Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

V Holíči vyhlásili najlepších športovcov

Mesto Holíč pozná svojich
najlepších športovcov roka
2007.Vduchu doterajších
tradícií sa i tohto roku uskutočnilo
vyhlásenie a ocenenie
najúspešnejších jednotlivcov,
trénerov i kolektívov.
Ich mená spoznala verejnosť na
slávnostnom podujatí v holíčskom
dome kultúry v piatok 22.
februára. Návrhy športových
klubov, škôl a telovýchovných
jednôt na ocenenia jednotlivých
športovcov, reprezentujúcich
niektorý z klubov či organizácií
pôsobiacich v Holíči, po prerokovaní
a na základe stanovených
kritérií schválila komisia mestského
zastupiteľstva pre školstvo,
kultúru a šport. Na základe
dosiahnutých výsledkov či dlhoročnej
práce s mládežou v uplynulom
roku boli, podobne ako v
minulosti, udelené ocenenia a
odovzdané vecné ceny jednotlivcom
i športovým kolektívom.
V úvode podujatia podpredsedníčka
komisie školstva, kultúry
a športu Renáta Studeničová
privítala predstaviteľov Mesta,
viceprimátora Rastislava Caletku,
prednostku MsÚ Janu Jurkovičovú
a poslancov MsZ v Holíči.
R. Caletka i R. Studeničová vo
svojich príhovoroch ocenili úsilie,
talent i výkony ocenených
športovcov, poďakovali im za dosiahnuté
úspechy i vzornú reprezentáciu
a vyjadrili presvedčenie,
že aj v budúcnosti nielen
oni, ale i ďalší športovci nášho
mesta budú rovnako skvele reprezentovať
školu, športový klub
i mesto.
Vedúca oddelenia kultúry a
športu Hana Galková, ktorá moderátorsky
podujatím sprevádzala,
krátkou charakteristikou potom
postupne predstavila najúspešnejších
Holíčanov, ktorí za
dosiahnuté minuloročné výsledky
získali titul športovec roka a
zapísali sa do Pamätnej knihy
mesta Holíč.
Odovzdané boli aj verejné
uznania Mesta Holíč piatim
športovcom, ktorí síce nie sú
členmi žiadneho z holíčskych
klubov, ale dosahujú výborné výsledky
na domácich i zahraničných
podujatiach a vzorne reprezentujú
svoje mesto.
Je viac ako symbolické, že niektoré
ocenenia prišiel najúspešnejším
športovcom mesta osobne
odovzdať aj poslanec a člen
odbornej komisie mestského zastupiteľstva
Viliam Bystrický,
aktívny športovec a dlhoročný
vynikajúci tréner, ktorý pred
rokmi priviedol k úspechom celok
ženského futbalového tímu
Slávie Holíč.
Atmosféru tohtoročného slávnostného
podvečera v porovnaní
s predošlými rokmi obohatilo
niekoľko nových prvkov. Celý
program, výborne organizačne
pripravený oddelením kultúry a
športu, podfarbovala príjemná
hudba, čítané stručné charakteristiky
dopĺňali na plátne premietané
fotografie menovaných
jednotlivcov i kolektívov.
Program v závere spestrili vystúpenia
tanečníčok orientálnych
tancov skupiny Tarana z CVČ
Holíč a členov CFBreakers z Holíča.
Oficiálnu časť vystriedala po
jej skončení záverečná slávnostná
recepcia s prípitkom zástupcu
primátora i ochutnávkou torty
pripravenou zvlášť pre túto príležitosť
žiakmi holíčskeho Stredného
odborného učilišťa.
Kategórii žiaci
Dušan Flux - reprezentoval ZŠ na Školskej ul. v
Holíči v atletike a basketbale. Po víťazstvách
družstiev v okresnom i regionálnom kole prispel v
krajskom kole k 2. miestu v basketbale a k 6. miestu
v atletike. V skoku do výšky vyhral školské i
krajské kolo žiakov ZŠ a v celoslovenskom finále
bol piaty.
Dominik Oborný - žiak ZŠ Školská, člen AK Junior
Holíč. Na Stredoeurópskych hrách žiakov v Brne
bol druhý v skoku do diaľky v kat. 13 - ročných. Na
M- Západoslovenskej oblasti (kraj TN, TT, NR) ml.
žiakov vyhral skok do výšky a trikrát bol druhý.
Marek Oravec - žiak ZŠ na Bernolákovej ul. Člen
ŠŠS a ŠSK Beta 77. Je víťazom Krajskej školskej
streleckej ligy a majstrom (KŠSL) TT kraja v streľbe
zo vzduchovej pušky Slávia. Na školskýchM- Slovenska
obsadil 2. miesto.
Dominika Vymyslická - žiačka ZŠ na Bernolákovej
ul. Členka ŠŠS a ŠSK Beta 77. Na školských M -
SR bola piata v streľbe zo vzduchovky. JeM- SR v
streľbe z ľubovoľnej vzduchovky, víťazkou všetkých
štyroch kôl i celkovou víťazkou KŠSL v kategórii
starších žiačok i družstiev.
Juniori a dospelí
Michaela Bíliková - členka ŠSK BETA 77 jeM- TT
kraja junioriek v troch streleckých disciplínach.
Na M - SR v streľbe zo vzduchovk bola šiesta, v
malokalibrovke získala titul.
Michal Ďurkáč - študent SOŠ Holíč, člen AK Junior
Holíč. M - SR juniorov v skoku do výšky (206
cm) i majster TT - kraja. V súťaži Olympijské nádeje
do 19 rokov si vytvoril osobný rekord 210 cm.
Školu reprezentuje aj v basketbale a volejbale.
Róbert Chorvát - člen AK Junior Holíč. Je juniorský
reprezentant SR vo vrhu guľou. Stredoškolský
M - SR, na M - SR juniorov získal bronz.
Daniel Chrenka - basketbalista BO MŠK Holíč. V
6 - tich zápasoch nastrieľal 76 bodov. Je vodcovský
typ, spoluhráčov motivuje k lepším výkonom.
Silvia Koblišková - členka AK Junior Holíč. Je
dvojnásobnouM- SR v najťažších disciplínách. V
päťboji v hale a sedemboji vonku. Získala bronz
na M - SR SŠ v skoku do výšky i v hode oštepom
na M - SR dospelých.
Milan Morava - člen Letecko-modelárskeho
klubu Holíč. Leteckému modelárstvu sa venuje
vyše 30 rokov. Venuje sa rádiom riadených modelov
vetroňov a RC modelov s elektrickým pohonom.
V r. 2007 vyhral seriálové súťažeM- SR kat.
F5J v Žiline, Malackách a v Holíči, druhý bol naMSR
kategórie F5J i na M - SR kat. F5J 400.
Tibor Mráz - člen AK Junior Holíč. Reprezentant
SR do 22 rokov v hode diskom. NaM- SR juniorov
získal striebro, naM- SR dospelých získal bronz.
V súťaži Grand Prix Slovensko skončil druhý.
Mário Nagy - člen ŠSK Beta 77. JeM- TT kraja dorastu
v šiestich disciplínách. Na školskýchM- SR
zo vzduchovky bol štvrtý, na M - SR z malokalibrovky
piaty. VNLMa Lige talentovanej mládeže 6
x vyhral, 5 x bol druhý a 9 x tretí.
Peter Šúrek - člen ŠSK Beta 77. Je M - TT kraja v
streľbe zo vzduchovky. V celoslovenských súťažiach
Extraliga, 1. SSL a Lige talentovanej mládeže
s veľmi dobrými výsledkami. NaM- SR v streľbe
zo vzduchovky bol piaty a naM- SR v streľbe z
guľových zbraní šiesty.
Tomáš Vymyslický - člen ŠSK Beta 77. Je M - TT
kraja kadetov v streľbe z malokalibrovky. V celoslovenských
súťažiach Extraliga, 1. SSL a Lige talentovanej
mládeže s veľmi dobrými výsledkami.
Na M - SR v streľbe z guľových zbraní bo piaty.
Kategóra tréneri
Dušan Chanečka - je aktívnym trénerom AK Junior.
Jeho zverenec Michal Ďurkáč sa stal M - SR
juniorov v skoku do výšky a Silvia Koblišková
dvojnásobnou majsterkou Slovenska žien vo
viacbojoch. Pôsobí na ZŠ Školská Holíč, kde dlhodobo
aktívne rozvíja športovú činnosť žiakov
najmä v oblastiach atletiky a basketbalu.
Rudolf Roučka - stál u zrodu AK Junior Holíč,
ktorého je v súčasnosti predsedom. Trénerom je
od roku 1963 a náplňou jeho práce sú deti a mládež.
Jeho zverenci dosahujú popredné umiestnenia
v rámci SR a Zs. oblasti. Vychoval reprezentantov
SR, Váňovú, Palkoviča, Matúša a v súčasnosti
je to Tibor Mráz. V súťaži Grand Prix získal
Štefan Gažo 2. miesto medzi juniormi a Jakub
Chocholáček vyhral medz. preteky v Poľsku.
Dušan Sprušanský - je cvičiteľ turistiky mládeže,
metodiky táborníckych aktivít a vedúci vodnej
turistiky Klubu turistov Holíč. Patrí k cieľavedomým
cvičiteľom a organizátorom činností.
Výchovný proces spája s aktívnou a pravidelnou
frekvenciou telovýchovnej a turistickej práce v
Dome turistiky. Plne uplatňuje rôzne formy športu
pre všetkých občanov, je iniciatívny a hľadá
spôsob uplatnenia turistiky v živote mesta.
Milan Vymyslický - dlhoročný tréner ŠŠS pri ZŠ
Bernolákova so zameraním na športovú streľbu.
V roku 2007 zvíťazili jeho zverenci vo všetkých
kategóriách krajského kola M - ZŠ v streľbe zo
vzduchovej pušky a naM- SR žiakov ZŠ získali titul
družstiev a 2. i 5. miesto jednotlivcov. V štyroch
kolách KSL nenašli žiaci zo ZŠ Bernolákova
premožiteľa a stali sa celkovými víťazmi súťaže.
Objav roka
Matúš Bubeník - basketbalista BO MŠK Holíč. Je
najužitočnejším hráčom s priemerom 11 získaných
lôpt za zápas, v 6 - tich zápasov nastrieľal 81
bodov. Vybojoval si návrh na ocenenie najužitočnejší
hráč družstva.
Adam Lukačovič - člen AK Junior Holíč. Pohybovo
nadaný športovec. Patril k oporám družstva
ml. žiakov v súťaži Zs. oblasti, kde zvíťazil v behu
na 60 m prekážok.
Športový kolektív
Strelecké družstvo dievčat ŠŠS - (Dominika
Vymyslická, Adéla Joríková, Adriana Švondrová)
pri ZŠ na Bernolákova ul. Vyhrali Krajskú školskú
streleckú ligu, M - ZŠ TT - kraja, boli piate na M -
SR žiakov Zš v streľbe zo vzduchovky.
Strelecké družstvo dievčat ŠŠS - (Marek Oravec,
Eduard Pelikán, Mário Nagy) pri ZŠ na Bernolákova
ul. Vyhrali M - SR i školské M - SR, M - TT
kraja ZŠ, ako aj KŠSL. Družstvá dievčat i chlapcov
sa veľkou mierou pričinili o zisk 2. miesta ŠŠS v
hodnotení ŠŠS v rámci Slovenska.
Atléti, ZŠ Školská ul. - Michal Ďurišin, Vladimír
Kňaze, Milan Malík, Ladislav Daniel, Dušan Flux,
Patrik Vrobel, Richard Juriga, Martin Pániček,
Dominik Oborný, Dominik Pavka, Miroslav Malík,
Michal Flux, Peter Baláž.
Basketbal, ZŠ Školská ul. - Radovan Kovárik, Michal
Ďurišin, Vladimír Kňaze, Jozef Malík, Milan
Malík, Ladislav Daniel, Dušan Flux, Patrik Vrobel,
Miroslav Malík, Miroslav Daniel.
Silový päťboja SOU Holíč - Peter Stašek, Ján
Sláma, Lukáš Maďara, Peter Šenigla a Branislav
Kozánek. Na celoštátnej Olympiáde SŠ Gaudeamus
Igitur získalo bronz. Vyhralo oblastné kolo,
bolo druhé na Župnej olympiáde.
Hostia - športovci
Ktorí nie sú členmi domácich športových klubov
ale sú Holíčania a v športe, ktorý vykonávajú, dosahujú
vynikajúce športové výsledky.
Monika Čulenová - dorastenecká reprezentantka
SR v karate. Začínala v klube Goju ryu Holíč,
teraz členka Hanko kai karate klubu Senica.
Peter Dermek - dorastenecký reprezentant SR
v karate. Začínal v klube Goju ryu Holíč, teraz
člen Hanko kai karate klubu Senica.
Tomáš Masaryk - reprezentant SR v tenise na
vozíčku. V r. 2007 hral na 7 turnajoch Československej
tour.
Róbert Šara - jazdec klubu Okr Holíč, súťažil vo
farbách Žrebčína Kobylany. V roku 2007 zo 75 dostihov
16 zlatých, 7 strieborných a 14 bronzových
medailí. Získal titul Šampión amatérov SR za rok
2007 a titul Šampión žiakov v ČR.
Miroslav Zálešák - hokejista HK 36 Skalica.
Hral šesť sezón v zámorí, v NHL nastúpil za San
Jose Sharks. V Európe hral za Třinec, Nitru, Litvínov
a Södertälje.(LAK)

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 6. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 7. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 8. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 9. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 10. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 1. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 2. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 3. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 6. Škola môže vyzerať aj inak!
 7. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 8. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 9. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 10. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 989
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 296
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 556
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 148
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 688
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 823
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 11 549
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 429
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 567
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 548
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Komora vyzýva vládu, aby zvážila celoplošné testovanie

Za legitímne považuje rozhodnutie lekárov, ktorí sa rozhodnú nepridať sa k pomoci.

V noci boli protidrogové razie na viacerých miestach

Bližšie informácie polícia poskytne neskôr.

Virológ Klempa: Najbližšie týždne budú pre nás veľmi ťažké

Boris Klempa tvrdí, že celoplošné testovanie je teoreticky skvelá vec. Treba však brať do úvahy všetky okolnosti či riziká.

Rezort práce plánuje postaviť dva domy pre detský domov

Vyplýva to zo zverejnených informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Ilustračné foto

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Na štyroch miestach v Trenčíne budú testovať z auta. Odberné miesto je aj na futbalovom štadióne

Na celoplošné testovanie bude Trenčanom k dispozícii počas dvoch najbližších víkendov 50 odberných miest. Pozrite si, kde ich nájdete.

Pacientov a pokút v Trnave pribúda

Celoplošné testovanie čaká Trnavu už tento víkend.

Virológ Klempa: Najbližšie týždne budú pre nás veľmi ťažké

Boris Klempa tvrdí, že celoplošné testovanie je teoreticky skvelá vec. Treba však brať do úvahy všetky okolnosti či riziká.

Už ste čítali?