Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky

Častkov - obec pod Havranom

l PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA o Častkove pochádza z roku 1394. Jej erb tvorí v zelenomštíte strieborný vinič so zlatými hroznami. Po stranách sú strieborné šesťcípe hviezdičky, strieborný lemeš a vinohradnícky nožík. Erb vychádza z podoby pečatidla z roku

Najstarším objektom v obci je
evanjelický kostol z 19. storočia
a dom z roku 1900 reprezentujúci
ľudovú architektúru. Kaplnka
Svätého Cyrila a Metoda v obci
bola postavená roku 1939.Počet
obyvateľov Častkova medziročne
mierne narástol z 592 začiatkom
roka 2007 na 606 začiatkom
roka 2008. Aj počet nezamestnaných
sa znížil zo 14 ľudí bez
práce 1. januára 2007 na 8 nezamestnaných
31. decembra vlaňajšieho
roka.
Ambície a plány starostu
Častkova
Starosta obce Častkov Ľubomír
Fábik je vo funkcii prvé volebné
obdobie, k akým cieľom orientuje
obecnú samosprávu?
- Keďže nemáme v obci kanalizáciu
k ťažiskovým cieľom u nás
patrí jej vybudovanie. Na spádovú
kanalizáciu máme vhodnú
polohu, a už aj stavebné povolenie.
Čakáme teraz na výzvy z
Fondu rozvoja vidieka z Ministerstva
pôdohospodárstva. Keďže
nie sme v póloch rastu, ako
väčšina menších obcí, a nemôžeme
čerpať prostriedky z Ministerstva
výstavby a regionálneho
rozvoja priamo, ani z Ministerstva
životného prostredia,
nuž adresujeme svoje žiadosti
najmä rezortu pôdohospodárstva.
Chystáte sa kanalizáciu riešiť
samostatne, alebo v spolupráci
s inými?
- Pôvodná projektová dokumentácia
je na vlastnú čistiareň odpadových
vôd. Ale uvažujeme
tiež s alternatívou – riešiť kanalizáciu
pomocou prečerpávacej
šachty spolu s mestom Senica a
obcou Sobotište.
Senica totiž rieši odkanalizovanie
rekreačnej oblasti Kunovská
priehrada, a na tamojšiu čistiareň
by sme sa s obcou Sobotište
mohli pripojiť aj my. Máme za
tým účelom vytvorené aj spoločné
združenie a v čistiarni odpadových
vôd v Senici rezervovanú
kapacitu.
Najnovšie sa angažujete aj v
Združení 21 obcí Senického
okresu v programeLEADER
Európskej únie.
- Hoci balík peňazí v programe
Leader nie je veľký, sľubujeme si
nájsť spoločné ciele v komunite
21 obcí, zladiť niektoré záujmy a
čo najviac vybudovať.
Vobci vraj chcete perspektívne
pomôcť aj škole?
- Chceli by sme tu vybudovať
plnohodnotnú základnú školu
so štyrmi triedami, ktorá má doteraz
len dve triedy, kde sa učia
po dva ročníky spolu. To by sme
radi zlepšili. Ak získame viac
grantov, zmena sa odvinie od
rekonštrukcie obecnej budovy.
V budove školy je aj pošta, obradná
miestnosť pre rodinné
oslavy, krsty, promócie, konfirmácie,
birmovky...Obec priestory
využíva na uvítanie občanov
do života, na stretnutia jubilantov.
Po rekonštrukcii obecnej budovy
kde sa nachádza súčasne
Obecný úrad, potraviny, dve
pohostinstvá a sála kultúrneho
domu slúžiaca na rôzne spoločenské
podujatia a prezentácie,
ale svojou kapacitou a technickým
vybavením daným požiadavkám
nevyhovuje sa pristaví
výdajňa stravy, mala by byť v
budove aj pošta, aj spoločenská
miestnosť pre menšie oslavy a
iné kultúrne podujatia, ktoré by
boli pod jednou strechou. Potom
by sme mohli pristúpiť k rekonštrukcii
školy.
Mrzí nás, že je v nej ešte jedna
zvláštnosť, ktorá sa už možno
ani inde na Záhorí nenachádza.
Deti do tamojších sociálnych zariadení
musia chodiť cez dvor,
čo je pri nepriazni počasia v zime
či v lete isto nepríjemné.
Zmeniť to budeme môcť až po
rekonštrukcii obecnej budovy.
Niektoré úlohy zrejme vyplynuli
aj z ďalších potrieb občanov?
- Chýba nám dom smútku. Pripravujeme
naň projektovú dokumentáciu
k stavebnému povoleniu.
No pozemky na cintoríne
sú farské. Jedna pätina patrí
rímsko-katolíckej cirkvi a štyri
pätiny evanjelickej cirkvi.
Chceme ich odkúpiť alebo dlhodobo
získať do prenájmu. Katolícka
cirkev nám to už prisľúbila
umožniť, evanjelická cirkev bude
mať tento týždeň zasadanie
presbyterstva. Dúfam, že to spoločne
vyriešime.
Vakomštádiu je bytová výstavba
v Častkove?
- Mali sme projektovú dokumentáciu
na výstavbu troch
6-bytoviek. Jednu zrealizoval
môj predchodca. Ja som zrealizoval
výstavbu druhého šesťbytového
domu. Začali sme vlani
na jeseň a teraz je pred dokončením.
Výstavba mala trvať do
septembra, no v júli dúfam budeme
môcť byty odovzdávať. Je
financovaná 20-percentnou dotáciou
z ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja a 80 percentným
úverom zo štátneho
fondu rozvoja bývania. No niektorí
ľudia z nájomných bytov si
chcú postaviť vlastné rodinné
domy.
Nuž spracúvame momentálne
polohopis pre ulicu k cintorínu,
kde by sme chceli zrealizovať
individuálnu bytovú výstavbu.
Je o ňu záujem aj od Častkovanov,
aj od ľudí z iných miest.
Chceme urobiť IBV s kompletnou
infraštruktúrou.
Vyste v obci začali budovať aj
netradičné stavby ako kryté
tenisové kurty a iné objekty
cestovného ruchu.
- 4. apríla u nás dáme do prevádzky
4-hviezdičkový Hotel
Karpaty. Je to hotel, aký sa
vzhľadom na jeho kategorizáciu
nenachádza ani v Senici. Máme
tu dva tenisové kurty, ktoré nepatria
obci. My sme vnútrozemská
krajina, nemáme tu more,
ale máme Oceán, Tenisový športový
klub Oceán s družstvom
dorasteniek a vlastnou prípravkou
s turnajmi pre deti do 9 rokov.
Chodia sem cez zimu trénovať
Skaličanky, Seničanky...
Myslíte si, že novopostavený
hotel bude prínosom pre
obec?
- Obec sa ním maximálne zviditeľní.
Je to hotel manažérskeho
typu, patrí akciovej spoločnosti
Kampa SK. Počas týždňa a pracovného
roka bude slúžiť na
ubytovanie manažérov, prichádzajúcich
do oblasti Senice. Je
tam desať 2-lôžkových izieb, jeden
apartmán, bezbariérový
prístup, má komplet vybavenie
ako iné 4-hviezdičkové hotely –
parnú saunu, suchú saunu, posilňovňu,
vírivú vaňu, masáže,
školiacu miestnosť pre 25 poslucháčov,
reštauráciu s 50 miestami
a 12-miestnu kaviareň. Hotel
pre svojich návštevníkov ponúka
všestranné využitie, športové
aktivity, turizmus, návštevu
vitálneho sveta a rôzne kulinárske
pochúťky. Je to príjemné
osobité miesto, kde každý nájde
pokoj a relax po celodennej práci.
MILANSOUKUP

Skryť Vypnúť reklamu

Spolupráca
partnerov obce
Ako funguje spolupráca v obci?
- V dedine funguje futbalový klub,
ktorý usporadúva tanečné zábavy.
Poľovnícke združenie robí každý rok
súťaž pre mladých ochrancov, učí deti
spoznávať prírodu, listy, stopy,
zhody vysokej zveri a podobne. (Prezradil
nám starosta Ľubomír Fábik.)
Túžite v Častkove po niečom, k
čomu by ste sa chceli prepracovať?
- Jedným z takých cieľov je obecný
podnik, kde by sme zamestnali viac
ľudí pri spracovaní drevnej štiepky.
Všetko závisí od toho, či sa podarí
vykúpiť pozemky. V územnom pláne
máme aj vybudovanie priemyselného
parku. Píšeme žiadosti, pripravujeme
stavebné povolenie. A keďže tu
nie sú priestory na nejaký relax pre
našich občanov, chceme tu vybudovať
aj jedno multifunkčné ihrisko.
Potrebovali by sme aj preliezačky pre
menšie deti alebo niečo podobné.
Kto patrí k najväčším zamestnávateľom
v Častkove?
- Najväčší je Roľnícke družstvo
Častkov, v jeho areáli pôsobí Bitúnok
firmy Mäscom. Hotel
Karpaty bude však čoskoro druhým
najväčším zamestnávateľom
v obci. Máme tu aj dopravnú
spoločnosť Tirtana s kamiónovou
prepravou, dva obchody,
dve pohostinstvá. No aj tak ešte
Častkovania musia dochádzať za
prácou. (MS)

Skryť Vypnúť reklamu

Dobrý Jozef
Nedobrý
Takmer polovicu zo svojho
80-ročného života prežil v Častkove
pedagóg a kňaz Jozef Nedobrý
( 21. marca 1841 v Nemeckej
Ľupči, + 7. októbra 1921 v
Senici).
Po štúdiách v Banskej Štiavnici,
kde maturoval, teológiu
študoval v Prešove, univerzitu v
nemeckom Rostocku. Pôsobil v
Turčianskom Svätom Martine,
kde bol od roku 1861 profesorom
na Slovenskom evanjelickom
gymnáziu.
Bol tiež redaktorom poučnozábavného
časopisu Dennica,
redigoval časopis Orol, bol tajomníkom
Živeny. V čase maďarizácie
a prenasledovania národne
uvedomelých Slovákov a
po zákaze Matice slovenskej sa
ocitol ako duchovný v Častkove.
Články publikoval aj v Národných
novinách a Cirkevných
listoch.
Jozef Nedobrý mal zásluhy na
postavení tamojšieho kostola.
Zomrel na dôchodku v Senici,
no jeho telesné pozostatky neskôr
preniesli na martinský národný
cintorín. Na častkovskom
cintoríne je po ňom zachovaný
pomník. (MS)
Na Havran?
NadČastkovom turistov
láka nielen osada Havran...
- Je tam napríklad aj bažantnica
súkromného podnikateľa
Miroslava Ťuláka. Popri
bažantoch tam je hojne zastúpená
aj danielia zver. Tamojší
chotár obhospodaruje
Poľovnícke združenie s poľovníckou
chatou Kubina v
hájiku nad ihriskom.
Darí sa u vás aj iným športom?
- Máme futbalový oddiel dospelých,
ale záujem oň upadá,
hráči sa vytrácajú, hráme
najnižšiu súťaž niekde v
strede tabuľky. Tak ako sa
venujeme v obci tenisu, budeme
sa asi musieť venovať
mládežníckemu futbalu.
Nemá význam hrať túto malú
súťaž a ťahať sem hráčov za
peniaze, bolo by dobré, keby
hrali futbal pre radosť.
Komentoval starosta Častkova
Ľubomír Flámik atrakcie
nad obcou i niektoré zámery
okolo športu. (MS)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 3. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 19 752
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 537
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 12 313
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 381
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 8 231
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 7 724
 7. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 836
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 751
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 655
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 4 972
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Zamestnávatelia presadzujú dobrovoľné testovanie firiem s podporou štátu a bez obmedzení

Nepredvídateľnosť prijímaných opatrení, absencia či neakceptovanie odbornej diskusie bez akejkoľvek jasnej a čitateľnej stratégie podľa nich ešte viac umocňujú negatívne dopady pandémie na podnikateľské prostredie i spoločnosť ako celok.

Ilustračné foto.

SAV považuje očkovanie proti ochoreniu COVID-19 za zmysluplné a nevyhnutné

Odporúča ho všetkým obyvateľom Slovenska, ktorých zdravotný stav to umožňuje.

V Trnavskom kraji zahynulo vlani na cestách 38 ľudí

December bol v roku 2020 jediným mesiacom, keď na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) nezahynul pri dopravných nehodách žiadny človek.

Župa distribuuje ochranné prostriedky do zariadení sociálnych služieb

Pol milióna jednorazových rúšok a ďalšie ochranné prostriedky dodáva v týchto dňoch do 108 zariadení sociálnych služieb Úrad Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Pohrebné auto zrazilo cyklistu. Neprežil

Nehoda sa stala medzi Telincami a Vrábľami.

Vráble zintenzívnia boj s pandémiou, majú veľa hospitalizovaných v Nitre

Radnica požiadala dobrovoľných hasičov, aby vydezinfikovali autobusové zastávky.

Polícia sa k sankciám za porušenie lockdownu v Nitre nevyjadruje

Kto nemá potrebné doklady, otočia ho a nevpustia do mesta.

Majiteľ pohrebníctva: Nárast úmrtí je taký veľký, aký si za 20 rokov praxe nepamätám

Ivan Fontáni, majiteľ pohrebných služieb Silencia v Martine potvrdil, že úmrtnosť za november a december vzrástla oproti minulému roku o 70%. Nie všetci sú však „covidoví zosnulí“. Chladiace boxy si musia prenajímať v okolitých obciach.

Už ste čítali?