Sobota, 4. február, 2023 | Meniny má Veronika

V Holíči vyhlásili najlepších športovcov

Mesto Holíč pozná svojich
najlepších športovcov roka
2007.Vduchu doterajších
tradícií sa i tohto roku uskutočnilo
vyhlásenie a ocenenie
najúspešnejších jednotlivcov,
trénerov i kolektívov.
Ich mená spoznala verejnosť na
slávnostnom podujatí v holíčskom
dome kultúry v piatok 22.
februára. Návrhy športových
klubov, škôl a telovýchovných
jednôt na ocenenia jednotlivých
športovcov, reprezentujúcich
niektorý z klubov či organizácií
pôsobiacich v Holíči, po prerokovaní
a na základe stanovených
kritérií schválila komisia mestského
zastupiteľstva pre školstvo,
kultúru a šport. Na základe
dosiahnutých výsledkov či dlhoročnej
práce s mládežou v uplynulom
roku boli, podobne ako v
minulosti, udelené ocenenia a
odovzdané vecné ceny jednotlivcom
i športovým kolektívom.
V úvode podujatia podpredsedníčka
komisie školstva, kultúry
a športu Renáta Studeničová
privítala predstaviteľov Mesta,
viceprimátora Rastislava Caletku,
prednostku MsÚ Janu Jurkovičovú
a poslancov MsZ v Holíči.
R. Caletka i R. Studeničová vo
svojich príhovoroch ocenili úsilie,
talent i výkony ocenených
športovcov, poďakovali im za dosiahnuté
úspechy i vzornú reprezentáciu
a vyjadrili presvedčenie,
že aj v budúcnosti nielen
oni, ale i ďalší športovci nášho
mesta budú rovnako skvele reprezentovať
školu, športový klub
i mesto.
Vedúca oddelenia kultúry a
športu Hana Galková, ktorá moderátorsky
podujatím sprevádzala,
krátkou charakteristikou potom
postupne predstavila najúspešnejších
Holíčanov, ktorí za
dosiahnuté minuloročné výsledky
získali titul športovec roka a
zapísali sa do Pamätnej knihy
mesta Holíč.
Odovzdané boli aj verejné
uznania Mesta Holíč piatim
športovcom, ktorí síce nie sú
členmi žiadneho z holíčskych
klubov, ale dosahujú výborné výsledky
na domácich i zahraničných
podujatiach a vzorne reprezentujú
svoje mesto.
Je viac ako symbolické, že niektoré
ocenenia prišiel najúspešnejším
športovcom mesta osobne
odovzdať aj poslanec a člen
odbornej komisie mestského zastupiteľstva
Viliam Bystrický,
aktívny športovec a dlhoročný
vynikajúci tréner, ktorý pred
rokmi priviedol k úspechom celok
ženského futbalového tímu
Slávie Holíč.
Atmosféru tohtoročného slávnostného
podvečera v porovnaní
s predošlými rokmi obohatilo
niekoľko nových prvkov. Celý
program, výborne organizačne
pripravený oddelením kultúry a
športu, podfarbovala príjemná
hudba, čítané stručné charakteristiky
dopĺňali na plátne premietané
fotografie menovaných
jednotlivcov i kolektívov.
Program v závere spestrili vystúpenia
tanečníčok orientálnych
tancov skupiny Tarana z CVČ
Holíč a členov CFBreakers z Holíča.
Oficiálnu časť vystriedala po
jej skončení záverečná slávnostná
recepcia s prípitkom zástupcu
primátora i ochutnávkou torty
pripravenou zvlášť pre túto príležitosť
žiakmi holíčskeho Stredného
odborného učilišťa.
Kategórii žiaci
Dušan Flux - reprezentoval ZŠ na Školskej ul. v
Holíči v atletike a basketbale. Po víťazstvách
družstiev v okresnom i regionálnom kole prispel v
krajskom kole k 2. miestu v basketbale a k 6. miestu
v atletike. V skoku do výšky vyhral školské i
krajské kolo žiakov ZŠ a v celoslovenskom finále
bol piaty.
Dominik Oborný - žiak ZŠ Školská, člen AK Junior
Holíč. Na Stredoeurópskych hrách žiakov v Brne
bol druhý v skoku do diaľky v kat. 13 - ročných. Na
M- Západoslovenskej oblasti (kraj TN, TT, NR) ml.
žiakov vyhral skok do výšky a trikrát bol druhý.
Marek Oravec - žiak ZŠ na Bernolákovej ul. Člen
ŠŠS a ŠSK Beta 77. Je víťazom Krajskej školskej
streleckej ligy a majstrom (KŠSL) TT kraja v streľbe
zo vzduchovej pušky Slávia. Na školskýchM- Slovenska
obsadil 2. miesto.
Dominika Vymyslická - žiačka ZŠ na Bernolákovej
ul. Členka ŠŠS a ŠSK Beta 77. Na školských M -
SR bola piata v streľbe zo vzduchovky. JeM- SR v
streľbe z ľubovoľnej vzduchovky, víťazkou všetkých
štyroch kôl i celkovou víťazkou KŠSL v kategórii
starších žiačok i družstiev.
Juniori a dospelí
Michaela Bíliková - členka ŠSK BETA 77 jeM- TT
kraja junioriek v troch streleckých disciplínach.
Na M - SR v streľbe zo vzduchovk bola šiesta, v
malokalibrovke získala titul.
Michal Ďurkáč - študent SOŠ Holíč, člen AK Junior
Holíč. M - SR juniorov v skoku do výšky (206
cm) i majster TT - kraja. V súťaži Olympijské nádeje
do 19 rokov si vytvoril osobný rekord 210 cm.
Školu reprezentuje aj v basketbale a volejbale.
Róbert Chorvát - člen AK Junior Holíč. Je juniorský
reprezentant SR vo vrhu guľou. Stredoškolský
M - SR, na M - SR juniorov získal bronz.
Daniel Chrenka - basketbalista BO MŠK Holíč. V
6 - tich zápasoch nastrieľal 76 bodov. Je vodcovský
typ, spoluhráčov motivuje k lepším výkonom.
Silvia Koblišková - členka AK Junior Holíč. Je
dvojnásobnouM- SR v najťažších disciplínách. V
päťboji v hale a sedemboji vonku. Získala bronz
na M - SR SŠ v skoku do výšky i v hode oštepom
na M - SR dospelých.
Milan Morava - člen Letecko-modelárskeho
klubu Holíč. Leteckému modelárstvu sa venuje
vyše 30 rokov. Venuje sa rádiom riadených modelov
vetroňov a RC modelov s elektrickým pohonom.
V r. 2007 vyhral seriálové súťažeM- SR kat.
F5J v Žiline, Malackách a v Holíči, druhý bol naMSR
kategórie F5J i na M - SR kat. F5J 400.
Tibor Mráz - člen AK Junior Holíč. Reprezentant
SR do 22 rokov v hode diskom. NaM- SR juniorov
získal striebro, naM- SR dospelých získal bronz.
V súťaži Grand Prix Slovensko skončil druhý.
Mário Nagy - člen ŠSK Beta 77. JeM- TT kraja dorastu
v šiestich disciplínách. Na školskýchM- SR
zo vzduchovky bol štvrtý, na M - SR z malokalibrovky
piaty. VNLMa Lige talentovanej mládeže 6
x vyhral, 5 x bol druhý a 9 x tretí.
Peter Šúrek - člen ŠSK Beta 77. Je M - TT kraja v
streľbe zo vzduchovky. V celoslovenských súťažiach
Extraliga, 1. SSL a Lige talentovanej mládeže
s veľmi dobrými výsledkami. NaM- SR v streľbe
zo vzduchovky bol piaty a naM- SR v streľbe z
guľových zbraní šiesty.
Tomáš Vymyslický - člen ŠSK Beta 77. Je M - TT
kraja kadetov v streľbe z malokalibrovky. V celoslovenských
súťažiach Extraliga, 1. SSL a Lige talentovanej
mládeže s veľmi dobrými výsledkami.
Na M - SR v streľbe z guľových zbraní bo piaty.
Kategóra tréneri
Dušan Chanečka - je aktívnym trénerom AK Junior.
Jeho zverenec Michal Ďurkáč sa stal M - SR
juniorov v skoku do výšky a Silvia Koblišková
dvojnásobnou majsterkou Slovenska žien vo
viacbojoch. Pôsobí na ZŠ Školská Holíč, kde dlhodobo
aktívne rozvíja športovú činnosť žiakov
najmä v oblastiach atletiky a basketbalu.
Rudolf Roučka - stál u zrodu AK Junior Holíč,
ktorého je v súčasnosti predsedom. Trénerom je
od roku 1963 a náplňou jeho práce sú deti a mládež.
Jeho zverenci dosahujú popredné umiestnenia
v rámci SR a Zs. oblasti. Vychoval reprezentantov
SR, Váňovú, Palkoviča, Matúša a v súčasnosti
je to Tibor Mráz. V súťaži Grand Prix získal
Štefan Gažo 2. miesto medzi juniormi a Jakub
Chocholáček vyhral medz. preteky v Poľsku.
Dušan Sprušanský - je cvičiteľ turistiky mládeže,
metodiky táborníckych aktivít a vedúci vodnej
turistiky Klubu turistov Holíč. Patrí k cieľavedomým
cvičiteľom a organizátorom činností.
Výchovný proces spája s aktívnou a pravidelnou
frekvenciou telovýchovnej a turistickej práce v
Dome turistiky. Plne uplatňuje rôzne formy športu
pre všetkých občanov, je iniciatívny a hľadá
spôsob uplatnenia turistiky v živote mesta.
Milan Vymyslický - dlhoročný tréner ŠŠS pri ZŠ
Bernolákova so zameraním na športovú streľbu.
V roku 2007 zvíťazili jeho zverenci vo všetkých
kategóriách krajského kola M - ZŠ v streľbe zo
vzduchovej pušky a naM- SR žiakov ZŠ získali titul
družstiev a 2. i 5. miesto jednotlivcov. V štyroch
kolách KSL nenašli žiaci zo ZŠ Bernolákova
premožiteľa a stali sa celkovými víťazmi súťaže.
Objav roka
Matúš Bubeník - basketbalista BO MŠK Holíč. Je
najužitočnejším hráčom s priemerom 11 získaných
lôpt za zápas, v 6 - tich zápasov nastrieľal 81
bodov. Vybojoval si návrh na ocenenie najužitočnejší
hráč družstva.
Adam Lukačovič - člen AK Junior Holíč. Pohybovo
nadaný športovec. Patril k oporám družstva
ml. žiakov v súťaži Zs. oblasti, kde zvíťazil v behu
na 60 m prekážok.
Športový kolektív
Strelecké družstvo dievčat ŠŠS - (Dominika
Vymyslická, Adéla Joríková, Adriana Švondrová)
pri ZŠ na Bernolákova ul. Vyhrali Krajskú školskú
streleckú ligu, M - ZŠ TT - kraja, boli piate na M -
SR žiakov Zš v streľbe zo vzduchovky.
Strelecké družstvo dievčat ŠŠS - (Marek Oravec,
Eduard Pelikán, Mário Nagy) pri ZŠ na Bernolákova
ul. Vyhrali M - SR i školské M - SR, M - TT
kraja ZŠ, ako aj KŠSL. Družstvá dievčat i chlapcov
sa veľkou mierou pričinili o zisk 2. miesta ŠŠS v
hodnotení ŠŠS v rámci Slovenska.
Atléti, ZŠ Školská ul. - Michal Ďurišin, Vladimír
Kňaze, Milan Malík, Ladislav Daniel, Dušan Flux,
Patrik Vrobel, Richard Juriga, Martin Pániček,
Dominik Oborný, Dominik Pavka, Miroslav Malík,
Michal Flux, Peter Baláž.
Basketbal, ZŠ Školská ul. - Radovan Kovárik, Michal
Ďurišin, Vladimír Kňaze, Jozef Malík, Milan
Malík, Ladislav Daniel, Dušan Flux, Patrik Vrobel,
Miroslav Malík, Miroslav Daniel.
Silový päťboja SOU Holíč - Peter Stašek, Ján
Sláma, Lukáš Maďara, Peter Šenigla a Branislav
Kozánek. Na celoštátnej Olympiáde SŠ Gaudeamus
Igitur získalo bronz. Vyhralo oblastné kolo,
bolo druhé na Župnej olympiáde.
Hostia - športovci
Ktorí nie sú členmi domácich športových klubov
ale sú Holíčania a v športe, ktorý vykonávajú, dosahujú
vynikajúce športové výsledky.
Monika Čulenová - dorastenecká reprezentantka
SR v karate. Začínala v klube Goju ryu Holíč,
teraz členka Hanko kai karate klubu Senica.
Peter Dermek - dorastenecký reprezentant SR
v karate. Začínal v klube Goju ryu Holíč, teraz
člen Hanko kai karate klubu Senica.
Tomáš Masaryk - reprezentant SR v tenise na
vozíčku. V r. 2007 hral na 7 turnajoch Československej
tour.
Róbert Šara - jazdec klubu Okr Holíč, súťažil vo
farbách Žrebčína Kobylany. V roku 2007 zo 75 dostihov
16 zlatých, 7 strieborných a 14 bronzových
medailí. Získal titul Šampión amatérov SR za rok
2007 a titul Šampión žiakov v ČR.
Miroslav Zálešák - hokejista HK 36 Skalica.
Hral šesť sezón v zámorí, v NHL nastúpil za San
Jose Sharks. V Európe hral za Třinec, Nitru, Litvínov
a Södertälje.(LAK)

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 3. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 4. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 5. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 6. Dodajte vašej pokožke šťavu
 7. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 8. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 1. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 2. Tím súťažného kvízu Riskuj! vyráža za fanúšikmi do Košíc
 3. Viete, kto je Najzamestnávateľ vo finančných službách?
 4. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 5. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 8. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 12 342
 2. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 5 955
 3. Dodajte vašej pokožke šťavu 2 956
 4. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 2 212
 5. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 1 797
 6. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 777
 7. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 1 325
 8. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 084

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Heger a iní alfa samci
 2. Ľuboš Vodička: Slovenské hrady: Ostrý Kameň
 3. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq
 4. Anton Kovalčík: Ako sa nerobí štátny prevrat.
 5. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete
 6. Matej Nagy: Dúbravský mesačník 3
 7. Jozef Stasík: Ovplyvnia medvede budúce voľby?
 8. Adam Austera: Stáva sa Paramount konkurentom Netflixu?
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 665
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 4 589
 3. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 4 029
 4. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 343
 5. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 190
 6. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 3 097
 7. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 2 749
 8. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 596
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 3. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

MY | TOP správy z regiónov

Pozrite si výber TOP správ z regiónov.


2 h
Historik Richard Drška.

Maily sú podľa neho zlá choroba dnešnej doby.


19 h

Spoločným cieľom je sfunkčniť radu tak, aby mohla rozhodovať o tom, ktoré projekty budú spolufinancované z nových eurofondov.


TASR 23 h

Policajti podrobili dychovej skúške na alkohol na cestách kraja viac ako 180.000 vodičov.


TASR 23 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Věra Tepličková: Heger a iní alfa samci
 2. Ľuboš Vodička: Slovenské hrady: Ostrý Kameň
 3. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq
 4. Anton Kovalčík: Ako sa nerobí štátny prevrat.
 5. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete
 6. Matej Nagy: Dúbravský mesačník 3
 7. Jozef Stasík: Ovplyvnia medvede budúce voľby?
 8. Adam Austera: Stáva sa Paramount konkurentom Netflixu?
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 665
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 4 589
 3. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 4 029
 4. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 343
 5. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 190
 6. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 3 097
 7. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 2 749
 8. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 596
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 3. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu