Piatok, 3. február, 2023 | Meniny má Blažej

Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici

Seničanom zablahoželal aj prezident

Každé významné jubileum je treba patrične a dôstojne osláviť – tak znelo motto Slávnostného Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa zišlo 26. júna v Mestskom dome kultúry. Medzi hosťami tohto netradičného zasadnutia dominoval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Okrem neho boli tiež prítomní poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová a Dušan Čaplovič, ako aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Predstavitelia Mesta privítali aj zástupcov partnerských miest, ktorí takisto prišli pozdraviť jubilujúce mesto.
Primátor Senice Ľubomír Parízek v úvodnom príhovore predniesol stručné dejiny sedemstopäťdesiatročného mesta od prvopočiatkov až po dnešnú modernú a dynamickú podobu. V závere pripomenul všetkým, ktorým záleží na trvalom rozvoji mesta, aby nezabúdali na princípy tolerancie a vzájomnej spolupatričnosti, pretože len vďaka nim sa Senica prepracovala na úspešnú priečku medzi mestami Slovenska. Na jeho slová nadviazal v pozdravnej reči prezident Ivan Gašparovič. Vyzdvihol snahu mesta sústavne zlepšovať svoje možnosti na poli hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti, pochválil prístup predstaviteľov Senice ku kultúre a športu. Zaželal Seničanom najmenej ďalších 750 rokov úspešného pokračovania.
Zahanbiť sa nenechali ani zástupcovia partnerských miest. Z poľského mesta Pultusk prišiel občanov Senice pozdraviť starosta Vojciech Debski, ktorý zároveň odovzdal primátorovi Ľ. Parízkovi netradičný darček – sokoliarsky nôž nájdený v artefaktoch spred 750 rokov. Za mesto Trutnov blahoželala zástupkyňa starostu Hana Horynová, Veľké Pavlovice zastupoval starosta Martin Bálka. Srbské mesto Bač reprezentoval predseda Tomislav Bogunovič a švajčiarske Herzogenbuchsee jeho čestný občan Peter Horváth. Susedné mesto Myjava pozdravilo Seničanov prostredníctvom primátora Pavla Halabrína, ktorý zároveň vyslovil obdiv rozmachu Senice a dobrej práci čelných predstaviteľov mesta.
Po slávnostných príhovoroch vystúpil Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave pod taktovkou Júliusa Karabu. Nevšedný zážitok všetkým prítomným sprostredkovali účinkujúci svojou interpretáciou ukážok z diel Mozarta, L. Janáčka a Beethovena.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Primátor ocenil osobnosti a inštitúcie Senice

Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici boli v rámci osláv ocenení jednotlivci a inštitúcie späté s existenciou mesta, ktorí sa podstatnou mierou pričinili o jeho rozvoj a dobré meno. 25. mája sa v obradnej sieni Mestského úradu v Senici stretli tí, ktorých primátor Ľubomír Parízek vyznamenal Pamätnou plaketou mesta.
V príhovore vyzdvihol zásluhu každého zo zúčastnených o lepšie a krajšie mesto, ktoré práve v týchto dňoch dovŕšilo svoju oficiálnu trištvrtetisícročnicu. Poďakoval sa tým, ktorí nehľadiac na svoje súkromné záujmy a vo vlastnom voľnom čase sa pričinili o lepší život pre spoluobčanov. Pochválil toleranciu obyvateľov Senice, ich snahu chápať problémy okolia a regiónu.
Čestnú plaketu za dlhoročné úspechy v oblasti rozvoja priemyslu, poľnohospodárstva a zamestnanosti udelili Ing. Jozefovi Marenčíkovi, RNDr. Vladimírovi Levárskemu a Emilovi Krajčíkovi. V oblasti školstva, vzdelávania a kultúry boli ocenení Marta Burianová, Jozef Repko, PhDr. Štefan Mocko, Ján Majerník, Ľubomír Feldek, Ľudovít Hološka, Pavol Pius, Emil Novanský a Michal Schmidt. V oblasti zdravotníctva a ekológie Mesto ocenilo MUDr. Elišku Majdákovú a MUDr. Pavla Chňupu, za oblasť telovýchovy a športu Vladimíra Sedláka, MUDr. Martina Čulena a Mgr. Petra Sadloňa. Ocenení boli tiež zástupcovia oblasti verejno – právnej a sféry tretieho sektoru RNDr. Ľubica Krištofová, Božena Hradská, RSDr. Milina Rosová, Otília Vizváriová a Ing. Mária Machová, oblasti samosprávy mesta Ing. Emília Wágnerová, Mgr. Ondrej Krajči, Mgr. Pavol Grimm a RSDr. Ján Pukančík.
Za oblasť zachovania histórie a pamätí mesta a za reprezentáciu mesta si plaketu odniesli Vladimír Jamárik a RNDr. Ivan Panenka.
Ocenené senické inštitúcie sú: Cantilena, Centrum voľného času Stonožka, Základná umelecká škola, Záhorská galéria, Záhorská knižnica, Záhorské osvetové stredisko, Mestské kultúrne stredisko, TV SEN, Naša Senica a Mestský hasičský zbor.
Ako v záverečnom prejave s humorom podotkol primátor mesta, verí, že touto udalosťou ocenenia výnimočných Seničanov nekončia a neurazil sa nikto z tých, na ktorého sa práve teraz nedostalo. Určite za svoju kvalitnú prácu v prospech mesta bude odmenený v budúcnosti.

SkryťVypnúť reklamu

Prvý deň osláv sa niesol v znamení vernisáží

Uplynulo už trištvrtetisícročie od okamihu, kedy sa v oficiálnych dokumentoch objavila prvá písomná zmienka o mestečku Senica. Odvtedy utieklo v riečke Teplica už veľa vody a Seničania prekonali množstvo historických etáp. Dnes, na začiatku 21. storočia, obyvatelia mesta bilancujú uplynulé obdobie v kontexte dejín. 22. mája sa začali oficiálne oslavy práve vernisážou výstavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici. Zúčastneným návštevníkom sa po krátkom kultúrnom programe prihovoril primátor Senice Ľubomír Parízek. Pripomenul význam historického vývoja mesta v kontexte dejín a vyslovil želanie, aby sa všetci účastníci osláv cítili dobre po celý týždeň, počas ktorého budú prebiehať kultúrno-spoločenské akcie. Po oboznámení sa s krátkym prehľadom histórie mesta si návštevníci mohli prezrieť chronologicky zoradené vystavené exponáty od najstarších čias do medzivojnového obdobia. Osobitná vďaka predstaviteľov mesta smerovala Ing. J. Petrovi, ktorý zhromaždil veľké množstvo dobových fotografií dnes už neexistujúcich objektov a tak mohol priblížiť Senicu, aká už síce fyzicky neexistuje, ale v pamäti rodákov je stále živá. Vernisáž výstavy plynulo pokračovala odborným seminárom o histórii mesta, ktorého sa zúčastnili najmä žiaci ôsmych ročníkov základných škôl v Senici, aby si tak prehĺbili vedomosti z dejín mesta.
Ten, kto je rád informovaný o rozvoji Senice od prvopočiatkov až po dnešné časy, určite nevynechal prezentáciu knihy Vladimíra Jamárika Neznáma Senica spojenú s predajom a autogramiádou. Bývalý učiteľ, ktorý zasvätil život výskumu pravekého osídlenia Senice ešte v čase svojej vojenskej služby, konečne naplnil dávny sen – vydať monografiu venovanú Senici a jej historickému vývoju. Množstvo hostí, zaujímajúcich sa o novú publikáciu, prekvapilo aj samého autora a ako sa vraví, v sále by jablko neprepadlo. Kto prišiel neskôr, ušlo sa mu už len miesto na chodbe. Zato tí, ktorí boli prítomní prezentácii a krstu knihy, určite neoľutovali. Miesto šampanského bol nový exponát zasypaný pravou záhoráckou – senickou – hlinou, pretože práve z pôdy vychádzajú korene nás, občanov, ako povedal autor V. Jamárik.

SkryťVypnúť reklamu

Prírodné a kultúrne dedičstvo mesta je bohaté

Akékoľvek mesto nie je možné vnímať bez kontextu s krajinou, ktorej súčasťou je. Takto znelo aj motto odborného seminára pod názvom Prírodné a kultúrne dedičstvo, ktorý 23. mája zorganizovali Mesto Senica a Záhorské osvetové stredisko. Ako lektori vystúpili odborníci v oblasti ochrany životného prostredia ako prof. Otto Majzlan, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Dr. Jozef Gregor z Ministerstva životného prostredia a riaditeľka Záhorského osvetového strediska RNDr. Ľubica Krištofová.
Diváci mali možnosť oboznámiť sa s faunou a flórou vyskytujúcou sa na území mesta a najbližšieho okolia, ako aj s pôsobením priemyselných podnikov na životné prostredie. Ako sprievodné podujatie seminára bola tiež výstava fotografií z povodní a detská tvorba pod názvom Ekoplagát.
Súčasťou utorkových osláv bol Galakoncert Základnej umeleckej školy. Tak ako každý rok sa na ňom predstavili žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru, a tiež víťazi Senického zlatého jabĺčka. Vystúpili víťazky klavírnej súťaže Sabina a Soňa Dobiašové, Martina Izakovičová, Mária Sovová, Aneta a Ivan Horňákovci, ako aj budúca študentka konzervatória Nikoleta Lučanová. Zahanbiť sa nedali ani účastníci medzinárodnej speváckej súťaže vo Vrábľoch Erik Michálek, Veronika Sedláčková a Simona Krchová. Publikum zaujal temperamentný prejav víťaza celoslovenského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Olivera Ortha s príznačným titulom Prvý Záhorák. Jeho veselý a sugestívny prednes dokonale odľahčil atmosféru v sále a nastolil dobrú náladu. O kvalite dramatických schopností Seničanov celkom určite presvedčili aj divadelníci zo Zádrapiek s predstavením Hračka.

História v niekoľkých podobách lákala

Moderné a dynamické mesto svojim občanom ponúka najčastejšie tomu prispôsobenú mladú kultúru. O tom, že záujem obyvateľstva je aj o historické udalosti a osobnosti, sme sa presvedčili 24. mája na senickom cintoríne, kde sa konala slávnostná prezentácia skladačky Sprievodca po senickom cintoríne od autora PhDr. Štefana Mocku. Publikáciu vydalo Mesto Senica pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Ľubomír Parízek a krátko ocenil prínos informácie o historických osobnostiach pre budúce generácie. Po krátkom kultúrnom programe v podaní Jána Hyžu a Komorného zboru pri evanjelickom a.v. zbore si zúčastnení uctili pamiatku významných obyvateľov pri jednotlivých hroboch.
K aktivitám kultúrnych a spoločenských inštitúcií sa pridalo aj Centrum voľného času Stonožka. Nacvičili rozprávkové divadlo s historickým podtextom Generácia XIII. A XXI. storočia o prelínaní dejín v našom meste. Na príbehu malého grófskeho syna Tomáša a jeho komornej Aničky, ktorý sa zobudí z hrozného sna a ocitne sa medzi obyčajnými ľuďmi, rozvinuli malí herci a tanečníci pútavý obraz rôznych činností – historických i moderných. Diváci sa presvedčili, že každá doba má svoje čaro a šťastie ľudstva treba hľadať priamo v ľuďoch. Mladí i starší diváci ocenili dobré výkony aj kvalitné kostýmy účinkujúcich – ako sme sa dozvedeli, pochádzali najmä z „domácej“ dielne.

Umelci prechádzali cestami aj necestami

Hoci je Senica relatívne malé mesto, má za sebou už dlhú cestu histórie a vývoja, na ktorom sa podpísali viaceré významné osobnosti. Stačí spomenúť Ivana Horvátha, Martina Braxatorisa, Laca Novomeského či Jána Mudrocha. Mesto má však v oblasti kultúry stále čo ponúkať i dnes. Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici pripravilo množstvo stretnutí s významnými osobnosťami, ktoré svojou tvorbou dali svetu vedieť o tomto malom záhoráckom meste.
Vo štvrtok 25. júna sa v Záhorskej galérii stretli priaznivci súčasného umenia s akademickým maliarom a pedagógom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Ľudovítom Hološkom a básnikmi Jánom Majerníkom a Pavlom Stanislavom Piusom na diskusnom podujatí s príznačným názvom Cesty. V neformálnom rozhovore s moderátorom večera sa venovali najmä problematike súčasnej Senice a jej rozvoja. Na otázku, čo by chceli Senici darovať, Pavol Pius odpovedal, že viac básnikov, lebo význam mesta sa rozširuje úmerne s tým, akí umelci v ňom žijú. Pre P. Piusa, umeleckým menom Pavol Stanislav, bol tento večer tiež príležitosťou pre uvedenie jeho novej básnickej zbierky Zlomky ticha, ktorá vyšla s finančným príspevkom Mesta. Predstavil ju prednesom básne Zlomky Senice, ktorá sa stala akýmsi neoficiálnym mottom osláv. Ľahký tón diskusie všetkých prítomných, ktorých bolo naozaj veľa, dobre naladil a pripravil na vyvrcholenie osláv počas víkendových dní. - en -

Prišli muzikanti aj cisárska rodina

Sobotné ráno vyzeralo síce rozpačito, nebo stále hrozilo dažďom, ale vyvrcholenie osláv 750. výročia prvej písomnej zbierky o Senici sa začalo podľa plánu. Vojenská hudba Ozbrojených síl Slovenskej republiky a galaprogram Čestnej stráže OS SR začali kultúrny program na Námestí oslobodenia. Nasledovalo ich vystúpenie mestského speváckeho zboru Cantilena, ktorý dôstojne uviedol pozdravný príhovor primátora Ľubomíra Parízka a ekumenické požehnanie mestu od kňazov katolíckej a evanjelickej a. v. cirkvi, ktorí svorne zaželali Senici svetskú i božiu priazeň.
Program pokračoval uvedením Živých obrazov z histórie mesta, scénickým pásmom inšpirovaným dôležitými historickými medzníkmi. Obrazy boli dielom žiakov kurzu dospelých výtvarníkov senickej ZUŠ. To najlepšie, netrpezlivo očakávané, nasledovalo. Historický sprievod tvorený 170 účastníkmi (z toho bolo 60 hercov v dobových kostýmoch), sa pohol z námestia, pokračoval Sadovou ulicou až k Amfiteátru. Mladí i starší diváci s nadšením pozdravovali kráľa Žigmunda, Máriu Teréziu so synom Jozefom … aj Novomeského, premýšľajúceho nad svojimi veršami (možno nad tými o 30 minútach do mesta?). Srdcia malých, no iste aj veľkých potešili koníčky pod kapotami veteránov i živé s jazdcami či zapriahnuté do bričiek.
A už sa všetko hrnulo na jarmok, nie obyčajný, ale remeselný. Jeho návštevníci mohli obdivovať ukážky výroby tvarovaného skla, rezbárske umenie či predvádzanie zhotovovania zvoncov v stánku umeleckého kováčstva. Nechýbali pernikári, u ktorých ste si mohli ozdobiť perník aj vlastnoručne, ani medovinári s výrobou sviečok zo včelieho vosku i ukážkou technológie tavenia vosku, strihania knôtu a napĺňania foriem.
Ten, kto sa príliš unavil, mohol popoludní vidieť divadelnú hru študentov strednej školy Humanus Via, ktorí pod vedením Mgr. Slávky Masrnovej naštudovali pásmo Poddaní šaštínsko-holíčskeho a brančského panstva zdravia cisárovnú spojené s ochutnávkou tradičných záhoráckych jedál.
V amfiteátri sa medzitým predstavovali heligonkári, Dychová hudba Seničanka, country kapela Colorado z Veľkých Pavlovíc a dychová hudba Moravěnka. Večer sa najmä mladšia generácia potešila výkonmi Sama Tomečka a I.M.T. Smile.

Počasie nevyšlo, oslavy áno

Piatkové oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici sa niesli v znamení hudby a divadla. 26. mája sa v meste zišli „bonbóniky“ populárnej hudby v regióne, medzi nimi aj takí, ktorí hranice Záhoria i Slovenska už stihli prekročiť. Povzbudiť ich prišli aj kolegovia spoza rieky Morava. Na Námestí oslobodenia sa od skorého popoludnia zhromažďovali zvedavci prizerajúci sa stavaniu konštrukcie stanového prístrešku pre účinkujúcich a techniku. Veď kto z mladých by si nechal ujsť vystúpenie Ľuboša Miču, semifinalistu Superstar, či Jara Závodského a jeho S- Bandu? Tak aj bolo. Námestie sa v určenú hodinu zaplnilo publikom a šou mohla začať. Hudobníci nastúpili naozaj razantne, no oslavy také predsa musia byť. Jaro Závodský sa do toho oprel s vervou, akú by mu mohli závidieť aj kolegovia pri odovzdávaní cien Grammy. Zahanbiť sa nenechal ani Ľuboš Miča so svojimi Engerau. Príjemné posedenie na námestí s občerstvením spestrené hudbou pritiahlo návštevníkov, no žiaľ, aj podvečerný dážď. Práve ten sa postaral o „vyľudnenie“ a profesionálne divadelné zoskupenie Finestrina z Trenčína so svojím renesančným divadlom malo ťažkú pozíciu. Píseň o dvúch uherských pánoch a tureckého cisáre dcére sa odohrávala pred niekoľkými skalnými divákmi, ktorí napriek nepriazni počasia vytrvali, hoci aj pod dáždnikmi. Škoda, že práve toto historické divadelné predstavenie muselo vyznieť naprázdno, pretože jeho kvalita mohla potešiť priaznivcov divadla všetkých vekových skupín. Ani slávnostný ohňostroj o 23. hodine nemal veľmi kto sledovať. No napriek všetkému dojem z celého dňa bol priaznivý, to hlavné predsa lenvyšlo.

Najčítanejšie na My Záhorie

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 3. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 4. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 5. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 6. Dodajte vašej pokožke šťavu
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 8. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť?
 1. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 2. Tím súťažného kvízu Riskuj! vyráža za fanúšikmi do Košíc
 3. Viete, kto je Najzamestnávateľ vo finančných službách?
 4. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 5. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 8. Vica Kerekes: Som väčší introvert, ako sa zdá
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 11 804
 2. Klinčeky Zanzibaru zarobili viac, než neslávny obchod s otrokmi 8 708
 3. Dodajte vašej pokožke šťavu 2 873
 4. Zdravie bez liekov. Lekár namiesto nich predpisuje studenú vodu 2 212
 5. 10 eur za 10 rokov. Mimoriadna ponuka od mimoriadneho časopisu 2 123
 6. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 1 761
 7. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 1 024
 8. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 927

Blogy SME

 1. Peter Maroncik: Neskracujte si cestu po rozblatenom trávniku!
 2. Zuzana Ferencová : Podunajská škola a jej nazeranie na krajinu
 3. Ivan Mlynár: Transformácia spoločnosti, akú nepredpokladal a nechcel ani volič Smeru
 4. Peter Svoreň: Banka Intesa Sanpaolo zaujala výbornými výsledkami
 5. Ján Valchár: AKo Rusi nedobyli Mesiac
 6. Ladislav Halász: Selektívne križiacke ťaženie pána Moňoka
 7. Anna Miľanová: Plač obetovaných... 2022
 8. Lucia Žárska: Tesla plánuje expanziu
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 029
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 5 067
 3. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 940
 4. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 3 933
 5. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 723
 6. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 188
 7. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 3 040
 8. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 864
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 3. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Historik Richard Drška.

Maily sú podľa neho zlá choroba dnešnej doby.


2 h

Spoločným cieľom je sfunkčniť radu tak, aby mohla rozhodovať o tom, ktoré projekty budú spolufinancované z nových eurofondov.


TASR 5 h

Policajti podrobili dychovej skúške na alkohol na cestách kraja viac ako 180.000 vodičov.


TASR 6 h
Lenka Mészárošová s deťmi.

Pravosť zbierky si môžete overiť cez ministerstvo vnútra.


7 h

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Úmrtnosť je 80- až 100-percentná.


20 h

Bežne ho na takomto mieste nevídať.


2. feb

Na mieste zasahovala polícia i záchranná služba.


2. feb

Opatrenia sú tiež na ďalších súdoch. Zo Špecializovaného trestného súdu v Pezinku museli odviesť dvojicu obžalovaných.


2. feb

Blogy SME

 1. Peter Maroncik: Neskracujte si cestu po rozblatenom trávniku!
 2. Zuzana Ferencová : Podunajská škola a jej nazeranie na krajinu
 3. Ivan Mlynár: Transformácia spoločnosti, akú nepredpokladal a nechcel ani volič Smeru
 4. Peter Svoreň: Banka Intesa Sanpaolo zaujala výbornými výsledkami
 5. Ján Valchár: AKo Rusi nedobyli Mesiac
 6. Ladislav Halász: Selektívne križiacke ťaženie pána Moňoka
 7. Anna Miľanová: Plač obetovaných... 2022
 8. Lucia Žárska: Tesla plánuje expanziu
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 029
 2. Věra Tepličková: Výlet v Bratislave (z denníka žiaka 3. ročníka ZŠ z Piešťan) 5 067
 3. Rastislav Puchala: Starosta je ruský troll 3 940
 4. Ivan Beňovič: Ruský rubeľ sa svetovou menou nestane 3 933
 5. Dušan Koniar: Dzurindov projekt valcuje čítanosť aj diskusie 3 723
 6. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 3 188
 7. Ján Šeďo: "Ja nechcem byť ako moji rodičia", vypadlo z rómskeho chlapca. 3 040
 8. Peter Remeselník: Narazil autom do ľudí, zranil chodkyňu a ušiel ! 2 864
 1. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 2. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 3. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 5. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
 6. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 54. - Antarktída - Posledné tri Byrdove expedície (1939 - 1956)
 8. Jiří Ščobák: Tipovanie je cesta do pekla. Aj keď to robíte so štátnou firmou

Už ste čítali?

SkryťZatvoriť reklamu