Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

Oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici

Seničanom zablahoželal aj prezident

Každé významné jubileum je treba patrične a dôstojne osláviť – tak znelo motto Slávnostného Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa zišlo 26. júna v Mestskom dome kultúry. Medzi hosťami tohto netradičného zasadnutia dominoval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Okrem neho boli tiež prítomní poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Renáta Zmajkovičová a Dušan Čaplovič, ako aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Predstavitelia Mesta privítali aj zástupcov partnerských miest, ktorí takisto prišli pozdraviť jubilujúce mesto.
Primátor Senice Ľubomír Parízek v úvodnom príhovore predniesol stručné dejiny sedemstopäťdesiatročného mesta od prvopočiatkov až po dnešnú modernú a dynamickú podobu. V závere pripomenul všetkým, ktorým záleží na trvalom rozvoji mesta, aby nezabúdali na princípy tolerancie a vzájomnej spolupatričnosti, pretože len vďaka nim sa Senica prepracovala na úspešnú priečku medzi mestami Slovenska. Na jeho slová nadviazal v pozdravnej reči prezident Ivan Gašparovič. Vyzdvihol snahu mesta sústavne zlepšovať svoje možnosti na poli hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti, pochválil prístup predstaviteľov Senice ku kultúre a športu. Zaželal Seničanom najmenej ďalších 750 rokov úspešného pokračovania.
Zahanbiť sa nenechali ani zástupcovia partnerských miest. Z poľského mesta Pultusk prišiel občanov Senice pozdraviť starosta Vojciech Debski, ktorý zároveň odovzdal primátorovi Ľ. Parízkovi netradičný darček – sokoliarsky nôž nájdený v artefaktoch spred 750 rokov. Za mesto Trutnov blahoželala zástupkyňa starostu Hana Horynová, Veľké Pavlovice zastupoval starosta Martin Bálka. Srbské mesto Bač reprezentoval predseda Tomislav Bogunovič a švajčiarske Herzogenbuchsee jeho čestný občan Peter Horváth. Susedné mesto Myjava pozdravilo Seničanov prostredníctvom primátora Pavla Halabrína, ktorý zároveň vyslovil obdiv rozmachu Senice a dobrej práci čelných predstaviteľov mesta.
Po slávnostných príhovoroch vystúpil Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave pod taktovkou Júliusa Karabu. Nevšedný zážitok všetkým prítomným sprostredkovali účinkujúci svojou interpretáciou ukážok z diel Mozarta, L. Janáčka a Beethovena.

Skryť Vypnúť reklamu

Primátor ocenil osobnosti a inštitúcie Senice

Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici boli v rámci osláv ocenení jednotlivci a inštitúcie späté s existenciou mesta, ktorí sa podstatnou mierou pričinili o jeho rozvoj a dobré meno. 25. mája sa v obradnej sieni Mestského úradu v Senici stretli tí, ktorých primátor Ľubomír Parízek vyznamenal Pamätnou plaketou mesta.
V príhovore vyzdvihol zásluhu každého zo zúčastnených o lepšie a krajšie mesto, ktoré práve v týchto dňoch dovŕšilo svoju oficiálnu trištvrtetisícročnicu. Poďakoval sa tým, ktorí nehľadiac na svoje súkromné záujmy a vo vlastnom voľnom čase sa pričinili o lepší život pre spoluobčanov. Pochválil toleranciu obyvateľov Senice, ich snahu chápať problémy okolia a regiónu.
Čestnú plaketu za dlhoročné úspechy v oblasti rozvoja priemyslu, poľnohospodárstva a zamestnanosti udelili Ing. Jozefovi Marenčíkovi, RNDr. Vladimírovi Levárskemu a Emilovi Krajčíkovi. V oblasti školstva, vzdelávania a kultúry boli ocenení Marta Burianová, Jozef Repko, PhDr. Štefan Mocko, Ján Majerník, Ľubomír Feldek, Ľudovít Hološka, Pavol Pius, Emil Novanský a Michal Schmidt. V oblasti zdravotníctva a ekológie Mesto ocenilo MUDr. Elišku Majdákovú a MUDr. Pavla Chňupu, za oblasť telovýchovy a športu Vladimíra Sedláka, MUDr. Martina Čulena a Mgr. Petra Sadloňa. Ocenení boli tiež zástupcovia oblasti verejno – právnej a sféry tretieho sektoru RNDr. Ľubica Krištofová, Božena Hradská, RSDr. Milina Rosová, Otília Vizváriová a Ing. Mária Machová, oblasti samosprávy mesta Ing. Emília Wágnerová, Mgr. Ondrej Krajči, Mgr. Pavol Grimm a RSDr. Ján Pukančík.
Za oblasť zachovania histórie a pamätí mesta a za reprezentáciu mesta si plaketu odniesli Vladimír Jamárik a RNDr. Ivan Panenka.
Ocenené senické inštitúcie sú: Cantilena, Centrum voľného času Stonožka, Základná umelecká škola, Záhorská galéria, Záhorská knižnica, Záhorské osvetové stredisko, Mestské kultúrne stredisko, TV SEN, Naša Senica a Mestský hasičský zbor.
Ako v záverečnom prejave s humorom podotkol primátor mesta, verí, že touto udalosťou ocenenia výnimočných Seničanov nekončia a neurazil sa nikto z tých, na ktorého sa práve teraz nedostalo. Určite za svoju kvalitnú prácu v prospech mesta bude odmenený v budúcnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Prvý deň osláv sa niesol v znamení vernisáží

Uplynulo už trištvrtetisícročie od okamihu, kedy sa v oficiálnych dokumentoch objavila prvá písomná zmienka o mestečku Senica. Odvtedy utieklo v riečke Teplica už veľa vody a Seničania prekonali množstvo historických etáp. Dnes, na začiatku 21. storočia, obyvatelia mesta bilancujú uplynulé obdobie v kontexte dejín. 22. mája sa začali oficiálne oslavy práve vernisážou výstavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici. Zúčastneným návštevníkom sa po krátkom kultúrnom programe prihovoril primátor Senice Ľubomír Parízek. Pripomenul význam historického vývoja mesta v kontexte dejín a vyslovil želanie, aby sa všetci účastníci osláv cítili dobre po celý týždeň, počas ktorého budú prebiehať kultúrno-spoločenské akcie. Po oboznámení sa s krátkym prehľadom histórie mesta si návštevníci mohli prezrieť chronologicky zoradené vystavené exponáty od najstarších čias do medzivojnového obdobia. Osobitná vďaka predstaviteľov mesta smerovala Ing. J. Petrovi, ktorý zhromaždil veľké množstvo dobových fotografií dnes už neexistujúcich objektov a tak mohol priblížiť Senicu, aká už síce fyzicky neexistuje, ale v pamäti rodákov je stále živá. Vernisáž výstavy plynulo pokračovala odborným seminárom o histórii mesta, ktorého sa zúčastnili najmä žiaci ôsmych ročníkov základných škôl v Senici, aby si tak prehĺbili vedomosti z dejín mesta.
Ten, kto je rád informovaný o rozvoji Senice od prvopočiatkov až po dnešné časy, určite nevynechal prezentáciu knihy Vladimíra Jamárika Neznáma Senica spojenú s predajom a autogramiádou. Bývalý učiteľ, ktorý zasvätil život výskumu pravekého osídlenia Senice ešte v čase svojej vojenskej služby, konečne naplnil dávny sen – vydať monografiu venovanú Senici a jej historickému vývoju. Množstvo hostí, zaujímajúcich sa o novú publikáciu, prekvapilo aj samého autora a ako sa vraví, v sále by jablko neprepadlo. Kto prišiel neskôr, ušlo sa mu už len miesto na chodbe. Zato tí, ktorí boli prítomní prezentácii a krstu knihy, určite neoľutovali. Miesto šampanského bol nový exponát zasypaný pravou záhoráckou – senickou – hlinou, pretože práve z pôdy vychádzajú korene nás, občanov, ako povedal autor V. Jamárik.

Skryť Vypnúť reklamu

Prírodné a kultúrne dedičstvo mesta je bohaté

Akékoľvek mesto nie je možné vnímať bez kontextu s krajinou, ktorej súčasťou je. Takto znelo aj motto odborného seminára pod názvom Prírodné a kultúrne dedičstvo, ktorý 23. mája zorganizovali Mesto Senica a Záhorské osvetové stredisko. Ako lektori vystúpili odborníci v oblasti ochrany životného prostredia ako prof. Otto Majzlan, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Dr. Jozef Gregor z Ministerstva životného prostredia a riaditeľka Záhorského osvetového strediska RNDr. Ľubica Krištofová.
Diváci mali možnosť oboznámiť sa s faunou a flórou vyskytujúcou sa na území mesta a najbližšieho okolia, ako aj s pôsobením priemyselných podnikov na životné prostredie. Ako sprievodné podujatie seminára bola tiež výstava fotografií z povodní a detská tvorba pod názvom Ekoplagát.
Súčasťou utorkových osláv bol Galakoncert Základnej umeleckej školy. Tak ako každý rok sa na ňom predstavili žiaci hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru, a tiež víťazi Senického zlatého jabĺčka. Vystúpili víťazky klavírnej súťaže Sabina a Soňa Dobiašové, Martina Izakovičová, Mária Sovová, Aneta a Ivan Horňákovci, ako aj budúca študentka konzervatória Nikoleta Lučanová. Zahanbiť sa nedali ani účastníci medzinárodnej speváckej súťaže vo Vrábľoch Erik Michálek, Veronika Sedláčková a Simona Krchová. Publikum zaujal temperamentný prejav víťaza celoslovenského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Olivera Ortha s príznačným titulom Prvý Záhorák. Jeho veselý a sugestívny prednes dokonale odľahčil atmosféru v sále a nastolil dobrú náladu. O kvalite dramatických schopností Seničanov celkom určite presvedčili aj divadelníci zo Zádrapiek s predstavením Hračka.

História v niekoľkých podobách lákala

Moderné a dynamické mesto svojim občanom ponúka najčastejšie tomu prispôsobenú mladú kultúru. O tom, že záujem obyvateľstva je aj o historické udalosti a osobnosti, sme sa presvedčili 24. mája na senickom cintoríne, kde sa konala slávnostná prezentácia skladačky Sprievodca po senickom cintoríne od autora PhDr. Štefana Mocku. Publikáciu vydalo Mesto Senica pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Ľubomír Parízek a krátko ocenil prínos informácie o historických osobnostiach pre budúce generácie. Po krátkom kultúrnom programe v podaní Jána Hyžu a Komorného zboru pri evanjelickom a.v. zbore si zúčastnení uctili pamiatku významných obyvateľov pri jednotlivých hroboch.
K aktivitám kultúrnych a spoločenských inštitúcií sa pridalo aj Centrum voľného času Stonožka. Nacvičili rozprávkové divadlo s historickým podtextom Generácia XIII. A XXI. storočia o prelínaní dejín v našom meste. Na príbehu malého grófskeho syna Tomáša a jeho komornej Aničky, ktorý sa zobudí z hrozného sna a ocitne sa medzi obyčajnými ľuďmi, rozvinuli malí herci a tanečníci pútavý obraz rôznych činností – historických i moderných. Diváci sa presvedčili, že každá doba má svoje čaro a šťastie ľudstva treba hľadať priamo v ľuďoch. Mladí i starší diváci ocenili dobré výkony aj kvalitné kostýmy účinkujúcich – ako sme sa dozvedeli, pochádzali najmä z „domácej“ dielne.

Umelci prechádzali cestami aj necestami

Hoci je Senica relatívne malé mesto, má za sebou už dlhú cestu histórie a vývoja, na ktorom sa podpísali viaceré významné osobnosti. Stačí spomenúť Ivana Horvátha, Martina Braxatorisa, Laca Novomeského či Jána Mudrocha. Mesto má však v oblasti kultúry stále čo ponúkať i dnes. Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici pripravilo množstvo stretnutí s významnými osobnosťami, ktoré svojou tvorbou dali svetu vedieť o tomto malom záhoráckom meste.
Vo štvrtok 25. júna sa v Záhorskej galérii stretli priaznivci súčasného umenia s akademickým maliarom a pedagógom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Ľudovítom Hološkom a básnikmi Jánom Majerníkom a Pavlom Stanislavom Piusom na diskusnom podujatí s príznačným názvom Cesty. V neformálnom rozhovore s moderátorom večera sa venovali najmä problematike súčasnej Senice a jej rozvoja. Na otázku, čo by chceli Senici darovať, Pavol Pius odpovedal, že viac básnikov, lebo význam mesta sa rozširuje úmerne s tým, akí umelci v ňom žijú. Pre P. Piusa, umeleckým menom Pavol Stanislav, bol tento večer tiež príležitosťou pre uvedenie jeho novej básnickej zbierky Zlomky ticha, ktorá vyšla s finančným príspevkom Mesta. Predstavil ju prednesom básne Zlomky Senice, ktorá sa stala akýmsi neoficiálnym mottom osláv. Ľahký tón diskusie všetkých prítomných, ktorých bolo naozaj veľa, dobre naladil a pripravil na vyvrcholenie osláv počas víkendových dní. - en -

Prišli muzikanti aj cisárska rodina

Sobotné ráno vyzeralo síce rozpačito, nebo stále hrozilo dažďom, ale vyvrcholenie osláv 750. výročia prvej písomnej zbierky o Senici sa začalo podľa plánu. Vojenská hudba Ozbrojených síl Slovenskej republiky a galaprogram Čestnej stráže OS SR začali kultúrny program na Námestí oslobodenia. Nasledovalo ich vystúpenie mestského speváckeho zboru Cantilena, ktorý dôstojne uviedol pozdravný príhovor primátora Ľubomíra Parízka a ekumenické požehnanie mestu od kňazov katolíckej a evanjelickej a. v. cirkvi, ktorí svorne zaželali Senici svetskú i božiu priazeň.
Program pokračoval uvedením Živých obrazov z histórie mesta, scénickým pásmom inšpirovaným dôležitými historickými medzníkmi. Obrazy boli dielom žiakov kurzu dospelých výtvarníkov senickej ZUŠ. To najlepšie, netrpezlivo očakávané, nasledovalo. Historický sprievod tvorený 170 účastníkmi (z toho bolo 60 hercov v dobových kostýmoch), sa pohol z námestia, pokračoval Sadovou ulicou až k Amfiteátru. Mladí i starší diváci s nadšením pozdravovali kráľa Žigmunda, Máriu Teréziu so synom Jozefom … aj Novomeského, premýšľajúceho nad svojimi veršami (možno nad tými o 30 minútach do mesta?). Srdcia malých, no iste aj veľkých potešili koníčky pod kapotami veteránov i živé s jazdcami či zapriahnuté do bričiek.
A už sa všetko hrnulo na jarmok, nie obyčajný, ale remeselný. Jeho návštevníci mohli obdivovať ukážky výroby tvarovaného skla, rezbárske umenie či predvádzanie zhotovovania zvoncov v stánku umeleckého kováčstva. Nechýbali pernikári, u ktorých ste si mohli ozdobiť perník aj vlastnoručne, ani medovinári s výrobou sviečok zo včelieho vosku i ukážkou technológie tavenia vosku, strihania knôtu a napĺňania foriem.
Ten, kto sa príliš unavil, mohol popoludní vidieť divadelnú hru študentov strednej školy Humanus Via, ktorí pod vedením Mgr. Slávky Masrnovej naštudovali pásmo Poddaní šaštínsko-holíčskeho a brančského panstva zdravia cisárovnú spojené s ochutnávkou tradičných záhoráckych jedál.
V amfiteátri sa medzitým predstavovali heligonkári, Dychová hudba Seničanka, country kapela Colorado z Veľkých Pavlovíc a dychová hudba Moravěnka. Večer sa najmä mladšia generácia potešila výkonmi Sama Tomečka a I.M.T. Smile.

Počasie nevyšlo, oslavy áno

Piatkové oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o Senici sa niesli v znamení hudby a divadla. 26. mája sa v meste zišli „bonbóniky“ populárnej hudby v regióne, medzi nimi aj takí, ktorí hranice Záhoria i Slovenska už stihli prekročiť. Povzbudiť ich prišli aj kolegovia spoza rieky Morava. Na Námestí oslobodenia sa od skorého popoludnia zhromažďovali zvedavci prizerajúci sa stavaniu konštrukcie stanového prístrešku pre účinkujúcich a techniku. Veď kto z mladých by si nechal ujsť vystúpenie Ľuboša Miču, semifinalistu Superstar, či Jara Závodského a jeho S- Bandu? Tak aj bolo. Námestie sa v určenú hodinu zaplnilo publikom a šou mohla začať. Hudobníci nastúpili naozaj razantne, no oslavy také predsa musia byť. Jaro Závodský sa do toho oprel s vervou, akú by mu mohli závidieť aj kolegovia pri odovzdávaní cien Grammy. Zahanbiť sa nenechal ani Ľuboš Miča so svojimi Engerau. Príjemné posedenie na námestí s občerstvením spestrené hudbou pritiahlo návštevníkov, no žiaľ, aj podvečerný dážď. Práve ten sa postaral o „vyľudnenie“ a profesionálne divadelné zoskupenie Finestrina z Trenčína so svojím renesančným divadlom malo ťažkú pozíciu. Píseň o dvúch uherských pánoch a tureckého cisáre dcére sa odohrávala pred niekoľkými skalnými divákmi, ktorí napriek nepriazni počasia vytrvali, hoci aj pod dáždnikmi. Škoda, že práve toto historické divadelné predstavenie muselo vyznieť naprázdno, pretože jeho kvalita mohla potešiť priaznivcov divadla všetkých vekových skupín. Ani slávnostný ohňostroj o 23. hodine nemal veľmi kto sledovať. No napriek všetkému dojem z celého dňa bol priaznivý, to hlavné predsa lenvyšlo.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ e-mailom

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 4. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 7. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 8. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 26 507
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 23 620
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 12 267
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 793
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 618
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 313
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 113
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 539
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 409
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 608
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy z Správy Záhorie - aktuálne spravodajstvo na dnes| MY Záhorie

Koronavírus: Odberné miesta v Holíči a okolitých obciach (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Holíči a okolitých obciach.

Zrúcaniny hradu Korlátka sú prístupné aj v zimných mesiacoch

Zo zrúcaniny je výhľad na okolité obce aj na samotné mesto Senica. Z úpätia, na ktorom stojí veža hradu, sa otvára výhľad na prvé veterné vrtule, ktoré boli postavené na Slovensku.

Zrúcaniny hradu Korlátko.

Koronavírus: Odberné miesta v Malackách (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Malackách.

Ilustračné foto.

Najčítanejšie články MyRegiony.sk

Polícia pátra po Ľubošovi Blahovi

Policajti hľadajú Ľuboša Blahu z Hornej Vsi.

Frajeri jazdili autom po zamrznutej priehrade, prelomil sa ľad

Ľad si zmýlili s cestou. Mementom pre všetkých by mali byť tragédie, ktoré sa na Oravskej priehrade stali, no zdá sa, že ľudia sú nepoučiteľní.

V Trenčíne pribudne ďalšie záchytné parkovisko, bude bezplatné

Jeho kapacita nepresiahne 60 parkovacích miest.

Zoznam mobilných odberových miest v Turci

Tieto mobilné odberové miesta fungujú už dlhšie, ďalšie odberové miesta budú mestá a obce vytvárať.

Už ste čítali?