiaci 16. kolo Hlboké - Stráže 21.5.
o 17 h.
4. Zmena termínu: II. tr. dor. Lakš. N. Ves
bude dňom 20.4. domáce stretnutia hrať v
nedeľu v ÚHČ dorastu. 18. kolo Lakš. N. Ves
- P. Močidlany 20.4. o 14 h.
5. Zmena času: MO dor. 30. kolo Rybky -
Mor. Sv. Ján 14.6. o 17 h.
6. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie
24.4. o 16.15 h Petra Tokoša ako rozhodcu
stretnutia MO dor. 20. kola Bor. Sv. Jur -
Rybky z 12.4. Účasť nutná.
7. ŠTK kontumuje stretnutie 17. kola III. tr.
z 13.4. Holíč B - Osuské, SP. čl. 100, písm. b) a
SP. čl. 106, bod 1, priznáva Holíču B 3 body a
skóre 3:0. RS. B. Tech. ust. bod 20, písm. a)
udeľuje Osuskému pokutu 200,- Sk pre
ObFZ a 400,- Sk pre Holíč B.
8. ŠTK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie
25.4. o 16 h rozhodcu D. Zabadala,
delegáta P. Jediného zo stretnutia 17. kola
MO dos. Sekule - Hlboké z 23.3. Z TJ Sekule
sa pozývajú VM Štefan Kunštek, KM Andrej
Trajlínek, hráči Ivan Pavlík a Peter Pavlík. Z
TJ Hlboké VM Peter Krištof, KM Pavol Orgoník.
Menovaní si prinesú preukazy totožnosti
a hráči aj registračné preukazy. Účasť
na zasadnutí je nutná.
9. ŠTK odstupuje na KR D. Zabadala a J.
Macháčka zo stretnutia 17. kola MO dos.
Sekule - Hlboké z 23.3.
10. ŠTK odstupuje na DK delegáta P. Jediného
zo stretnutia 17. kolaMOdos. Sekule -
Hlboké z 23.3.
SPRÁVY KR a KD
Obsadenie rozhodcov a delegátov
DOSPELÍ - MO 22. kolo 27.4. o 16.30 h Šaštín
- Rybky (R Hurbánek, AR Bednár, del.
Holásek), Cerová - Sekule (Lapoš, Martinovský,
Morávek), Letničie - Pop. Močidlany
(Prelec, Dzindzík st., Valla), Brodské -
Unín (Otočka, Polakovič, Holič), Kopčany -
Oreské (Pišoja, Cabadaj, Kríž), Holíč - Š.
Humence (Tokoš, Mikúš, Mikuš), Hlboké -
Dubovce (Španka, Daniš, Koleňák), Radošovce
- Koválov (Otrubčák, Koníček), 23.
kolo 1.5. o 17 h Radošovce - Šaštín (Zabadal,
Macháček, Mikuš), Koválov - Hlboké (Lapoš,
Palík, Koleňák), Dubovce - Holíč (Prelec
Dzinzík st., Kríž), Š. Humence - Kopčany
(Otočka, Polakovič), Oreské - Brodské (Petráš,
Dzindzík ml., Holásek), Unín - Letničie
(Španka, Daniš, Švec), P. Močidlany - Cerová
(Hurbánek, Bednár), Sekule - Rybky (Tokoš,
Mikúš, Morávek).
II. tr. 27.4. o 10 h Stráže - Rohov (Mikúš, Tokoš),
o 16.30 h Jablonica - Radimov (Rehák),
Mokrý Háj - Smolinské (Petráš, Dzindzík
ml.), Dojč - Prietrž (Dung), Chropov - Lakš.
N. Ves (Pekarovič, Palík), Čáry - Kúty B (Macháček,
Zabadal), Trnovec - Vrádište (Mlčúch,
Bilka).
III. tr. 27.4. o 10 h Smrdáky - Hradište (Cabadaj),
Kunov - Osuské (Rehák), Holíč B -
Bor. Sv. Jur (Martinovský, Lapoš), Podbranč
- Častkov (Bednár, Hurbánek), o 16.30 h Štefanov
- Rovensko (Karnoš, Morávek).
DORAST -MO 22. kolo 26.4. o 14 h Bor. Sv.
Jur - Trnovec (Lapoš, Morávek), o 16 h Mor.
Sv. Ján - Jablonica (Lapoš), 27.4. o 12.30 h Čáčov
- Rovensko (Daniš, Španka), o 14 h
Brodské - Unín (Polakovič, Otočka), Kopčany
- Oreské (Cabadaj, Pišoja), Prietrž - Mokrý
Háj (Dung), 23. kolo 1.5. o 10.30 h
Petr.Ves - Rybky (Cabadaj), o 13.30 h Oreské
- Brodské (Dzindzík ml., Petráš), o 14.30 h
Jablonica - Prietrž (Rehák), Mokrý Háj - Čáčov
(Bednár, Hurbánek), Rovensko - Kopčany
(Karnoš, Morávek), Unín - Bor. Sv. Jur
(Daniš, Španka).
II. tr. 19. kolo 26.4. o 14 h Koválov - Radimov
(Cabadaj), Š. Humence - Hlboké B (Dzindzík
st.), 27.4. o 13.30 h P. Močidlany - Dojč (Pekarovič,
Palík), Sekule - Vrádište (Hurbánek,
Bednár), o 14 h Sobotište - Smolinské (Dzindzík
ml., Petráš), 21. kolo 1.5. o 14.30 h Koválov
- Hlboké B (Palík, Lapoš).
ŽIACI -MOstarší 18. kolo 26.4. o 9.30 h Hlboké
- Čáry (Patka), o 16 h Kopčany - Čáčov
(Pekarovič), Cerová - Sekule (Hurbánek),
Brodské - Radošovce (Zabadal), Šaštín -
Stráže (Cabadaj), Petr. Ves - Chropov (Bilka),
Bor. Mikuláš - Mokrý Háj (Dzindzík
ml.), 19. kolo 1.5. o 12.30 h Chropov - Šaštín
(Petráš, Dzindzík ml.), o 15 h Radošovce -
Cerová (Macháček, Zabadal), Sekule - Čáčov
(Mikúš, Tokoš), o 16.30 h Bor. Mikuláš -
Kopčany (Dung), Mokrý Háj - Hlboké, Čáry -
Petr. Ves (Cabadaj), Stráže - Brodské (Bilka).
II. tr. starší 22. kolo 26.4. o 16 h Bor. Sv. Jur
- Sobotište (Morávek), Trnovec - Jablonica
(Macháček), Prietrž - Dubovce (Španka),
Rovensko - Koválov (Bednár), 23. kolo 1.5. o
13 h Koválov - Prietrž (Palík, Lapoš), Unín -
Bor. Sv. Jur (Španka, Daniš), o 15 h Dubovce
- Trnovec (Dzindzík st., Prelec), Pop. Močidlany
- Letničie (Bednár, Hurbánek).
MOmladší 12. kolo 26.4. o 10 h Čáčov - Kúty
(Daniš), 27.4. o 10 h Brodské - Gbely.
PRÍPRAVKA - 16. kolo 26.4. o 14 h Brodské -
Holič A (Zabadal), Kúty - Holíč B, Skalica A -
Radošovce (Palík), Gbely - Čáčov (Tokoš),
Šaštín - Bor. Mikuláš (Cabadaj), o 15.30 h
Skalica B - Lakš. N. Ves (Palík).
12. Program Talent. Dňa 10.4. rozhodcovia
Rastislav Španka, Peter Tokoš, Pavol Dzindzík
ml. a Peter Prelec absolvovali teoretické
a fyzické testy.
13. Dňa 10.4. absolvovali vstupný pohovor
rozhodcu Martin Morávek, registrovaný
za Slovan Šaštín a Martin Palík registrovaný
za TJ Cerová. Tak isto sa zasadnutia
zúčastnil rozhodca Dung, s ktorým bol vykonaný
ústny pohovor.
14. KR upozorňuje FK na vyplácanie diét.
Pokiaľ sa rozhodcovia presúvajú z jedného
stretnutia na druhé, povinnosť vyplácania
diét prináleží tomu oddielu, u ktorého presiahne
pracovná cesta z miesta bydliska 5
hodín. Upozorňuje R a DZ aby v tomto prípade
dvojmo neúčtovali diéty.
15. KR nariaďuje rozhodcovi P. Dzindzíkovi
st., aby do 23.4. zaslal na KR písomné stanovisko
k samovoľnej delegácii na stretnutie
17. kola III. tr. Častkov - Rovensko.
SPRÁVY DK
16. Nepodmienečné tresty: Marián Otrísal
711123, Častkov, 1SN od 7.4., 1/5a.
17. Podmienečné tresty: Milan Madák
780109, Dubovce, 2SP od 14.4. do 31.8.08,
1/4a, Ioan Cozac, 810506, Prietrž, 2SP od
14.4. do 31.8.08, 1/5a, Radovan Havel,
871215, Prietrž, 2SP od 14.4. do 31.8.08, 1/5a.
18. STOP za 4 ŽK: Ondrej Hnát 840919,
Brodské, Imrich Červenka, 830611, Š. Hunence,
Marián Kosír, 760215, P. Močidlany
(chýba poplatok), všetci 1SN od 14.4.
19. STOP za 8 ŽK: Michal Šedivý, 860112,
Šaštín, 2SN od 14.4.
20. Neprerokované: Tomáš Uher,
870308, Trnovec, Michal Liška, 881006,
Chropov, Jozef Kocian, 840820, všetkým
chýbajú poplatky.
21. DK dňom 17.4. predbežným opatrením
do uzavretia prípadu námietky na neoprávnený
štart hráča v stretnutí 17. kolaMO
dos. Sekule - Hlboké z 23.3. zastavuje delegovanie
P. Jediného v rámci ObFZ.
22. Chýbajúce zápisy: Dojč - Jablonica 17.
kolo II. tr. dos. zo dňa 13.4. (R Rehák).
Kopčany - Cerová, 16. kolo MO st. žiaci z
12.4. (R Pekarovič), Petr. Ves - Radošovce 16.
kolo MO st. ž. z 12.4.08 (R Bilka).
SPRÁVY KM a ŠF
23. Pokyny k organizácii Nike Premier Cup
2008/09:
1. Vyhlasovateľ firma Niké, 2. Organizátor
ObFZ Senica, 3. Prihlášky od FK doručiť na
ObFZ Senica do 25.4.08, 4. Štartujú žiaci
nar. 1.1.1994 a mladší, 5. FK ktoré majú žiacke
družstvo, obdržia tlačivo Záväzná prihláška
NPC 2008/09“.
Bližšie informácie na stránke ObFZ Senica -
úradné správy - www.obfzsenica.sk.
24.Zasadntia odborných komisií ObFZ Senica
sa uskutočnia vo štvrtok 24.4. od 16 h.
Poučenie: Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa
môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo
dňa vyrozumenia alebo zverejnenia vÚS.
JOZEFROSA
predsedaObFZSenica

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zákazníci OMV môžu vrátiť prírode kúsok lesa
 2. Jazdíte na pneumatikách Continental?
 3. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou
 4. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 5. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 6. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 7. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 8. Sledujte príjem živín u starých rodičov
 1. Jazdíte na pneumatikách Continental?
 2. Rebríček úsporných ojazdených vozidiel
 3. 4-dňový pracovný režim spoločnosti NN Slovensko získal ocenenie
 4. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel
 5. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou
 6. J&T BANKA upriamuje pozornosť na ochranu morských ekosystémov
 7. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 8. Spolu tvoríme inkluzívne susedstvá
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 12 667
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 10 842
 3. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 860
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč? 3 510
 5. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 3 456
 6. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 2 697
 7. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 470
 8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 206

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Heuréka! Peniaze v zdravotníctve sa našli. A ani to tak nebolelo
 2. Martina Paulenová: Čo všetko som (ne)stihla počas dvojhodinového behu
 3. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu.
 4. Anna Romanová: Moja psychóza 1
 5. Ján Škerko: Orbán a dezoláti sa hnevajú na Ukrajincov
 6. Zuzana Valachovičová: Vážení tvorcovia reklám
 7. Robert Puk: Prečo chcel starosta Rudolf Kusý zadĺžiť mestskú časť Bratislava Nové-Mesto?
 8. Milan Polešenský: Ktoré sú najlepšie a najhoršie miesta v Petržalke? Máme pocitovú mapu.
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 363
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 782
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 442
 4. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 5 237
 5. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 4 263
 6. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 343
 7. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 3 280
 8. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 2 831
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
 8. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Nezvestná Irena Dančová, po ktorej pátra polícia.

Dievčinu naposledy videla v pondelok vychovávateľka z internátu Spojenej školy v Trnave.


SITA 34m

Celkový dlh dosiahol k 30. júnu tohto roku 62,3 milióna eur, do konca roka by mal klesnúť na úroveň 57 miliónov eur.


SITA 11 h
Tréner MFK Skalica Juraj Jarábek

V tabuľke majú Záhoráci až šesť remíz. Šance si vytvárajú, no nepremieňajú ich.


26. sep

Osobná doprava dnes patrí k bežnému štandardu, vozíme sa do práce, na nákupy, dovolenky, za koníčkami.


(PR) 26. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Interiér je vybavený z veľkej časti vecami, ktoré majú viac ako 50 rokov.


25. sep

V centre Novohradu pribudne 39 bytov. Jednoizbový vyjde zhruba na 55-tisíc eur.


26. sep

Podpísalo sa memorandum o ochrane povodia rieky.


10 h

Spojené komunálne a župné voľby sa konajú 29. októbra.


26. sep

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Heuréka! Peniaze v zdravotníctve sa našli. A ani to tak nebolelo
 2. Martina Paulenová: Čo všetko som (ne)stihla počas dvojhodinového behu
 3. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu.
 4. Anna Romanová: Moja psychóza 1
 5. Ján Škerko: Orbán a dezoláti sa hnevajú na Ukrajincov
 6. Zuzana Valachovičová: Vážení tvorcovia reklám
 7. Robert Puk: Prečo chcel starosta Rudolf Kusý zadĺžiť mestskú časť Bratislava Nové-Mesto?
 8. Milan Polešenský: Ktoré sú najlepšie a najhoršie miesta v Petržalke? Máme pocitovú mapu.
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 363
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 782
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 442
 4. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 5 237
 5. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 4 263
 6. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 343
 7. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 3 280
 8. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 2 831
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
 8. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu