Piatok, 2. december, 2022 | Meniny má Bibiána

Úradná správa ObFZ Senica č. 25 z 27.3.2008

SPRÁVY RADY A VV
1. Najbližšie zasadnutie VV ObFZ Senica bude
vo štvrtok 24.4. o 16. h. Predsedovia OK sa
zúčastnia od 17. h.
2. VV ObFZ Senica na základe výzvy SFZ žiada
funkcionárov, futbalistov a fanúšikov futbalu
aby si na stránke ZsFZ otvorili (LPR/FARE) a
oboznámili sa s materiálmi zaoberajúcimi sa
rasizmom a boja proti jeho propagovaniu.
SPRÁVY ŠTK
3. ŠTK oznamuje klubom II. tr. st. žiaci, že TJ
Vrádište dňom 20.3.08 odhlásilo družstvo žiakov
zo súťaže ročníka 2007/08. FK vyžrebované
s TJ Vrádište majú voľný los. ŠTK v zmysle RS. B.
Tech. ust. bod 13, písm. c) udeľuje TJ Vrádište
pokutu 1.000,- Sk v prospech ObFZ Senica. Pokuta
bola uhradená 25.3.08.
4. ŠTK schvaľuje dohodu oddielov. Stretnutia
17. kola II. tr. st. žiaci Letničie - Trnovec sa
odohrá 14.5.08 o 17. h.
5. ŠTK prerokovala námietku TJ Radimov
uvedenú v zápise o stretnutí zo stretnutia 14.
kola II. tr. dos. Radimov - Lakš. N. Ves a dospela
k názoru, že hráč Juraj Cigánek 821104 z
mužstva Lakš. N. Vsi v uvedenom stretnutí
hral oprávnene. Menovaný hráč nebol uvedený
v zápise o stretnutí nedopatrením funkcionára
TJ Radimov, ktorý písal zápis o
stretnutí na PC. Hráča č. 3 Juraja Cigánka zabudol
napísať do zápisu o stretnutí. ŠTK rozhodcu
stretnutia Jána Lapoša a AR Ivana Karnoša
odstupuje na doriešenie KR. Kapitána TJ
Lakš. N. Ves Vladimíra Cintulu a ved. muž. TJ
Lakš. N. Ves Vladimíra Orgoňa odstupuje na
doriešenie DK. Výsledok dosiahnutý na ihrisku
ponecháva v platnosti.
6. ŠTK kontumuje v zmysle SP, čl. 100, písm.
i) stretnutie 16. kolaMOdos. Radošovce - Sekule,
hrané dňa 16.3.08 a v zmysle SP, čl. 106 bod 1,
priznáva TJ Radošovce 3 body a skóre 3:0.
7. ŠTK kontumuje v zmysle SP, čl. 100, písm.
b) stretnutie 14. kola II. tr. dor. Koválov - P. Močidlany
z 22.3.08 a v zmysle SP, čl. 106 bod 1, priznáva
TJ Koválov 3 body a skóre 3:0. V zmysle
RS. B. tech. ust. bod 20, písm. a) udeľuje FK
P.Močidlany pokutu 200,- Sk pre ObFZ a 400,-
Sk pre FK Koválov. Doklad zaplatení doručiť do
11.4.08 na ObFZ Senica.
8. ŠTK kontumuje v zmysle SP, čl. 100, písm.
i) stretnutie 17. kolaMOdor. Bor. Sv. Jur - Brodské
z 22.3.08 a v zmysle SP, čl. 106 bod 2, priznáva
TJ Brodské 3 body a skóre 5:1.
9. ŠTK berie na vedomie vyjadrenie FK Hlboké
ohľadom námietok neoprávneného štartu
hráčov FK Sekule.
SPRÁVY KR a KD
10. Obsadenie dospelí:MO19. kolo 6.4.08 o
15.30 h Dubovce - Šaštín (R Mlčúch, AR Bilka -
del. Morávek), Š. Humence - Koválov (Španka,
Daniš - Machlica), Oreské - Radošovce (Otočka,
Polakovič - Kríž), Unín - Hlboké (Pišoja,
Dzindzík st. - Mikuš), P. Močidlany - Holíč (Zabadal,
Macháček - Švec), Sekule - Kopčany
(Hurbánek, Bednár - Holásek), Rybky - Brodské
(Petráš, Dzindzík ml. - Holič), Cerová - Letničie
(del. Mikušovič).
II. tr. 16. kolo 5.4. o 15.30 h Rohov - Trnovec (Polakovič,
Otočka), 6.4. o 15.30 h Radimov - Kúty B
(Pekarovič, Karnoš), Lakš. N. Ves - Vrádište
(Mráz), Prietrž - Čáry (Lapoš, Martinovský),
Smolinské - Chropov (Prelec), Jablonica - Stráže
(Otrísal, Mikúš), Mokrý Háj - Dojč (Tokoš).
III. tr. 16. kolo 5.4. o 15.30 h Bor. Sv. Jur - Častkov
(Karnoš, Pekarovič), Hradište - Holíč B
(Daniš), Kátov - Sobotište (Tokoš), Smrdáky -
Kunov (Bednár, Hurbánek), 6.4. o 15.30 h
Osuské - Štefanov (Túbl).
11.Obsadenie dorast:MO19. kolo 5.4. o 13. h
Oreské - Mor. Sv. Ján (Španka), 6.4. o 10.30 h
Petr. Ves - Kopčany (Bilka, Mlčúch), o 12.30 h
Rybky - Brodské (Dzindzík ml., Petráš), o 13. h
Rovensko - Jablonica (Martinovský, Lapoš),
Unín - Prietrž (Dzindzík st., Pišoja), Trnovec -
Čáčov.
II. tr. 5.4. o 13. h Lakš. N. Ves - Vrádište (Pakarovič,
Karnoš), Rohov - Sekule (Otočka, Polakovič),
6.4. o 13. h Radimov - Dojč (Karnoš, Pekarovič),
Hlboké B - Pop. Močidlany (Mikúš),
Sobotište - Š. Humence.
12. Obsadenie žiaci:MOstarší 14. kolo 29.3.
o 13. h Hlboké - Sekule (Dzindzík ml.), o 13.30 h
Šaštín - Cerová (Mikúš, Tokoš), o 15. h Brodské -
Kopčany (Pišoja), Petr. Ves - Čáčov (Cabadaj),
Bor. Mikuláš - Radošovce (Otočka), Mokrý Háj
- Stráže (Lapoš), Čáry - Chropov (Bilka).
II. tr. starší 18. kolo 29.3. o 15. h Trnovec - Pop.
Močidlany (Zabadal), Prietrž - Sobotište, Rovensko
- Unín (Prelec), Koválov - Š. Humence
(Dzindzík st.), Dubovce - Jablonica (Karnoš).
13. Obsadenie prípravky: 12.kolo 29.3. o 10. h
Skalica A - Brodské (Lapoš), Čáčov - Radošovce
(Daniš), o 11.30 h Skalica B - Kúty (Lapoš), o 12. h
Šaštín - Holíč A, o 14. h Gbely - Lakš. N. Ves,
30.3. o 10.30 h Bor. Mikuláš - Holíč B.
15. Ospravedlnení: R M. Rehák od 27.3.08 do
prihlásenia.
16. Oznam: t. č. Dušan Koníček, obsadzovací
referent žiakov 0918 812 940.
17. KR a KD dôrazne upozorňuje R a DZ, aby
vždy postupovali podľa RS.
18. Oznam: Zasadnutia KR sa zúčastnil R L.
Cabadaj, s ktorým bol vykonaný ústny pohovor.
19. KR berie na vedomie sťažnosť na RM. Mlčúcha
a V. Bilku v stretnutí Rybky - Holíč.
20. Pozastavenie delegácie: KD pozastavuje
delegáciu DZ P. Jedinému na 18. kolo.
SPRÁVY DK
21. Zastavenie činnosti: Juraj Peceň 910920
M.Háj, 3SN od 17.3., 1/6/1b, Alexander Hajdin
720703 Sekule, 2SN od 24.3., 1/5a, Jozef Tomašovič
751209, Štefanov, 2SN od 23.3., 1/5a,
Branislav Tureček 900327, Unín, 2SN od
24.3., 1/4a, Patrik Malík 910510, Čáčov, 2SN
od 24.3., 1/5a.
22. STOP za 4 ŽK: Radek Křižan 760516, Holíč,
Juraj Slezák 851115, Koválov (chýba poplatok),
Peter Osuský 890401, Lakš. N. Ves,
všetci 1SN od 24.3.08, 1/13/5a.
23. Oprava trestu: Správne má byť Adam
Trajlínek 861206,Sekule (ÚS č. 24 z 20.3. čl.
17).
24. Neoprávnený štart v stretnutí Radošovce
- SekuleMOdos.: Peter Pavlík 860617 5SN
od 17.3.08 1/9/1b (chýba poplatok), Andrej
Trajlínek 850525, zákaz výkonu funkcie kapitána
na 4SN od 27.3.08, 1/9/2 b., Štefan Kunštek
zákaz výkonu funkcie VM na 4SN od
27.3.08, 1/9/2 b, Slavomír Šimek, zákaz výkonu
funkcie trénera na 4SN od 27.3.08, 1/9/2
b. Stretnutie Radošovce - Sekule DK odstupuje
na doriešenie ŠTK. Sekule zaplatia poplatok
250,- Sk a pokutu 1000,- Sk.
25. Neoprávnený štart v stretnutí Bor. Sv.
Jur - Brodské MO dor.: Ján Záhalka 900831,
5SN od 23.3., 1/9/1b. (chýba poplatok), Peter
Maďar 910727, zákaz výkonu funkcie kapitána
na 4SN od 23.3., 1/9/2b, Jozef Kadlic, zákaz
výkonu funkcie VM na 4SN od 23.3. a pokutu
500,- Sk za HNS voči delegovanej osobe
v stretnutí Bor. Sv. Jur - Brodské, 1/3b a
1/9/2b., Pavol Hrica, zákaz výkonu funkcie
trénera na 4SN od 23.3., 1/92b. Stretnutie DK
odstupuje na doriešenie ŠTK. Bor. Sv. Jur zaplatí
poplatok 250,- Sk a pokutu 500,- Sk.
26. Zrušenie trestu: Miroslav Ovečka
781129, Letničie, dňom 27.3.08 (31).
27. Pokuta 300,- Sk: Ján Pekarovič 890128,
Kopčany za nezaplatený poplatok (ÚS č. 24 čl.
17 z 20.3.08), Ján Záhalka 900831, Bor. Sv. Jur,
za nezaplatený poplatok (ÚS č. 24 čl. 17 z
20.3.08).
28. DK zastavuje dňom 31.3.08 nepodmienečne
pretekársku činnosť FK Kúty ml. žiaci
(ÚS č. 22 zo 6.3.08 čl. 36).
29. DK trestá na návrh ŠTK FK Lakš. N. Ves
(stretnutie Radimov - Lakš. N. Ves). Rokovací
poplatok 250,- Sk a pokuta 300,- Sk. Vladimír
Cintula 830105, zákaz výkonu funkcie
kapitána na 2SN od 24.3.08 (11), Vladimír
Orgoň, zákaz výkonu funkcie VM na 2SN od
24.3.08 (11).
SEKRETARIÁT ObFZ
31. TJ Spartak Stráže oznamuje, že od 2.
marca 2008 je predsedom FK Igor Letko, Pri
štadióne 1423, 908 41 Šaštín-Stráže (0915 042
912), podpredsedom František Jakubovič
(0908 744 303), tajomníkom Milan Filípek.
Menovaní sú zároveň aj štatutárnymi zástupcami
FK.
l Poučenie: Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa
môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní od dňa
vyrozumenia alebo zverejnenia vÚS.
JOZEFROSA
predsedaObFZSenica

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zimná ríša divov Maďarska
 2. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 3. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 4. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 5. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 6. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 7. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 8. Obnovte svoj dom so službou Obnov dom so SSE
 1. Ikonický projekt Metropolis vyhral CIJ Awards
 2. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to
 3. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie
 4. dm a jej zákazníci podporili inštaláciu fotovoltických panelov
 5. Zimná ríša divov Maďarska
 6. Konečne moderná životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení
 7. Mikuláš prinesie plné vrece prekvapení aj v novej rodinnej telke
 8. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 11 952
 2. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 5 027
 3. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 4 164
 4. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 3 495
 5. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 2 491
 6. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 1 996
 7. Deti potrebujú rodinu na optimálny vývoj 1 405
 8. Diplom, na ktorý budeš právom hrdý. Študuj u nás. 1 126

Blogy SME

 1. Adam Austera: Je teraz ten správny čas investovať do akcií?
 2. Martin Pekár: Slovenské železnice v Európe
 3. Štefan Vidlár: Žicá virgula
 4. Olívia Lacenová: Nespresso rozširuje ponuku o udržateľný sortiment
 5. Rudolfa Vallová: Turisti, krížovka pre Vás na prichádzajúci víkend!
 6. Portu Fin Blog: Má zmysel investovať aj po 40-ke?
 7. Pavol Kéri: Medzinárodný kráľovský sviatok
 8. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Novinky zimného semestra – Ústav verejnej politiky FSEV UK
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 240 565
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 838
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 193
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 914
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 329
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 412
 7. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 173
 8. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 2 060
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Ilustračný obrázok

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči na zasadnutí vo štvrtok (1. 12.) schválili rozpočet na rok 2023.


TASR 2 h

Autorove diela majú ambíciu poukazovať na vývoj stredoeurópskej spoločnosti.


TASR 24 h
Ochvat Trstenej otvorili pred 11 rokmi, dnes začala jeho čiastočná oprava.

Samosprávy volajú po obchvatoch, ministerstvo argumentuje harmonogramom.


1. dec

Cintoríny sú pre Židov posvätné a dôležité.


4 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pôvodný vzhľad narušili v minulosti necitlivé stavebné zásahy.


22 h

Slovensko je posledná krajina v rámci Európskej únie, ktorá používa papierové testy.


1. dec

Drahú liečbu mi zamietli, pretože sa poisťovni neoplatím, tvrdí Ľudmila.


30. nov

Polícia počas piatich dní zbierala stopy vedúce k jeho vypátraniu.


1. dec

Blogy SME

 1. Adam Austera: Je teraz ten správny čas investovať do akcií?
 2. Martin Pekár: Slovenské železnice v Európe
 3. Štefan Vidlár: Žicá virgula
 4. Olívia Lacenová: Nespresso rozširuje ponuku o udržateľný sortiment
 5. Rudolfa Vallová: Turisti, krížovka pre Vás na prichádzajúci víkend!
 6. Portu Fin Blog: Má zmysel investovať aj po 40-ke?
 7. Pavol Kéri: Medzinárodný kráľovský sviatok
 8. Ústav verejnej politiky FSEV UK: Novinky zimného semestra – Ústav verejnej politiky FSEV UK
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 240 565
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 838
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 193
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 5 914
 5. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 329
 6. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 412
 7. Post Bellum SK: Bez nohavíc, s krvavými stehnami i nosom musel šliapať po ulici k mame 2 173
 8. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 2 060
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu