Utorok, 26. január, 2021 | Meniny má TamaraKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ Senica č. 5- 2006/07 z 22.08.2006

SPRÁVY ŠTK
1. ŠTK schvaľuje dohodu oddielov o zmene poradia stretnutia MO st. žiaci a nariaďuje ho odohrať
v poradí Petrova Ves - Brodské 19.8.06 o 17 h.
2. ŠTK, na základe rozhodnutia VV, schvaľuje žiadosť TJ Podbranč o udelenie výnimky
z hracieho času pre stretnutie III. triedy Podbranč - Smrdáky a nariaďuje ho odohrať 10.9.06 o 16 h.
3. ŠTK kontumuje v zmysle SP, čl. 100, písm. i) stretnutie MO dorast Brodské - Unín zo 6.8.06 a v zmysle SP, čl. 106, bod 1 priznáva Unínu 3 body a skóre 3:0. Brodské odstupuje na doriešenie DK.
4. ŠTK nariaďuje Lakš. N. Vsi uhradiť náležitostí 90,- Sk rozhodcovi Pavlovi Puterovi za neodohrané stretnutie II. B triedy st. žiaci Lakš.N. Ves - Unín zo 6.5.06. Adresa rozhodcu je uvedená v Rozpise súťaží. Fotokópiu ústrižku o úhrade zašlite na ŠTK do 11.9.06.
5. Z dôvodu sviatku utorok 29.8.06 bude ŠTK a KR zasadať 28.8.06 (pondelok) od 16 do 18 h. Upozorňujeme rozhodcov a delegátov, aby zápisy zo stretnutí hraných 26.8., 27.8., 29.8.06 doručili na ObFZ najneskôr do 31.8.06 do 15 h. V prípade nedodržania termínu sa vystavujete postihu v zmysle Rozpisu súťaží, B. Tech. ustanovenia, bod 17, písm. c).
MaK ObFZ oznamuje oddielom, že v piatok 1.9.06 od 14 do 16 h budú mimoriadne úradné hodiny pre prestupy, hosťovania. Prerokovací poplatok na „počkanie“ musí byť uhradený 31.8.06 alebo 1.9.06. Ďalšie úradné hodiny budú 4. - 6.9.06.

Skryť Vypnúť reklamu

SPRÁVY KR
6. Za nezrovnalosti v zápise o stretnutí dospelých Kopčany - Š.Humence, KR pozastavuje
delegáciu na stretnutia dorastu, dospelých od 22.8. do 28.8.06 rozhodcovi Tran Dinh Thaovi.
7. Ospravedlnení rozhodcovia: 4. kolo - Saibel, 5. kolo - Saibel, Pišoja, Antálek.
8. Zmeny v obsadení: MO dospelí 1. kolo 25.8.06 B.Mikuláš - Šaštín, AR2 Pálka, 4. kolo 27.8. Šaštín - Sekule HR Lapoš za Thaa, AR1 Patka za Polakoviča, 5. kolo 29.8. Čáry - Brodské o 17 h, delegát Morávek, Oreské - Šaštín o 17 h, delegát Valla za Morávka, MO dorast 4. kolo 27.8. Štefanov - Š.Humence 27.8. HR Bednár, AR1 Sládek, Jablonica - Kopčany AR1 Polakovič za Cabadaja, Mor.Sv.Ján - Oreské HR Petráš za Bilku, II. tr. dospelí 4. kolo 27.8. Kúty B - Chropov HR Zajíc za Dzindzíka ml., Smolinské - Mokrý Háj HR Zajíc za Polakoviča, AR1 Tokoš za Thaa, Jablonica - Bor. Sv. Jur HR Čaladík za Cabadaja, AR1 Polakovič za Čaladíka, 1. kolo 29.8. Mokrý Háj - Pop. Močidlany o 17 h, HR Drúžek, AR1 Tokoš, III. tr. 4. kolo 27.8. Dojč - MŠK Holíč HR Vanek za Dzindzíka st., AR1 Ďurica odvolaný, Sobotište - Častkov HR Tokoš za Lapoša, Štefanov - Osuské HR Daniš za Saibela, Podbranč - Kátov AR1 Bilka odvolaný.

Skryť Vypnúť reklamu

SPRÁVY DK
9. Za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí MO dorast Kopčany - Š. Humence zo 6.8.06, DK trestá TJ Kopčany a funkcionárov: a) oddiel, v zmysle DP, príloha 2, čl. 6, pokutou 500,- Sk v prospech ObFZ, b) Jozefa Ivana, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu funkcie VM dorastu na 4SN od 23.8.06, c) Ivana Daniela, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu funkcie trénera dorastu na 4SN od 23.8.06. Ústrižok o zaplatení zašlite na DK do 12.9.06.
10. Za umožnenie neoprávneného štartu hráčov v stretnutí MO dorast Brodské - Unín zo 6.8.06, DK trestá TJ Brodské a funkcionárov: a) oddiel, v zmysle DP, príloha 2, čl. 6, pokutou 300,- Sk v prospech ObFZ, b) Bohumila Hnáta, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva dorastu na 4SN od 23.8.06, c) Štefana Boleráza, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu funkcie trénera dorastu na 4SN od 23.8.06. Ústrižok o zaplatení zašlite na DK do 12.9.06.
11. Za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí III. triedy Štefanov - Hradište z 20.8.06, DK trestá TJ Štefanov a funkcionárov: a) oddiel, v zmysle DP, príloha 2, čl. 6, pokutou 300,- Sk v prospech ObFZ, b) Petra Fišeru, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu vedúceho mužstva na 4SN od 23.8.06, c) Mariána Klenu, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu funkcie trénera na 4SN od 23.8.06, d) Jána Šarközyho RP 800530, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 1, písm. b), zastavením činnosti na 5SN od 23.8.06. Ústrižok o zaplatení 300,- Sk a prerokovacieho poplatku 100,- Sk za J. Šarközyho zašlite na DK do 12.9.06.
12. Za zapríčinenie neskorého začiatku stretnutia MO dorast Brodské - Unín zo 6.8.06, neskorým príchodom na stretnutie, DK v zmysle DP, príloha 2, čl. 6 trestá Unín pokutou 200,- Sk v prospech ObFZ. Za nedostatky v stretnutí MO dorast Trnovec - Jablonica z 5.8.06, DK v zmysle DP, príloha 2, čl. 6 trestá Trnovec pokutou 200,- Sk v prospech ObFZ, za nedostatky v stretnutí MO dorast Bor. Sv. Jur - Štefanov zo 6.8.06, DK v zmysle DP, príloha 2, čl. 6 trestá Štefanov pokutou 200,- Sk v prospech ObFZ. Za nerešpektovanie nariadenia DK, nedostavenie sa na zasadnutie DK 23.8.06, DK v zmysle DP, príloha 2, čl. 6 trestá Štefanov pokutou 200,- Sk v prospech ObFZ. Unín, Trnovec a Štefanov zašlú ústrižky o zaplatení na DK do 12.9.06.
13. Za umožnenie neoprávneného štartu hráčov v stretnutí MO dorast Brodské - Unín zo 6.8.06, DK v zmysle DP, príloha 3, čl. 5 trestá rozhodcu Pavla Dzindzíka ml. zákazom výkonu funkcie na 4SN od 30.8.06. Obratom zašlite ústrižok o zaplatení prerokovacieho poplatku 200,- Sk.
14. Potrestanie hráčov: Branislav Huťťa 870905, Radošovce, 2SP od 21.8. do 30.11.06, 6/1a, Tomáš Čižmár 820201, Sekule, 2SP od 21.8. do 30.11.06, 6/1a, Tomáš Filip 900527, Kopčany, 2SP od 21.8. do 30.11.06, 5a, Richard Celláry 941018, Bor. Sv. Jur, 2SP od 20.8. do 30.11.06, 5a, Viliam Krátky 800418, Dojč, 1SN od 21.8.06, 5a, Tomáš Matúš 840324, Sobotište, 1SN, od 14.8.06, 4a, Marcel Rusnák 831006, Štefanov (zaslať ústrižok o zaplatení), 1SN od 14.8.06, 4a, Branislav Mikula 740823, Kopčany, 2SN od 7.8.06, 5a, Michal Riška 871030, Kúty B, 2SN od 21.8.06, 2b, Lukáš Liška 851225, B.Mikuláš, 2SN, od 21.8.06, 6/1a, Martin Tománek 851027, Š. Humence, 2SN od 21.8.06, 5a, Martin Mikula 761031, Dubovce, 2SN od 21.8.06, 5a, Dominik Fuksa 881126, B. Mikuláš, 2SN od 21.8.06, 5a, Ivan Perička 650414, Kunov, 3SN od 21.8.06, 4a, Martin Petrúfka 751108, Rybky, 3SN od 21.8.06, 6/1b, Zdenko Prokeš 861027, Radošovce, 3SN od 21.8.06, 6/1b, Gabriel Ježek 870507, Sekule, 3SN od 21.8.06, 6/1b, Peter Maďar 910727, Bor. Sv. Jur, 3SN od 21.8.06, 6/1b, Pavol Kutálek 781122, Podbranč, 4SN od 21.8.06, 4a, Ján Šarközy 800530, Šarközy, 5SN od 23.8.06, 9/1b.
15. Zmena trestu: Lukáš Gazdík 880707, Cerová, 1SP od 23.8. do 30.11.06.
16. Neprerokované priestupky: Peter Vančík 871217, Častkov, Patrik Tokoš 890512, Trnovec. Chýbajú poplatky.
17. DK žiada Bor. Mikuláš, delegáta J. Kríža, HR Miroslava Sládeka, AR1 Mariána Bednára, obratom zaslať písomné stanovisko k neprístrojnostiam v stretnutí MO dospelí Bor. Mikuláš - Brodské z 20.8.06.
18. DK berie na vedomie pripomienku TJ Osuské k stretnutiu III. triedy Osuské - Podbranč z 13.8.06. Oddiel mal postupovať v zmysle ustanovenia Rozpisu súťaží, B. Tech. ustanovenia, bod 15, písm. i).

Skryť Vypnúť reklamu

SPRÁVY MK
19. V prestupovom termíne 1.8. až 6.8.06 bolo podaných 56 prestupov, hosťovaní.
Prestupy povolené: Milan Drgon 640922, Peter Flajžík 801016 (obaja Radošovce – Chropov), Ferdinand Fojtlín 870320 (Rybky - Smrdáky), Roman Hrnčirík 681102, Ľubomír Nečas 570531, Štefan Šebesta 750918 (všetci Dubovce - MŠK Holíč), Dominik Pullman 911001 (Častkov - Prietrž), Richard Rehuš 770415 (Hlboké - Častkov), Peter Sloboda 811019 (Iskra Holíč - MŠK Holíč), Jozef Tomša 680308 (Štefanov - MŠK Holíč), František Tychler 510903 (Mokrý Háj - MŠK Holíč).
Prestupy zamietnuté: Miroslav Baláž 860916 (Oreské - Koválov), pre nesúhlas materského klubu.
Hosťovanie povolené: Jozef Bachna 850421 (Jablonica - Cerová), Michal Cintula 840711 (Rovensko - Dojč), Ľubomír Čelústka 730626 (Štefanov - Letničie), Viliam Krátky 800418 (Rovensko - Dojč), Tomáš Krutý 860412 (Radošovce - Dubovce), Tomáš Polák 830918 (Radošovce - Dubovce), Peter Tomek 860501 (Prietrž - Podbranč), Juraj Vacho 811128 (B. Mikuláš - Letničie), Marcel Válka 770610 (Vrádište - Dubovce), Ján Zuzčák 650308 (Hlboké - Rovensko ), všetci do 31.1.2007.
Martin Bohuš 891215 (Iskra Holíč - Kopčany), Roland Fica 820110 (Hlboké - Prietrž), Dávid Flajžík 880724 (P.Močidlany - Vrádište), Ľubomír Hradský 850222 (Hlboké - Kunov), Martin Jankových 690903 (Radimov - MŠK Holíč), Radko Jurča 880611 (Letničie - Petr. Ves), Jozef Kocián 840820 (Radošovce - Chropov), Juraj Kolínek 830928 (P.Močidlany - Vrádište), Tomáš Krč 900630 (Koválov - Dojč), Michal Kubík 881020 (Koválov - Rybky), Štefan Kudláč 760330 (Radošovce - Chropov), Zdenko Lanža 900613 (Koválov - Dojč), Igor Marônek 900122 (Koválov - Dojč), Peter Moravčík 891022 (Š. Humence - Dojč), Miroslav Otrísal 821102 (Hlboké - Častkov), Dušan Podmajerský 910327 (Podbranč - Prietrž), Dušan Polakovič 810520 (Hlboké - Prietrž), Milan Remešic 871112 (Radošovce - Chropov), Ján Sloboda 830620 (Radošovce - P. Močidlany), Pavol Rehuš 720809 (Sobotište - Rovensko), Martin Svítek 910614 (Sobotište - Kunov), Radovan Škojec 720527 (Hlboké - Hradište), Patrik Toman 910703 (Podbranč - Prietrž), Branislav Tureček 900327 (Radimov - Unín), Patrik Valla 910406 (Radimov - Trnovec), Branislav Žúrek 871204 (P. Močidlany - MŠK Holíč), Milan Žúrek 620401 (P. Močidlany - MŠK Holíč), Lukáš Baláž 910304 (Sobotište - Kunov), všetci do 30.6.2007.
Stanislav Drúžek 800526 (Oreské - Letničie), Rastislav Holický 870622 (Prietrž - Podbranč ), Tomáš Smolinský 880219 (Letničie - Petr. Ves), Peter Tokoš 840309 (Kunov - Koválov), všetci do 31.7.2007.
Lukáš Mesíček 910420, Juraj Kourek 910208 (obaja Rohov - Rybky), do 30.6.2008.
Poučenie: Proti rozhodnutiu ŠTK, KR, DK, MaK sa môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo zverejnenia v úradnej správe.
Pavel Šulla, predsedaObFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 8. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 3. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 4. Budovanie zelenej značky
 5. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 6. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 7. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 10. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 43 840
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 24 094
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 15 795
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 229
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 783
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 697
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 539
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 442
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 440
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 298
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Celoplošné testovanie.

Z miest je na tom z hľadiska pozitivity najlepšie Svätý Jur.

4 h
Ilustračné foto.

Hoci práce mali skončiť pred Vianocami, dodávateľ položil iba prvú vrstvu asfaltu v časti ulice.

7 h
Tím FK Senica.

Do hlavného mesta Turecka odletela výprava Seničanov v nedeľu.

10 h

V nemocnici je momentálne 26 pacientov s koronavírusom, z toho dvaja si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

11 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Mestá a obce v okrese Prievidza postupne zverejňujú počty ľudí, ktorí využili skríningové testovanie v ich obci.

24. jan

Dobre skončilo v Bobote, Čachticiach, Stankovciach. Výborne v Dolnej Porube a Trenčianskych Miticiach.

10 h

Policajti prosia verejnosť o pomoc.

24. jan

Miera pozitívnych testov v krajskom meste dosiahla 1,15 percenta.

15 h

Už ste čítali?