Utorok, 21. marec, 2023 | Meniny má Blahoslav

Úradná správa obfz Senica č. 2 2007/08 z 3.8.2007

1. Najbližšie zasadnutie VV ObFZ Senica bude vo štvrtok 23.8. o 16 h.
2. ObFZ Senica oznamuje FK, že zasadania OK budú pravidelne každý týžde vo štvrtok. Žiadame FK aby svoje požiadavky doručovali najneskôr do stredy.´
SPRÁVY ŠTK
3. Oprava v RS 2007/08:
Bod 4. Termínová listina, hracie dni a hracie časy, odst. G.) predposlednú vetu vypustiť. Nahradiť nasledovne: dohodu predloženú v kratšom čase ako 10 dní, ŠTK prerokuje za zvýšený poplatok 150,- Sk.
Bod 8. Hospodárske náležitosti, odst. a.) štartovný vklad pre III. triedu na návrh VV ObFZ a po schválení Radou ObFZ je 1.000,- Sk.
Bod 8. Hospodárske náležitosti, odst. e) odmeny a nároky R a D v súťažiach ObFZ: Žiaci vo všetkých triedach - R 200,-Sk.
Bod 16. Súťaže žiakov a dorastu, ods. f) ml. žiaci a prípravky kopú rohy z hranice 16 - ky (malé rohy).
4. Oznam: e - mailová adresa Tibora Šveca, predsedu ŠTK ObFZ Senica je: tibor.svec@zoznam.sk.
5. ŠTK schvaľuje žiadosť P. Močidlian o zmenu hracieho času stretnutia II. tr. st. žiaci 1. kola P. Močidlany - Rovensko. Nariaďuje ho odohrať 4.8. o 10 h.
6. ŠTK upozorňuje FK MO dorast, že Štefanov bude hrávať doma v sobotu v ÚHČ dorastu. Žiadame FK, aby si túto zmenu opravili vo vyžrebovaní.
7. ŠTK oznamuje FK II. tr. st. žiaci, že Štefanov odhlásil st. žiakov z ročníka 2007/08. FK vyžrebované so Štefanovom majú voľno. Žiadame FK, aby si zmeny opravili vo vyžrebovaní. ŠTK v zmysle RS. B. Tech.ust. bod 13, písm.c.) udeľuje Štefanovu pokutu 1.000,- Sk v prospech ObFZ Senica. Doklad o úhrade pokuty je potrebné doručiť na ObFZ do 16.8.07.
8. ŠTK upozorňuje FK II. triedy dospelí, že došlo k zmene vo vyžrebovaní. Namiesto Prietrže je vyžrebovaný Radimov a namiesto Radimova je Prietrž. Žiadame FK aby si zmenu opravili vo vyžrebovaní.
2. kolo II. tr. dorast 12.8. Radimov - Š. Humence o 9 h.
2. kolo II. tr. dospelí 12.8. Radimov - Dojč o 11.30 h.
2. kolo II. tr. dospelí 12.8. Prietrž - Trnovec o 17 h.
9. ŠTK upozorňuje FK, že družstvá MO dorast Rybky, Oreské a Koválov hrajú doma 3 hodiny pred UHČ dospelí.
10. TJ Častkov v III. tr. dospelí bude stretnutia doma hrávať v sobotu v ÚHČ dospelí.
11. ŠTK oznamuje mužstvám II. tr. st. žiaci, že Častkov zo súťaže odstupuje. Družstvá vyžrebované s ním majú voľno. V zmysle RS. B. tech.ust. bod 13, písm. c) udeľuje Častkovu pokutu 1.000,- Sk. Doklad o úhrade doručte na ObFZ do 16.8.07.
12. ŠTK oznamuje mužstvám II. tr. dorast, že Kunov zo súťaže odstupuje. Mužstvá vyžrebované s ním majú voľno. V zmysle RS. Tech. ust. bod 13, písm. C) udeľuje Kunovu pokutu 2.000,- Sk. Doklad o úhrade pokuty doručte na ObFZ do 16.8.07.
13. ŠTK schvaľuje dohodu oddielov o zmene poradia stretnutia 1. kola II. tr. dorast a nariaďuje ho odohrať v poradí Rohov - Dojč 5.8. o 14.30 h.
14. ŠTK schvaľuje dohodu oddielov o zmene hracieho času 1. kola II. tr. dospelí. Kúty B - Rohov sa odohrá 5.8. o 14.30 h.
15. TJ Kúty A dospelí ostávajú v 5. lige Západ. Do MO dospelí je zaradené mužstvo Letničia. Do II. tr. dospelí je zaradené mužstvo Trnovca. V III. triede bude namiesto mužstva Trnovca voľný žreb.
16. ŠTK na základe rozhodnutia VV, nariaďuje odohrať stretnutie 5. kola III. tr. Podbranč - Rovensko 2.9. o 16 h.
17. ŠTK schvaľuje dohodu oddielov o zmene hracieho dňa a času stretnutia 1. kola III. tr. Častkov - Osuské. Odohrá sa 4.8. o 17 h.
18. ŠTK schvaľuje žiadosť TJ Kopčany o zmenu hracieho času a nariaďuje stretnutie MO st. žiaci 2. kolo Kopčany - Čáry odohrať 25.8. o 10 h. Kopčany doplatia 50,-Sk. Doklad o úhrade doručiť na ObFZ do 16.8.07.
SPRÁVY KR a KD
19. Obsadenie dospelí: MO 2. kolo 12.8. o 17 h Šaštín - Š. Humence (R Lapoš, AR1 Otočka - del. Holásek), Dubovce - Oreské (Dzindzík st., Prelec - Morávek), Koválov - Unín (Zajíc, Pišoja - Švec), Radošovce - P. Močidlany (Hurbánek, Bednár - Koleňák), Hlboké - Sekule (Mlčúch, Šteflík - Kríž), Holíč - Rybky (Mikúš, Tokoš - Holič), Kopčany - Cerová (Otrísal, Cabadaj - Machlica), Brodské - Letničie (Petráš, Dzindzík ml. - Jediný).
II. tr. 2. kolo 12.8. o 10 h Rohov - Vrádište (Otočka, Lapoš), o 11.30 h Radimov - Dojč (Tokoš, Mikúš), o 17 h Prietrž - Trnovec (Rehák, Španka), Mokrý Háj - Stráže (Macháček, Zabadal), Jablonica - Chropov (Dung, Daniš), Smolinské - Čáry (Polakovič, Thao), Lakš. N. Ves - Kúty B (Pekarovič, Karnoš).
III. tr. 2. kolo 11.8. o 16.30 h Osuské - Podbranč (Hurbánek), 12.8. o 10 h Smrdáky - Sobotište (Thao, Polakovič), Kátov - Holíč B (Španka, Rehák), Hradište - Štefanov (Prelec, Dzindzík st.), Bor. Sv. Jur - Rovensko (Karnoš, Pekarovič), voľno - Kunov a Častkov.
20. Obsadenie dorast: MO 2. kolo 11.8. o 14.30 h Štefanov - Rovensko (Mlčúch, Biskupič), 13.8. o 10 h Mor. Sv. Ján - Trnovec (Dung), o 12.30 h Čáčov - Rybky (Bednár, Hurbánek), o 14.30 h Mokrý Háj - Oreské (Zabadal, Macháček), Jablonica - Unín (Daniš, Dung), Prietrž - Petr. Ves (Španka, Rehák), Kopčany - Cerová (Cabadaj, Otrísal), Brodské - Bor. Sv. Jur (Dzindzík ml., Petráš).
II. tr. 2. kolo 12.8. o 9 h Radimov - Š. Humence (Mikúš, Tokoš), o 12.30 h Rohov - Vrádište (Lapoš, Otočka), o 14.30 h Smolinské - Pop. Močidlany (Thao, Polakovič), Hlboké B - Sekule (Šteflík, Mlčúch), Lakš. N. Ves - Dojč (Karnoš, Pekarovič), voľno - Koválov a Sobotište.
21. Obsadenie žiaci: II. tr. st. žiaci 2. kolo 11.8. o 17 h Dubovce - Š. Humence (Lapoš), Rovensko - Sobotište (Španka), Prietrž - P. Močidlany (Bednár), Trnovec - Letničie (Zabadal), Vrádište - Bor. Sv. Jur (Karnoš), 12.8. o 14.30 h Koválov - Unín, voľno - Jablonica a Štefanov.
22. Ospravedlnení: R - M. Bednár (4.8), J. Drúžek (od 4.8. do 24.8.), D - P. Mikuš (12.8.), J. Kríž (19.8.).
23. Obsadenie turnaja prípraviek: Lakš. N. Ves 4.8. o 9.45 h. Rozh. R. Španka.
24. Zmeny v obsadení: 1. kolo MO dos. 5.8. o 17 h Letničie - Kopčany (Hurbánek, Túbl - Machlica), Cerová - Holíč (AR Línet za Patku), Rybky - Hlboké (R Petránek za Pišoju), Sekule - Radošovce (R Blažek za Drúžeka), 1. kolo MO dorast 5.8. o 14 h Rybky - Prietrž (AR Petránek za Pišoju), o 14.30 h Cerová - Čáčov (R Línet za Bednára), Trnovec - Jablonica (R Daniš za Španku, AR Lapoš za Tokoša), 1. kolo II. tr. dos. 5.8. o 14.30 h Kúty B - Rohov (Túbl, Hurbánek), o 17 h Lakš. N. Ves - Radimov (Zabadal, Macháček), Vrádište - Prietrž (R Tokoš za Thao, AR Španka za Polakoviča), Chropov - Mokrý Háj (R Thao za Tokoša, AR Polakovič za Španku), 1. kolo II. tr. dor. 5.8. Rohov - Dojč (R Polakovič za Daniša, AR Thao za Lapoša), Vrádište - Holíč B (R Španka za Polakoviča, AR Tokoš za Thao), Sekule - Smolinské (AR Blažek za Drúžeka), 1.kolo dos. 5.8. o 17 h Štefanov - Kátov (R Dung za Blažeka), Bor. Sv. Jur - voľno.
25. Komisia rozhodcov a delegátov ObFZ Senica oznamuje všetkým rozhodcom a delegátom zväzu, ktorí nepracujú v odborných komisiách, že sú si povinní zakúpiť jeden výtlačok Rozpisu súťaží pre súťažný ročník 2007/08. Úhradu je potrebné vykonať prostredníctvom „Poštového peňažného poukazu“ určeného pre ObFZ Senica. ( PPP obdržíte spolu s Rozpisom súťaží ). Doklad o úhrade za RS je potrebné doručiť na ObFZ Senica do 08.08.2007.
26. KR ObFZ oznamuje FK, že bol na skúšobnú dobu zaradený na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Branislav Biskupič.
SPRÁVY DK
27. V ÚS č. 1 - 2007/08 bol omylom uvedený v čl. 28 hráč Bor. Sv. Jur Marián Královič. Menovaný hráč nie je v treste.
28. V ÚS č. 01 - 2007/08 čl. 28 bolo nesprávne uvedené, že Radoslav Fidermák má STOP na 1SN. Správne má byť 2SN.
29. Číslo tel. predsedu DK ObFZ Senica Petra Sameka je 0910 581 040.
SPRÁVY TMK
30. TMK ObFZ Senica vyzýva záujemcov o dosiahnutie kvalifikácie trénera IV. triedy, aby sa prihlásili písomne na adresu ObFZ Senica, Jilemnického 1317/69 905 01 Senica. Po prihlásení min. 20 záujemcov by sa školenie konalo počas zimnej prestávky ročníka 2007/08.
SPRÁVY KM a ŠF
31. V rámci ObFZ Senica je potrebné, aby súťaž prípraviek bola hraná podľa nasledovných pravidiel, ktoré boli uverejnené v ÚS č. 4 z 15.8.2000.
Hracia plocha
Je tvorená polovicou riadnej hracej plochy (RHP) a musí mať tvar obdĺžnika. Postranné čiary tvoria: stredová čiara RHP a predľžená čiara pokutového územia. Bránkové čiary tvoria postranné čiary RHP. Stredová čiara sa nevyznačuje. Pokutové územie je ohraničené kuželmi, ktoré sú umiestnené 12 m od bránkovej čiary (na postranných čiarach ihriska pre prípravky) a 5 m od bránkových tyčí (na bránkových čiarach ihriska pre prípravky). Značka pokutového kopu je 9 m od bránkovej čiary. Bránky o rozmeroch 5 x 2 m sú prenosné.
Lopta
Platí pravidlo II., ako vo veľkom futbale. Lopta taká istá ako pre žiacke súťaže.
Počet hráčov
V hre 6 + brankár. Počet striedajúcich hráčov je neobmedzený, taktiež počet striedaní. Striedaný hráč sa môže znovu vrátiť do hry. Treba zapájať čo najväčší počet hráčov. Striedanie sa vykonáva od postrannej čiary na vlastnej polovici ihriska.
Výstroj hráčov
Platí pravidlo IV., ako vo veľkom futbale. Jednotný výstroj, brankár inej farby. Povinné chrániče holení, kopačky s nevymeniteľnými kolíkmi.
Rozhodca
Stretnutie rozhoduje delegovaný R. V prípade nedostavenia sa R, stretnutie rozhoduje VM hostí (podľa vyžrebovania), alebo po dohode môže rozhodovať i VM domácich. Zápisy musia spĺňať požiadavky ako pri stretnutí dospelých. Ak je na stretnutí R, tak zápis „trojmo“ zasiela na ObFZ do 48 hodín. V prípade, že stretnutie rozhoduje „laik“, za vyplnenie a odoslanie zápisu „trojmo“ zodpovedá domáci klub.
Hrací čas
Hrá sa 2 x 25 minút s 15 minútovou prestávkou.
Zakázaná hra a
nešportové správanie
Platí pravidlo XII., ako vo veľkom futbale okrem tejto výnimky: Ak sa priestupok opakuje, rozhodca hráča vylúči na 2 minúty. Po uplynutí 2 minút môže do hry nastúpiť ten istý hráč alebo iný.
Hráč mimo hry
Postavenie mimo hry neplatí.
Voľné kopy
Platí pravidlo XIII., ako vo veľkom futbale okrem tejto výnimky: Pri zahrávaní priameho alebo nepriameho kopu musí byť protihráč vzdialený 3 m od lopty.
Pokutový kop
Platí pravidlo XIV., ako vo veľkom futbale okrem tejto výnimky: Po. kop sa kope zo značky vzdialenej od bránkovej čiary 9 m.
Kop od brány
Platí pravidlo XVI., ako vo veľkom futbale okrem týchto výnimiek: Brankár môže z vlastného pok. územia zahrať loptu rukou alebo nohou. Lopta je v hre keď ju brankár položí na zem. Pri „malej domov“ môže brankár hrať iba nohou. Keď ju chytí do ruky kope sa priamy voľný kop z miesta priestupku.
Kop z rohu
Platí pravidlo XVII., ako pri veľkom futbale okrem tejto výnimky: Hráči brániaceho družstva musia byť vo vzdialenosti minimálne 4 m od lopty.
Pri Začiatku hry, Lopte v hre a mimo hry, Vhadzovaní lopty a Dosiahnutí gólu
Platia pravidlá ako vo veľkom futbale.
Poučenie: Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo zverejnenia v úradnej správe.
JOZEF ROSA v. r.
predseda ObFZ Senica

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Z úradnej správy ZsFZ
č. 3 z 2.8.2007
SPRÁVA ŠTK
5. liga Západ dospelí - oprava RS
ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva Lok. Trnava zo súťaže, v zmysle SP čl. 20 a čl. 23 zaraďuje pod číslom 7 družstvo FK TJ Kúty. Je nutné si vo vylosovaní opraviť rozpis zápasov. ŠTK žiada Lok. Trnavu v termíne do 7.8.07 uhradiť pokutu 10.000,- Sk v zmysle RS/A/6/c.
SPRÁVA DK
Zmena trestu: Lukáš Gašparín, dor. Radošovce, 1SP od 1.8. do1.11.07.

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49%
 3. Neviditeľná technológia vás ochráni pred podvodom, stačí si ju v mobile aktivovať
 4. Bývanie, ktoré má všetkých "5P"
 5. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 6. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 7. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 8. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 1. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 2. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 3. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 4. Spoločnosť AGEL SK a VŠZaSP podpísali zmluvu o spolupráci
 5. Čo všetko potrebujete vedieť, ak chcete tehlovú fasádu
 6. Bývanie, ktoré má všetkých "5P"
 7. Nový e-book od BaseLinker Kompletný sprievodca po marketplacoch
 8. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 1. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 13 502
 2. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 13 032
 3. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zmrazená cena potravín 10 933
 4. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 9 012
 5. Jednoznačný recept na úspech? Buďte pripravení prispôsobiť sa 7 702
 6. Aké sú NAJ slovenské chute? Prezradili ich známi výrobcovia 5 438
 7. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 3 084
 8. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 597

Blogy SME

 1. Martin Krsak: Žiť treba v krajine, kde je všetko najdrahšie na svete
 2. Rastislav Puchala: Ohavnosť spustošenia
 3. Martin Šuraba: Symbol Radara
 4. Irena Šimuneková: Horné Lefantovce
 5. Tomáš Mihalík: Halóó, je tu niekto? Či už je každý po smrti?
 6. Robert Štepaník: diel 85 - rubrika: moje najhranejšie (v januári a februári 2023)
 7. Radovan Čičvara: Kajať sa za katastrofu v Iraku? To choďte radšej do kostola.
 8. Aliancia NIE RAKOVINE: Pomáhame. Aj vďaka vám.
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 6 881
 2. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 6 180
 3. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 5 757
 4. Miroslav Žiak: Drogy ako biznis pre vyvolených na Slovensku? 3 285
 5. Michael Achberger: Chudni rýchlo: Tieto cviky ti pomôžu spaľovať tuky efektívne! 3 105
 6. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 485
 7. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 343
 8. Ján Valchár: Lúza znova útočí alebo Ako Prigožin kandidoval za prezidenta 2 246
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Polícia pátra po nezvestnom rybárovi.

Po mužovi pátrajú už druhý deň.


10 h
Ilustračné foto

Najvyššia chorobnosť sa naďalej udržiava vo vekovej skupine detí do päť rokov.


TASR 12 h
Záhorské múzeum v Skalici.

Pred podujatím sa uskutoční aj komentovaná prehliadka.


TASR 14 h

Aktuálne vydanie je už v predaji.


20 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Martin Krsak: Žiť treba v krajine, kde je všetko najdrahšie na svete
 2. Rastislav Puchala: Ohavnosť spustošenia
 3. Martin Šuraba: Symbol Radara
 4. Irena Šimuneková: Horné Lefantovce
 5. Tomáš Mihalík: Halóó, je tu niekto? Či už je každý po smrti?
 6. Robert Štepaník: diel 85 - rubrika: moje najhranejšie (v januári a februári 2023)
 7. Radovan Čičvara: Kajať sa za katastrofu v Iraku? To choďte radšej do kostola.
 8. Aliancia NIE RAKOVINE: Pomáhame. Aj vďaka vám.
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 6 881
 2. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 6 180
 3. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 5 757
 4. Miroslav Žiak: Drogy ako biznis pre vyvolených na Slovensku? 3 285
 5. Michael Achberger: Chudni rýchlo: Tieto cviky ti pomôžu spaľovať tuky efektívne! 3 105
 6. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 485
 7. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 343
 8. Ján Valchár: Lúza znova útočí alebo Ako Prigožin kandidoval za prezidenta 2 246
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu