Sobota, 25. marec, 2023 | Meniny má Marián

ÚRADNÁ SPRÁVA OBLASTNého FUTBALOVého ZVÄZu SENICA Č. 6 - 2007/08 Z 31.8.2007

SPRÁVY VV
1. VV ObFZ zmenil rozhodnutie DK a rozhodol, že trest hráča TJ Dubovce Maria Mikulu sa mení na podmienečný a to 6 mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok od 1.10.2007 do 30.9.2008.
2. Ďalšie zasadnutie VV a Rady ObFZ bude 21.9. o 15.30 h, Rada bude o 17 h. Predsedovia OK sa zasadnutia VV zúčastnia od 16.30 h.
SPRÁVY ŠTK
3. ŠTK schvaľuje dohodu FK a stretnutie 6. kola II. tr. st. žiakov Rovensko – Dubovce nariaďuje odohrať 1.9.o 10 h.
4. ŠTK schvaľuje žiadosť Slovana Šaštín a stretnutie Prípravky 4. kolo Šaštín – Čáčov nariaďuje odohrať 15.9.o 12.30 h.
5. ŠTK schvaľuje dohodu FK a stretnutie II. tr. st. žiaci 8. kolo Prietrž – Koválov nariaďuje odohrať 15.9.o 15 h.
6. ŠTk schvaľuje dohodu FK a stretnutie III. tr. 13. kola Hradište – Častkov nariaďuje odohrať 2309.o 10 h.
7. ŠTK upozorňuje FK II. tr. dor., že Sekule počnúc dňom 9.9. budú domáce stretnutia hrávať 3 hod. pred ÚHČ dos.
8. ŠTK predvoláva na zasadnutie 6.9.o 16.30 h predsedu FK Koválov. V prípade neúčasti sa vystavujete disciplinárnemu postihu.
9. ŠTK kontumuje stretnutie 4. kola MO dor. Bor. Sv. Jur – Cerová z 25.8. v zmysle SP. čl. 100, písm. b) a v zmysle SP. čl. 106, bod 1, priznáva Bor. Sv. Juru 3 body a skóre 3:0. V zmysle RS.B. Tech. ust. bod 20, písm. a) udeľuje TJ Cerová pokutu 300,- Sk pre ObFZ a 500,- Sk pre Bor. Sv. Jur. Doklad o úhrade predložiť na ŠTK do 13.9.
10. ŠTK kontumuje stretnutie 4. kola MO dor. Kopčany – Petr. Ves z 26.8.v zmysle SP. čl. 100, písm. e) a v zmysle SP. čl. 106, bod 2, priznáva TJ Kopčany 3 body a skóre 6:0.
11. ŠTK požaduje od FK Osuské a Rovensko, aby sa písomnou formou vyjadrili k nedohranému stretnutiu III. tr.. Osuské – Rovensko z 29.8. Písomné stanovisko predložiť do 5.9. na ŠTK.
12. ŠTK nariaďuje rozhodcovi R. Pekarovičovi, aby do 6.9.zaslal zápis zo stretnutia MO dos. 1. kola P. Močidlany – Koválov hraného 5.8. V opačnom prípade sa vystavujete disciplinárnemu postihu. Termín do 6.9.
13. ŠTK žiada P. Močidlany o zaslanie fotokópie zápisu zo stretnutia 1. kola MO dos. P. Močidlany - Koválov.
SPRÁVY KR a KD
14. Vzhľadom na skutočnosť, že v ObFZ Senica ukončil činnosť rozhodca Tran Dinh Thao, upozorňujeme Koválov, ak do začiatku jarnej časti ročníka 2007/08 nebudú mať rozhodcu budú stretnutia hrávať mimo ÚHČ.
15. KR upozorňuje rozhodcov, ktorí doteraz nezplatili za RS, aby tak urobili do 5.9., v opačnom prípade im bude zastavená činnosť. Sú to: J. Deák, I. Karnoš, J. Macháček, M. Mikúš, M. Mlčúch, R. Pekarovič, Š. Petráš, I. Šteflík, Tran Dinh Thao, D. Zabadal, A. Zajíc.
16. Obsadenie dospelí: MO 7. kolo 9.9. o 16 h Rybky – Šaštín (AR1 Karnoš – del. Kríž), Sekule – Cerová (Hurbánek, Bednár – Holásek), Pop. Močidlany – Letničie (Drúžek, Cabadaj – Machlica), Unín – Brodské (Dzindzík st., Prelec – Jediný), Oreské – Kopčany (Mlčúch, Šteflík – Holič), Š. Humence – Holíč (Zajíc, Pišoja – Holásek), Dubovce – Hlboké (Otočka, Deák – Koleňák), Koválov – Radošovce (Zabadal, Macháček – Švec).
II. tr. 7. kolo 9.9. o 10 h Stráže – Lakš. N. Ves (Pišoja, Cabadaj), o 16 h Trnovec – Radimov (Polakovič, Rehák), Čáry – Vrádište (Daniš), Chropov – Kúty B (Tokoš), Dojč – Rohov (Dung), Mokrý Háj – Prietrž (Dzindzík ml., Petráš), Jablonica – Smolinské (Španka, Mikúš).
III. tr. 6. kolo 8.9. o 16 h Častkov – Podbranč (Prelec), 9.9. o 10 h Hradište – Smrdáky (Bednár, Hurbánek), Bor. Sv. Jur – Holíč B (Deák, Otočka), o 16 h Osuské – Kunov, Rovensko – Štefanov (Biskupič, Lapoš).
17. Obsadenie dorast: MO 7. kolo 9.9. o 10.30 h Petr. Ves – Cerová (Šteflík), o 13 h Rybky – Štefanov (Karnoš), Oreské – Kopčany ( Šteflík, Mlčúch), o 13.30 h Trnovec – Bor. Sv. Jur (Rehák, Polakovič), Unín – Brodské (Prelec, Dzindzík st.), Rovensko – Čáčov (Lapoš, Biskupič), Mokrý Háj – Prietrž (Petráš, Dzindzík ml.), Jablonica – Mor. Sv. Ján (Mikúš, Španka).
II. tr. 7. kolo 9.9. o 13.30 h Sekule – Radimov (Bednár, Hurbánek), Pop. Močidlany – Vrádište (Cabadaj, Drúžek), Š. Humence – Rohov (Pišoja, Zajíc), Sobotište – Hlboké B (Tokoš), Koválov – Smolinské (Macháček, Zabadal).
18. Obsadenie žiaci: MO starší 5. kolo 8.9. o 10 h Čáčov – Kopčany (Hurbánek), Sekule – Cerová (Dung), Radošovce – Brodské (Tokoš), Stráže – Šaštín (Dzindzík ml.), Chropov – Petr. Ves (Mikúš), Čáry – Hlboké (Šteflík), Mokrý Háj – Bor. Mikuláš (Lapoš).
II. tr. starší 7. kolo 8.9. o 16 h Sobotište - Bor. Sv. Jur (Bednár), Unín – Vrádište (Mlčúch), Jablonica – Trnovec (Dzindzík st.), Dubovce – Prietrž (Biskupič), Koválov – Rovensko (Daniš).
MO mladší 2. kolo 8.9. o 11.30 h Čáčov – Gbely (Hurbánek), 9.9. o 10 h Brodské – Kúty (Zajíc).
Prípravka 3. kolo 8.9. o 10 h Holíč A - Skalica A (Lapoš), o 11.30 h Holíč B - Gbely (Lapoš), o 13 h Čáčov – Bor. Mikuláš (Hurbánek), o 14.30 h Lakš. N. Ves – Kúty (Deák), Radošovce – Šaštín (Tokoš).
19. Ospravedlnení R a DZ: R - A. Zajíc od 27.8. do 3.9., R - B. Biskupič 1.9. a 2.9., R - P. Prelec 1.9., DZ - P. Jediný od 29.8. do 2.9.
20. Zmeny v obsadení R a DZ:
MO dos. 6. kolo 2.9. Šaštín – Koválov R – Mlčúch za Pišoju, AR – Šteflík za Zajíca, Holíč - Oreské AR Daniš za Biskupiča, Letničie – Sekule R – Pišoja za Mlčúcha, AR Prelec za Šteflíka, Kopčany – Unín DZ – Juráň za Jediného.
4. liga SZ dor. 6. kolo 1.9. Holíč – Moravany AR – Tokoš.
21. KR uvolňuje činnosť rozhodcovi Vl. Bilkovi na žiacke stretnutia od 31.8.
22. KR pozastavuje delegáciu na dospelí a dorast D. Zabadalovi od 10.9. do 17.9. za nesprávne udelenie ŽK/ČK v stretnutí MO dos. Pop. Močidlany - Hlboké.
23. KR nariaďuje R M. Bednárovi a M. Rehákovi zaslať do 5.9. písomné stanovisko k neúčasti na stretnutiach dňa 29.8.
24. KR eviduje písomnú pochvalu na rozhodcu Rastislava Španku FK Kúty v stretnutí Trnovec – Kúty B.
SPRÁVY DK
25. Nepodmienečné tresty: Roman Královič, 750718, Š. Humence, 1SN od 27.8., 1/5a, Milan Tokoš, 830321, Radošovce, 2SN od 27.8., 1/6/1a, Peter Balga, 750926, Radimov, 1SN od 27.8., 1/4a, Juraj Slezák, 851115, Koválov, 2SN od 27.8., 1/4a, Pavol Putera, 820201, Stráže, 3SN od 27.8., 1/6/1b, Michal Ovečka, 890921, Unín, 2SN od 27.8., 1/ 2a, Ivan Madák, 770819, Trnovec, 2SN od 30.8., 1/3a, Michal Beňa, 830814, Smolinské, 1SN od 30.8., 1/5a, Marek Kollár, 851009, Čáry, 2SN od 30.8., 1/5a.
26. Podmienečné tresty: Ján Záhalka, 900831, Bor. Sv. Jur, 2SP od 30.8. do 30.11.07, 1/5a.
27. Neprerokované: Roman Karnoš, 840331, Dubovce, Milan Rybnikár, 830227, Podbranč - chýba zápise, Martin Kafka, 880327, Smolinské - chýba poplatok.
28. DK trestá R I. Karnoša pokutou 100,- Sk za nezaslaný zápis zo stretnutia II. tr. dos. Smolinské – Stráže (udelená ČK).
29. DK dňom 11.9. zastavuje výkon funkcie R Pekaroviča do vyrovnania podľžností podľa DP príloha 3/bod 5, nezaplatenie pokuty 100,- Sk (ÚS č. 3 z 10.8., čl. 24).
30. Pokuty rozhodcom: I. Šteflík 100,- Sk za nezaslanie zápisu zo stretnutia MO dor. Prietrž – Unín (udelená ČK), Br. Biskupič 100,- Sk za nezaslaný zápis zo stretnutia III. tr. Kátov – Podbranč (udelená ČK), M. Mlčúch 200,- Sk za nezaslané zápisy zo stretnutí II. tr. dos. Lakš. N. Ves - Trnovec (udelená ČK) a MO dos. Dubovce – Koválov (udelená ČK).
31. Za neprístojnosti a nešportové správanie voči hráčom a funkcionárom hosťujúceho mužstva TJ Kúty, DK trestá FK Trnovec, rokovací poplatok 250,- Sk a pokutou 500,- Sk podľa DP príloha 2 čl. 1/a. Nepodmienečne trestá člena US Milana Rybára zákazom výkonu funkcie člena US a iných funkcionárských činností spojených s majstrovskými stretnutiami Trnovec do 30.11.07. Doklad o úhrade poplatkov zaslať do 13.9.07 na ObFZ.
32. DK na návrh ŠTK trestá FK Chropov pokutou 100,- Sk (DP, príloha 2 čl. 6).
33. DK na návrh ŠTK trestá FK Pop. Močidlany pokutou 200,- Sk podľa DP príloha 2 čl. 6 (ÚS č. 5 z 24.8. čl. 9).
34. DK na návrh ŠTK trestá pokutou 300,- Sk FK Petr. Ves dor. podľa DP, príloha 2 čl. 6 (predčasné ukončenie stretnutia MO dor. Kopčany – Petr. Ves).
35. DK na návrh ŠTK trestá FK Osuské a Holíč B pokutou 100,- Sk podľa DP príloha 2, čl. 6 (nedostatočne vyplnený zápis zo stretnutí).
36. DK pozýva na zasadnutie 6.9. o 17.30 h v súvislosti s nedohraným stretnutím II. tr. dos. Lakš. N. Ves – Kúty B nasledovných funkcionárov:
R stretnutia R. Pekaroviča, AR Ivana Karnoša.
Z FK Kúty: Martina Poláková (VM), Jozef Fekete (T), Tomáš Dominik (K), Patrik Valúšek, 850817, (hráč).
FK Lakš. N. Ves: Ján Cintula (HU), Tibor Velický (VM), Robert Winkler (K).
JOZEF ROSA v. r.
predseda ObFZSenica

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve
 2. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá
 3. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 4. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 5. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 6. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 7. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 8. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 1. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve
 2. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá
 3. Marec, poberaj sa, starec - do dôchodku na úrovni
 4. Už 110 rokov súčasťou každej domácnosti. ALPA oslavuje jubileum
 5. Lekárka z Ameriky: Kvalita medicíny v Šaci na mňa zapôsobila
 6. Výšku finančných darov zvolili zákazníci Tesca vo Zvolene
 7. Najväčší súboj obnovených pamiatok prebieha online
 8. KOSIT i v tomto roku podporí upratovanie v Košiciach
 1. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 8 218
 2. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 6 606
 3. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 4 419
 4. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 3 978
 5. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 3 192
 6. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá 2 938
 7. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 2 753
 8. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 689

Blogy SME

 1. Anton Kovalčík: Kde bolo tam bolelo, alebo ako Voloďa kariéru robil. 3 - Petrohrad a Moskva.
 2. Štefan Vidlár: Máme strom
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová
 4. Ľudmila Križanovská: Psi brešú a karavána ide ďalej, pani Saková
 5. Radovan Čipka: Ako Klus do Európy klusá a na Slovensko hanbu fľusá
 6. Anton Lisinovič: 8 kníh prečítaných za rok 2022
 7. Olívia Lacenová: Volkswagen mieri s e-autami do Kanady
 8. Martin Sukupčák: Martin Klus - please shut up
 1. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 8 940
 2. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 628
 3. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 476
 4. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov 3 319
 5. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku 3 293
 6. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 3 028
 7. Rastislav Puchala: Ohavnosť spustošenia 3 020
 8. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 2 838
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Hľadajú aj takmer 90-ročnú pani, po niektorých pátrajú desaťročia.


11 h

Od utorka 28. marca bude most uzavretý pre všetku dopravu aj chodcov.


SITA 16 h
Ilustračná fotografia.

Takmer 450 odberných miest v obci Radošovce v okrese Skalica začal zásobovať od piatka vodou nový vodovod.


TASR 17 h

Stačí 15 hodín záškoláctva a problém bude mať celá rodina.


19 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden z najväčších hitov nahral len z recesie.


19 h

Ako hráč našiel najlepšie podmienky v Považskej Bystrici a bol aj pri historickom postupe. V trénerskej kariére zažil nejedno sklamanie.


23. mar

Napadnutého muža previezli záchranári do nemocnice.


23. mar

Od roku 2016 bolo jaskyniarom jasné, že ľad v jaskyni pomaly končí.


15 h

Blogy SME

 1. Anton Kovalčík: Kde bolo tam bolelo, alebo ako Voloďa kariéru robil. 3 - Petrohrad a Moskva.
 2. Štefan Vidlár: Máme strom
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová
 4. Ľudmila Križanovská: Psi brešú a karavána ide ďalej, pani Saková
 5. Radovan Čipka: Ako Klus do Európy klusá a na Slovensko hanbu fľusá
 6. Anton Lisinovič: 8 kníh prečítaných za rok 2022
 7. Olívia Lacenová: Volkswagen mieri s e-autami do Kanady
 8. Martin Sukupčák: Martin Klus - please shut up
 1. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 8 940
 2. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 628
 3. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 476
 4. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov 3 319
 5. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku 3 293
 6. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 3 028
 7. Rastislav Puchala: Ohavnosť spustošenia 3 020
 8. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 2 838
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu