Nedeľa, 24. september, 2023 | Meniny má Ľuboš, Ľubor

Úradná správa ObFZ Senica č. 33 - 2006/07 zo 7.6.2007

SPRÁVY VV
1. Oznam pre členov Rady, VV a predsedov OK. Zasadnutie Rady ObFZ Senica sa uskutoční 22.6. o 16.30 h v budove ObFZ Senica.
2. Aktív ŠTK na prípravu nového ročníka 2007/08 a hodnotiaca konferencia ObFZ Senica bude 10. júla o 16 h v zasadačke Obvodného úradu.
SPRÁVY ŠTK
3. Oprava: V ÚS č. 32-2006/07 bod. č. 2, z 30.5. bol nesprávne uvedený hrací čas stretnutia II. tr. dos. 26. kolo Stráže - Pop. Močidlany. Hrať sa bude 17.6. o 17.30 h.
4 .ŠTK kontumuje v zmysle SP. čl. 100, písm. i) stretnutie 24 kola II. tr. dos. Trnovec - Mokrý Háj z 3.6. a v zmysle SP, čl. 106, bod 1, priznáva Trnovcu 3 body a skóre 3:0. M. Háj sa odstupuje na DK.
5. ŠTK kontumuje v zmysle SP. čl. 100, písm. b) neodohrané stretnutie III. tr. Kátov - MŠK Holíč z 3.6. a v zmysle SP, čl. 106, bod 1, priznáva Kátovu 3 body a skóre 3:0. MŠK Holíč sa trestá pokutou 200,- Sk pre ObFZ a 400,- Sk pre Kátov. RS. B. Tech. ust. bod 20, písm. a). Doklad o zaplatení zašlite na ŠTK do 21.6.07.
6. ŠTK neprerokovala na zasadnutí námietku Trnovca voči neoprávnenému štartu hráča M. Háj v stretnutí 24. kola II. tr. dos. Trnovec - M. Háj z 3.6., nakoľko nespĺňa náležitosti SP. čl. 123. V zmysle SP. čl. 130, bod 3 námietkový vklad 200,- Sk prepadá v prospech ObFZ Senica.
7. ŠTK neprerokovala na zasadnutí námietku ČSFA Kopčany voči neoprávneným štartom hráčov Kútov v stretnutí 13. kola prípravky ČSFA Kopčany - Kúty z 2.6., nakoľko námietka v zápise o stretnutí nespĺňa náležitosti SP. čl. 66, bod 2, písm.b. RS.B.Tech. ust. bod 3, písm. b).
SPRÁVY KR a KD
8. Obsadenie dospelí: MO 30. kolo 17.6. o 17.30 h Unín - Kopčany (R Otočka, AR1 Dzindzík ml. - del. Holásek ) Oreské - Š. Humence (Lapoš, Tokoš - Holič) Dubovce - Sekule (Ďurica, Rehák - Koleňák), Čáry - Hlboké (Zajíc, Dung - Machlica), Rybky - Koválov (Petráš, Prelec - Švec), Bor. Mikuláš - Radošovce, Letničie - Šaštín (Mlčúch, Karnoš - Mikuš), Brodské - Cerová (Dzindzík st., Polakovič - Morávek).
II. trieda 26. kolo 17.6. o 10 h Kúty B - Mokrý Háj (Hurbánek, Bednár), o 17.30 h Stráže - Pop. Močidlany (Macháček, Zabadal - Jediný), Trnovec - Chropov (Pekarovič), Bor. Sv. Jur - Rohov (Pišoja), Prietrž - Smolinské (Hurbánek), Radimov - Vrádište (Bednár), Jablonica - Lakš. N. Ves (Deák).
III. trieda 22. kolo 17.6. o 10 h Smrdáky - MŠK Holíč (Mikúš, Dzindzík st.), Podbranč - Sobotište (Polakovič, Sládek), o 11.30 h Kunov - Častkov (Daniš, Prelec), o 17.30 h Štefanov - Rovensko (Sládek, Bilka), Kátov - Dojč (Španka, Daniš), Osuské - Hradište (Mikúš).
9. Obsadenie dorast: MO 30. kolo 16.6. o 15 h Bor. Sv. Jur - Mokrý Háj (Deák), o 17.30 h Trnovec - Štefanov (Mikúš), 17.6. o 10.30 h Petr. Ves - Rovensko (Deák, Bilka), o 14.30 h Rybky - Jablonica (Daniš, Petráš), o 15 h Unín - Kopčany (Dzindzík ml., Otočka), Bor. Mikuláš - Mor. Sv. Ján, Brodské - Cerová (Polakovič, Dzindzík st.).
II. trieda 26. kolo 17.6. o 9 h Kunov - Lakš. N. Ves (Prelec, Daniš), o 15 h Dojč - Smolinské (Zabadal, Macháček).
10. Obsadenie žiackeho turnaja: 16.6. od 8 h turnaj st. žiakov o Záhorácky pohár. Radimov (Hurbánek, Španka), Sekule (Lapoš, Karnoš).
11. Zmeny obsadenia: MO dos. 10.6. Hlboké - Rybky (AR - Blažek za Tokoša), Š. Humence - Sekule (R Otrísal za Pekaroviča), III. tr. 10.6. MŠK Holíč - Štefanov (R Zabadal za Macháčka).
12. Zmena hracieho času: II. tr. st. žiaci 9.6. o 10.30 h Koválov - Š. Humence.
13. Ospravedlnení R: R. Pekarovič 10.6., P. Prelec 9.6., J. Drúžek 9. a 16.6., P. Tokoš 10. a 16.6., S. Antálek 16. a 17.6.
SPRÁVY DK
14. Nepodmienečné tresty: Peter Kováč 790922, Hlboké, 2SN od 4.6., 1/5a, Miroslav Ventúra 730909, Smrdáky, 2SN od 4.6., 1/5a, Ondrej Vaca 851102, Hlboké, 3SN od 4.6., 1/3b.
15. Podmienečné tresty: Dušan Kassay 750920, Cerová, 2SP od 4.6. do 31.10.07, 1/1a.
16. STOP za 4 ŽK: Vladimír Vávra 890403, Oreské (chýba poplatok), Peter Šimko 820217, Sobotište (chýba poplatok), Peter Štvrtecký 861018, Brodské(chýba poplatok), Oto Havlíček 760920, Šaštín, všetci 1SN od 4.6., 1/13/5a.
17. STOP za 8 ŽK: Martin Chovanec 850131, Čáry(chýba poplatok), Róbert Malík 781103, Bor. Mikuláš (chýba poplatok), obaja 2SN od 4.6., 1/13/5b.
18. DK na návrh ŠTK trestá podľa DP, príl. 2 čl. 6. TJ Chropov pokutou 400,- Sk (ÚS č. 31 bod 12 z 23.5.).
19. DK na návrh ŠTK trestá podľa DP príl. 2. čl. 6 TJ Štefanov pokutou 300,- Sk (ÚS č. 31 bod 14 z 23.5.).
20. DK na návrh ŠTK trestá podľa DP prí. 2. čl. 6 Mokrý Háj pokutou 500,- Sk za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí Trnovec - Mokrý Háj. VM Jaroslav Pukančík a tréner Zdeno Juraščík sa trestajú podľa DP príloha 1 čl. 9/2b na 4SN od 7.6.
21. Neprerokované: Vladimír Vávra 890403, Oreském, Radoslav Jankových 870826, Podbranč, obom chýba poplatok.
22. Pop. Močidlany sa trestajú pokutou 300,- Sk za nezaslanie poplatku 100,- Sk (ÚS č. 32 z 30.5., bod 25).
23. DK dňom 11.6. zastavuje činnosť FK Podbranč za podlžnosti voči ObFZ - ÚS č. 31 čl. 28 z 23.5.
24. DK dňom 6.6. uvoľňuje činnosť FK Štefanov.
25. Rozhodca A. Zajíc sa trestá pokutou 100,- Sk za oneskorene zaslaný zápis zo stretnutia II. tr. dos. Smolinské - Lakš. N. Ves z 27.5. Doklad o zaplatení zaslať do 21.6.07 na ObFZ Senica.
26. DK upozorňuje rozhodcov M. Reháka, V. Bilku, J. Kadlíčka a P. Dzindzíka ml. na nezaplatenie poriadkovej pokuty 100,-Sk (za oneskorené zaslanie zápisov zo stretnutí). Doklad o zaplatení je potrebné zaslať do 14.6.07 na ObFZ Senica. V opačnom prípade sa vystavujete ďalším disciplinárnym postihom.
SPRÁVY TMK
27. TMK žiada trénerov mužstiev MO dospelí aby čo najskôr nahlásili najlepších hráčov na jednotlivé posty (brankár, obranca, záložník, útočník) z mužstiev MO dospelí predsedovi TMK Š. Gálikovi, alebo na sekretariát ObFZ č. t. 034 - 651 2163, alebo 0905 483 380. Priateľské futbalové stretnutie vybraných „11“ ObFZ Senica a OFS Hodonín sa uskutoční 1.7. o 17 h v Dubovciach pri príležitosti výročia založenia FK Dubovce.
SPRÁVY KM a ŠF
28. Plánované turnaje žiakov: prípravky 23.6. poriadateľ MŠK Holíč (MŠK Holíč A a B, Bor. Mikuláš, Radošovce, Skalica A a B, ČSFA Kopčany).
Mladší žiaci 23.6., poriadateľ Čáčov (Čáčov, Bor. Mikuláš, I. Holíč, Senica ´95, výber ´94 ObFZ Senica, Brodské).
Starší žiaci 16.6. poriadateľ 1. skupiny Sekule (Sekule, Čáčov, Rovensko, výber ObFZ), 2. skupiny Radimov (Radimov, Hlboké, B.Mikuláš, Oreské).
Finále starších žiakov sa uskutoční v poobedňajších hodinách v Sekuliach.
SPRÁVY MK
29. MaK ObFZ upozorňuje FK, aby podklady pre registráciu hráčov prechádzajúcich z vekovej kategórie žiak do vekovej kategórie dorast zaslali čo najskorej na spracovanie MaK ZsFZ. K registrácii treba zaslať nasledovné materiály:
l ks prihlášku k registrácii (riadne vyplnenú, úplnú adresu hráča, podpisy rodičov).
1 ks fotografiu pasového formátu, nie staršiu ako 1 rok (na zadnú stranu fotografie napísať meno, priezvisko a rodné číslo).
1 ks fotokópiu dokladu o rodnom čísle (rodný list sa nevracia).
poplatok 100,- Sk za jedného hráča na peňažnej poukážke „U“ ZsFZ. Poplatok za viacerých hráčov uhraďte na jednej poukážke (na zadnú stranu poukážky je potrebné napísať mená hráčov).
Žiacke preukazy sa odosielajú na MaK ZsFZ ihneď po skončení súťaže žiakov. Taktiež uveďte presnú adresu na ktorú MaK ZsFZ zašle RP hráčov. Základnú registráciu v júli a v auguste MaK ZsFZ nebude vykonávať !!!
Poučenie: Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo zverejnenia v úradnej správe.
Ing. Jozef Rosa v. r.
predseda ObFZSenica

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na My Záhorie

Komerčné články

 1. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 2. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 3. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 4. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 5. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
 6. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
 7. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty
 8. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz
 1. Hladinka smeruje do Košíc!
 2. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 3. Union zdravotná poisťovňa prináša novinku vo vzdelávaní
 4. Tento domáci nápoj vzpruží lepšie než káva, šlofík a energiťák
 5. Geniálne, čo dokáže minca v mrazničke!
 6. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 7. Novesta predstavuje novú kolekciu pre jeseň/zimu 2023
 8. Katolícka univerzita vykročila na ďalšiu misiu
 1. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 12 572
 2. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 6 537
 3. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 6 419
 4. Hladinka smeruje do Košíc! 5 227
 5. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom 4 349
 6. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 748
 7. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 237
 8. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 249

Blogy SME

 1. Peter Kollega: Čiernobiele mozgotrasy - Made in Slovensko
 2. Martin Sústrik: Argentína
 3. Martin Škopec Antal: Európa alebo Mečiar (Moc utópii a utópie moci)
 4. Roman Hutira: Študenti je čas ísť opäť za hranice?
 5. Ivan Hejda: Čo sa stane 19. augusta 2026 (variant 1)?
 6. Post Bellum SK: Davová psychóza a pogrom v Topoľčanoch
 7. Roman Kebísek: Štefánik našiel na Tahiti zobrazenie rodinky od Gauguina. Možno jeho ženy a syna
 8. Miro Jankes: September (2023)
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 128
 2. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 30 850
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 29 212
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 23 605
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 946
 6. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 9 736
 7. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 436
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 382
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Ľudovít Hološka.

Dve galérie na západnom Slovensku spojilo jubileum Ľudovíta Hološku. Galéria Jána Koniarka (GJK) v Trnave i Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) pripravili umelcovi k 80.


TASR 23. sep

Diskusiu vysielame naživo 26. 9. 2023 o 11.00 h.


22. sep
Predstavenie sochy Maceka v Malackách.

Na unikátnej soche pracoval umelec niekoľko mesiacov.


22. sep
Ilustračná fotka

Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 13. októbra.


TASR 22. sep

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Blogy SME

 1. Peter Kollega: Čiernobiele mozgotrasy - Made in Slovensko
 2. Martin Sústrik: Argentína
 3. Martin Škopec Antal: Európa alebo Mečiar (Moc utópii a utópie moci)
 4. Roman Hutira: Študenti je čas ísť opäť za hranice?
 5. Ivan Hejda: Čo sa stane 19. augusta 2026 (variant 1)?
 6. Post Bellum SK: Davová psychóza a pogrom v Topoľčanoch
 7. Roman Kebísek: Štefánik našiel na Tahiti zobrazenie rodinky od Gauguina. Možno jeho ženy a syna
 8. Miro Jankes: September (2023)
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 128
 2. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 30 850
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 29 212
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 23 605
 5. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 10 946
 6. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 9 736
 7. Ivan Mlynár: Zo skrine biskupov Slovenska vypadol ďalší kostlivec. 7 436
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 382
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu