Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ SENICA č. 14 - 2007/08 z 26.10.2007

SPRÁVY VV
1. Zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční
15.11. o 16 h.
2. Zasadnutie Rady ObFZ bude
23.11. o 16.30 h.
SPRÁVY ŠTK
3. Z dôvodu kolízie hracieho času
s KS západ st. žiaci ŠTK schvaľuje
žiadosť TJ Kúty a nariaďuje
stretnutie 9. kola MO ml. žiaci
Kúty - Čáčov odohrať 27.10. o
11.30 h.
4. ŠTK schvaľuje dohodu oddielov
a stretnutia 13. kola MO dorast
Unín - Štefanov nariaďuje
odohrať 20.10. o 14 h. Štefanov
uhradí ŠTK do 31.10. poplatok
150 Sk.
5. ŠTK schvaľuje dohodu oddielov
a stretnutia 13. kola II. tr. dorast
Hlboké B - Dojč nariaďuje
odohrať 27.10. o 14 h.
6. ŠTK kontumuje v zmysle SP,
čl. 100, písm. b) stretnutie MO
dorast Unín - Štefanov z 20.10. a
v zmysle SP, čl. 106, bod 1 priznáva
Unínu 3 body a skóre 3:0.
ŠTK v zmysle Rozpisu súťaží, B.
Tech. ustanovenia, bod 20,
písm. a) udeľuje Štefanovu pokutu
600 Sk v prospech ObFZ
(druhé nenastúpenie na stretnutie)
a 500 Sk v prospech Unína.
ŠTK upozorňuje Štefanov, že
v prípade tretieho nenastúpenia
na stretnutie bude družstvo dorastu
vylúčené zo súťaže (SP čl.
108, bod 1). Ústrižok o úhrade
pokuty zašlite na ŠTK do 7.11.07.
7. ŠTK kontumuje v zmysle SP,
čl. 100, písm. b) stretnutie III. tr.
Štefanov - Kunov z 21.10. a v
zmysle SP, čl. 106, bod 1 priznáva
Kunovu 3 body a skóre 3:0. ŠTK v
zmysle Rozpisu súťaží, B. Tech.
ustanovenia, bod 20, písm. a)
udeľuje Štefanovu pokutu 200 Sk
v prospech ObFZ. Ústrižok o úhrade
zašlite na ŠTK do 7.11.07.
8. ŠTK kontumuje v zmysle SP,
čl. 100, písm. b) stretnutie III. tr.
Bor. Sv. Jur - Osuské z 21.10. a v
zmysle SP, čl. 106, bod 1 priznáva
Bor. Sv. Juru 3 body a skóre 3:0.
ŠTK v zmysle Rozpisu súťaží, B.
Tech. ustanovenia, bod 20,
písm. a) udeľuje Osuskému pokutu
200 Sk v prospech ObFZ a
400 Sk v prospech Bor. Sv. Jura.
Ústrižok o úhrade zašlite na ŠTK
do 7.11.07.
9. ŠTK predvoláva na zasadnutie
7.11. (streda) o 17 h: R stretnutia
dorastu P. Močidlany - Š. Humence
Ladislava Cabadaja, - VM
dorastu TJ P. Močidlany Mariána
Kocáka, - kapitána dorastu TJ
P. Močidlany Petra Vaculku
910318, - hráča dorastu TJ P. Močidlany
Štefana Daniela 911118, -
VM dorastu TJ Š. Humence Antona
Šimeka, - kapitána dorastu
TJ Š. Humence Romana Hlavenku
900103. Všetci predvolaní si
prinesú preukazy totožnosti,
hráči aj RP. Účasť predvolaných
na zasadnutí nutná, v opačnom
prípade budú vyvodené herné a
disciplinárne postihy.
10. ŠTK urguje TJ Vrádište o zaslanie
ústrižku o úhrade pokuty
200 Sk a fotokópie ústrižku o úhrade
pokuty 300 Sk udelených za
stretnutie II. tr. st. žiaci Koválov
- Vrádište (ÚS č. 12, bod 6 z
12.10.). ŠTK urguje TJ Štefanov o
zaslanie ústrižku o úhrade pokuty
300 Sk a fotokópie ústrižku
o úhrade pokuty 500 Sk udelených
za stretnutie MO dorast
Trnovec - Štefanov (ÚS č. 12, bod
7 z 12.10.). Ústrižky zašlite na
ŠTK do 7.11.2007. V prípade nezaslania
ústrižkov budú oddiely
odstúpené na riešenie DK.
11. ŠTK oznamuje oddielom,
rozhodcom, delegátom, že zasadnutie
komisií ŠTK, KR, DK sa
uskutoční 31.10. (streda) o 16 h.
Žiadame rozhodcov a delegátov,
aby zápisy o stretnutí a správy
delegátov doručili na ObFZ najneskôr
v utorok.
SPRÁVY KR a KD
12. Obsadenie dospelí:MO15. kolo
4.11. o 13.30 h Oreské - Šaštín
(R Drúžek, AR Mlčúch - del.
Švec), Š. Humence - Unín (Pišoja,
Daniš - Jediný), P. Močidlany
- Dubovce (Petráš, Dzindzík ml. -
Mikuš), Koválov - Sekule (Hurbánek,
Bednár - Morávek), Radošovce
- Rybky (Zabadal, Macháček
- Holásek), Hlboké - Cerová
(Lapoš, Prelec - Kríž), Holíč
- Letničie (Tokoš, Španka - Koleňák),
Kopčany - Brodské (Otočka,
Cabadaj - Machlica).
13. Obsadenie dorastu: MO 15.
kolo 4.11. o 10 h Mor. Sv. Ján -
Rybky, o 10.30 h Oreské - Štefanov
(Mlčúch, Drúžek), o 11 h Rovensko
- Unín (Rehák), o 11 h
Mokrý Háj - Trnovec (Karnoš),
Jablonica -Petr. Ves (Polakovič),
Kopčany - Brodské (Cabadaj,
Otočka), o 12.30 h Čáčov - Bor.
Sv. Jur, voľno - Prietrž.
14. Obsadenie žiaci:MOstarší 13.
kolo 3.11. o 10.30 h Bor. Mikuláš -
Sekule (Deák), o 11.30 h Hlboké -
Čáčov, o 13.30 h Chropov - Kopčany
(Blanárik), o 13.30 h Čáry -
Stráže (Daniš), o 13.30 h Mokrý
Háj - Radošovce (Lapoš), o 13.30
h Petr. Ves - Cerová (Bilka), o
13.30 h Šaštín - Brodské (Dzindzík
st.).
II. tr. st. žiaci 15. kolo 3.11. o 13.30
h Jablonica - Unín (Španka), Dubovce
- Sobotište (Prelec), Koválov
- P. Močidlany (Dzindzík
ml.), Rovensko - Letničie (Bednár),
Trnovec - Bor. Sv. Jur (Tokoš),
voľno - Prietrž, Vrádište - Š.
Humence (Zabadal).
Prípravky 11. kolo 3.11. o 10 h Čáčov
- Holíč B (Dzindzík ml.), o 12
h Radošovce - Skalica B (Lapoš),
o 12 h Šaštín - Lakš. N. Ves
(Dzindzík st.), o 14 h Skalica A -
Kúty, 4.11. o 10.30 h Bor. Mikuláš
- Holíč A, voľno - Gbely.
16. Ospravedlnený R: 3. - 4.11.
Miroslav Mikúš.
17. Za nedostavenie sa na stretnutie
KR pozastavuje delegáciu
od 25.10. do 8.11.07 rozhodcom
Jánovi Blanárikovi a Tran Dunghovi.
SPRÁVY DK
18. Potrestanie trénerov:
Za hrubé nešportové správanie sa
v stretnutíMOdospelí Unín - Šaštín
z 21.10., DK trestá
TJ Unín: a) pokutou 500 Sk v
prospech ObFZ, b) trénera dospelých
Petra Regáseka v zmysle DP,
príloha 1, čl. 3, písm. b) nepodmienečným
zastavením činnosti
na 4 súťažné stretnutia od
22.10.07. Unín uhradí prerokovací
poplatok 250 Sk.
TJ Šaštín: a) pokutou 500 Sk v
prospech ObFZ, b) trénera dospelých
Jozefa Slováka v zmysle DP,
príloha 1, čl. 3, písm. b) nepodminečným
zastavením činnosti na 4
súťažné stretnutia od 22.10.07.
Šaštín uhradí prerokovací poplatok
250 Sk. Ústrižok o úhrade pokút
a prerokovacích poplatkov
zašlite na DK do 7.11.07.
19. Za neskoro zaslaný zápis o
stretnutí Š. Humence - Cerová,
DK v zmysle Rozpisu súťaží, B.
Tech. ustanovenia, bod 17,
písm. c) trestá rozhodcu Petra
Tokoša pokutou 100 Sk v prospech
ObFZ. Ústrižok o úhrade pokuty
zašlite na DK do 7.11.07.
20. Nepodmienečné tresty:
Zdenko Boťánek 820406, Oreské,
2SN od 15.10., 5a, Stanislav Bílovský
921103, Koválov, 1SN od
22.10., 4a, Dominik Rosa 940314,
Radošovce, 2SP, od 21.10. DO
30.4.08, 4a.
21. STOP za 4 ŽK: Richard Masaryk
781229, Unín, Patrik Potreský
890129, Unín (chýba poplatok),
Pavol Orgoník 740111, Hlboké
(chýba poplatok), Unín,
David Strapko 870605, Šaštín
(chýba poplatok), Stanislav Vaculka
761013, Letničie(chýba poplatok),
všetci od 22.10., 13/5a.
22. Za neskoré uvoľnenie kabíny
hráčom TJ Unín v stretnutí MO
dospelí P. Močidlany - Unín zo
14.10. DK, na návrh ŠTK, trestá
Pop. Močidlany, v zmysle DP,
príloha 2, čl. 6, pokutou 200 Sk v
prospech ObFZ. Ústrižok o úhrade
pokuty zašlite na DK do
7.11.07.
23. DK žiada Radošovce a Letničie
obratom zaslať písomné stanovisko
k hrubému nešportovému
správaniu sa hráčov hosťujúceho
družstva po stretnutí
MO dospelí Radošovce - Letničie
z 21.10. a pri odchode delegovaných
osôb z areálu. Hráči Letničia
Miroslav Ovečka 781129, Ľubomír
Čelústka 730626, majú
dňom 22.10. nepodmienečne zastavenú
činnosť až do vyriešenia
prípadu.
Sekretariát ObFZ
24. FK Vrádište - obratom požadujeme
nahlásiť strelcov gólov
Vášho mužstva zo stretnutia 13.
kola II. tr. st. dor. Smolinské -
Vrádište.
25. V dňoch 25.10. - 30.10. bude
mať sekretár ObFZ riadnu dovolenku.
V dňoch 25.10. a
26.10.2007 ho bude zastupovať
Milan Holovanišin.
Poučenie: Proti rozhodnutiu OK
ObFZ sa môžete odvolať na VV
ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia
alebo zverejnenia v ÚS.
JOZEFROSAv. r.
predseda ObFZSenica

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 3. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 4. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 5. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 6. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 7. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 8. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 9. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 10. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 1. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 779
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 12 533
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 769
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 498
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 985
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 482
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 281
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 6 232
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 146
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 899
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Prímestské autobusy aj naďalej jazdia v prázdninovom režime

Kraj je pripravený flexibilne reagovať a upraviť cestovné poriadky tak, aby uspokojila dopyt cestujúcej verejnosti.

Prímestská autobusová doprava

Malacká polícia rieši prípad štyroch usmrtených dravcov

Začaté je trestné stíhanie pre porušovania ochrany rastlín a živočíchov a pytliactvo.

V najnovšom čísle sa dočítate

MY Týždenník pre Záhorie vám opäť prináša viaceré zaujímavé témy.

Plošné testovanie na Covid-19.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Vláda predĺžila zákaz vychádzania. Čaká nás testovanie, štátu majú pomôcť mestá a obce

Skríningové testovanie sa začne v pondelok 18. januára a potrvá do utorka 26. januára.

V druhom kole v Nitre otestovali takmer 41-tisíc ľudí

Väčšina ľudí využila novú aplikáciu, aj vďaka nej sa netvorili rady.

Odišiel Ján Bartík

Hokejová rodina v Nitre stratila jedného zo svojich dlhoročných členov.

Už ste čítali?