Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Úradná správa ObFZ Senica č. 31 - 2006/07 z 23.5.2007

SPRÁVY VV
1. Odvolanie FK Bor. Sv. Jur (stretnutie 19. kolo II. tr. dosp. z 29.4. Bor. Sv. Jur - Prietrž). VV ObFZ potvrdzuje rozhodnutie ŠTK, nakoľko potrebné doklady neboli predložené pred stretnutím (RS. B. Tech. ust. 2 a.), čo písomne potvrdil aj R Ľ. Ďurica. Odvolací poplatok prepadá v prospech ObFZ Senica. Ľ. Ďuricu odstupuje na doriešenie KR.
2. Odvolanie TJ Radimov (stretnutie 15. kola II. tr. dosp. Radimov - Jablonica z 1.4.). VV zmenil rozhodnutie ŠTK a stretnutie kontumuje v prospech Radimova za neoprávnený štart hráča Jablonice vo vyššej vekovej kategórii SP čl. 100/i a 106/1 a priznáva 3 body a skóre 3:0 pre Radimov. Odvolací poplatok sa Radimovu vracia. R M. Sládka odstupuje na doriešenie KR.
3. Odvolanie FK Bor. Sv. Jur (stretnutie 17. kola II. tr. dosp. Bor. Sv. Jur - Jablonica z 15.4.). VV potvrdzuje rozhodnutie ŠTK. Odvolací poplatok prepadá v prospech ObFZ Senica. R D. Zabadala odstupuje na doriešenie KR.
4. Odvolanie Radimova (stretnutie 14. kola II. tr. dosp. Lakš. N. Ves - Radimov z 25.3.). VV potvrdzuje rozhodnutie ŠTK. Odvolací poplatok prepadá v prospech ObFZ Senica. R Ľ. Ďuricu odstupuje na doriešenie KR.
SPRÁVY ŠTK
5. ŠTK schvaľuje žiadosť Bor. Mikuláš o zmenu hracieho času stretnutia MO st. žiaci 26. kolo B. Mikuláš - Stráže dňa 9.6. a stretnutie nariaďuje odohrať o 10 h.
6. V ÚS č. 30/2006/07 bod č. 11, zo 17.5. bol nesprávne uvedený hrací čas a termín stretnutia MO st. žiaci 24. kolo Bor. Sv. Jur - Oreské. Správne znenie: MO st. žiaci 24. kolo Bor. Sv. Jur - Oreské ŠTK nariaďuje odohrať 3.6. o 11 h.
7. ŠTK nariaďuje, v zmysle RS. A. všeobec. ust. bod 8, písm. e) Podbranču vyplatiť náležitosti - stravné 89,-Sk: R Štefan Petráš, Kalinčiakova 320/15, 905 01 Senica, AR Marián Bednár, Rovenská 671, 905 01 Senica, za rozhodovanie stretnutia III. tr. 16. kolo Podbranč - Štefanov zo 6.5. Termín vyplatenia je do 30.5. Kópiu PPP o zaplatení zašlite na ŠTK do 30.5.
8. ŠTK kontumuje v zmysle SP, čl. 100, písm. i) stretnutie III. triedy 17. kolo MŠK Holíč - Hradište z 13.5. a v zmysle SP, čl. 106, bod 1 priznáva Hradišťu 3 body a skóre 3:0.
9. ŠTK prerokovala námietku TJ Hradište voči neoprávnenému štartu hráča MŠK Holíč v stretnutí 17. kola MŠK Holíč - Hradište z 13.5. ŠTK námietke Hradišťa vyhovela. V zmysle SP, čl. 130, bod 3, námietkový vklad 200,- Sk sa Hradišťu vracia.
10. ŠTK kontumuje v zmysle SP, čl. 100, písm. i.) stretnutie III. triedy Osuské - MŠK Holíč z 20.5. a v zmysle SP, čl. 106, bod 1, priznáva TJ Osuské 3 body a skóre 3:0.
11. ŠTK predvoláva na zasadnutie 30.5. o 17 h: R Ivana Karnoša, VM dos. Sp. Stráže Milana Puteru, KM dos. Sp. Stráže Dávida Rišku RP 821008, VM dos. Prietrž Jána Svatíka, KM dos. Prietrže Pavla Tuláka RP 790124. Všetci si prinesú preukazy totožnosti, hráči RP. ŠTK nariaďuje TJ Stráže na zasadnutí predložiť originál dokladu o lekárskej prehliadke (povolenie štartu hráča vo vyššej vekovej kategórii) Matúša Herdu RP 900916. V opačnom prípade sa vystavujete disciplinárnemu konaniu.
12. ŠTK kontumuje v zmysle SP, čl. 100, písm.b.) stretnutie II. tr. dor. Kunov - Chropov z 20.5. a v zmysle SP, čl. 106, bod 1, priznáva Kunovu 3 body a skóre 3:0. Chropov sa trestá pokutou 200,- Sk pre ObFZ a 400,- Sk pre Kunov. RS. B. Tech. ust. bod 20, písm. a.). Doklad o úhrade zašlite na ŠTK do 6.6.07.
13. ŠTK urguje Mokrý Háj o zaslanie PPP o zaplatení pokuty 100,- Sk pre ObFZ a 300,- Sk pre Hlboké. ÚS č. 28/2006/07 zo 4.5. čl. 8. Termín do 30.5.07. V opačnom prípade sa vystavujete disciplinárnemu konaniu.
14. ŠTK kontumuje v zmysle SP, čl. 100, písm. b.) stretnutie III. tr. Kunov - Štefanov z 20.5. a v zmysle SP, čl. 106, bod 1, priznáva Kunovu 3 body a skóre 3:0. Štefanov sa trestá pokutou 200,- Sk pre ObFZ a 400,- Sk pre Kunov. RS. B. Tech. ust. bod 20, písm. a.). Doklad o zaplatení zašlite na ŠTK do 6.6.07.
15. Cýbajúce zápisy: MO dos. 26. kolo Čáry - Oreské, Šaštín - Radošovce, MO dor. 26. kolo Cerová - Jablonica, Rovensko - Mor. Sv. Ján, II. tr. dos. 22. kolo Prietrž - Mokrý Háj, II. tr. dor. 22. kolo Vrádište - Smolinské.
SPRÁVY KR a KD
16. Obsadenie dospelí: 28. kolo MO 3.6. o 17 h Unín - Oreské (R Sládek, AR1 Bednár - del. Holásek), Sekule - Kopčany (Drúžek, Mlčúch - Machlica), Čáry - Š. Humence (Antálek, Pišoja - Koleňák), Rybky - Dubovce (Kadlíček, Deák - Holič), Bor. Mikuláš - Hlboké (Mikuš, Polakovič - Jediný), Letničie - Koválov (Zajíc, Dung - Švec), Brodské - Radošovce (Petráš, Dzindzík ml. - Kríž), Cerová - Šaštín (Otočka, Cabadaj - Morávek).
24. kolo II. tr. 3.6. o 17 h Kúty B - Stráže (Hurbánek, Prelec), Trnovec - Mokrý Háj (Karnoš, Pekarovič), Bor. Sv. Jur - Pop. Močidlany (Zabadal), Prietrž - Chropov (Rehák, Ďurica - Mikuš), Radimov - Rohov (Tokoš, Lapoš), Jablonica - Smolinské (Daniš), Lakš. N. Ves - Vrádište (Dzindzík st., Španka).
20. kolo III. trieda 3.6. o 10 h Kátov - MŠK Holíč (Prelec, Hurbánek), Podbranč - Rovensko (Polakovič, Mikuš), Hradište - Sobotište (Bednár, Sládek), o 11.30 h Kunov - Smrdáky (Ďurica, Rehák), o 17 h Štefanov - Častkov, Osuské - Dojč.
17. Obsadenie dorast: 28. kolo MO 2.6. o 14.30 h Bor Sv. Jur - Kopčany (Antálek, Pišoja), 3.6. o 10.30 h Petr. Ves - Jablonica (Mlčúch, Drúžek), o 14.30 h Unín - Oreské (Bednár, Sládek), Rybky - Mokrý Háj (Deák, Kadlíček), Bor. Mikuláš - Štefanov (Polakovič, Mikuš), Brodské - Mor. Sv. Ján (Dzindzík ml., Petráš), Cerová - Rovensko (Cabadaj, Otočka).
24. kolo II. tr. 3.6. o 9 h Kunov - Smolinské (Rehák, Ďurica), o 14.30 h Dojč - Chropov, Lakš. N. Ves - Vrádište (Španka, Dzindzík st.).
18. Obsadenie žiaci: 25. kolo starší 2.6. o 15 h Hlboké - Bor. Sv. Jur (Bednár), o 17 h Kopčany - Petr. Ves (Drúžek), Stráže - Brodské (Zajíc), Mokrý Háj - Bor. Mikuláš (Lapoš), Cerová - Čáčov (Dzindzík st.), Oreské - Radošovce (Španka), Šaštín - Čáry (Deák).
25. kolo II. t. st. žiaci 2.6. o 17 h Dubovce - Koválov (Daniš), Trnovec - Unín (Zabadal), Jablonica - Rovensko (Dzindzík ml.), Pop. Močidlany - Prietrž (Pekarovič), Sobotište - Radimov (Sládek), Sekule - Rohov (Dung), Š. Humence - Letničie (Prelec).
19. kolo MO mladší 2.6. o 11.30 h Čáčov - Bor. Mikuláš (Hurbánek), Gbely - Brodské (Cabadaj).
19. Obsadenie prípravky: 13. kolo 2.6. o 14 h MŠK Holíč - Mor. Sv. Ján (Lapoš), o 15.30 h Šaštín - Gbely (Deák), ČSFA Kopčany - Kúty (Drúžek), o 16 h Skalica B - Skalica A (Tokoš).
20. Obsadenie Niké Premier Cup: 30.5. o 17 h Šaštín - Senica (Španka).
21. Zmeny v obsadení: MO dosp. 27.5. Hlboké - Letničie R Otočka za Pekaroviča, MO dor. 27.5. Jablonica - Brodské AR Otočka za Pekaroviča, II. tr. dosp. 27.5. o 17 h Vrádište - Kúty B Daniš za Mikúša, AR Patka, Chropov - Radimov R Thao za Otočku, Mokrý Háj - Bor. Sv. Jur AR Pekarovič za Thao, II. tr. dos. 27.5. o 17 h Sobotište - Kunov R Mikúš za Daniša, Dojč - Hradište R Mlčúch za Drúžka, 24. kolo MO st. žiaci 3.6. o 11 h (Dung).
22. KR pozastavuje delegáciu dorast, dospelí R Ladislavovi Cabadajovi od 4.6. do 18.6.07. Neudelil 2 x ČK a uznal neregulárny gól.
23. Ospravedlnení: Petr Pišoja 20.5., Stanislav Antálek 20.5., Jozef Macháček 2. - 3.6.
24. KR oznamuje rozhodcom a záujemcom o rozhodovanie v ObFZ, že fyzické a teoretické previerky pre ročník 2007/08 sa uskutočnia 23.6. o 8.30 h na štadióne SH Senica. Účasť všetkých rozhodcov je nutná. Pozvánky nebudú posielané. Zmena termínu vyhradená!
SPRÁVY DK
25. Nepodmienečne tresty: Marián Královič 851014, Bor. Sv. Jur, 4SN od 21.5., 1/6/1b.
26. STOP za 4 ŽK: Mário Búran 790124, Cerová (chýba poplatok), Dávid Strapko 870605, Šaštín, Juraj Smolinský 770911, Šaštín, Ján Kassay 850403, Bor. Mikuláš, Ľubomír Macek 840409, Bor. Mikuláš, Juraj Fila 680915, Š. Humence, všetci 1SN od 21.5., 1/13/5a.
27. STOP za 8 ŽK: Štefan Baláž 740731, Kopčany, 2SN od 21.5., 1/13/5b.
28. DK trestá, na návrh ŠTK, Podbranč podľa DP, príloha 2 čl. 6, pokutou 300,- Sk za nevyplatené náležitosti delegovaným osobám zo stretnutia III. tr. Podbranč - Štefanov zo 6.5.
29. DK trestá, na návrh ŠTK, TJ MŠK Holíč podľa DP príloha 2 čl. 6, pokutou 500,- Sk za umožnenie neoprávneného štartu hráčov.
30. DK udeľuje Chropovu pokutu 300,- Sk za nezaslanie poplatku za hráča Michal Líška 881006, ÚS č. 30 zo 17.5., bod č. 23.
31. DK trestá R J. Kadlíčka pokutou 100,- Sk za nezaslanie zápisu zo stretnutia MO dos. Šaštín - Radošovce z 20.5. RS. B. Tech. ust. bod 17/c.
32. DK trestá R P. Dzindzíka ml. pokutou 100,- Sk za nezaslaný zápis zo stretnutia II. triedy dos. Prietrž - Mokrý Háj z 20.5.
33. Tresty: MŠK Holíč - VM Vladimír Petrovič, 6SN od 23.5., 1/9/2b, tréner Ivan Vrablic, 6SN od 23.5., 1/9/2b. Obidvaja za umožnenie neoprávneného štaru hráčov v stretnutiach III. triedy MŠK Holíč - Hradište a Osuské - MŠK Holíč.
34. DK žiada TJ Letničie zaslať do 29.5. písomné stanovisko aj s návrhom opatrení k neprístojnostiam pred a počas stretnutia MO dos. Letničie - Dubovce z 20.5.
35. DK žiada R P. Preleca zaslať do 29.5. písomné stanovisko k neprístojnostiam pred a počas stretnutia MO dos. Letničie - Dubovce z 20.5.
SPRÁVY TMK
36. TMK ObFZ Senica vyzýva záujemcov o dosiahnutie kvalifikácie trénera IV. triedy, aby sa prihlásili písomne na adresu ObFZ Senica, Jilemnického 1317/69, 905 01 Senica. Po prihlásení min. 20 záujemcov by sa školenie konalo počas zimnej prestávky ročníka 2007/08.
SPRÁVY KM a ŠF
37. Na usporiadanie turnaja prípraviek 23.6. sa prihlásila Iskra Holíč. Na vedomie účastníkom turnaja prípraviek: MŠK Holíč ponúka občerstvenie v hodnote 30,- Sk (párky + chlieb + horčica + nealko + ovocie + napolitánka) v prípade záujmu je potrebné uplatniť objednanie na adresu: Petronela Bradáčová, Vrádištská 27, 908 51 Holíč. Na usporiadanie turnaja mladších žiakov 23.6. sa prihlásil FK 95 Čáčov. Na usporiadanie jednej skupiny a finále starších žiakov 16.6. sa prihlásili Sekule. KM a ŠF vyzýva posledných držiteľov putovných pohárov zo žiackych turnajov v roku 2006, aby tieto odovzdali do 31.5. na ObFZ Senica. Jedná sa o nasledovné FK: Prípravka Bor. Mikuláš, mladší žiaci Senice, starší žiaci Hlbokého.
SPRÁVY MK
38. MaK ObFZ upozorňuje FK, aby podklady pre registráciu hráčov prechádzajúcich z vekovej kategórie žiak do vekovej kategórie dorast zaslali na spracovanie MaK ZsFZ najneskôr do 31.5. K registrácii treba zaslať nasledovné materiály:
l ks prihlášku k registrácii (riadne vyplnenú, úplnú adresu hráča, podpisy rodičov).
1 ks fotografiu pasového formátu, nie staršiu ako 1 rok (na zadnú stranu fotografie napísať meno, priezvisko a rodné číslo).
1 ks fotokópiu dokladu o rodnom čísle (rodný list - nevracia sa ).
Poplatok 100,- Sk za jedného hráča na peňažnej poukážke „U“ ZsFZ.
Poplatok za viacerých hráčov uhraďte na jednej poukážke (na zadnú stranu poukážky je potrebné napísať mená hráčov).
Žiacke preukazy sa odosielajú na MaK ZsFZ ihneď po skončení súťaže žiakov. Taktiež uveďte presnú adresu na ktorú MaK ZsFZ zašle RP hráčov. Základnú registráciu v júli a v auguste MaK ZsFZ nebude vykonávať !!!
Poučenie: Proti rozhodnutiu OK ObFZ sa môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo zverejnenia v úradnej správe.
Ing. Jozef Rosa v. r.
predseda ObFZSenica

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 9. Pomáhajte čítaním
 10. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 1. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 2. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 3. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 4. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 5. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 6. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 650
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 815
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 164
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 983
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 229
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 587
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 704
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 696
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 569
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 9 435
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Rezort práce plánuje postaviť dva domy pre detský domov

Vyplýva to zo zverejnených informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Ilustračné foto

Predbežný termín konca zákazu vychádzania je 15. november

Termín odsúhlasil aj ústredný krízový štáb.

Ilustračná fotografia.

V Skalici nebudú odberné miesta kopírovať volebné miestnosti

Na plošné testovanie vyčlenili v meste jedenásť odberných miest.

Ilustračné foto

Kraj poskytne na celoplošné testovanie stredné školy

Budú v nich zriadené odberové miesta.

Trnavský samosprávny kraj

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Zomrel majiteľ známej nitrianskej firmy Turancar

Viliam Turan mal 66 rokov. Podnikať začal krátko po nežnej revolúcii.

Banská Bystrica zverejnila zoznam odberných miest ( + Zoznam)

Mesto sa pripravuje na celoplošné testovanie obyvateľov, sú známe odberné miesta. Bude ich 68.

Celoplošné testovanie v Nových Zámkoch a Šuranoch: ZOZNAM odberných miest

Testovať sa bude aj v kine či športovej hale. Fungovať bude aj pojazdné odberné miesto.

Už ste čítali?