Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

Úradná správa ObFZ Senica č. 33 - 2006/07 zo 7.6.2007

SPRÁVY VV
1. Oznam pre členov Rady, VV a predsedov OK. Zasadnutie Rady ObFZ Senica sa uskutoční 22.6. o 16.30 h v budove ObFZ Senica.
2. Aktív ŠTK na prípravu nového ročníka 2007/08 a hodnotiaca konferencia ObFZ Senica bude 10. júla o 16 h v zasadačke Obvodného úradu.
SPRÁVY ŠTK
3. Oprava: V ÚS č. 32-2006/07 bod. č. 2, z 30.5. bol nesprávne uvedený hrací čas stretnutia II. tr. dos. 26. kolo Stráže - Pop. Močidlany. Hrať sa bude 17.6. o 17.30 h.
4 .ŠTK kontumuje v zmysle SP. čl. 100, písm. i) stretnutie 24 kola II. tr. dos. Trnovec - Mokrý Háj z 3.6. a v zmysle SP, čl. 106, bod 1, priznáva Trnovcu 3 body a skóre 3:0. M. Háj sa odstupuje na DK.
5. ŠTK kontumuje v zmysle SP. čl. 100, písm. b) neodohrané stretnutie III. tr. Kátov - MŠK Holíč z 3.6. a v zmysle SP, čl. 106, bod 1, priznáva Kátovu 3 body a skóre 3:0. MŠK Holíč sa trestá pokutou 200,- Sk pre ObFZ a 400,- Sk pre Kátov. RS. B. Tech. ust. bod 20, písm. a). Doklad o zaplatení zašlite na ŠTK do 21.6.07.
6. ŠTK neprerokovala na zasadnutí námietku Trnovca voči neoprávnenému štartu hráča M. Háj v stretnutí 24. kola II. tr. dos. Trnovec - M. Háj z 3.6., nakoľko nespĺňa náležitosti SP. čl. 123. V zmysle SP. čl. 130, bod 3 námietkový vklad 200,- Sk prepadá v prospech ObFZ Senica.
7. ŠTK neprerokovala na zasadnutí námietku ČSFA Kopčany voči neoprávneným štartom hráčov Kútov v stretnutí 13. kola prípravky ČSFA Kopčany - Kúty z 2.6., nakoľko námietka v zápise o stretnutí nespĺňa náležitosti SP. čl. 66, bod 2, písm.b. RS.B.Tech. ust. bod 3, písm. b).
SPRÁVY KR a KD
8. Obsadenie dospelí: MO 30. kolo 17.6. o 17.30 h Unín - Kopčany (R Otočka, AR1 Dzindzík ml. - del. Holásek ) Oreské - Š. Humence (Lapoš, Tokoš - Holič) Dubovce - Sekule (Ďurica, Rehák - Koleňák), Čáry - Hlboké (Zajíc, Dung - Machlica), Rybky - Koválov (Petráš, Prelec - Švec), Bor. Mikuláš - Radošovce, Letničie - Šaštín (Mlčúch, Karnoš - Mikuš), Brodské - Cerová (Dzindzík st., Polakovič - Morávek).
II. trieda 26. kolo 17.6. o 10 h Kúty B - Mokrý Háj (Hurbánek, Bednár), o 17.30 h Stráže - Pop. Močidlany (Macháček, Zabadal - Jediný), Trnovec - Chropov (Pekarovič), Bor. Sv. Jur - Rohov (Pišoja), Prietrž - Smolinské (Hurbánek), Radimov - Vrádište (Bednár), Jablonica - Lakš. N. Ves (Deák).
III. trieda 22. kolo 17.6. o 10 h Smrdáky - MŠK Holíč (Mikúš, Dzindzík st.), Podbranč - Sobotište (Polakovič, Sládek), o 11.30 h Kunov - Častkov (Daniš, Prelec), o 17.30 h Štefanov - Rovensko (Sládek, Bilka), Kátov - Dojč (Španka, Daniš), Osuské - Hradište (Mikúš).
9. Obsadenie dorast: MO 30. kolo 16.6. o 15 h Bor. Sv. Jur - Mokrý Háj (Deák), o 17.30 h Trnovec - Štefanov (Mikúš), 17.6. o 10.30 h Petr. Ves - Rovensko (Deák, Bilka), o 14.30 h Rybky - Jablonica (Daniš, Petráš), o 15 h Unín - Kopčany (Dzindzík ml., Otočka), Bor. Mikuláš - Mor. Sv. Ján, Brodské - Cerová (Polakovič, Dzindzík st.).
II. trieda 26. kolo 17.6. o 9 h Kunov - Lakš. N. Ves (Prelec, Daniš), o 15 h Dojč - Smolinské (Zabadal, Macháček).
10. Obsadenie žiackeho turnaja: 16.6. od 8 h turnaj st. žiakov o Záhorácky pohár. Radimov (Hurbánek, Španka), Sekule (Lapoš, Karnoš).
11. Zmeny obsadenia: MO dos. 10.6. Hlboké - Rybky (AR - Blažek za Tokoša), Š. Humence - Sekule (R Otrísal za Pekaroviča), III. tr. 10.6. MŠK Holíč - Štefanov (R Zabadal za Macháčka).
12. Zmena hracieho času: II. tr. st. žiaci 9.6. o 10.30 h Koválov - Š. Humence.
13. Ospravedlnení R: R. Pekarovič 10.6., P. Prelec 9.6., J. Drúžek 9. a 16.6., P. Tokoš 10. a 16.6., S. Antálek 16. a 17.6.
SPRÁVY DK
14. Nepodmienečné tresty: Peter Kováč 790922, Hlboké, 2SN od 4.6., 1/5a, Miroslav Ventúra 730909, Smrdáky, 2SN od 4.6., 1/5a, Ondrej Vaca 851102, Hlboké, 3SN od 4.6., 1/3b.
15. Podmienečné tresty: Dušan Kassay 750920, Cerová, 2SP od 4.6. do 31.10.07, 1/1a.
16. STOP za 4 ŽK: Vladimír Vávra 890403, Oreské (chýba poplatok), Peter Šimko 820217, Sobotište (chýba poplatok), Peter Štvrtecký 861018, Brodské(chýba poplatok), Oto Havlíček 760920, Šaštín, všetci 1SN od 4.6., 1/13/5a.
17. STOP za 8 ŽK: Martin Chovanec 850131, Čáry(chýba poplatok), Róbert Malík 781103, Bor. Mikuláš (chýba poplatok), obaja 2SN od 4.6., 1/13/5b.
18. DK na návrh ŠTK trestá podľa DP, príl. 2 čl. 6. TJ Chropov pokutou 400,- Sk (ÚS č. 31 bod 12 z 23.5.).
19. DK na návrh ŠTK trestá podľa DP príl. 2. čl. 6 TJ Štefanov pokutou 300,- Sk (ÚS č. 31 bod 14 z 23.5.).
20. DK na návrh ŠTK trestá podľa DP prí. 2. čl. 6 Mokrý Háj pokutou 500,- Sk za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí Trnovec - Mokrý Háj. VM Jaroslav Pukančík a tréner Zdeno Juraščík sa trestajú podľa DP príloha 1 čl. 9/2b na 4SN od 7.6.
21. Neprerokované: Vladimír Vávra 890403, Oreském, Radoslav Jankových 870826, Podbranč, obom chýba poplatok.
22. Pop. Močidlany sa trestajú pokutou 300,- Sk za nezaslanie poplatku 100,- Sk (ÚS č. 32 z 30.5., bod 25).
23. DK dňom 11.6. zastavuje činnosť FK Podbranč za podlžnosti voči ObFZ - ÚS č. 31 čl. 28 z 23.5.
24. DK dňom 6.6. uvoľňuje činnosť FK Štefanov.
25. Rozhodca A. Zajíc sa trestá pokutou 100,- Sk za oneskorene zaslaný zápis zo stretnutia II. tr. dos. Smolinské - Lakš. N. Ves z 27.5. Doklad o zaplatení zaslať do 21.6.07 na ObFZ Senica.
26. DK upozorňuje rozhodcov M. Reháka, V. Bilku, J. Kadlíčka a P. Dzindzíka ml. na nezaplatenie poriadkovej pokuty 100,-Sk (za oneskorené zaslanie zápisov zo stretnutí). Doklad o zaplatení je potrebné zaslať do 14.6.07 na ObFZ Senica. V opačnom prípade sa vystavujete ďalším disciplinárnym postihom.
SPRÁVY TMK
27. TMK žiada trénerov mužstiev MO dospelí aby čo najskôr nahlásili najlepších hráčov na jednotlivé posty (brankár, obranca, záložník, útočník) z mužstiev MO dospelí predsedovi TMK Š. Gálikovi, alebo na sekretariát ObFZ č. t. 034 - 651 2163, alebo 0905 483 380. Priateľské futbalové stretnutie vybraných „11“ ObFZ Senica a OFS Hodonín sa uskutoční 1.7. o 17 h v Dubovciach pri príležitosti výročia založenia FK Dubovce.
SPRÁVY KM a ŠF
28. Plánované turnaje žiakov: prípravky 23.6. poriadateľ MŠK Holíč (MŠK Holíč A a B, Bor. Mikuláš, Radošovce, Skalica A a B, ČSFA Kopčany).
Mladší žiaci 23.6., poriadateľ Čáčov (Čáčov, Bor. Mikuláš, I. Holíč, Senica ´95, výber ´94 ObFZ Senica, Brodské).
Starší žiaci 16.6. poriadateľ 1. skupiny Sekule (Sekule, Čáčov, Rovensko, výber ObFZ), 2. skupiny Radimov (Radimov, Hlboké, B.Mikuláš, Oreské).
Finále starších žiakov sa uskutoční v poobedňajších hodinách v Sekuliach.
SPRÁVY MK
29. MaK ObFZ upozorňuje FK, aby podklady pre registráciu hráčov prechádzajúcich z vekovej kategórie žiak do vekovej kategórie dorast zaslali čo najskorej na spracovanie MaK ZsFZ. K registrácii treba zaslať nasledovné materiály:
l ks prihlášku k registrácii (riadne vyplnenú, úplnú adresu hráča, podpisy rodičov).
1 ks fotografiu pasového formátu, nie staršiu ako 1 rok (na zadnú stranu fotografie napísať meno, priezvisko a rodné číslo).
1 ks fotokópiu dokladu o rodnom čísle (rodný list sa nevracia).
poplatok 100,- Sk za jedného hráča na peňažnej poukážke „U“ ZsFZ. Poplatok za viacerých hráčov uhraďte na jednej poukážke (na zadnú stranu poukážky je potrebné napísať mená hráčov).
Žiacke preukazy sa odosielajú na MaK ZsFZ ihneď po skončení súťaže žiakov. Taktiež uveďte presnú adresu na ktorú MaK ZsFZ zašle RP hráčov. Základnú registráciu v júli a v auguste MaK ZsFZ nebude vykonávať !!!
Poučenie: Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo zverejnenia v úradnej správe.
Ing. Jozef Rosa v. r.
predseda ObFZSenica

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 3. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 6. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 13 691
 2. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 10 922
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 9 267
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 503
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 5 351
 6. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 824
 7. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 799
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 2 428

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli na festival ochutnať baracky, džem a barackovicu
 2. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 3. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku
 4. Miroslav Galovič: Slovenské Černobyle XXVII / Cykloleto 2022. Časť 2 - Varínske ruiny.
 5. Irena Šimuneková: Voda
 6. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - hrad Hrušov
 7. Marcel Horný: Košúty 2, časť štvrtá : Kapela
 8. Štefan Vidlár: Politický starobinec
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 190
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 12 853
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 12 116
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 202
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 480
 6. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 5 501
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 258
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 350
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Nová škola v Plaveckom Štvrtku by mala po zrealizovaní projektu vyzerať takto.

Škola v Plaveckom Štvrtku má byť zelená, digitálna a komfortná.


20 h

Na vyšetrovaní incidentu v Moravskom Svätom Jáne sa podieľal vyšetrovateľ zo Senice spolu s kriminalistickým technikom a policajným psovodom.


TASR 10. aug
Extrémne sucho, ako aj vysoká spotreba vody počas mimoriadne teplých dní spôsobili, že viacerým obciam na Záhorí hrozí nedostatok vody vo verejných vodovodoch.

Deficit zrážok pozorujeme na Slovensku už od jesene minulého roka.


10. aug

Všetci členovia sú odhodlaní kedykoľvek vyjsť do terénu a pomôcť v prípadoch, kedy je v ohrození život alebo zdravie človeka.


10. aug

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Jeden muž sa pobytu za mrežami vyhýba už 14 rokov.


22 h

Väčšina hľadaných sa skrýva, pretože na nich bol vydaný príkaz na zatknutie.


19 h

Najstaršie sú z obdobia zhruba päťtisíc rokov pred naším letopočtom.


10. aug

Vodič Hyundaia prešiel do protismeru, čelne sa zrazil s kamiónom.


15 h

Blogy SME

 1. Lórant Kulík: Na marhuľovom festivale v Gönci platili jednotné ceny: Slováci prišli na festival ochutnať baracky, džem a barackovicu
 2. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 3. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku
 4. Miroslav Galovič: Slovenské Černobyle XXVII / Cykloleto 2022. Časť 2 - Varínske ruiny.
 5. Irena Šimuneková: Voda
 6. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - hrad Hrušov
 7. Marcel Horný: Košúty 2, časť štvrtá : Kapela
 8. Štefan Vidlár: Politický starobinec
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 190
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 12 853
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 12 116
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 202
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 480
 6. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 5 501
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 258
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 350
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 6. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu