Štvrtok, 21. január, 2021 | Meniny má VincentKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ Senica č. 22 - 2007/08 zo 6.3.2008

SPRÁVY RADY A VV ObFZ
1. Najbližšie zasadutie VV ObFZ Senica bude vo
štvrtok 20.3. o 16. h, predsedovia OK sa zúčastnia
od 17. h.
2. VV ObFZ Senica sa zaoberal žiadosťou FK Bor.
Sv. Jur ohľadom ich žiadosti aby FK dospelí mohol
hrávať v ÚHČ aj napriek tomu, že nemajú rozhodcu.
Žiadosti sa nevyhovuje.
3. VV ObFZ Senica sa zaoberal ospravedlnením
FK Hlboké zo žiackeho turnaja mladších žiakov.
Žiadosti sa vyhovuje.
4. VV ObFZ Senica sa zaoberal žiadosťou J. Slobodu
o zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov
ObFZ Senica. Žiadosti sa vyhovie až po úspešnom
absolvovaní podmienok na zaradenie.
5. Na návrh ŠTK a KR po doporučení VV ObFZ a
po schválení Radou budú mužstva, ktoré nemajú
rozhodcov do 6.4.2008 včítane, svoje domáce
stretnutia hrávať v sobotu v ÚHČ dorastu a dospelí.
6. Na návrh KR a po doporučení Rada ObFZ
schválila odmeny a nároky rozhodcov a delegátov
ObFZ Senica, ktoré sú platné od jarnej časti súťažného
ročníka 2007/08.MOdospelí: R - 595,-Sk,
AR - 452,-Sk. MO dorast: R - 250,-Sk, AR - 149,-Sk.
II. trieda dospelí:R- 500,-Sk, AR - 351,-Sk. II. trieda
dorast: R - 250,-Sk, AR - 149,-Sk. III. trieda dospelí:
R - 400,-Sk, AR - 250,-Sk. Žiaci: R - 202,-Sk, AR -
149,-Sk. DZ: 452,-Sk. Cestovné: 1R - 3,-Sk/km. 2R -
5,-Sk/km. 3R - 6,-Sk/km. DZ: 5,-Sk/km.
7. Členovia Rady na návrh KR a doporučení VV
schválili povinnosť FK MO starší žiaci, aby na domáce
stretnutia nadelegovali oddielových rozhodcov
z radov dorastencov. HR bude delegovaný
z ObFZ a AR1 a AR2 budú oddieloví. Povinnosťou
HR je mená AR uviesť v Zápise o stretnutí.
8. Od 13. apríla 2008 sú posunuté hracie časy
dospelí a dorast o 30 minút.
SPRÁVY ŠTK
9. ŠTK na základe podkladov od KR zverejňuje
FK, za ktoré nie je zaregistrovaný žiaden rozhodca:
Bor. Sv. Jur, Častkov, Čáčov, Hradište, Kátov,
Kunov, Kúty, Mor. Sv. Ján, Petr. Ves, Podbranč,
Rohov, Smrdáky, Šaštín, Stráže.
ŠTK schvaľuje
10. Žiadosť FK Skalica, Čáčov a Holíč a domáce
stretnutia nariaďuje odohrať podľa požiadaviek
FK.
11. Žiadosť B.Mikuláš a domáce stretnutia Prípravky
nariaďuje hrať v nedeľu o 10.30 h.
12. Žiadosť FK Holíč a stretnutia Prípravky nariaďuje
odohrať nasledovne: 18. kolo Holíč B - Lakš.
N. Ves 11.5. o 13. h., 20. kolo Holíč A - Radošovce
22.5. o 17. h.
13. Žiadosť FK Brodské a domáce stretnutia MO
ml. žiaci nariaďuje hrať v nedeľu o 10. h.
14. Žiadosť FK Čáčov a stretnutia MO st. žiaci 20.
kolo Čáčov - Radošovce nariaďuje odohrať 4.5. o
14.30 h.
15. Žiadosť Mor. Sv. Jána a domáce stretnutiaMO
dorast nariaďuje odohrať v sobotu - hrací čas podľa
požiadaviek.
16. Žiadosť FK Bor. Sv. Jura a domáce stretnutia
MO dor. nariaďuje hrať v sobotu v ÚHČ dor.
17. Žiadosť FK a stretnutia II. tr. dorast nariaďuje
odohrať v týchto termínoch a časoch: 14. kolo Hlboké
B - Vrádište 16.3. o 12.30 h, 14. kolo Smolinské
- Sekule 16.3. o 15. h, 15. kolo Sekule - Hlboké B 23.3.
o 12.30 h.
18. Žiadosť FK Lakš.N. Ves, Koválov a Š. Humence
a domáce stretnutia II. tr. dorast nariaďuje odohrať
v sobotu v ÚHČ dorastu.
19. Žiadosť FK Častkov a domáce stretnutia III. tr.
nariaďuje odohrať v sobotu v ÚHČ dospelí.
20. Žiadosť FK Čáčov a domáce stretnutia MO st.
žiaci nariaďuje odohrať o 10. h.
21. Žiadosť FK Hlboké a domáce stretnutiaMOst.
žiaci nariaďuje odohrať o 9.30 h.
22. Žiadosť FK čáčov a domáce stretnutiaMOdorast
nariaďuje hrať podľa požiadavky FK.
23. Žiadosť FK Petr. Ves a domáce stretnutia MO
dor. nariaďuje odohrať o 10.30 h.
24. ŠTK nariaďuje FKMOdorast Rybky a Oreské
a FK II. tr. dorast Pop. Močidlany domáce stretnutia
hrať 3 hodiny pred ÚHČ dospelí.
25. Pokuty - urgencia: Štefanov 300,- Sk pre
ObFZ a 500,- Sk pre Trnovec (ÚS č.12, čl.7 z
12.10.07). Štefanov 600,- Sk pre ObFZ a 500,- Sk
pre Unín (ÚS č.14, čl. 6 z 26.10.07). Štefanov 200,-
Sk pre ObFZ (ÚS č. 14, čl. 7 z 26.10.07). Štefanov
2000,- Sk pre ObFZ (ÚS č. 15, čl. 4 z 31.10.07).
Prietrž 200,- Sk pre ObFZ a 300,- Sk pre Dubovce
(ÚS č. 13, čl. 5 z 19.10.07). ŠTK nariaďuje pokuty
uhradiť bezpodmienečne do 13.3.08.
SPRÁVY KR A KD
26. Obsadenie dospelí: MO 16. kolo 15.3. o
14.30 h Šaštín - Brodské (R Španka, AR M. Mikúš
- del. Jediný), 16.3. o 15 h Kopčany - Letničie
(Hurbánek, Bednár - P. Mikuš), Holíč - Cerová
(Otočka, Daniš - Švec), Hlboké - Rybky (Pišoja,
Mlčúch - Holásek), Radošovce - Sekule (Tokoš -
Holič), Koválov - Pop. Močidlany (Lapoš, Martinovský
- Morávek), Dubovce - Unín (Petráš,
Karnoš - Koleňák), Š. Humence - Oreské (Zabadal,
Macháček - Kríž).
27. Obsadenie dorast:MO16. kolo 15.3. o 14.30 h
Mor. Sv. Ján - Petr. Ves (Karnoš, Tokoš), 12.30 h
Kopčany - Bor. Sv. Jur (Bednár, Hurbánek), Prietrž
- Rybky (Bilka), Jablonica - Trnovec (Španka),
Mokrý Háj - Unín (Daniš, Otočka) Rovensko -
Oreské (M. Mikúš), II. trieda 14. kolo 16.3. o 12.30 h
Hlboké B - Vrádište (Mlčúch, Pišoja), o 15 h Smolinské
- Sekule (Polakovič).
28. Obsadenie žiaci: II. tr. starší 16. kolo 15.3. o
14.30 h Prietrž - Letničie (Prelec), Rovensko - Pop.
Močidlany (Bednár), Koválov - Sobotište (Lapoš),
Jablonica - Š. Humence (Daniš).
29. Nominačné listiny rozhodcov - 1. skupina:
Juraj Drúžek, Milan Hurbánek, Ján Lapoš, Miroslav
Mlčúch, Jozef Otočka, Štefan Petráš, Petr Pišoja,
Peter Prelec, Rastislav Španka, Peter Tokoš,
Dušan Zabadal.
2. skupina: Marián Bednár, Vladimír Bilka, Ladislav
Cabadaj, Štefan Daniš, Pavol Dzindzík st.,
Pavol Dzindzík ml., Dung Trinh, Ivan Karnoš,
Jozef Macháček, Peter Martinovský, Miroslav
Mikúš, Radovan Pekarovič, Branislav Polakovič,
Miroslav Rehák, Andrej Zajíc. Silne vytlačení
rozhodcovia budú obsadzovaní až po absolvovaní
seminára.
30. Nominačná listina DZ: Jozef Holásek, Pavol
Holič, Peter Jediný, Anton Koleňák, Dušan Koníček,
Milan Machlica, Peter Mikuš, Emil Morávek,
Jaroslav Kríž, Tibor Švec, Radovan Valla. Delegáti
budú obsadzovaní až na základe absolvovania
seminára.
31. - 32. Vo štvrtok 13.3. o 16.30 h sa v budove
ObFZ Senica uskutoční seminár delegátov zväzu
ObFZ Senica, ktorý bude zároveň aj náhradným
seminárom pre rozhodcov. Môžu sa ho zúčastniť
aj noví adepti na funkciu rozhodcu.
SPRÁVY DK
33. Podľžnosti voči ObFZ Senica: R J. Drúžek
100,- Sk (ÚS č. 15, čl. 20), R P. Prelec 100,- Sk (ÚS č.
16, čl. 16).
34. Zmena trestu: David Riška 821008, Smolinské,
2SP, Ľubomír Čelústka 730626, Letničie,
1SP, obaja od 6.3.08 do 30.6.08.
35. Zastavenie činnosti: DK na návrh ŠTK dňom
15.11.07 zastavuje činnosť FK Štefanov.
36. Za neospravedlnenú neúčasť na halovom
futbalovom turnaji 28.2.08 podľa propozícií udeľuje
FK Kúty ml. žiaci pokutu 500,-Sk. Termín
splatnosti 20.3.08.
37. Zastavenie činnosti R R. Pekarovič - pretrváva
do vyrovnania podľžnosti voči ObFZ
SPRÁVY TMK
38. Žiadame absolventov trénerskeho kurzu,
ktorí tento končili v januári 2008, aby si po vyzvaní
prevzatia preukazov priniesli so sebou 2 fotografie
rozmerov 2 x 2.5 cm).
SPRÁVY KM a ŠF
39. V ŠH RSMS v Senici sa 26.2. uskutočnil halový
futbalový turnaj st. žiakov. Vyhral Slovan Šaštín
pred Š. Humencami, Sekulami a Výberom ObFZ
Senica. Najlepším hráčom bol vyhodnotený Patrik
Václavek zo Š. Humeniec, najlepším strelcom
Tomáš Polák z Čárov.
Turnaj ml. žiakov sa hral 28.2. Vyhrala Senica A
pred Skalicou, Brodským a Čáčovom. Najlepším
hráčom bol vyhodnotený Vladimír Daniel z Brodského,
najlepším strelcom Denis Kollár z Čárov.
SEKRETARIÁT ObFZ
40. FK Bor. Sv. Jur oznamuje, že po uskutočnení
VČS boli do funkcií zvolení títo funkcionári: Denisa
Hájková (predseda), Miroslav Smolár (podpredseda),
Jozef Kadlic (tajomník), ktorí sú aj
štatutárnymi zástupcami FK.
41. Na sekretariáte ObFZ Senica je možné zakúpiť
„Zakladač na registračné preukazy“. Cena za
jeden kus 100,- Sk.
l Poučenie: Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa môžete
odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia
alebo zverejnenia vÚS.
JOZEFROSA

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 2. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 3. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 4. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 10. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 1. Hygge ako životný štýl
 2. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 5. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 6. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 7. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 8. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 9. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 10. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 33 711
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 32 648
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 13 914
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 10 244
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 10 180
 6. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 591
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 885
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 678
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 595
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom? 4 622
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Ilustračné foto.

V priebehu týždňa urobili policajti v Trnavskom kraji viac ako 3400 dychových skúšok.

11 h

Celkový počet doteraz ukončených laboratórnych PCR testov na Slovensku je viac ako 1,6 milióna.

11 h
Ilustračné foto

Svoj zdravotný stav treba sledovať aj pri miernych klinických príznakoch.

11 h

Počas stredy v piatich odberových miest v Malackách vykonali 2556 testov.

11 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Hudečková je hlavnou odborníčkou na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva.

13 h

Nahnevaní bežkári sa už obrátili listom aj na vedenie obce Králiky, aby začalo konať.

12 h

Muža našli už bez známok života.

18 h

Prírodná pamiatka očarí v každom ročnom období.

20. jan

Už ste čítali?