Nedeľa, 20. jún, 2021 | Meniny má ValériaKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Senica č. 33 - 2006/07 zo 7.6.2007

SPRÁVY VV
1. Oznam pre členov Rady, VV a predsedov OK. Zasadnutie Rady ObFZ Senica sa uskutoční 22.6. o 16.30 h v budove ObFZ Senica.
2. Aktív ŠTK na prípravu nového ročníka 2007/08 a hodnotiaca konferencia ObFZ Senica bude 10. júla o 16 h v zasadačke Obvodného úradu.
SPRÁVY ŠTK
3. Oprava: V ÚS č. 32-2006/07 bod. č. 2, z 30.5. bol nesprávne uvedený hrací čas stretnutia II. tr. dos. 26. kolo Stráže - Pop. Močidlany. Hrať sa bude 17.6. o 17.30 h.
4 .ŠTK kontumuje v zmysle SP. čl. 100, písm. i) stretnutie 24 kola II. tr. dos. Trnovec - Mokrý Háj z 3.6. a v zmysle SP, čl. 106, bod 1, priznáva Trnovcu 3 body a skóre 3:0. M. Háj sa odstupuje na DK.
5. ŠTK kontumuje v zmysle SP. čl. 100, písm. b) neodohrané stretnutie III. tr. Kátov - MŠK Holíč z 3.6. a v zmysle SP, čl. 106, bod 1, priznáva Kátovu 3 body a skóre 3:0. MŠK Holíč sa trestá pokutou 200,- Sk pre ObFZ a 400,- Sk pre Kátov. RS. B. Tech. ust. bod 20, písm. a). Doklad o zaplatení zašlite na ŠTK do 21.6.07.
6. ŠTK neprerokovala na zasadnutí námietku Trnovca voči neoprávnenému štartu hráča M. Háj v stretnutí 24. kola II. tr. dos. Trnovec - M. Háj z 3.6., nakoľko nespĺňa náležitosti SP. čl. 123. V zmysle SP. čl. 130, bod 3 námietkový vklad 200,- Sk prepadá v prospech ObFZ Senica.
7. ŠTK neprerokovala na zasadnutí námietku ČSFA Kopčany voči neoprávneným štartom hráčov Kútov v stretnutí 13. kola prípravky ČSFA Kopčany - Kúty z 2.6., nakoľko námietka v zápise o stretnutí nespĺňa náležitosti SP. čl. 66, bod 2, písm.b. RS.B.Tech. ust. bod 3, písm. b).
SPRÁVY KR a KD
8. Obsadenie dospelí: MO 30. kolo 17.6. o 17.30 h Unín - Kopčany (R Otočka, AR1 Dzindzík ml. - del. Holásek ) Oreské - Š. Humence (Lapoš, Tokoš - Holič) Dubovce - Sekule (Ďurica, Rehák - Koleňák), Čáry - Hlboké (Zajíc, Dung - Machlica), Rybky - Koválov (Petráš, Prelec - Švec), Bor. Mikuláš - Radošovce, Letničie - Šaštín (Mlčúch, Karnoš - Mikuš), Brodské - Cerová (Dzindzík st., Polakovič - Morávek).
II. trieda 26. kolo 17.6. o 10 h Kúty B - Mokrý Háj (Hurbánek, Bednár), o 17.30 h Stráže - Pop. Močidlany (Macháček, Zabadal - Jediný), Trnovec - Chropov (Pekarovič), Bor. Sv. Jur - Rohov (Pišoja), Prietrž - Smolinské (Hurbánek), Radimov - Vrádište (Bednár), Jablonica - Lakš. N. Ves (Deák).
III. trieda 22. kolo 17.6. o 10 h Smrdáky - MŠK Holíč (Mikúš, Dzindzík st.), Podbranč - Sobotište (Polakovič, Sládek), o 11.30 h Kunov - Častkov (Daniš, Prelec), o 17.30 h Štefanov - Rovensko (Sládek, Bilka), Kátov - Dojč (Španka, Daniš), Osuské - Hradište (Mikúš).
9. Obsadenie dorast: MO 30. kolo 16.6. o 15 h Bor. Sv. Jur - Mokrý Háj (Deák), o 17.30 h Trnovec - Štefanov (Mikúš), 17.6. o 10.30 h Petr. Ves - Rovensko (Deák, Bilka), o 14.30 h Rybky - Jablonica (Daniš, Petráš), o 15 h Unín - Kopčany (Dzindzík ml., Otočka), Bor. Mikuláš - Mor. Sv. Ján, Brodské - Cerová (Polakovič, Dzindzík st.).
II. trieda 26. kolo 17.6. o 9 h Kunov - Lakš. N. Ves (Prelec, Daniš), o 15 h Dojč - Smolinské (Zabadal, Macháček).
10. Obsadenie žiackeho turnaja: 16.6. od 8 h turnaj st. žiakov o Záhorácky pohár. Radimov (Hurbánek, Španka), Sekule (Lapoš, Karnoš).
11. Zmeny obsadenia: MO dos. 10.6. Hlboké - Rybky (AR - Blažek za Tokoša), Š. Humence - Sekule (R Otrísal za Pekaroviča), III. tr. 10.6. MŠK Holíč - Štefanov (R Zabadal za Macháčka).
12. Zmena hracieho času: II. tr. st. žiaci 9.6. o 10.30 h Koválov - Š. Humence.
13. Ospravedlnení R: R. Pekarovič 10.6., P. Prelec 9.6., J. Drúžek 9. a 16.6., P. Tokoš 10. a 16.6., S. Antálek 16. a 17.6.
SPRÁVY DK
14. Nepodmienečné tresty: Peter Kováč 790922, Hlboké, 2SN od 4.6., 1/5a, Miroslav Ventúra 730909, Smrdáky, 2SN od 4.6., 1/5a, Ondrej Vaca 851102, Hlboké, 3SN od 4.6., 1/3b.
15. Podmienečné tresty: Dušan Kassay 750920, Cerová, 2SP od 4.6. do 31.10.07, 1/1a.
16. STOP za 4 ŽK: Vladimír Vávra 890403, Oreské (chýba poplatok), Peter Šimko 820217, Sobotište (chýba poplatok), Peter Štvrtecký 861018, Brodské(chýba poplatok), Oto Havlíček 760920, Šaštín, všetci 1SN od 4.6., 1/13/5a.
17. STOP za 8 ŽK: Martin Chovanec 850131, Čáry(chýba poplatok), Róbert Malík 781103, Bor. Mikuláš (chýba poplatok), obaja 2SN od 4.6., 1/13/5b.
18. DK na návrh ŠTK trestá podľa DP, príl. 2 čl. 6. TJ Chropov pokutou 400,- Sk (ÚS č. 31 bod 12 z 23.5.).
19. DK na návrh ŠTK trestá podľa DP príl. 2. čl. 6 TJ Štefanov pokutou 300,- Sk (ÚS č. 31 bod 14 z 23.5.).
20. DK na návrh ŠTK trestá podľa DP prí. 2. čl. 6 Mokrý Háj pokutou 500,- Sk za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí Trnovec - Mokrý Háj. VM Jaroslav Pukančík a tréner Zdeno Juraščík sa trestajú podľa DP príloha 1 čl. 9/2b na 4SN od 7.6.
21. Neprerokované: Vladimír Vávra 890403, Oreském, Radoslav Jankových 870826, Podbranč, obom chýba poplatok.
22. Pop. Močidlany sa trestajú pokutou 300,- Sk za nezaslanie poplatku 100,- Sk (ÚS č. 32 z 30.5., bod 25).
23. DK dňom 11.6. zastavuje činnosť FK Podbranč za podlžnosti voči ObFZ - ÚS č. 31 čl. 28 z 23.5.
24. DK dňom 6.6. uvoľňuje činnosť FK Štefanov.
25. Rozhodca A. Zajíc sa trestá pokutou 100,- Sk za oneskorene zaslaný zápis zo stretnutia II. tr. dos. Smolinské - Lakš. N. Ves z 27.5. Doklad o zaplatení zaslať do 21.6.07 na ObFZ Senica.
26. DK upozorňuje rozhodcov M. Reháka, V. Bilku, J. Kadlíčka a P. Dzindzíka ml. na nezaplatenie poriadkovej pokuty 100,-Sk (za oneskorené zaslanie zápisov zo stretnutí). Doklad o zaplatení je potrebné zaslať do 14.6.07 na ObFZ Senica. V opačnom prípade sa vystavujete ďalším disciplinárnym postihom.
SPRÁVY TMK
27. TMK žiada trénerov mužstiev MO dospelí aby čo najskôr nahlásili najlepších hráčov na jednotlivé posty (brankár, obranca, záložník, útočník) z mužstiev MO dospelí predsedovi TMK Š. Gálikovi, alebo na sekretariát ObFZ č. t. 034 - 651 2163, alebo 0905 483 380. Priateľské futbalové stretnutie vybraných „11“ ObFZ Senica a OFS Hodonín sa uskutoční 1.7. o 17 h v Dubovciach pri príležitosti výročia založenia FK Dubovce.
SPRÁVY KM a ŠF
28. Plánované turnaje žiakov: prípravky 23.6. poriadateľ MŠK Holíč (MŠK Holíč A a B, Bor. Mikuláš, Radošovce, Skalica A a B, ČSFA Kopčany).
Mladší žiaci 23.6., poriadateľ Čáčov (Čáčov, Bor. Mikuláš, I. Holíč, Senica ´95, výber ´94 ObFZ Senica, Brodské).
Starší žiaci 16.6. poriadateľ 1. skupiny Sekule (Sekule, Čáčov, Rovensko, výber ObFZ), 2. skupiny Radimov (Radimov, Hlboké, B.Mikuláš, Oreské).
Finále starších žiakov sa uskutoční v poobedňajších hodinách v Sekuliach.
SPRÁVY MK
29. MaK ObFZ upozorňuje FK, aby podklady pre registráciu hráčov prechádzajúcich z vekovej kategórie žiak do vekovej kategórie dorast zaslali čo najskorej na spracovanie MaK ZsFZ. K registrácii treba zaslať nasledovné materiály:
l ks prihlášku k registrácii (riadne vyplnenú, úplnú adresu hráča, podpisy rodičov).
1 ks fotografiu pasového formátu, nie staršiu ako 1 rok (na zadnú stranu fotografie napísať meno, priezvisko a rodné číslo).
1 ks fotokópiu dokladu o rodnom čísle (rodný list sa nevracia).
poplatok 100,- Sk za jedného hráča na peňažnej poukážke „U“ ZsFZ. Poplatok za viacerých hráčov uhraďte na jednej poukážke (na zadnú stranu poukážky je potrebné napísať mená hráčov).
Žiacke preukazy sa odosielajú na MaK ZsFZ ihneď po skončení súťaže žiakov. Taktiež uveďte presnú adresu na ktorú MaK ZsFZ zašle RP hráčov. Základnú registráciu v júli a v auguste MaK ZsFZ nebude vykonávať !!!
Poučenie: Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo zverejnenia v úradnej správe.
Ing. Jozef Rosa v. r.
predseda ObFZSenica

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 3. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 4. Crème de la crème po slovensky
 5. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový?
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 1. Posledné dni nešťastnej Anny Boleynovej
 2. Čo všetko je potrebné vedieť o ochrane očí počas leta
 3. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 4. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku
 5. Ako sa v lete správne starať o citlivú detskú pokožku?
 6. Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go
 7. Správna strava po tréningu: Siahnite po 100 % smoothie a šťavách
 8. Zázračná škola so zelenou strechou
 9. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 10. Crème de la crème po slovensky
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 29 100
 2. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 12 117
 3. Je lepšie zobrať si rozkladateľný obal alebo vytriediť plastový? 7 867
 4. Po Slovensku na motorke 6 538
 5. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 6 230
 6. Dovolenka v Chorvátsku: stavte na overenú a obľúbenú klasiku 5 945
 7. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 5 883
 8. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom 5 310
 9. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku 4 279
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 3 866
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Bude sa Senica po poslednom kole tešiť? Nemusí jej stačiť ani bod a môže jej stačiť i prehra.

Jediný gól strelili v druhom polčase. Gólovú prestrelku zažili v Žiline.


TASR 8 h
Dobré správy z MY

V tomto článku nájdete: Cukrovku úspešne liečia bez liekov. Obnovujú viac ako storočný zámok. Dva tipy na výlety s deťmi, nádherné fotky, ktoré dobyli svet a mnoho iného ;)


23 h

Covid automat pustí len 30 percent kapacity kúpaliska.


18. jún
Elektrické kolobežky Bolt v Bratislave.

Ľudia majú obavy z bezpečnosti na chodníkoch.


18. jún

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Už ste čítali?