Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ Senica č. 5- 2006/07 z 22.08.2006

SPRÁVY ŠTK
1. ŠTK schvaľuje dohodu oddielov o zmene poradia stretnutia MO st. žiaci a nariaďuje ho odohrať
v poradí Petrova Ves - Brodské 19.8.06 o 17 h.
2. ŠTK, na základe rozhodnutia VV, schvaľuje žiadosť TJ Podbranč o udelenie výnimky
z hracieho času pre stretnutie III. triedy Podbranč - Smrdáky a nariaďuje ho odohrať 10.9.06 o 16 h.
3. ŠTK kontumuje v zmysle SP, čl. 100, písm. i) stretnutie MO dorast Brodské - Unín zo 6.8.06 a v zmysle SP, čl. 106, bod 1 priznáva Unínu 3 body a skóre 3:0. Brodské odstupuje na doriešenie DK.
4. ŠTK nariaďuje Lakš. N. Vsi uhradiť náležitostí 90,- Sk rozhodcovi Pavlovi Puterovi za neodohrané stretnutie II. B triedy st. žiaci Lakš.N. Ves - Unín zo 6.5.06. Adresa rozhodcu je uvedená v Rozpise súťaží. Fotokópiu ústrižku o úhrade zašlite na ŠTK do 11.9.06.
5. Z dôvodu sviatku utorok 29.8.06 bude ŠTK a KR zasadať 28.8.06 (pondelok) od 16 do 18 h. Upozorňujeme rozhodcov a delegátov, aby zápisy zo stretnutí hraných 26.8., 27.8., 29.8.06 doručili na ObFZ najneskôr do 31.8.06 do 15 h. V prípade nedodržania termínu sa vystavujete postihu v zmysle Rozpisu súťaží, B. Tech. ustanovenia, bod 17, písm. c).
MaK ObFZ oznamuje oddielom, že v piatok 1.9.06 od 14 do 16 h budú mimoriadne úradné hodiny pre prestupy, hosťovania. Prerokovací poplatok na „počkanie“ musí byť uhradený 31.8.06 alebo 1.9.06. Ďalšie úradné hodiny budú 4. - 6.9.06.

Skryť Vypnúť reklamu

SPRÁVY KR
6. Za nezrovnalosti v zápise o stretnutí dospelých Kopčany - Š.Humence, KR pozastavuje
delegáciu na stretnutia dorastu, dospelých od 22.8. do 28.8.06 rozhodcovi Tran Dinh Thaovi.
7. Ospravedlnení rozhodcovia: 4. kolo - Saibel, 5. kolo - Saibel, Pišoja, Antálek.
8. Zmeny v obsadení: MO dospelí 1. kolo 25.8.06 B.Mikuláš - Šaštín, AR2 Pálka, 4. kolo 27.8. Šaštín - Sekule HR Lapoš za Thaa, AR1 Patka za Polakoviča, 5. kolo 29.8. Čáry - Brodské o 17 h, delegát Morávek, Oreské - Šaštín o 17 h, delegát Valla za Morávka, MO dorast 4. kolo 27.8. Štefanov - Š.Humence 27.8. HR Bednár, AR1 Sládek, Jablonica - Kopčany AR1 Polakovič za Cabadaja, Mor.Sv.Ján - Oreské HR Petráš za Bilku, II. tr. dospelí 4. kolo 27.8. Kúty B - Chropov HR Zajíc za Dzindzíka ml., Smolinské - Mokrý Háj HR Zajíc za Polakoviča, AR1 Tokoš za Thaa, Jablonica - Bor. Sv. Jur HR Čaladík za Cabadaja, AR1 Polakovič za Čaladíka, 1. kolo 29.8. Mokrý Háj - Pop. Močidlany o 17 h, HR Drúžek, AR1 Tokoš, III. tr. 4. kolo 27.8. Dojč - MŠK Holíč HR Vanek za Dzindzíka st., AR1 Ďurica odvolaný, Sobotište - Častkov HR Tokoš za Lapoša, Štefanov - Osuské HR Daniš za Saibela, Podbranč - Kátov AR1 Bilka odvolaný.

Skryť Vypnúť reklamu

SPRÁVY DK
9. Za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí MO dorast Kopčany - Š. Humence zo 6.8.06, DK trestá TJ Kopčany a funkcionárov: a) oddiel, v zmysle DP, príloha 2, čl. 6, pokutou 500,- Sk v prospech ObFZ, b) Jozefa Ivana, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu funkcie VM dorastu na 4SN od 23.8.06, c) Ivana Daniela, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu funkcie trénera dorastu na 4SN od 23.8.06. Ústrižok o zaplatení zašlite na DK do 12.9.06.
10. Za umožnenie neoprávneného štartu hráčov v stretnutí MO dorast Brodské - Unín zo 6.8.06, DK trestá TJ Brodské a funkcionárov: a) oddiel, v zmysle DP, príloha 2, čl. 6, pokutou 300,- Sk v prospech ObFZ, b) Bohumila Hnáta, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva dorastu na 4SN od 23.8.06, c) Štefana Boleráza, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu funkcie trénera dorastu na 4SN od 23.8.06. Ústrižok o zaplatení zašlite na DK do 12.9.06.
11. Za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí III. triedy Štefanov - Hradište z 20.8.06, DK trestá TJ Štefanov a funkcionárov: a) oddiel, v zmysle DP, príloha 2, čl. 6, pokutou 300,- Sk v prospech ObFZ, b) Petra Fišeru, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu vedúceho mužstva na 4SN od 23.8.06, c) Mariána Klenu, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 2, písm. b), zákazom výkonu funkcie trénera na 4SN od 23.8.06, d) Jána Šarközyho RP 800530, v zmysle DP, príloha 1, čl. 9, bod 1, písm. b), zastavením činnosti na 5SN od 23.8.06. Ústrižok o zaplatení 300,- Sk a prerokovacieho poplatku 100,- Sk za J. Šarközyho zašlite na DK do 12.9.06.
12. Za zapríčinenie neskorého začiatku stretnutia MO dorast Brodské - Unín zo 6.8.06, neskorým príchodom na stretnutie, DK v zmysle DP, príloha 2, čl. 6 trestá Unín pokutou 200,- Sk v prospech ObFZ. Za nedostatky v stretnutí MO dorast Trnovec - Jablonica z 5.8.06, DK v zmysle DP, príloha 2, čl. 6 trestá Trnovec pokutou 200,- Sk v prospech ObFZ, za nedostatky v stretnutí MO dorast Bor. Sv. Jur - Štefanov zo 6.8.06, DK v zmysle DP, príloha 2, čl. 6 trestá Štefanov pokutou 200,- Sk v prospech ObFZ. Za nerešpektovanie nariadenia DK, nedostavenie sa na zasadnutie DK 23.8.06, DK v zmysle DP, príloha 2, čl. 6 trestá Štefanov pokutou 200,- Sk v prospech ObFZ. Unín, Trnovec a Štefanov zašlú ústrižky o zaplatení na DK do 12.9.06.
13. Za umožnenie neoprávneného štartu hráčov v stretnutí MO dorast Brodské - Unín zo 6.8.06, DK v zmysle DP, príloha 3, čl. 5 trestá rozhodcu Pavla Dzindzíka ml. zákazom výkonu funkcie na 4SN od 30.8.06. Obratom zašlite ústrižok o zaplatení prerokovacieho poplatku 200,- Sk.
14. Potrestanie hráčov: Branislav Huťťa 870905, Radošovce, 2SP od 21.8. do 30.11.06, 6/1a, Tomáš Čižmár 820201, Sekule, 2SP od 21.8. do 30.11.06, 6/1a, Tomáš Filip 900527, Kopčany, 2SP od 21.8. do 30.11.06, 5a, Richard Celláry 941018, Bor. Sv. Jur, 2SP od 20.8. do 30.11.06, 5a, Viliam Krátky 800418, Dojč, 1SN od 21.8.06, 5a, Tomáš Matúš 840324, Sobotište, 1SN, od 14.8.06, 4a, Marcel Rusnák 831006, Štefanov (zaslať ústrižok o zaplatení), 1SN od 14.8.06, 4a, Branislav Mikula 740823, Kopčany, 2SN od 7.8.06, 5a, Michal Riška 871030, Kúty B, 2SN od 21.8.06, 2b, Lukáš Liška 851225, B.Mikuláš, 2SN, od 21.8.06, 6/1a, Martin Tománek 851027, Š. Humence, 2SN od 21.8.06, 5a, Martin Mikula 761031, Dubovce, 2SN od 21.8.06, 5a, Dominik Fuksa 881126, B. Mikuláš, 2SN od 21.8.06, 5a, Ivan Perička 650414, Kunov, 3SN od 21.8.06, 4a, Martin Petrúfka 751108, Rybky, 3SN od 21.8.06, 6/1b, Zdenko Prokeš 861027, Radošovce, 3SN od 21.8.06, 6/1b, Gabriel Ježek 870507, Sekule, 3SN od 21.8.06, 6/1b, Peter Maďar 910727, Bor. Sv. Jur, 3SN od 21.8.06, 6/1b, Pavol Kutálek 781122, Podbranč, 4SN od 21.8.06, 4a, Ján Šarközy 800530, Šarközy, 5SN od 23.8.06, 9/1b.
15. Zmena trestu: Lukáš Gazdík 880707, Cerová, 1SP od 23.8. do 30.11.06.
16. Neprerokované priestupky: Peter Vančík 871217, Častkov, Patrik Tokoš 890512, Trnovec. Chýbajú poplatky.
17. DK žiada Bor. Mikuláš, delegáta J. Kríža, HR Miroslava Sládeka, AR1 Mariána Bednára, obratom zaslať písomné stanovisko k neprístrojnostiam v stretnutí MO dospelí Bor. Mikuláš - Brodské z 20.8.06.
18. DK berie na vedomie pripomienku TJ Osuské k stretnutiu III. triedy Osuské - Podbranč z 13.8.06. Oddiel mal postupovať v zmysle ustanovenia Rozpisu súťaží, B. Tech. ustanovenia, bod 15, písm. i).

Skryť Vypnúť reklamu

SPRÁVY MK
19. V prestupovom termíne 1.8. až 6.8.06 bolo podaných 56 prestupov, hosťovaní.
Prestupy povolené: Milan Drgon 640922, Peter Flajžík 801016 (obaja Radošovce – Chropov), Ferdinand Fojtlín 870320 (Rybky - Smrdáky), Roman Hrnčirík 681102, Ľubomír Nečas 570531, Štefan Šebesta 750918 (všetci Dubovce - MŠK Holíč), Dominik Pullman 911001 (Častkov - Prietrž), Richard Rehuš 770415 (Hlboké - Častkov), Peter Sloboda 811019 (Iskra Holíč - MŠK Holíč), Jozef Tomša 680308 (Štefanov - MŠK Holíč), František Tychler 510903 (Mokrý Háj - MŠK Holíč).
Prestupy zamietnuté: Miroslav Baláž 860916 (Oreské - Koválov), pre nesúhlas materského klubu.
Hosťovanie povolené: Jozef Bachna 850421 (Jablonica - Cerová), Michal Cintula 840711 (Rovensko - Dojč), Ľubomír Čelústka 730626 (Štefanov - Letničie), Viliam Krátky 800418 (Rovensko - Dojč), Tomáš Krutý 860412 (Radošovce - Dubovce), Tomáš Polák 830918 (Radošovce - Dubovce), Peter Tomek 860501 (Prietrž - Podbranč), Juraj Vacho 811128 (B. Mikuláš - Letničie), Marcel Válka 770610 (Vrádište - Dubovce), Ján Zuzčák 650308 (Hlboké - Rovensko ), všetci do 31.1.2007.
Martin Bohuš 891215 (Iskra Holíč - Kopčany), Roland Fica 820110 (Hlboké - Prietrž), Dávid Flajžík 880724 (P.Močidlany - Vrádište), Ľubomír Hradský 850222 (Hlboké - Kunov), Martin Jankových 690903 (Radimov - MŠK Holíč), Radko Jurča 880611 (Letničie - Petr. Ves), Jozef Kocián 840820 (Radošovce - Chropov), Juraj Kolínek 830928 (P.Močidlany - Vrádište), Tomáš Krč 900630 (Koválov - Dojč), Michal Kubík 881020 (Koválov - Rybky), Štefan Kudláč 760330 (Radošovce - Chropov), Zdenko Lanža 900613 (Koválov - Dojč), Igor Marônek 900122 (Koválov - Dojč), Peter Moravčík 891022 (Š. Humence - Dojč), Miroslav Otrísal 821102 (Hlboké - Častkov), Dušan Podmajerský 910327 (Podbranč - Prietrž), Dušan Polakovič 810520 (Hlboké - Prietrž), Milan Remešic 871112 (Radošovce - Chropov), Ján Sloboda 830620 (Radošovce - P. Močidlany), Pavol Rehuš 720809 (Sobotište - Rovensko), Martin Svítek 910614 (Sobotište - Kunov), Radovan Škojec 720527 (Hlboké - Hradište), Patrik Toman 910703 (Podbranč - Prietrž), Branislav Tureček 900327 (Radimov - Unín), Patrik Valla 910406 (Radimov - Trnovec), Branislav Žúrek 871204 (P. Močidlany - MŠK Holíč), Milan Žúrek 620401 (P. Močidlany - MŠK Holíč), Lukáš Baláž 910304 (Sobotište - Kunov), všetci do 30.6.2007.
Stanislav Drúžek 800526 (Oreské - Letničie), Rastislav Holický 870622 (Prietrž - Podbranč ), Tomáš Smolinský 880219 (Letničie - Petr. Ves), Peter Tokoš 840309 (Kunov - Koválov), všetci do 31.7.2007.
Lukáš Mesíček 910420, Juraj Kourek 910208 (obaja Rohov - Rybky), do 30.6.2008.
Poučenie: Proti rozhodnutiu ŠTK, KR, DK, MaK sa môžete odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa vyrozumenia alebo zverejnenia v úradnej správe.
Pavel Šulla, predsedaObFZ

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 5. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 6. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 7. Magazín SME Ženy už v predaji
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. 1,6 milióna stavených na Trumpa! Kto bude mať pravdu?
 2. O prenájom auta majú čoraz väčší záujem aj malé firmy. Ušetria
 3. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 4. Magazín SME Ženy už v predaji
 5. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 6. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 7. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 8. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 9. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 10. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 524
 2. Aplikáciu tohto Slováka používajú v 150 krajinách. Ako začínal? 24 714
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 598
 4. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 17 386
 5. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 008
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 15 678
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 421
 8. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 12 353
 9. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 350
 10. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 236
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Skalica pripravila exteriérové odberné miesto

Pre plynulosť odberov vytvorili systém prichádzanie podľa začiatočného písmena priezviska.

Za účasti príslušníkov ozbrojených síl, regionálneho úradu verejného zdravotníctva a okresného úradu prebiehal výber miest na plošné testovanie.

Pre špecifické skupiny obyvateľstva vytvorili v Stupave ďalšie odberné miesto

Primárne bude určené pre testovanie pracovníkov zabezpečujúcich plnenie základných funkcií mesta a jeho mestských organizácií.

Ilustračné foto.
Testovanie na nový koronavírus.

Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky

V sobotu a nedeľu sa na celom Slovensku uskutoční prvé kolo celoplošného testovania, ktoré má za cieľ pomôcť zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie koronavírusu. Odberné miesta budú otvorené 31. októbra a 1. novembra 2020 od 7. - 22. h.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

V niektorých obciach v okolí Trnavy testovanie nebude

Pôvodne začali v okrese Trnava s prípravami na testovanie všetky obce, niektoré však dostali informáciu o pričlenení ich odberových miest k susedným obciam.

Situácia na Liptove sa zhoršuje, oba okresy zaznamenali rekord v počte pozitívne testovaných

Za jediný deň pribudlo na Liptove 254 ľudí, ktorým potvrdili nákazu koronavírusom.

Vodič autobusu náraz neprežil. Cesta je neprejazdná

Dôvody, pre ktoré vodič náhle zmenil smer jazdy, polícia preveruje.

Pozitívne testovaný starosta: Najhoršia bola bolesť chrbta

Určite nepodceňujte situáciu. Toto nie je chrípka, odkazuje starosta kysuckej obce.

Už ste čítali?