Pondelok, 26. september, 2022 | Meniny má Edita

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ Senica č. 22 - 2007/08 zo 6.3.2008

SPRÁVY RADY A VV ObFZ
1. Najbližšie zasadutie VV ObFZ Senica bude vo
štvrtok 20.3. o 16. h, predsedovia OK sa zúčastnia
od 17. h.
2. VV ObFZ Senica sa zaoberal žiadosťou FK Bor.
Sv. Jur ohľadom ich žiadosti aby FK dospelí mohol
hrávať v ÚHČ aj napriek tomu, že nemajú rozhodcu.
Žiadosti sa nevyhovuje.
3. VV ObFZ Senica sa zaoberal ospravedlnením
FK Hlboké zo žiackeho turnaja mladších žiakov.
Žiadosti sa vyhovuje.
4. VV ObFZ Senica sa zaoberal žiadosťou J. Slobodu
o zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov
ObFZ Senica. Žiadosti sa vyhovie až po úspešnom
absolvovaní podmienok na zaradenie.
5. Na návrh ŠTK a KR po doporučení VV ObFZ a
po schválení Radou budú mužstva, ktoré nemajú
rozhodcov do 6.4.2008 včítane, svoje domáce
stretnutia hrávať v sobotu v ÚHČ dorastu a dospelí.
6. Na návrh KR a po doporučení Rada ObFZ
schválila odmeny a nároky rozhodcov a delegátov
ObFZ Senica, ktoré sú platné od jarnej časti súťažného
ročníka 2007/08.MOdospelí: R - 595,-Sk,
AR - 452,-Sk. MO dorast: R - 250,-Sk, AR - 149,-Sk.
II. trieda dospelí:R- 500,-Sk, AR - 351,-Sk. II. trieda
dorast: R - 250,-Sk, AR - 149,-Sk. III. trieda dospelí:
R - 400,-Sk, AR - 250,-Sk. Žiaci: R - 202,-Sk, AR -
149,-Sk. DZ: 452,-Sk. Cestovné: 1R - 3,-Sk/km. 2R -
5,-Sk/km. 3R - 6,-Sk/km. DZ: 5,-Sk/km.
7. Členovia Rady na návrh KR a doporučení VV
schválili povinnosť FK MO starší žiaci, aby na domáce
stretnutia nadelegovali oddielových rozhodcov
z radov dorastencov. HR bude delegovaný
z ObFZ a AR1 a AR2 budú oddieloví. Povinnosťou
HR je mená AR uviesť v Zápise o stretnutí.
8. Od 13. apríla 2008 sú posunuté hracie časy
dospelí a dorast o 30 minút.
SPRÁVY ŠTK
9. ŠTK na základe podkladov od KR zverejňuje
FK, za ktoré nie je zaregistrovaný žiaden rozhodca:
Bor. Sv. Jur, Častkov, Čáčov, Hradište, Kátov,
Kunov, Kúty, Mor. Sv. Ján, Petr. Ves, Podbranč,
Rohov, Smrdáky, Šaštín, Stráže.
ŠTK schvaľuje
10. Žiadosť FK Skalica, Čáčov a Holíč a domáce
stretnutia nariaďuje odohrať podľa požiadaviek
FK.
11. Žiadosť B.Mikuláš a domáce stretnutia Prípravky
nariaďuje hrať v nedeľu o 10.30 h.
12. Žiadosť FK Holíč a stretnutia Prípravky nariaďuje
odohrať nasledovne: 18. kolo Holíč B - Lakš.
N. Ves 11.5. o 13. h., 20. kolo Holíč A - Radošovce
22.5. o 17. h.
13. Žiadosť FK Brodské a domáce stretnutia MO
ml. žiaci nariaďuje hrať v nedeľu o 10. h.
14. Žiadosť FK Čáčov a stretnutia MO st. žiaci 20.
kolo Čáčov - Radošovce nariaďuje odohrať 4.5. o
14.30 h.
15. Žiadosť Mor. Sv. Jána a domáce stretnutiaMO
dorast nariaďuje odohrať v sobotu - hrací čas podľa
požiadaviek.
16. Žiadosť FK Bor. Sv. Jura a domáce stretnutia
MO dor. nariaďuje hrať v sobotu v ÚHČ dor.
17. Žiadosť FK a stretnutia II. tr. dorast nariaďuje
odohrať v týchto termínoch a časoch: 14. kolo Hlboké
B - Vrádište 16.3. o 12.30 h, 14. kolo Smolinské
- Sekule 16.3. o 15. h, 15. kolo Sekule - Hlboké B 23.3.
o 12.30 h.
18. Žiadosť FK Lakš.N. Ves, Koválov a Š. Humence
a domáce stretnutia II. tr. dorast nariaďuje odohrať
v sobotu v ÚHČ dorastu.
19. Žiadosť FK Častkov a domáce stretnutia III. tr.
nariaďuje odohrať v sobotu v ÚHČ dospelí.
20. Žiadosť FK Čáčov a domáce stretnutia MO st.
žiaci nariaďuje odohrať o 10. h.
21. Žiadosť FK Hlboké a domáce stretnutiaMOst.
žiaci nariaďuje odohrať o 9.30 h.
22. Žiadosť FK čáčov a domáce stretnutiaMOdorast
nariaďuje hrať podľa požiadavky FK.
23. Žiadosť FK Petr. Ves a domáce stretnutia MO
dor. nariaďuje odohrať o 10.30 h.
24. ŠTK nariaďuje FKMOdorast Rybky a Oreské
a FK II. tr. dorast Pop. Močidlany domáce stretnutia
hrať 3 hodiny pred ÚHČ dospelí.
25. Pokuty - urgencia: Štefanov 300,- Sk pre
ObFZ a 500,- Sk pre Trnovec (ÚS č.12, čl.7 z
12.10.07). Štefanov 600,- Sk pre ObFZ a 500,- Sk
pre Unín (ÚS č.14, čl. 6 z 26.10.07). Štefanov 200,-
Sk pre ObFZ (ÚS č. 14, čl. 7 z 26.10.07). Štefanov
2000,- Sk pre ObFZ (ÚS č. 15, čl. 4 z 31.10.07).
Prietrž 200,- Sk pre ObFZ a 300,- Sk pre Dubovce
(ÚS č. 13, čl. 5 z 19.10.07). ŠTK nariaďuje pokuty
uhradiť bezpodmienečne do 13.3.08.
SPRÁVY KR A KD
26. Obsadenie dospelí: MO 16. kolo 15.3. o
14.30 h Šaštín - Brodské (R Španka, AR M. Mikúš
- del. Jediný), 16.3. o 15 h Kopčany - Letničie
(Hurbánek, Bednár - P. Mikuš), Holíč - Cerová
(Otočka, Daniš - Švec), Hlboké - Rybky (Pišoja,
Mlčúch - Holásek), Radošovce - Sekule (Tokoš -
Holič), Koválov - Pop. Močidlany (Lapoš, Martinovský
- Morávek), Dubovce - Unín (Petráš,
Karnoš - Koleňák), Š. Humence - Oreské (Zabadal,
Macháček - Kríž).
27. Obsadenie dorast:MO16. kolo 15.3. o 14.30 h
Mor. Sv. Ján - Petr. Ves (Karnoš, Tokoš), 12.30 h
Kopčany - Bor. Sv. Jur (Bednár, Hurbánek), Prietrž
- Rybky (Bilka), Jablonica - Trnovec (Španka),
Mokrý Háj - Unín (Daniš, Otočka) Rovensko -
Oreské (M. Mikúš), II. trieda 14. kolo 16.3. o 12.30 h
Hlboké B - Vrádište (Mlčúch, Pišoja), o 15 h Smolinské
- Sekule (Polakovič).
28. Obsadenie žiaci: II. tr. starší 16. kolo 15.3. o
14.30 h Prietrž - Letničie (Prelec), Rovensko - Pop.
Močidlany (Bednár), Koválov - Sobotište (Lapoš),
Jablonica - Š. Humence (Daniš).
29. Nominačné listiny rozhodcov - 1. skupina:
Juraj Drúžek, Milan Hurbánek, Ján Lapoš, Miroslav
Mlčúch, Jozef Otočka, Štefan Petráš, Petr Pišoja,
Peter Prelec, Rastislav Španka, Peter Tokoš,
Dušan Zabadal.
2. skupina: Marián Bednár, Vladimír Bilka, Ladislav
Cabadaj, Štefan Daniš, Pavol Dzindzík st.,
Pavol Dzindzík ml., Dung Trinh, Ivan Karnoš,
Jozef Macháček, Peter Martinovský, Miroslav
Mikúš, Radovan Pekarovič, Branislav Polakovič,
Miroslav Rehák, Andrej Zajíc. Silne vytlačení
rozhodcovia budú obsadzovaní až po absolvovaní
seminára.
30. Nominačná listina DZ: Jozef Holásek, Pavol
Holič, Peter Jediný, Anton Koleňák, Dušan Koníček,
Milan Machlica, Peter Mikuš, Emil Morávek,
Jaroslav Kríž, Tibor Švec, Radovan Valla. Delegáti
budú obsadzovaní až na základe absolvovania
seminára.
31. - 32. Vo štvrtok 13.3. o 16.30 h sa v budove
ObFZ Senica uskutoční seminár delegátov zväzu
ObFZ Senica, ktorý bude zároveň aj náhradným
seminárom pre rozhodcov. Môžu sa ho zúčastniť
aj noví adepti na funkciu rozhodcu.
SPRÁVY DK
33. Podľžnosti voči ObFZ Senica: R J. Drúžek
100,- Sk (ÚS č. 15, čl. 20), R P. Prelec 100,- Sk (ÚS č.
16, čl. 16).
34. Zmena trestu: David Riška 821008, Smolinské,
2SP, Ľubomír Čelústka 730626, Letničie,
1SP, obaja od 6.3.08 do 30.6.08.
35. Zastavenie činnosti: DK na návrh ŠTK dňom
15.11.07 zastavuje činnosť FK Štefanov.
36. Za neospravedlnenú neúčasť na halovom
futbalovom turnaji 28.2.08 podľa propozícií udeľuje
FK Kúty ml. žiaci pokutu 500,-Sk. Termín
splatnosti 20.3.08.
37. Zastavenie činnosti R R. Pekarovič - pretrváva
do vyrovnania podľžnosti voči ObFZ
SPRÁVY TMK
38. Žiadame absolventov trénerskeho kurzu,
ktorí tento končili v januári 2008, aby si po vyzvaní
prevzatia preukazov priniesli so sebou 2 fotografie
rozmerov 2 x 2.5 cm).
SPRÁVY KM a ŠF
39. V ŠH RSMS v Senici sa 26.2. uskutočnil halový
futbalový turnaj st. žiakov. Vyhral Slovan Šaštín
pred Š. Humencami, Sekulami a Výberom ObFZ
Senica. Najlepším hráčom bol vyhodnotený Patrik
Václavek zo Š. Humeniec, najlepším strelcom
Tomáš Polák z Čárov.
Turnaj ml. žiakov sa hral 28.2. Vyhrala Senica A
pred Skalicou, Brodským a Čáčovom. Najlepším
hráčom bol vyhodnotený Vladimír Daniel z Brodského,
najlepším strelcom Denis Kollár z Čárov.
SEKRETARIÁT ObFZ
40. FK Bor. Sv. Jur oznamuje, že po uskutočnení
VČS boli do funkcií zvolení títo funkcionári: Denisa
Hájková (predseda), Miroslav Smolár (podpredseda),
Jozef Kadlic (tajomník), ktorí sú aj
štatutárnymi zástupcami FK.
41. Na sekretariáte ObFZ Senica je možné zakúpiť
„Zakladač na registračné preukazy“. Cena za
jeden kus 100,- Sk.
l Poučenie: Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa môžete
odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia
alebo zverejnenia vÚS.
JOZEFROSA

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike
 2. Zákazníci OMV môžu vrátiť prírode kúsok lesa
 3. Šliapnuť do pedálov – a ide sa na to!
 4. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 5. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 6. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME
 7. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 8. Sledujte príjem živín u starých rodičov
 1. J&T BANKA upriamuje pozornosť na ochranu morských ekosystémov
 2. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 3. Spolu tvoríme inkluzívne susedstvá
 4. Zákazníci OMV môžu vrátiť prírode kúsok lesa
 5. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 6. Industriálna Spilka Offices je súčasťou Týždňa zelených budov
 7. Hagyari: Som pripravený intenzívne a tvrdo pracovať
 8. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 12 484
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 10 415
 3. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 842
 4. Najradšej by ste pri čítaní správ odleteli preč? 3 448
 5. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 3 354
 6. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 317
 7. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 1 834
 8. Viete, ktorá je najvzácnejšia komodita? Budete prekvapení! 1 749

Blogy SME

 1. Veronika Michalčíková: Španielska Andalúzia (2): Hollywood v púšti
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny?
 3. Andrej Csino: Prax Dr. Schamana 17 / Mier
 4. Ľubomír Belák: Slovensko vyhlásilo vojnu? Komu?
 5. Martin Kiňo: RODINNÉ FIRMY: Najvýhodnejšou formou pre rodinný holding je s.r.o. alebo a.s. (3. časť)
 6. Jozef Bednár: Prečo súčasný riaditeľ TANAPu neuvádza vo svojom životopise všetko úplne a pravdivo?
 7. Miroslav Daniš: Mráz prichádza z Kremľa (a u nás zo Súmračnej) - II
 8. Café Európa: Správa o stave Európskej únie 2022
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 243
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 572
 3. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 6 269
 4. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 275
 5. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 4 944
 6. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 572
 7. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 3 963
 8. Ján Valchár: Denacifikované kormorány a úspešná ruská protidefenzíva 3 435
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
 8. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Tréner MFK Skalica Juraj Jarábek

V tabuľke majú Záhoráci až šesť remíz. Šance si vytvárajú, no nepremieňajú ich.


5 h

Osobná doprava dnes patrí k bežnému štandardu, vozíme sa do práce, na nákupy, dovolenky, za koníčkami.


(PR) 9 h
Dávid Pogran - Šibenica

V Holíči sa uskutočnilo prvé známe archeologické skúmanie murovanej šibenice na Slovensku.


TASR 10 h

Minulý rok sa do súťaže zapojilo 60 autorov a z viac ako 100 fotografií vybrala najlepšie diela odborná porota aj verejnosť.


TASR 12 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Interiér je vybavený z veľkej časti vecami, ktoré majú viac ako 50 rokov.


25. sep

Na trase nedávno skončilo auto, zranilo cyklistov.


25. sep

Len sedem gólov v prvých štyroch kolách? Najmenej od roku 2013.


25. sep

Obyvatelia miestnej komunity nedovolili hliadke odísť. Postavili sa pred služobné auto a niektorí trieskali do kapoty. Tvrdili, že oheň založili kvôli romantike.


25. sep

Blogy SME

 1. Veronika Michalčíková: Španielska Andalúzia (2): Hollywood v púšti
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny?
 3. Andrej Csino: Prax Dr. Schamana 17 / Mier
 4. Ľubomír Belák: Slovensko vyhlásilo vojnu? Komu?
 5. Martin Kiňo: RODINNÉ FIRMY: Najvýhodnejšou formou pre rodinný holding je s.r.o. alebo a.s. (3. časť)
 6. Jozef Bednár: Prečo súčasný riaditeľ TANAPu neuvádza vo svojom životopise všetko úplne a pravdivo?
 7. Miroslav Daniš: Mráz prichádza z Kremľa (a u nás zo Súmračnej) - II
 8. Café Európa: Správa o stave Európskej únie 2022
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 243
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 572
 3. Martin Majzlan: Pamír, miesto kde som zanechal kus svojho srdca (+Video) 6 269
 4. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 275
 5. Milan Removčík: Vlakom do Splitu. 4 944
 6. Tereza Krajčová: Grécke Atény 2/4 - Majestátny Acropolis, antická atmosféra v Agore a stopy Rimanov 4 572
 7. Miroslav Lukáč: Viete že ruský trpaslík je najväčší na svete, ruské hodinky najrýchlejšie a Červená armáda nie je krvavočervená, ale ružová? 3 963
 8. Ján Valchár: Denacifikované kormorány a úspešná ruská protidefenzíva 3 435
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
 8. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu